Irina’s Weblog

19/8/2010

Ќеправомерно искане на лична карта на упълномощител при приемане на колет

Filed under: ѕрава на потребителите — Izida @ 8:52 am

ƒнес попаднах на следната стати€ :

 –— срещу Ѕългарски пощи 1:0

“р€бва да призна€, че и аз много се изненадах на Ѕългарски пощи когато преди време поръчах мои книги на адрес на при€тел и за да ги взема ми искаха неговата лична карта въпреки написаното на бележката пълномощно и представ€нето на мо€та лична карта. ¬се пак не е редно аз да разнас€м чужд документ за самоличност! ѕосле си казах : » все пак ако не искат личната карта на оригинални€ получател, всеки, който намери бележката за колета на пода пред входа (случва се), може да попълни отзад пълномощно до себе си и да вземе колета ми.”
 ато се обаче замисл€, всеки, който взима колет, представ€ лична карта. “ака че ако н€кой се опита да вземе мо€ пратка, ще тр€бва да бъде записан като приел пакета в пощата и да се подпише. » ако аз след време потърс€ колета, ще има точен запис кой го е взел. ќттук нататък полици€та може да си свърши работата.

21/5/2009

ѕрава и потребители

Filed under: ѕрава на потребителите — Izida @ 10:16 am

¬ече много хора зна€т, че «аконът за защита на потребителите ни дава много права. ќсновно, дава ни право да върнем некачествена стока и да искаме да € ремонтират или подмен€т с нова. јко търговецът не се справи в едномесечен срок (течащ от записването в книгата за рекламации – за това не ходете директно в сервизи!), имаме право на отстъпка от цената или връщане на парите.

Ќо… законът никъде не гарантира, че удовлетвор€ването на рекламаци€та ще стане на секундата, без разкарване до магазини, без нерви и загуба на време. “ака че, преди да купувате, избирайте внимателно от кого купувате! Ћично аз купих джобни€ си компютър с 80 лв по-скъпо в сравнение с офертата от н€каква непозната на мен фирма. –еших, че рискът не си струва.

ћислех си – защо не стиснем повече търговците? Ќапример да са длъжни на момента да възстанов€ват пари при връщане на дефектна стока. “ака те ще бъдат стимулирани да вдигнат критериите за качество. ѕосле си казах – едни обувки биха стрували сигурно двойно, ако се вложат стандарти на качество, с които се гарантира 0% дефекти. —рещу по-ниската цена получавам шанса да имам по-достъпни обувки, но … приемам риска аз да съм този един на 20 клиента (например), на който се е паднала обувка с дефект и се налага да се занимава с рекламации.

17/11/2008

Ќов сайт за съвети към потребителите – www.isitfair.eu

Filed under: Daily,ѕрава на потребителите — Izida @ 9:33 pm

ќт тазседмични€ бюлетин на ѕредставителството на ≈вропейската комиси€ в Ѕългари€ (можете да прочетете предните бюлетини и/или да се абонирате на сайта) научих следното :

Ќа 7 ноември √енерална дирекци€ Д«дравеопазване и защита на потребителитеУ откри уебсайт, който предлага помощ и дава съвети на потребителите от всички възрасти, ако те мисл€т, че са били подведени или измамени от измамни търговци или просто искат да разберат с кой вид измами тр€бва да внимават.

»де€та е да се повиши доверието на потребителите, като им се предостави €сна информаци€ за техните права и за това къде да потърс€т помощ, когато разберат, че са станали жертва на измама. —айтът съдържа примери от ежедневието на нело€лни практики, включително и черен списък с практики, които са забранени от ƒирективата относно нело€лните търговски практики. „ерни€т списък съдържа практики, които са незаконни и крайно вредни за потребителите, като например рекламите примамки, фалшивите ДбезплатниУ предложени€ или пирамидалните схеми. ќсвен получаването на практически съвети посетителите на сайта могат също така да изпробват знани€та си за това кое е законна практика и кое не или пък да гледат забавни видео материали, представ€щи н€кои често срещани измами. ”ебсайтът е достъпен на 22 официални езика на ≈вропейски€ съюз.

ѕовече подробности за нело€лните търговки практики ще намерите тук.

»зточник: —тартира нов уебсайт, който предлага помощ и дава съвети на потребителите от всички възрасти

Ќови€т сайт е с адрес www.isitfair.eu и, тр€бва да призна€, грабна окото ми!

31/10/2008

¬печатлени€ от обновеното ново банкиране на ѕ»Ѕ

Filed under: Daily,ѕрава на потребителите — Izida @ 9:53 am

 акто писах преди два дни, днес ѕ»Ѕ пуснаха обновената верси€ на своето ново електронно банкиране. ѕреди малко календарът ми напомни да погледна какво ново на хоризонта и ето моите впечатлени€:

 • ƒизайнът ми харесва повече – изглежда по-изпипано като оформление, има банер с телефон за помощ при проблеми;
 • ќще при стартиране прави впечатление, че се отвар€т по-малко прозорци от преди.
 • ѕри влизане в системата се зарежда страницата със сметките и т€хното състо€ние. Ѕ€х направила забележка, че н€ма нужда всеки път да се озоваваш при влизане на екрана “—м€на на език” – така или иначе това е р€дко ползвана операци€. ¬се пак активното меню остава “јдминистраци€”, което е и първото в хоризонталното меню. јдминистраци€та на потребителски€т акаунт е операци€, ко€то на мен май никога не ми е тр€бвала. «а това би ми било по-удобно да е накра€ в менюто, а при влизане веднага да е активно менюто “ѕреводи и справки”.
 • ¬ списъка със сметките вече присъства освен салдото и замразената сума – преди за да вид€ дали имам замразени суми (като още неотчетени теглени€ от банкомат или плащани€ през ePay), се налагаше да щракна на номера на сметката за да се зареди нов екран с детайлна информаци€; —ега всичко е достъпно още в самото начало. Ќо ми прави впечатление, че все още личните ми сметки се изписват без първите два символа от IBAN номера им.
 • ‘ормите за въвеждане на преводи изглеждат по-кратки. Ќе мога да си спомн€ какви полета в повече е имало преди, защото най-веро€тно никога не съм ги попълвала за да ги запомн€.  олкото по-малко има за въвеждане – толкова по-добре!
 • Ќе позвол€ват въвеждане на сума със запета€ в полето за сума на превод – тр€бва да е с точка. ¬ече дава информативно JavaScript съобщение. Ќо се чуд€ защо ли не приемат и запета€та като валиден разделител.
 • ¬ече не виждам при въвеждане на сумата и преминаване в друго поле при превод, да се прави презареждане на страницата. “ова ме объркваше много пъти, защото нормално след въвеждане на сума отивам в полето “ќснование”, пиша нещо, след което осъзнавам, че докато съм пишела основанието вече се е свал€ла наново страницата – за€вка, направена при напускане на полето “—ума”. » губех текста на основанието.
 • ‘ормата за извлечение по сметка вече допуска до 50 реда в резултата, не както преди само до 15. ќсвен това са въвели календар, който се отвар€ при щракане на полетата за дати. ƒори не съм усещала колко повече време ми отнема да напиша датите ръчно – това наистина спест€ва време!

¬ общи линии – обичайната ми употреба на банкирането вече е улеснена, което ме прави един доволен клиент!

11/9/2008

ѕродажба на очила извън оптики

Ќаучих много при€тна новина – приета е Ќаредба N19 от 27 август 2008 г. за устройството и дейността на оптиките, здравните изисквани€ към т€х и реда за водене на регистър на оптиките. “ова, което най-много ме зарадва, бе следното:

„л. 3 (2) Ќе се допуска продажбата на очила за корекци€ на зрението извън оптика.

ѕреди време б€х писала публикаци€та “ ъде да си купим очила с диоптър? ¬ Kaufland разбира се!”. “ова, което мисл€ пропуснах да пиша тогава е, че пратих жалба по случа€ до  омиси€та за защита на потребителите. ќсновни€т ми аргумент бе, че «аконът за здравето изискваше наличие на продавач Утехник по очна оптикаФ или Уоптик – оптометристФ – нещо, което не съм убедена, че магазин от типа на  ауфланд осигур€ва.  «ѕ от сво€ страна прехвърли жалбата ми към ћинистерството на здравеопазването, от които получих следни€ отговор:

отговор от ћ«

¬ ћинистерството са си свършили работата и вече продажбата на очила с диоптър на кило става незаконна. “ова ми напомн€ и насто€щата реклама на слухов апарат, с който върви подарък очила за четене. “р€бва да провер€ кога влиза в сила наредбата – вид€х, че е обнародвана в ƒържавен вестник, брой: 79, от дата 09.09.2008 г.

“р€бва да призна€, че чувството е при€тно!

ћакар че още се питам не тр€бваше ли жалбата ми да породи проверка дали в  ауфланд наистина има продавач Утехник по очна оптикаФ или Уоптик – оптометристФ както изискваше «аконът за здравето… Ќо важното е, че вече н€ма да си позвол€ват да продават съмнителни очила!

24/3/2008

ƒобре дошли в ресторант “„икън ѕарк”, Ќесебър

Filed under: ѕрава на потребителите — Izida @ 11:46 pm

Ќа главната търговска улица в нови€ Ќесебър – “ќтец ѕаисий” 8, се намира един незабравим ресторант.  азва се “„икън парк” (Chicken Park) и предлага традиционна българска кухн€ (отличен избор на име, нали?)

„икън парк

ћиналото л€то седнахме с компани€ да похапнем там една вечер. ќбстановката е битова, б€хме в една скътана градинка. ÷ените б€ха нормални като за морски ресторант, въпреки, че другите вечери се хранехме пак по ресторанти доста по-изгодно. ѕри това и храната не бе нещо особено.

ƒойде време да се плаща – сервитьорката донесе сметката, разбира се надраскана на хвърчащо листче. ≈два ли не на майтап викам : “я да видим да н€ма н€кой незаконен процент сервиз лепнат на сметката!” – макар че отдавна имам навик още със с€дането да поглеждам менюто и ако има об€вен сервиз, демонстративно си напускам. ≈стествено, в този ресторант н€маше, иначе н€маше да стигнем до поръчване. Ќо, о, чудо! ѕод всичките поръчани гозби наистина се мъдри нещо, което прилича на “10%” и сума срещу него. ѕоказвам на Ћъчо – известно време се мъчим да разчетем. –азбира се, викаме сервитьорката. ѕротича следни€ разговор :

– »звинете, какво е това най-долу в сметката?
– “ова е 10% сервиз!

(ј така! „е е незаконно – незаконно е. Ќо до момента не б€х попадала на ресторант, който да го лепне на сметката, а дори да го н€ма споменато в менюто. —тава все по-интересно и по-нагло.)

– ј къде е посочен този процент сервиз в менюто?
– Ќе е посочен. Ќо то за ресторант от наши€ клас е €сно, че има сервиз!

(«а класата на ресторанта – вече сме на€сно, мерси! Ќека сега си кажем и ние какво ни е на сърце)

– —ъжал€вам, ние сервиз не сме си поръчвали и н€ма да го платим!
– ≈ как? яденето да не идваше само на масата, нали аз ви обслужвах?

(“ук ме е €д, че пропуснахме да € питаме – а за готвача процент? »ли те само притопл€т полуготова храна… и без това едната пържола бе точно с подобен вид)
Ќамесих се и аз с цитиране на закони – ето и малка извадка от «акона за защита на потребителите:

„л. 17. ¬ случаите, когато продажната цена на стоката или услугата е съставена от отделни елементи със съответни продажни цени, сборът от продажните цени се изписва €сно и точно като крайна цена.

 азахме й, че типично остав€ме 10% бакшиш, но не и когато ни насилват. —ервитьорката троснато и €досано се врътна, ние оставихме до стотинка парите без тези за процента сервиз, и си изл€зохме пред шашнатите погледи на останалите вечер€щи. »нтересно ми е, дали н€кой от останалите е отказал да плати сервиза? Ќапуснахме пред бесните погледи на персонала – нашата сервитьорка бе заета да об€сн€ва на другите за наглите клиенти.

ћежду другото, във форума на Ѕългарската Ќационална јсоциаци€ на ѕотребителите (ЅЌјѕ), има и тема, в ко€то се събират сигнали за ресторанти, които още си позвол€ват да начисл€ват процент сервиз : “% сервиз в ресторантите”. »зползвайте темата при нужда – нека ги принудим да спазват законите.

20/3/2008

—коро поскъпват билетите за градски транспорт в —офи€

”величението на билетите за градски€ транспорт в —офи€ идва – “Ѕилетчето става левче”.

÷ената на билета за градски€ транспорт да стане 1 лв. (0,70 лв. в момента), а на месечната карта за всички линии – 45 лв. (37 лв. сега), предвижда доклад на —толична община, които предстои да бъде внесен следващите седмици от зам.-кмета по транспорта ¬елизар —тоилов. ….
–ешението е тежко, но билетите не са поскъпвали от 2004 г., а картите – от 2001 г., каза —тоилов

ƒа му припомним едно увеличение от 2006та?

ўе взема да му пиша с искане да се уговори този гратисен период, в който да важат и двата вида билети – поне месец. »деи?

≈то € и наредбата, в ко€то са регламентирани цените на билетите : “Ќј–≈ƒЅј за превоз на пътници и услови€ за пътуване с масови€ градски транспорт на територи€та на —толична община” на —толични€ общински съвет.

Ќе намирам нищо за това как се реагира при нужда от пром€на на цената.

17/3/2008

—едмица на отворените врати в  омиси€та за защита на потребителите

Filed under: ѕрава на потребителите — Izida @ 10:23 pm

ѕо повод изминали€ вече международен ƒен за защита на потребителите – 15 март,  «ѕ ни кани на посещение в офисите си. ћожем да получим консултаци€, брошури и изобщо да се запознаем с хората, които ни помагат да си защитим правата.

ќтворен за посещени€ ще бъде и ≈вропейски€ потребителски център Ц Ѕългари€, който се намира на ул. ДЅачо  ироФ 14 в —офи€.

»зточник :  «ѕ.

18/2/2008

ѕознай стоката

Filed under: ѕрава на потребителите — Izida @ 10:08 am

«адачка-закачка :

ќпитайте се по съдържанието, от което съм изтрила една-единствена съставка, да познаете каква е стоката :

съдържание

–едакци€ :

ўракнете тук за да видите отговора.

„естито на печелившите рЯЩВ

P.S. ј аз си слагам (още една) обица на ухото, да чета какво пише и на видимо натуралните продукти. » в най-смелите си “мечти” не съм си представ€ла толкова хими€ в един компот от малини!

13/2/2008

Ќужда от пром€на в Ќаредбата за обществен превоз на пътници

ћислех тематаоще…) за приключена – в крайна сметка скоро въвеждат електронното таксуване в превозните средства на — √“, така че темата за политиката спр€мо билетите с изтекла валидност след увеличени€ на цената стана неактуална. Ќо сега чувам, че предстои увеличение на цената на билетите през април или май – билетите се вдигат с 10-20 ст., картите също повишават цените си. “ака че израв€м този пост от архива (писан е през изминалата вече 2007ма година) :

—-

ћиналата година (2006та) жителите на столицата се сблъскахме с увеличение на цената на билетите от страна на — √“. «а мен непри€тно бе не толкова самото увеличение, колкото отношението, демонстрирано от фирмата. ÷итирам об€веното по медиите, както и на страницата на — √“ (вече архива) :

Ѕилетите със стара цена и билетите извън цитираните по-горе ще важат до 01.07.2006г.
ќт 01.07.2006г. до 30.07.2006г. в —толична компани€ за градски транспорт – ÷ентър за реализаци€ на приходи ще осигури зам€на на неизползваните билети от граждани, както следва:

– билети за еднократно пътуване – над 10 бро€
– билети с талони за три и пет пътувани€ – при ненарушена ц€лост на билета.

«ам€ната ще се извършва по стойност на представените билети на адреси:
– пл.”¬ъзраждане” є1 – тел. 987-33-46
– бул. “ н€гин€ ћари€ -Ћуиза” є86 – бюро за абонаментни карти – тел. 92-36-260.

”мол€ват се пътуващите с масови€ градски транспорт при закупуване на билети да се съобраз€ват с предсто€щата см€на на цените от 01.07.2006г.

“ук за мен има н€колко притеснителни факта :

 • »ма ограничение за минимален брой билети, които можеш да върнеш за да си получиш парите обратно – излиза, че това обратно изкупуване на вече невалидните билети е насочено не към крайните клиенти, а към продавачите на билети, у които са останали по-крупни бройки билети. Ѕ€х свидетел как възрастна госпожа се помоли на продавач на вестници да й изкупи 2те билетчета и да ги върне, но след като й бе отказано се примири със загубата на паричките за хл€б и кисело мл€ко.
 • ƒокато продажбата на билетите е на стотици места в града, обратното изкупуване е на само две гишета за ц€ла —офи€!
 • ¬ повечето случаи щом ползваш билети, то обикновено разчиташ на градски€ транспорт. “огава ти се налага да платиш на същата тази компани€ (— √“) за да стигнеш до об€вените гишета за връщане на платените от теб суми.  оето струва пари.
 • –аботното време на гишетата съвпада с работното време на работещите редовна см€на софи€нци. ¬ такъв случай аз тр€бва да отсъствам от работа, за да мога да си върна платената сума.

ѕо всичко личи, че — √“ се опитва да задържи сумата за услуга, ко€то клиентите й са предплатили, а не могат да ползват вече, понеже документите са об€вени за невалидни след дадената дата!

Ќаписах жалба към  омиси€та по транспорта към —толични€ общински съвет. “€хното становище е след направената проверка (ко€то между другото им отне не един, а два месеца!) е, че — √“ са дали достатъчно време да смениш билетите и освен това в последствие са премахнали ограничението за минимално количество билети и цели талони. «а нещастие обаче тази информаци€ не бе об€вена Ќ» Џƒ≈! ¬ключително на сайта на — √“ до ден днешен седи пусната от мен по-горе информаци€. ƒа не говорим, че не всички софи€нци посещават редовно сайта на — √“, а медиите за масово осведом€ване вече са об€вили услови€та с тези ограничени€.

«а да се избегне подобно отношение и при следващото увеличение, см€там за нужно да се обединим като потребители и граждани, и да искаме пром€на в наредбата за обществен превоз на пътници (дали за —офи€, или за страната – въпрос на следващо решение). —поред мен най-добре би било ако се даде гратисен период от да кажем един месец, в който месец да важат и новите, и старите документи за превоз. “ака ще отпаднат недостатъците, изброени от мен по-горе.

ѕрилагам снимка на оригиналното решение на —ќ— :

стр 1стр 2

ј ето и моето лично “дарение” към — √“ от билети, които н€маше как да върна – паз€ си ги и до днес :
стари билети

—ума на дарението : (5 * 0.40 лв = 2 лв). ѕредпочитам да можех да ги дам на н€кое детенце, нуждаещо се от скъпо лечение. Ќе на — √“!

Ѕих се радвала да споделите мнението си по темата.

23/12/2007

 ъде да си купим очила с диоптър? ¬ Kaufland разбира се!

Filed under: ѕрава на потребителите — Izida @ 4:59 pm

 ауфланд са чудни – предлагат пълна комплексна услуга! ќт последни€ им бюлетин – този за периода 24-31.12.2007 г., научих, че вече дори н€ма нужда да ход€ до оптика за да си куп€ очила за четене! «ащото, наред с прахосмукачките и евтините плодове, те вече предлагат и очила в пластмасова кутийка, от +1 до +4 диоптъра, на цена 4,99 лв – до изчерпване на количествата.

ќчила на промоци€

ќчаквайте скоро и ѕеницилин с 35% отстъпка, както и ваксина срещу птичи грип в акци€.

» малка справка от «акона за здравето:

„л. 26а. (3) »зработването и продажбата на очила и материали за очна оптика се извършват от лица с професионална квалификаци€ по професиите “техник по очна оптика” или “оптик – оптометрист”.

≈дно басче колко хора с подобна квалификаци€ има в  аufland? рЯШЙ

P.S. ќще една причина да не стъп€ никога в тези магазини!

31/10/2007

“ехномаркет и един фритюрник

Filed under: ѕрава на потребителите — Izida @ 5:44 pm

¬ един слънчев есенен ден заварих колежката »ли€на да говори по телефона със сервиз. ќт дума на дума се разбра, че звъни на вече три сервиза защото фритюрникът й спр€л да нагр€ва мазнината, а в гаранционната й карта пише да се обръща при проблем към кой да е от изброените сервизи. Ќо първите два € препратили към трети, който уж само се занимавал с фритюрници. ќказа се, че точно този сервиз е близо до офиса и т€ бе готова да иде да занесе уреда там. Ќо аз се намесих – имам спомени за непри€тни разкази на потребители, които отиват сами в сервиза. «ащо? «ащото според закона за защита на потребителите, търговецът е този, който е длъжен да приема всички рекламации, да ги описва в сво€ също задължителен регистър на рекламациите, и да ги транспортира до сервиза. ƒори за едрогабаритни стоки той тр€бва да осигури и транспорта от тво€ дом, н€ма нужда сам да го носиш до магазина. “ова звучи логично – все пак ти си сключил договор с него, търговеца, не с н€кой сервиз.  ъде ще ги праща нататък за ремонт си е негова вътрешно фирмена работа, ко€то теб, като клиент, не те зас€га. » в момента, в който те запишат в регистъра за рекламации, започва да тече законови€ срок от един месец. јко в рамките на този срок уреда не бъде поправен, имаш право да развалиш сделката и да си поискаш парите обратно.

јко обаче постъпиш както подвеждащо пише на гаранционната карта – отидеш директно в сервиза, не те записват в регистъра за рекламации на търговеца. —рока не започва да тече и ако ремонта се проточи и се обърнеш за помощ към  омиси€та за защита на потребителите, те те съветват да си вземеш уреда от сервиза и да идеш да направиш рекламаци€ при търговеца. » да чакаш нов месец за да можеш да си вземеш парите…

»ли€на реши да не рискува и позвъни при търговеца – “ехномаркет ≈вропа, магазина в City Center Sofia. ќт там й раз€сниха същото, което пише на картата – да си ходи при сервизите. “ова не ми хареса! «въннах този път аз. ќб€сних, че съм на€сно с правата си според «акона за защита на потребителите, от там жената ми об€сни, че т€ пък от 6 години работела в магазина. «аразправ€хме си за новостите в закона, как вече имам консултаци€ в  омиси€та за защита на потребителите и как от там съм инструктирана ако не ми приемат рекламаци€та да пусна сигнал при т€х за да ми съдействат. ∆ената отсреща об€сни :

– ¬ижте какво мога да направ€ за вас : елате при нас, ще ви запиша в книгата за рекламации, а вие после занесете стоката в н€кой от сервизите…

—поменах, че имам договор с т€х, не със сервиз :

– ƒобре! ўом ви е такъв проблем да ходите до сервиза, ще прат€ аз стоката до там по куриер, ако тр€бва с лични мои средства!

– ћен това ме устройва, благодар€!

¬ крайна сметка ако н€колко пъти прати на лични разноски стоките, ще накара магазина да промени политиката си и да спазва закона. »ли ще си смени работата. Ќо отново това е далеч от моите интереси.

ќтидохме с »ли€на в магазина, аз носех закона, разпечатан от —аша покрай нейните разправии с микровълновата, и направо държа с пръст на страницата със задължени€та на търговеца. Ќа входа предупредихме охраната, че носим уред за рекламаци€. ѕомолиха ни да почакаме, а друг човек от охраната изчезна нейде в магазина с гаранционната карта. —лед 5 минути чакане най-накра€ се по€ви :

– ѕоследвайте ме, мол€, ще тр€бва да ви заведа при управител€!

“ака се озовахме в малка странична стаичка, пълна с опаковани и разопаковани стоки. √отови за поредната разправи€ седим и чакаме. ”правител€т измъкна една гол€ма и доста дебела книга от една лавица, отгърна на нова страница, записа имената и контактите на »ли€на.

– ƒайте ми фритюрника, ние ще го пратим в сервиза и ще ви звъннем като е готов!

«а всеки случай »ли€на взе и визитка за да може ако има нужда да звънне. ѕримерно ако се забав€т.

“ръгнахме си доста учудени – н€маше нужда нито от закон, нито от допълнителни разправии! ћожело значи.

Ќа следващи€ ден по об€д »ли€на дойде и каза,че току що й звъннали от сервиза, че фритюрника е готов! ѕоздравлени€ и на сервиза за бързи€ ремонт. »нтересно ми бе да науча, че в сервиза имали разпечатани н€колко страници от закона за защита на потребителите, залепени на плота на рецепци€та.  олкото до фритюрника – след ремонта отново работи нормално.

“ака че – следвайте закона и си търсете правата. –аботи, тествано е! рЯЩВ

 ак да отправите рекламаци€ за дефектна стока

Filed under: ѕрава на потребителите — Izida @ 5:06 pm

ƒаниела и ћихаил, за чиито блог вече б€х споменавала като пример за успешно проведена рекламаци€, имат нова, много полезна стати€ :

 ак да отправите рекламаци€ за дефектна стока?

јко имате нужда – прочетете! ¬същност дори и да не ви се налага на момента, винаги е добре да знаеш възможностите в случай, че в бъдеще се наложи.

13/8/2007

 «ѕ-¬арна проговори…

Filed under: ѕрава на потребителите — Izida @ 10:50 pm

 акто писах наскоро в публикаци€та “Ѕез отговор”, времето, за което  «ѕ тр€бваше да обработи жалбата ми за рекламата на водка на автовлакчето, изтече преди седмица. ¬се пак дадох още 7 дни, защото според «акона за защита на потребителите (««ѕ) толкова време се дава над едини€ месец за уведом€ване на заинтересованите страни. Ѕ€х решена в понеделник да звънна за да разбера какво са решили – все пак щом до 7 дни от подаване на жалбата ми не ме уведомиха, че ще € прехвърл€т на друг, значи са поели разглеждането й. »мах съмнени€ дали не тр€бва да € прат€ до –»ќ ќ«-¬арна – може да се счете за нарушение на «акона за здравето. Ќо от национални€ телефон на  «ѕ ме посъветваха да прат€ жалбата до  «ѕ-¬арна, а те ако решат, че н€ма да могат да третират случа€ като непочтена реклама, само ще € прехвърл€т към –»ќ ќ«-¬арна.

—утринта още докато се разсънвах, на GSM-а ми се изписа обаждане от непознат, но очевидно варненски стационарен номер. ¬ече ми беше €сно – €вно са видели повторната ми жалба относно липсата на отговор по първата, ко€то повторна жалба пуснах минали€ понеделник. ¬дигнах с надежда, жената попита за г-жа ћарудина, след което об€сни причината за обаждането :

– ќбаждам се във връзка с ¬ашата жалба за рекламата на водка на автовлакче. »звин€вам се, но снимките към жалбата са се загубили. ўе можете ли да ги пратите отново за да можем да прехвърлим жалбата ¬и към –»ќ ќ«-¬арна?

≈ това е! „аках 5 седмици за да чу€, че тепърва € прехвърл€т към –»ќ ќ«! «ащо е това забав€не от близо месец – още не знам. Ќо см€там да науча. »ма си закони, има си срокове. ¬ случа€ с  «ѕ всичко – от структура, до управление и приемане и обработка на жалби, е регламентирано в ««ѕ. јко аз изостана с 4 седмици, нито клиентите ни, нито шефовете ми ще бъдат доволни. “ака че и аз като клиент на  «ѕ не съм доволна. ј и като данъкоплатец – още по-малко!

ѕ.—. «а да не забавим още повече нещата, пратих отново снимките. »нтересно как са се загубили, като формата им за подаване на жалби и сигнали н€ма начин за прикачване на файлове, за това в самата жалба сложих адресите към снимките в блога ми…

5/8/2007

Ѕез отговор

Filed under: ѕрава на потребителите — Izida @ 8:37 pm

» така… ¬чера джобни€ компютър ми напомни, че е минал месец от както пуснах жалбата до  «ѕ по повод рекламата на водка на детското автовлакче. » тъй като отговор за момента н€ма, утре ще им звънна за да им напомн€ за законовите срокове за обработка на жалби!

—-

–едакци€:

ќказа се, че според «акона за защита на потребителите, след изтичане на едномесечни€ срок за разглеждане на жалба, започва да тече 7 дневен срок за уведом€ване на заинтересованите лица. “ака че да видим дали до 11ти ще има нещо! јко ли не – на 13ти, понеделник, ще си говорим с  «ѕ-¬арна по телефона.

30/7/2007

ќтърваване от стари електроуреди

Filed under: ѕрава на потребителите — Izida @ 3:38 pm

Ќе ми се е налагало до момента да мисл€ какво ще прав€ с чисто новичките си електроуреди след години. Ќо съм убедена, че всеки един електроуред, който съм закупила до момента, рано или късно ще има нужда от подобаващо “погребение” – н€ма вечни неща. Ќе върви да свалиш стари€ бойлер и да го захвърлиш до казана за битови отпадъци. Ќе можеш и да го навреш в контейнера за разделно събиране на отпадъци. “огава?

ќказа се, че вече имаме нормативна база, ко€то ни задължава да предадем уреда за преработка. ƒо колкото разбрах до момента единствената фирма, ко€то се занимава с тази дейност, е ≈кобултех. “€ сключва договори с производителите и вносителите, така че техните клиенти да не заплащат никаква такса за преработка когато предават техни€ вече остар€л уред. » докажат закупуването му с касова бележка разбира се.

ј ако не сте от типа, които си паз€т бележките (не забрав€те, че те ви дават две години гаранци€, ко€то да изисквате при необходимост от търговеца, нали?), то тогава ще тр€бва да занесете уреда в н€ко€ от базите на ≈кобултех, където да го класифицират, претегл€т и да ви определ€т цената според тарифите си, ко€то тр€бва да заплатите.

» малко информаци€ от сайта на ≈кобултех :

ќт 2006 г. влeзe в сила Ќаредба за изисквани€та за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване.

—ъгласно изисквани€та за членство в ≈вропейски съюз, Ќаредбата транспонира европейските директиви:

EC Directive on Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE) 2002/96/EC EC Directive on the Restriction of certain Hazarous Substances of Electrical and Electronic Equipment (RoHS) 2002/95/EC

Ќаредбата задължава вносители и производители на електрическо и електронно оборудване (≈≈ќ) за обратно приемане и оползотвор€ване на изл€зло от употреба оборудване.

»нтересно ми е кой ще следи (или следи и в момента) за спазването на тази наредба.

ѕ.—. явно фирмите-партньори на ≈кобултех са калкулирали в цената на сами€ уред и таксата за рециклиране. ѕоне така си го об€сн€вам.

26/7/2007

«а ≈ƒ–»“≈ награди при промоции на стоки

Filed under: ѕрава на потребителите — Izida @ 4:12 pm

—помн€м си с какво задоволство установих преди години, че вече и в Ѕългари€ има промоции, при които имаш шанс да спечелиш лек автомобил покрай покупката на една що годе обикновена стока. ¬иках си : “≈ее, дойде и при нас най-накра€!”

ƒойде обаче времето, когато промених мнението си в другата крайност – запитах се : ““ози търговец за каква ме има – за клиент, който знае какво иска, или за комарджи€, склонен да вземе точно негови€ продукт вместо този, който е решил, щото може да спечели нещо отгоре?”

≈ не съм комарджи€! » знам какво искам! » това са определени качества на продукта или услугата, а не н€какви много съмнително награди с шанс от сорта на 1:2,000,000!

ƒо скоро се чудех защо изобщо  омиси€та за защита на конкуренци€та се занимава с промоциите с едри награди – на т€х пък какво им пука толкова. Ќо прочетох този коментар към новината за глобата, наложена на  осмо Ѕългари€ за нарушени€ в играта Дѕрезареди b-connect и спечели MINI COOPERФ :

«аконовата разпоредба не допуска форми на продажба, при които потребителите се привличат чрез обещани допълнителни награди, а не посредством качествата и цената на дадена стока.

—тойността на предлаганите награди в играта на  осмо Ѕългари€, шест леки автомобила MINI COOPER, значително надвишава допустими€ праг от 100 пъти стойността на продукта или 10 минимални работни заплати.

 ато се замислиш – има не малка логика!  онкуренци€та се води един от основните фактори, нужни за съществуването на пазарната икономика. „рез не€ производители и търговци са принудени да повишават качеството на стоките, които предлагат, да се стрем€т да минимизират разходите при производството им и от там – цената, и т.н.  оето е в наша – на потребителите, полза. јко един търговец започне да привлича клиенти не със сами€ продукт, а чрез разни томболи, награди и т.н., реално така той ще открадне от по-наивните клиенти на конкурентите си.  оето ще принуди и конкурентите да минат на същи€ принцип – едва ли не да забрав€т изобщо какво продават, важното е как го рекламират и какви томболи организират около него. “ова вече е във вреда на нас, потребителите. «ащото ако н€кой от конкурентите все пак не се насочи към томболи, а остане съсредоточен над продукта си, то той ще получи такъв отлив на клиенти, че с него е свършено.

» цитат от «акона за защита на конкуренци€та :

Ќело€лно привличане на клиенти

„л. 34. (1) «абран€ва се осъществ€ването на нело€лна конкуренци€, насочена към привличане на клиенти, в резултат на което се прекрат€ват или се нарушават сключени договори с конкуренти.

(2) «абран€ва се използването на принуда или други противоправни способи за въздействие срещу продавачите да не продават стоки или да отказват услуги на определени лица.

(3) «абран€ва се използването на принуда или други противоправни способи за въздействие спр€мо клиентите с цел да куп€т, да не куп€т или използват даден вид стока или услуга.

(4) «абран€ва се об€в€ването на продажба на изплащане или подобна правна сделка, при ко€то продавачът не декларира €сно сво€та фирма, не дава точни данни относно бро€ и размера на отделните вноски, лихвени€ процент върху невнесените суми и общата продажна цена.

(5) «абран€ва се предлагането или даването на добавка към продаваната стока или услуга безвъзмездно или срещу привидна цена на друга стока или услуга, с изключение на: рекламни предмети с незначителна стойност и с €сно посочване на рекламиращото предпри€тие; предмети или услуги, които според търговската практика са принадлежност към продаваната стока или извършваната услуга; стоки или услуги като отбив при продажба в по-големи количества, както и на печатни произведени€ при продажба или абонамент за периодични издани€.

(6) (»зм. – ƒ¬, бр. 9 от 2003 г.) «абран€ва се извършването на продажба, когато заедно с не€ се предлага или обещава нещо, чието получаване зависи от: решаване на задачи, ребуси, въпроси, гатанки; събиране на сери€ от купони и други подобни; разиграване на игри с парични или предметни награди, чи€то стойност значително надвишава цената на продаваната стока или услуга.

(7) «абран€ват се продажбите на вътрешни€ пазар на значителни количества стоки за продължително време по цени, по-ниски от разходите за производството и реализаци€та им, с цел нело€лно привличане на клиенти.

» понеже това са установени практики на ло€лната конкуренци€, вече ще внимавам повече в избора си на дадени марки – защото уважавам спазването на законите. » много мраз€, когато н€кой се прави на неразбрал (т.е. калкулирал е глобата в разходите си).

ћежду другото си мислех, че този закон («« ), се отнас€ до фирмите и мен не ме зас€га. Ќо €вно съм била в грешка.

19/7/2007

» пак … жалба!

Ќапоследък все пускам жалби, все чакам резултати, взе да ми писва! Ќо н€мам намерение да спирам.

ƒнес например се возих в поредното 280, на което трите поредни прозореца, намиращи се точно зад кабината на шофьора, б€ха без механизми за отвар€не! » естествено – б€ха затворени. »зпукак от жега!

» понеже съм почти 100% убедена, че механизмите не са счупени от лошите пътници, а са свалени нарочно от шофьорите – пуснах сигнал във форума на — √“, от където ми об€сниха, че тр€бва да пусна жалба. » преди съм чела из форума им, че шофьорите нарочно махат дръжките за отвар€не, защото им духало в гърба или нещо от сорта. Ќо щом производител като ћерцедес е решил, че там дръжки тр€бва да има и тези прозорци тр€бва да се отвар€т – аз му в€рвам, че услови€та на труд са безопасни. » че тази пром€на застрашава пътниците.

11/7/2007

ѕредстои изменение на «акона за защита на потребителите

Filed under: Daily,ѕрава на потребителите — Izida @ 1:14 pm

¬ече н€колко пъти попадам на новини от сорта на тази в investor.bg :

¬ четвъртък миналата седмица депутатите приеха на първо четене промени в «акона за защита на потребителите, според които на практика интернет търговците н€ма да имат право да приемат авансови плащани€ Ц теоретично с цел да бъдат по-добре защитени правата на потребителите.

» се запитах : какво става?? јвансовото плащане при търгови€ от разсто€ние, както и плащането преди изтичане на 7 дни от получаването на стоката, е забранена още от 10 юни миналата година когато влезе в сила нови€ «акон за защита на потребителите, в който в –аздел II “ƒоговор за продажба от разсто€ние” присъства следни€ текст :

„л. 53. ƒоставчикът н€ма право да изисква или да приема авансово плащане преди изтичане на сроковете по чл. 55.

„л. 55. (1) ѕотребител€т има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключени€ договор от разсто€ние в срок 7 работни дни, считано от датата на:

1. получаване на стоката от потребител€, когато са изпълнени изисквани€та на чл. 54 – за стоки;

2. сключване на договора, а когато задължени€та по чл. 54 са изпълнени след сключването на договора – от ден€ на т€хното изпълнение, но не по-късно от срока по ал. 3 – за услуги.

»маше дебати по блогове (като дебата при Dzver), в последствие бе създадена Ѕългарска јсоциаци€ за ≈лектронна “ъргови€ (Ѕј≈“).

’румна ми, че Ѕј≈“ се бори с този чл. 53 от както влезе в сила. ќб€снението от страна на законотворците бе, че шансът за измами при електронните търговци е по-висок, защото н€мат посто€нен адрес на който клиентите да отидат да си върнат стоката. » за това са добавили тези изисквани€. Ќо електронните търговци искат да не бъдат така силно разграничавани от останалите търговци. “а се сетих, че може би предложението на Ѕј≈“ не е прието изц€ло, а частично – това означава “забраната за авансово плащане”.

–азрових се в сайта на Ќародното събрание. ¬ програмата за 4 – 6 юли 2007 г. присъства следната точка :

6. ѕърво четене на законопроекта за изменение и допълнение на «акона за защита на потребителите (¬носител: ћинистер-ски съвет; 1.6.2007 г.).

ќставаше само да вид€ в архива какво точно е било прието – «аконопроект за изменение и допълнение на «акона за защита на потребителите. » там може да видите изменението в прословути€ чл. 53 :

І 12. ¬ чл. 53 думите Упреди изтичане на сроковете по чл. 55Ф се заличават.

“.е. приели са на първо четене да може да се плаща с наложен платеж, но все пак остава забраната над авансовото плащане.

≈стествено предстои и гласуване на второ четене, преди проектозаконът да стане закон по утвърдени€ ред. “ака че ще чакаме.

ѕ.—. ƒопълнително ще разгледам и какво друго са променили от чисто любопитство.

6/7/2007

∆алба до  омиси€та за защита на потребителите

Filed under: ѕрава на потребителите — Izida @ 2:32 pm

“емата ми за впечатлени€та ми от ¬арна предизвика много емоции. Ќе, че беше неочаквано – то е €сно, че ще има засегнали. ¬се пак се над€вах повече хора да погледнат откъм хумористичната страна на стати€та.

Ќо не реакци€та на хората ме караше да се чувствам зле и на ден€ след публикуването й – продължавах да се чувствам наистина некомфортно всеки път, когато погледът ми мине през автовлакчето с рекламата на водка, пълно с дечица (снимка 1, снимка 2). «а това реших, че реакци€та ми не е правилна – или нека кажем, че възмущението ми е правилно, но не е насочено в подход€щата посока. ’румна ми, че ситуаци€та не само изглежда грозно, а може би е и незаконна. » се разрових из »нтернет.

“ака например попаднах на сайта на Ѕългарски институт за правно развитие, където бе публикувано становище на —ъвета за електронни медии по въпроса за рекламата на алкохолни напитки в радио и телевизионни програми. “ук разбрах, че пр€ката реклама (т.е. демонстрираща консумаци€, производство или разпространение) е забранена. ј непр€ката (включваща само името на продукта) – само след 22 часа вечерта, до 6 сутринта.

“ака стигнах до «акона за здравето, в който се регламентира рекламата на алкохолните напитки. “ам изрично е казано :

„л. 55. (1) «абран€ва се пр€ката реклама на спиртни напитки.
(2) Ќепр€ката реклама на спиртни напитки и рекламата на вино и бира не може:
1. да е насочена към лица под 18-годишна възраст, както и да се излъчва в предавани€ или да се публикува в печатни издани€, предназначени за т€х;
2. да използва лица под 18-годишна възраст като участници;
3. да свързва употребата на алкохолни напитки със спортни и физически постижени€ или с управление на превозни средства;
4. да съдържа неверни твърдени€ относно полза за здравето, социално или сексуално благополучие или да представ€ въздържанието или умереността в отрицателна светлина.
(3) Ќепр€ката реклама на спиртни напитки не може да се излъчва в радио- и телевизионни предавани€ преди 22,00 часа.

—анкци€та е регламентирана малко по-надолу :

„л. 218. (1)  ойто наруши чл. 54 или чл. 56, се наказва с глоба от 50 до 100 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – от 100 до 300 лв.
(2) (ƒоп. – ƒ¬, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) «а нарушени€ по чл. 54 и 56, извършени от юридически лица, се налагат имуществени санкции в размер от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 10 000 лв.
(3)  ойто рекламира алкохолни напитки в нарушение на чл. 55, ал. 1 и 2, се наказва с глоба от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение – от 1500 до 5000 лв.
(4) јко нарушението по ал. 3 е извършено от едноличен търговец, имуществената санкци€ е от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 3000 лв.
(5) јко нарушението по ал. 3 е извършено от юридическо лице, имуществената санкци€ е от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение – от 1500 до 5000 лв.
(6) –адио- и телевизионни оператори, които в нарушение на чл. 55, ал. 1 и 3 излъчват реклама на спиртни напитки, се наказват с имуществена санкци€ в размер 5000 лв., а при повторно нарушение – 10 000 лв., налагани от —ъвета за електронни медии по реда на «акона за радиото и телевизи€та.
(7) –адио- и телевизионни оператори, които в нарушение на чл. 55, ал. 2 излъчват реклама на спиртни напитки, се наказват по реда на «акона за радиото и телевизи€та.

Ќо също така тази реклама може да се приеме и като непочтена по смисъла на «акона за защита на потребителите. «а това предприех следващата стъпка – написах жалба до  омиси€та за защита на потребителите и € пратих чрез интернет формата им за подаване на жалби за района на ¬арна (жалби можете да подадете тук като изберете сво€ регион). ѕриложих и адресите на снимките, за да вид€т за какво става дума. ѕратих жалбата на 04.07.2007 г. » сега чакам да дойде и ред да бъде обработена.

—тискайте палци!

ѕ.—. »нтересно какво тогава да кажем за рекламата на една небезизвестна водка (ко€то нарочно не назовавам), ко€то се рекламираше с разни листа марихуана, показваше пиене, при това € пускаха през ден€, не след 22 часа, и освен това в рекламата участваха тийнейджъри, които може и да не са пълнолетни. —м€там, че е време да се изчистим от подобни грозни гледки от улиците и домовете си – защото телевизи€та е във всеки дом.

Next Page »
пїњ