Irina’s Weblog

6/7/2007

Жалба до Комисията за защита на потребителите

Filed under: Права на потребителите — Izida @ 2:32 pm

Темата ми за впечатленията ми от Варна предизвика много емоции. Не, че беше неочаквано – то е ясно, че ще има засегнали. Все пак се надявах повече хора да погледнат откъм хумористичната страна на статията.

Но не реакцията на хората ме караше да се чувствам зле и на деня след публикуването й – продължавах да се чувствам наистина некомфортно всеки път, когато погледът ми мине през автовлакчето с рекламата на водка, пълно с дечица (снимка 1, снимка 2). За това реших, че реакцията ми не е правилна – или нека кажем, че възмущението ми е правилно, но не е насочено в подходящата посока. Хрумна ми, че ситуацията не само изглежда грозно, а може би е и незаконна. И се разрових из Интернет.

Така например попаднах на сайта на Български институт за правно развитие, където бе публикувано становище на Съвета за електронни медии по въпроса за рекламата на алкохолни напитки в радио и телевизионни програми. Тук разбрах, че пряката реклама (т.е. демонстрираща консумация, производство или разпространение) е забранена. А непряката (включваща само името на продукта) – само след 22 часа вечерта, до 6 сутринта.

Така стигнах до Закона за здравето, в който се регламентира рекламата на алкохолните напитки. Там изрично е казано :

Чл. 55. (1) Забранява се пряката реклама на спиртни напитки.
(2) Непряката реклама на спиртни напитки и рекламата на вино и бира не може:
1. да е насочена към лица под 18-годишна възраст, както и да се излъчва в предавания или да се публикува в печатни издания, предназначени за тях;
2. да използва лица под 18-годишна възраст като участници;
3. да свързва употребата на алкохолни напитки със спортни и физически постижения или с управление на превозни средства;
4. да съдържа неверни твърдения относно полза за здравето, социално или сексуално благополучие или да представя въздържанието или умереността в отрицателна светлина.
(3) Непряката реклама на спиртни напитки не може да се излъчва в радио- и телевизионни предавания преди 22,00 часа.

Санкцията е регламентирана малко по-надолу :

Чл. 218. (1) Който наруши чл. 54 или чл. 56, се наказва с глоба от 50 до 100 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – от 100 до 300 лв.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За нарушения по чл. 54 и 56, извършени от юридически лица, се налагат имуществени санкции в размер от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 10 000 лв.
(3) Който рекламира алкохолни напитки в нарушение на чл. 55, ал. 1 и 2, се наказва с глоба от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение – от 1500 до 5000 лв.
(4) Ако нарушението по ал. 3 е извършено от едноличен търговец, имуществената санкция е от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 3000 лв.
(5) Ако нарушението по ал. 3 е извършено от юридическо лице, имуществената санкция е от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение – от 1500 до 5000 лв.
(6) Радио- и телевизионни оператори, които в нарушение на чл. 55, ал. 1 и 3 излъчват реклама на спиртни напитки, се наказват с имуществена санкция в размер 5000 лв., а при повторно нарушение – 10 000 лв., налагани от Съвета за електронни медии по реда на Закона за радиото и телевизията.
(7) Радио- и телевизионни оператори, които в нарушение на чл. 55, ал. 2 излъчват реклама на спиртни напитки, се наказват по реда на Закона за радиото и телевизията.

Но също така тази реклама може да се приеме и като непочтена по смисъла на Закона за защита на потребителите. За това предприех следващата стъпка – написах жалба до Комисията за защита на потребителите и я пратих чрез интернет формата им за подаване на жалби за района на Варна (жалби можете да подадете тук като изберете своя регион). Приложих и адресите на снимките, за да видят за какво става дума. Пратих жалбата на 04.07.2007 г. И сега чакам да дойде и ред да бъде обработена.

Стискайте палци!

П.С. Интересно какво тогава да кажем за рекламата на една небезизвестна водка (която нарочно не назовавам), която се рекламираше с разни листа марихуана, показваше пиене, при това я пускаха през деня, не след 22 часа, и освен това в рекламата участваха тийнейджъри, които може и да не са пълнолетни. Смятам, че е време да се изчистим от подобни грозни гледки от улиците и домовете си – защото телевизията е във всеки дом.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

п»ї