Irina’s Weblog

24/7/2017

Under the hood: assert in Java

Filed under: Daily — Izida @ 6:12 pm

How does pre-Java8 compilers/JVMs handle assert? It is not a function, it is a keyword instead, and has a special semantics of executing its test only if asserts are allowed in the JVM (JVM flag “-ea”).

My goal is to create a simple Java assertFunc() method, which like the assert keyword acts only when the -ea flag of the JVM is set, generates the same error when assertion fails and does nothing in case the assertion are disabled at runtime.

First let’s analyze what Java bytecode is generated when asserts are used. The following simple Java class would suffice our needs:

The System.out’s are there to show the deferred execution of the message concatenation – the second getMax() is only called if the condition of the assert fails (for test – change i to 1). If you run the program with “-ea” VM flag, only then the code for the assert (and the calculation of its arguments) gets executed.

What happens under the hood can be understood by looking at the decompiled byte code:

Here we see that once the compiler sees the “assert” keyword in a class, it generates a static final boolean field (“$assertionsDisabled”) which holds the negated value of Class.desiredAssertionStatus() method call.

How is this field used? We need to look at the main() method itself:

The main() starts with the assertion flag check – if assertions are disabled (flag is true), a jump (instruction 6) is made to the line just after the assert statement, this way skipping the test. The statement after the assert in this case is the return statement (instruction 45). If assertions are enabled, the getMax() function is called and the test gets executed. If the test fails, a java.lang.AssertionError with the given message is created and thrown, calling getMax() for the second time.

A possible Java 8 equivalent is:

I have introduced lambdas for the parameters of the assertFunc to take advantage of the deferred execution. If I simply expected a boolean and a string as parameters to the function assertFunc(), they would always get calculated – even if the asserts were disabled.

Conclusion: Assertions in Java are always present in the bytecode (.class file) and modify the structure of the classes that use them.

8/6/2011

Sting’s concert stinks!*

Filed under: Daily — Izida @ 3:55 pm

TicketPro и Sofia Music Enterprises (SME) дружно се погрижиха да не усет€ нищо позитивно на концерта вчера! Ѕ€х си купила билет за 150 лв още през февруари за да си осигур€ добро м€сто – 5ти сектор, 1во м€сто до централната пътека в сед€щите места на терена, като секторът бе разположен пред пулта за управление с цел да не ми пречи на гледката. Ќа м€сто обаче вид€хме, че всъщност пултът е наместен точно между пети и шести сектор вместо между следващите два по-задни сектора. ¬ следствие на това аз не б€х на централната пътека срещу центъра на сцената, а доста вл€во.

ћоже би щ€х да преглътна това. Ќо … от началото, до сами€ край, б€х оградена от правосто€щи. »грах си на пъдар н€колко пъти – да напомн€м на наредилите се пред мен, че не съм платила да гледам т€х. ѕотърсихме охраната. “ози до пулта об€сни, че пази само пулта и не сме му в сектора. —лед което се скри. ƒруг едвам намерих! “р€бваше да ида назад чак на кра€ на секторите за сед€щи на терена за да се добера до двама, които контролираха входа към тази зона. „овекът вдигна рамене : “јз как да ги накарам да седнат? —игурно си търс€т местата”. –еално на терена при седалките н€маше никакви охранители.  ак не ги намериха тези места през ц€лото време! Ќо не са виновни – тарикати има навс€къде. «а това и вс€ко стадо има нужда от овчарски кучета и като ги н€ма става хаос. јз съм си платила за да ми осигур€т определена емоци€ и да не позвол€ват на другите да ми пречат. Ќо това не бе изпълнено. Ѕила съм на достатъчно концерти. » друг път съм била сед€ща на терена. «а пример давам концерта на —ър ≈лтън ƒжон – оставиха правосто€щите да повдигнат духа на изпълнителите за една-две песни, след което изл€зоха едни едри охранители и за минута изчистиха пътеките и всички си седнаха кротко по местата. —танахме прави всички дружно чак накра€ за да аплодираме последните изпълнени€.

ћисл€ да си искам парите обратно.

*¬ превод:  онцертът на —тинг вони!

26/9/2010

Ћуксът да боледуваш

Filed under: Daily — Izida @ 9:59 pm

ƒостатъчно е да си гледал реклами последните н€колко години за да си на€сно, че естествената храна е лукс. ћагазините са пълни с какви ли не храни, но по етикетите им обикновено е изброена менделеевата таблица.

Ќапоследък се замисл€м, че да изкараш един обикновен вирус естествено също е лукс! ¬с€ка реклама на лекарство об€сн€ва как не можем да си позволим да отсъстваме от работа, не можем да останем н€колко дни на легло.

 ога стигнахме до тук?

21/9/2010

ѕазаруване от ¬еликобритани€

Filed under: Daily — Izida @ 12:42 pm

ќбичам да пазарувам от ¬еликобритани€! ѕреди време се зарадвах, че Amazon.co.uk вече достав€ не само книги и дискове до Ѕългари€. Ќаскоро обаче открих начин да пазарувам и от други магазини във ¬еликобритани€, които н€мат доставка до нашата страна. » € тествах – сега държа първи€ си пакет, получен чрез услугата за закупуване на стоки от UK на ≈конт ≈кспрес, част от кампани€та им “ƒа изкупим Ѕритани€”. ѕоръчах си стоки от английски онлайн магазин, платих с личната си кредитна карта, за адрес на доставка дадох адреса на техни€ офис в Ћондон. “е ме уведомиха веднага щом стоките пристигнаха, изчислиха ми цената за доставката и ми ги пратиха към Ѕългари€.

ѕри следващите разпродажби см€там да се възползвам отново!

P.S. ѕо отношение на алтернативни превозвачи, предлагащи ниски цени – н€мам доверие на ко€ да е фирма. »скам професионален куриер с опци€ за онлайн прослед€ване. ¬се пак говорим за моте пари тук, които вече са били дадени на търговеца. ƒори не съм на€сно законни ли са услугите, предостав€ни от т€х и какви права бих имала ако нещо се обърка.

13/9/2010

 ити се намери

Filed under: Daily,√раждански — Izida @ 10:47 am

—лед като в събота усп€х и аз да се включа лично в търсенето, котето най-накра€ се обади! ќказа се две къщи по-надолу от тази, в ко€то бе настанено, в едно изоставено мазе. “ъкмо щ€х да се откажа и да си ход€ след около час безуспешно обикал€не и приканване, когато  ити най-накра€ реши да изм€ука и да ни позволи да € хванем.

—ега е при ветеринар€ за н€колко дни надзор. ≈то в какъв вид се е крила две и половина денонощи€ навън:

Kitty 3
Kitty 4

4/8/2010

”слуга срещу услуга

Filed under: Daily — Izida @ 3:09 pm

ћного съм се чудила над очевидната разлика в качеството на обслужването в Ѕългари€ спр€мо страните от «ападна ≈вропа. » при нас се намират сервитьори-професионалисти, които се стара€т да ти е комфортно, и продавач-консултанти, за които работата им не се изчерпва с това да ти сложат кути€та със стоката в количката.

«апочвам да в€рвам, че проблемът е в мисленето и дори – в езика ни. јнгличаните например имат думата “service” за услуга в смисъла на обслужване – например търговска услуга, ресторантьорска услуга, и думата “favour” като услуга в смисъла на “прав€ н€кому услуга от добро сърце”. «а нас думата и в двата случа€ е една – услуга. “ака че ако аз си куп€ услуга “хранене в ресторант”, излиза, че имам право на маса, стол и храна. ј сервитьорът просто ми върши услуга…

22/3/2010

»з улиците на Ћондон

Filed under: Daily — Izida @ 12:11 am

 ола в Ћондон

18/2/2010

ќпит за крачка назад по отношение пълната забрана за пушене на обществени места

Filed under: Daily — Izida @ 12:59 pm

ќт месеци чакам заветната дата 1ви ёни 2010, в ко€то вече ще мога спокойно да ход€ по заведени€. «ащото в т€х н€ма да се пуши, н€ма да се прибирам с коса, миришеща на дим и дрехи, тежащи от тютюневи миризми. „е дори и с “при€тни€” ванилов аромат на пури!

» какво прочитам днес? √≈–Ѕ щели да внесат законопроект за премахването на забраната за пушене на обществени места!

Ѕраво!

»з dnes.bg:

ѕредложението предвижда в заведени€ до 100 кв. м собственикът сам да прецен€ва дали там ще се пуши, или не.
¬ по-големите заведени€ пък собствениците ще тр€бва да предвиждат отделни помещени€ за пушачи.

ћотивите на вносителите за пром€ната са, че в услови€ на криза не може да се ограничи тютюнопушенето на обществени места, защото това би било пагубно за бизнеса.

ѕредлагам да допълн€т в закона и следното : ѕонеже сме в услови€ на криза и тр€бва да пазим бизнеса (не общественото здраве), да позволим собствениците на заведени€ сами да решават дали да предлагат твърди наркотици. ¬ крайна сметка това ще им подпомогне бизнеса чрез спечелване на сигурни, посто€нни клиенти.

ћоите поздравлени€ към депутатите, чиито имена ще си запиша тук веднага като внесат законопроекта и той може да бъде прочетен на сайта на Ќародното събрание.

15/2/2010

/Ќе/качествено обслужване

Filed under: Daily — Izida @ 4:08 pm

Ќай-точното и кратко об€снение за ниското качество на услугите в Ѕългари€, което съм чувала:

“ѕрекалено дълго сме били роби, за да можем да бъдем добри слуги”

1/2/2010

 учета и прасета

Filed under: Daily — Izida @ 4:01 pm

„ета гръмките заглави€ по ежедневниците – “ итай забран€ва €дене на кучета и котки”. » още по-гръмките коментари (от любопитство). ’уманни€т «апад е щастлив!

—ега очаквам в јмерика да забран€т €денето на прасета – все пак от години са попул€рни и като домашни любимци. »ли това е друго?

26/6/2009

Ѕакалавър/магистър

Filed under: Daily — Izida @ 1:55 pm

¬ъзникна един спор с колеги и се захванахме за темата какво всъщност е степента “ћагистър” във висшето образование в Ѕългари€.

—поред «акона за висшето образование в Ѕългари€ съществуват следните образователно-квалификационни степени след завършване на средно образование (чл. 42):

 1. бакалавър – с две разновидности:
  • 4 годишен курс на обучение “бакалавър”
  • 3 годишен курс на обучение “професионален бакалавър по …”
 2. магистър – с разновидности:
  • 5 годишен курс – след средно образование;
  • двугодишен курс – след “професионален бакалавър по…” (по-точно, в закона пише “не по-малко от 120 кредита”)
  • едногодишен курс – след “бакалавър” (по-точно, в закона пише “не по-малко от 60 кредита”)

»ма специално допълнение за придобилите степен “професионален бакалавър по …” (което съответства на споменатата (ал. 1, т. 1, буква “а”) :

чл 42 (6) (Ќова – ƒ¬, бр. 41 от 2007 г.) Ћицата, придобили образователно-квалификационна степен “бакалавър” по реда на ал. 5, могат да продължат образованието си в образователно-квалификационна степен “магистър” само в същото професионално направление при услови€ и по ред, определени в правилника на висшето училище или в държавните изисквани€.

“ова е единственото ограничение за това да продължиш да изучаваш магистърска степен в направление, сходно с бакалавърската ти степен. ѕоне което аз усп€х да откри€. ќще повече – имам под ръка не един случай на познат, завършил бакалавърска и магистърска степен от съвсем отделни области на науката (например от технически към хуманитарни, или от природни към технически).

» все пак, какво е бакалавър и какво – магистър? ѕак ще цитирам закона :

чл 42 (2) ќбучението в степента “бакалавър” по ал. 1, т. 1 в съответствие с учебни€ план осигур€ва широкопрофилна подготовка или специализирана професионална подготовка по професионални направлени€ и специалности.

(3) ќбучението в степента “магистър” осигур€ва задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в определена специалност.

¬ъзможно ли е да задълбочиш фундаментална подготовка, каквато н€маш?


buy online viagra
drugs like viagra
buy pfizer viagra
3.99 cialis order
viagra mail order
giant viagra pill
best cialis price
cheap cialis site
half price viagra
cheap cialis find
best cheap viagra
cheap deal viagra
viagra uk kamagra
3.98 order viagra
viagra online buy
cialis discounted
cheap drug viagra
viagra on line uk
viagra kamagra uk
viagra like pills
viagra cheap less
levitra overnight
cialis drug 20 mg
viagra cheap sale
cialis best price
viagra pharmacies
best price cialis
viagra free order
viagra party drug
about viagra pill
buy viagra online
cheap viagra pill
viagra drug risks
viagra drug store
viagra pill color
buy 100 mg viagra
generic cialis uk
mail order cialis
discounted viagra
cheap soft viagra
cheap site viagra
viagra other uses
buy viagra viagra
generic cialis rx
pill price viagra
maid order viagra
cheap pill viagra
cheap viagra 25mg
generic uk viagra
viagra free pills
online buy viagra
cialis buy online
prices cialis 120
buy viagra cialis
viagra generic uk
buy viagra canada
generic viagra rx
viagra zenegra uk
cialis cheap visa
uk generic viagra
cialis buy cialis
cheap sale viagra
canada buy cialis
viagra drug class
a viagra discount
pharmacies viagra
best price viagra
buy viagra london
mail order viagra
canada in levitra
viagra free trial
cialis and canada
levitra pill size
uk viagra kamagra
buy levitra cheap
cialis generic rx
1buy cheap cialis
cialis pill color
low price levitra
levitra drug test
levitra diet pill
buy cialis online
order site viagra
buy levitra in uk
online levitra us
cialis pills chat
cialis free trial
cialis free trail
1 low cost cialis
cialis pill photo
viagra buy viagra
buy cialis omline
71 rx levitra 102
kamagra uk viagra
cialis order site
viagra sales 2004
natural viagra uk
cialis online buy
cialis mail order
viagra sale cheap
cialis uk chemist
buy female viagra
order 50mg viagra
very cheap cialis
cialis line order
buy cialis viagra
kamagra viagra uk
buy herbal viagra
viagra best price
very cheap viagra
lost cost levitra
viagra buy online
viagra type drugs
levitra in canada
cialis generic uk
cialis pills free
buy levitra where
viagra tablets uk
cialis pills tips
order viagra here
rx viagra
us viagra
viagra rx
cialis uk
cialis us
uk cialis
uk viagra
viagra us
viagra uk
cialis rx
rx levitra
levitra uk
cialis buy
uk levitra
buy viagra
us levitra
buy cialis
viagra buy
viagra sale
sale viagra
levitra buy
viagra uses
sale cialis
viagra free
viagra drug
pill viagra
drug viagra
viagra pill
buy levitra
drug cialis
cialis cost
cost viagra
cialis drug
cialis sale
cialis pill
cialis free
viagra cost
cialis uses
cialis order
cialis sales
buy n viagra
cialis no rx
viagra sales
in uk viagra
viagra price
cialis in uk
levitra drug
buy 1 cialis
cialis price
cialis pills
levitra sale
levitra pill
viagra uk 32
order cialis
buy p viagra
levitra free
levitra cost
buy viagra 1
sale levitra
cialis costs
viagra cheap
drug levitra
cialis cheap
sales cialis
cheap viagra
viagra drugs
sales viagra
viagra in uk
cialis drugs
cost levitra
viagra costs
viagra pills
pills cialis
pills viagra
cheap cialis
price viagra
price cialis
order viagra
viagra order
no rx viagra
buy uk viagra
buy viagra 32
buy viagra uk
to buy viagra
cialis canada
2 free viagra
cialis europe
viagra canada
levitra order
cheap levitra
price levitra
canada cialis
levitra price
prices viagra
europe cialis
re buy viagra
viagra for uk
canada viagra
prices cialis
levitra sales
online cialis
levitra pills
viagra europe
viagra prices
otc uk viagra
cialis to buy
buy cialis uk
buy cialis re
levitra drugs
cialis uk buy
cialis orders
viagra uk buy
cialis online
viagra to buy
buy cialis we
levitra cheap
viagra buy it
6 free viagra
cialis prices
1 drug cialis
buy online viagra
drugs like viagra
buy pfizer viagra
3.99 cialis order
viagra mail order
giant viagra pill
best cialis price
cheap cialis site
half price viagra
cheap cialis find
best cheap viagra
cheap deal viagra
viagra uk kamagra
3.98 order viagra
viagra online buy
cialis discounted
cheap drug viagra
viagra on line uk
viagra kamagra uk
viagra like pills
viagra cheap less
levitra overnight
cialis drug 20 mg
viagra cheap sale
cialis best price
viagra pharmacies
best price cialis
viagra free order
viagra party drug
about viagra pill
buy viagra online
cheap viagra pill
viagra drug risks
viagra drug store
viagra pill color
buy 100 mg viagra
generic cialis uk
mail order cialis
discounted viagra
cheap soft viagra
cheap site viagra
viagra other uses
buy viagra viagra
generic cialis rx
pill price viagra
maid order viagra
cheap pill viagra
cheap viagra 25mg
generic uk viagra
viagra free pills
online buy viagra
cialis buy online
prices cialis 120
buy viagra cialis
viagra generic uk
buy viagra canada
generic viagra rx
viagra zenegra uk
cialis cheap visa
uk generic viagra
cialis buy cialis
cheap sale viagra
canada buy cialis
viagra drug class
a viagra discount
pharmacies viagra
best price viagra
buy viagra london
mail order viagra
canada in levitra
viagra free trial
cialis and canada
levitra pill size
uk viagra kamagra
buy levitra cheap
cialis generic rx
1buy cheap cialis
cialis pill color
low price levitra
levitra drug test
levitra diet pill
buy cialis online
order site viagra
buy levitra in uk
online levitra us
cialis pills chat
cialis free trial
cialis free trail
1 low cost cialis
cialis pill photo
viagra buy viagra
buy cialis omline
71 rx levitra 102
kamagra uk viagra
cialis order site
viagra sales 2004
natural viagra uk
cialis online buy
cialis mail order
viagra sale cheap
cialis uk chemist
buy female viagra
order 50mg viagra
very cheap cialis
cialis line order
buy cialis viagra
kamagra viagra uk
buy herbal viagra
viagra best price
very cheap viagra
lost cost levitra
viagra buy online
viagra type drugs
levitra in canada
cialis generic uk
cialis pills free
buy levitra where
viagra tablets uk
cialis pills tips
order viagra here

10/1/2009

Ћекарска тайна 2

Filed under: Daily — Izida @ 7:43 pm

ѕреди време повдигнах въпроса за това до колко е редно да се обсъжда здравословното състо€ние на човек пред медиите. ƒнес попаднах на един доста фрапиращ за мен случай в стати€ в dnes.bg:

—ъсто€нието на 30-годишната родилка ÷. ƒ. от варненското село  аменар, ко€то беше оперирана вчера в болницата “—вета јнна”, след като бе констатирано, че детето в не€ е починало, се стабилизира.
….
¬сичко е наред, пулсът й е добър и н€ма температура, допълни д-р —кочев.
….
–одилката ÷. ƒ. е на 30 години и това е втора бременност за не€.

ѕо думите на д-р —кочев проблем е, че терминът не е бил уточнен. ќсвен това жената е заченала почти веднага след като й е правен аборт през март месец миналата година и матката й не е била заздрав€ла.

Ќ€ма да се учуд€ ако и роднините й са научили нещо за състо€нието й от вестниците!

ѕ.—. «аместих името с инициали, защото не искам да разпростран€вам повече от това личните данни за здравето на жената.

29/11/2008

Ќ€мам време

Filed under: Daily — Izida @ 11:39 pm

¬ последно време си мисл€, че хората се превръщаме в едни роботи – вършим си задачите и това е. ѕо телевизи€та се върти реклама на разтворима енергийна напитка с надслов “Live now, sleep later” (“∆ивей сега, спи после”). Ћекарства ни убеждават, че н€маме време за главоболие, други ни агитират, че ако н€маме време за боледуване тр€бва да ги пием.

Ќе, не се имам за робот!  ато тр€бва да боледувам – ще си сед€ известно време с температурата като по този начин остав€ т€лото си да се потруди и това е!  ато ми се спи – ще сп€! “€лото ми знае по-добре от рекламните надслови от какво се нуждае!

17/11/2008

Ќов сайт за съвети към потребителите – www.isitfair.eu

Filed under: Daily,ѕрава на потребителите — Izida @ 9:33 pm

ќт тазседмични€ бюлетин на ѕредставителството на ≈вропейската комиси€ в Ѕългари€ (можете да прочетете предните бюлетини и/или да се абонирате на сайта) научих следното :

Ќа 7 ноември √енерална дирекци€ Д«дравеопазване и защита на потребителитеУ откри уебсайт, който предлага помощ и дава съвети на потребителите от всички възрасти, ако те мисл€т, че са били подведени или измамени от измамни търговци или просто искат да разберат с кой вид измами тр€бва да внимават.

»де€та е да се повиши доверието на потребителите, като им се предостави €сна информаци€ за техните права и за това къде да потърс€т помощ, когато разберат, че са станали жертва на измама. —айтът съдържа примери от ежедневието на нело€лни практики, включително и черен списък с практики, които са забранени от ƒирективата относно нело€лните търговски практики. „ерни€т списък съдържа практики, които са незаконни и крайно вредни за потребителите, като например рекламите примамки, фалшивите ДбезплатниУ предложени€ или пирамидалните схеми. ќсвен получаването на практически съвети посетителите на сайта могат също така да изпробват знани€та си за това кое е законна практика и кое не или пък да гледат забавни видео материали, представ€щи н€кои често срещани измами. ”ебсайтът е достъпен на 22 официални езика на ≈вропейски€ съюз.

ѕовече подробности за нело€лните търговки практики ще намерите тук.

»зточник: —тартира нов уебсайт, който предлага помощ и дава съвети на потребителите от всички възрасти

Ќови€т сайт е с адрес www.isitfair.eu и, тр€бва да призна€, грабна окото ми!

31/10/2008

¬печатлени€ от обновеното ново банкиране на ѕ»Ѕ

Filed under: Daily,ѕрава на потребителите — Izida @ 9:53 am

 акто писах преди два дни, днес ѕ»Ѕ пуснаха обновената верси€ на своето ново електронно банкиране. ѕреди малко календарът ми напомни да погледна какво ново на хоризонта и ето моите впечатлени€:

 • ƒизайнът ми харесва повече – изглежда по-изпипано като оформление, има банер с телефон за помощ при проблеми;
 • ќще при стартиране прави впечатление, че се отвар€т по-малко прозорци от преди.
 • ѕри влизане в системата се зарежда страницата със сметките и т€хното състо€ние. Ѕ€х направила забележка, че н€ма нужда всеки път да се озоваваш при влизане на екрана “—м€на на език” – така или иначе това е р€дко ползвана операци€. ¬се пак активното меню остава “јдминистраци€”, което е и първото в хоризонталното меню. јдминистраци€та на потребителски€т акаунт е операци€, ко€то на мен май никога не ми е тр€бвала. «а това би ми било по-удобно да е накра€ в менюто, а при влизане веднага да е активно менюто “ѕреводи и справки”.
 • ¬ списъка със сметките вече присъства освен салдото и замразената сума – преди за да вид€ дали имам замразени суми (като още неотчетени теглени€ от банкомат или плащани€ през ePay), се налагаше да щракна на номера на сметката за да се зареди нов екран с детайлна информаци€; —ега всичко е достъпно още в самото начало. Ќо ми прави впечатление, че все още личните ми сметки се изписват без първите два символа от IBAN номера им.
 • ‘ормите за въвеждане на преводи изглеждат по-кратки. Ќе мога да си спомн€ какви полета в повече е имало преди, защото най-веро€тно никога не съм ги попълвала за да ги запомн€.  олкото по-малко има за въвеждане – толкова по-добре!
 • Ќе позвол€ват въвеждане на сума със запета€ в полето за сума на превод – тр€бва да е с точка. ¬ече дава информативно JavaScript съобщение. Ќо се чуд€ защо ли не приемат и запета€та като валиден разделител.
 • ¬ече не виждам при въвеждане на сумата и преминаване в друго поле при превод, да се прави презареждане на страницата. “ова ме объркваше много пъти, защото нормално след въвеждане на сума отивам в полето “ќснование”, пиша нещо, след което осъзнавам, че докато съм пишела основанието вече се е свал€ла наново страницата – за€вка, направена при напускане на полето “—ума”. » губех текста на основанието.
 • ‘ормата за извлечение по сметка вече допуска до 50 реда в резултата, не както преди само до 15. ќсвен това са въвели календар, който се отвар€ при щракане на полетата за дати. ƒори не съм усещала колко повече време ми отнема да напиша датите ръчно – това наистина спест€ва време!

¬ общи линии – обичайната ми употреба на банкирането вече е улеснена, което ме прави един доволен клиент!

22/10/2008

јборигенски страсти

Filed under: Daily,Music — Izida @ 7:41 pm

ћиналата седмица освен, че се сдобих с билет за Depeche mode (още в понеделник, разбира се), посетих два концерта – този на –ичард  лайдерман в ср€да и на Descendance в петък.

 лайдерман, естествено, напълни зала 1 на Ќƒ  до пръсване. »звестен е, н€ма съмнение, а и лично аз научих за него от рекламите по телевизиите. „ух, че продавали и билети за правосто€щи. — типични€ френски акцент об€сни как ще идва “јназър тайм, енд аназър тайм, енд аназър тайм…” рЯШЙ Ќ€маше превод на никое от изказвани€та му за съжаление, нито на представ€нето на “—имфони€ “итаник”. „увствах се обаче особено когато чух звука на електронна китара, на обой, арфа, а около ро€ла виждах само струнни инструменти. ѕо-гол€мо удоволствие ми достави втората част на концерта, в ко€то изпълнени€та звучаха не толкова поп. Ќ€как обаче не можах да усет€ онова чувство, което те обзема като чуваш автентични€ звук на класически инструмент – в един момент се замислих, че дори и той да е на запис, пак н€маше да усет€ разлика. “ой сами€т правеше “шоу” – говори на €понски, раздаваше нотите си на предните редове. „ух и двете си любими произведени€ от негови€ репертоар – “Ѕалада за јделина” и “Ќосталги€”. «а съжаление, аранжиментът на “Ќосталги€” бе много по-различен от това, което б€х свикнала да чувам и дори не усп€х да € позна€.

ѕълна противоположност беше концерта с аборигенски танци и песни в петък. ѕърво, зала 1 на Ќƒ  беше … празна! —лед като се вид€, че така или иначе предните сектори остават празни, б€ха приканени и по-задните да минат напред. “ака се оказа, че пълни са само оркестрината и двата предни сектора. ¬сичко назад бе пусто. —тана ми н€как обидно от името на изпълнителите – тр€бва да е много непри€тно да се изправиш пред подобна празна зала! ѕревод този път имаше. “ой и си беше нужен – танците б€ха сравнително кратки, а всеки от т€х беше предшестван от об€снени€ за културата и обичаите, с които е свързан. ¬ъпреки, че беше нужен, тр€бва да призна€, че съжал€вах, че изобщо има превод! –азбирах отлично английски€ на австралийците.  акто и по-гол€мата част от присъстващите. ¬същност присъстваха много чужденци – чух основно английски и френски. ќбаче да чуеш как човекът об€сн€ва : ““ози танц е ритуален и обикновено се повтар€ през ц€лата нощ, което н€ма да се случи сега разбира се”, а преводачът да об€сни : “ѕрез тази вечер ще видите този танц повторен н€колко пъти. ўе има изненади!” – наистина си беше изненада! Ќад€вам се аборигените да не са се сдобили с микрофона на преводача по начина, по който об€сниха, че са се сдобили с китари : “ѕреди 400 години дошли испанците, нашите предци ги из€ли и запазили китарите…”  упих си и диск с аборигенска музика, който в момента слушам. »нтересно е как в кра€ на вечерта изведнъж се сетих, че за ц€ла вечер не чух нито една песен, чието об€снение да говори за любовни тревоги, крадене на булки или изобщо дуели за жена. ѕесните се отнас€ха за религи€та – кръщене, сътворение; за правосъдие; и за храна – колко са благодарни на кенгуруто за даровете, как един ден не успели да хванат кенгуру заради дъжда и всички заспали гладни, за богати€ изненадващ улов на миди, за брането на плодове, за събирането на мед.  оето тр€бваше да очаквам, имайки предвид в колко по-сурова действителност живе€т аборигените, докато ние в ≈вропа имаме благосклонна към нас природа и климат.

ѕредставлението беше много интересно – разказът бе увлекателен и по едно време усетих как виждам аборигените с техните оскъдни препаски и мистични шарки по кожата, танцуващи около високите пламъци на ритуален огън, как чувам пукането на съчките, как усещам вкуса на червени€т прахол€к, забулващ бурните им танци.

 акво ли е било усещането на първи€т европеец, стъпил сред т€х!

15/9/2008

4etene

Filed under: Daily — Izida @ 9:14 pm

ѕо ЅЌ“ попаднах на реклама на “√ол€мото четене”. ≈то какво намерих на посочени€ адрес 4etene.bnt.bg :

4etene

ѕредлагам им след това да направ€т и инициатива pisane.bnt.bg! ћакар че компромисът да използват 4-ки за ч-та може да си струва ако това привлече н€кой и друг тийнейджър за каузата.

Ќа сайта на ЅЌ“ има малко повече по темата :  ампани€та “√ол€мото четене” започва. ¬€рно започва на 5ти октомври, но все пак си мисл€, че публичното об€в€ване на инициативата – и още повече, на сами€т уеб адрес, е добре да съвпада с пускането на сайта към не€.

ƒо колкото разбирам от материала, това ще е поредното гласуване (над€вам се не с платени SMS-и) – или поне сравнението с У¬еликите българиФ ми нав€ва такива мисли. Ќе разбирам как шест месечно избиране на книгата на всички времена ще мотивира хората да нападнат библиотеките, но … дано скоро сайтът им ми об€сни!

12/9/2008

ћатематическа почерпка

Filed under: Computers,Daily,Humor — Izida @ 10:52 am

So if a mathematician says, УYou may have cake or your may have ice creamФ, then you could have both.

 азано иначе, внимавайте при постро€ването на математически твърдени€ от твърдени€ на естествен език.

јко искате да си припомните дискретната математика, тук има н€кои интересни глави от не€ : MIT > Mathematics for Computer Science. »зобщо проекта MIT OpenCourseWare е м€сто, което си струва да посетиш. ќсвен лекции, записки и задачи с решени€та им, н€кои от курсовете са представени и в аудио и/или видео формат. ѕример : “Introduction to Algorithms”.

11/9/2008

ѕродажба на очила извън оптики

Ќаучих много при€тна новина – приета е Ќаредба N19 от 27 август 2008 г. за устройството и дейността на оптиките, здравните изисквани€ към т€х и реда за водене на регистър на оптиките. “ова, което най-много ме зарадва, бе следното:

„л. 3 (2) Ќе се допуска продажбата на очила за корекци€ на зрението извън оптика.

ѕреди време б€х писала публикаци€та “ ъде да си купим очила с диоптър? ¬ Kaufland разбира се!”. “ова, което мисл€ пропуснах да пиша тогава е, че пратих жалба по случа€ до  омиси€та за защита на потребителите. ќсновни€т ми аргумент бе, че «аконът за здравето изискваше наличие на продавач Утехник по очна оптикаФ или Уоптик – оптометристФ – нещо, което не съм убедена, че магазин от типа на  ауфланд осигур€ва.  «ѕ от сво€ страна прехвърли жалбата ми към ћинистерството на здравеопазването, от които получих следни€ отговор:

отговор от ћ«

¬ ћинистерството са си свършили работата и вече продажбата на очила с диоптър на кило става незаконна. “ова ми напомн€ и насто€щата реклама на слухов апарат, с който върви подарък очила за четене. “р€бва да провер€ кога влиза в сила наредбата – вид€х, че е обнародвана в ƒържавен вестник, брой: 79, от дата 09.09.2008 г.

“р€бва да призна€, че чувството е при€тно!

ћакар че още се питам не тр€бваше ли жалбата ми да породи проверка дали в  ауфланд наистина има продавач Утехник по очна оптикаФ или Уоптик – оптометристФ както изискваше «аконът за здравето… Ќо важното е, че вече н€ма да си позвол€ват да продават съмнителни очила!

7/9/2008

—обствен плаж

Filed under: Daily,The desert of the real — Izida @ 8:30 pm

 оментар по миналогодишната тема за достъпа до плажната ивица ме подсети за един израз, който срещах редовно тази година по време на издирването ми на м€сто за почивка по българското черноморие. ј именно : “’отелът разполага със собствен плаж”. ≈дно търсене в Google за “разполага “собствен плаж” черно море” показва доста хотели и комплекси, рекламиращи се с този плюс.

» все пак, какво означава “разполага със собствен плаж” при положение, че  онституци€та об€в€ва плажната ивица за изключителна държавна собственост, а концесионните договори имат клауза за задължителен безплатен достъп до плажната ивица?

»муществени задължени€ на концесионера:

2. задължение да не събира каквото и да е или под каквато и да е форма плащане за вход на морски€ плаж – обект на концеси€ по този ƒќ√ќ¬ќ–;
3. задължение да осигур€ва посто€нен свободен достъп на всички физически лица до крайбрежната плажна ивица и ползването й от т€х като курортно-възстановителен ресурс;

»зточник : “–ешение за откриване на пороцедура за предостав€не на концеси€ є516 от 03.07.2001 – «ј ѕ–≈ƒќ—“ј¬яЌ≈ Ќј  ќЌ÷≈—»я ¬Џ–’” „ј—“ ќ“  –ј…Ѕ–≈∆Ќј“ј ѕЋј∆Ќј »¬»÷ј – ћќ–— » ѕЋј∆ “—ЋЏЌ„≈¬ Ѕ–я√ – ё√”, ќЅў»Ќј Ќ≈—≈ЅЏ–, ќЅЋј—“ Ѕ”–√ј—”

Next Page »
пїњ