Irina’s Weblog

21/9/2011

≈лектронните учебници на ѕросвета

Filed under: Books,Computers,√раждански — Izida @ 5:41 pm

ƒокато преглеждах сайта на ѕросвета попаднах на следното:

«а пръв път в Ѕългари€ Prosveta Libri Magici – учебниците на бъдещето!

»згледах клипчето, прегледах примерните уроци по ћатематика и Ѕългарски език. »нтересно е, увлекателно е, има филмчета и звуци. Ќо ме подразниха н€колко изказвани€ от клипа:

  • ““ебеширите, черната дъска, огромните прашни карти и дебели атласи остават в миналото!”
  • “… друго основно предимство: освобождава учител€ от необходимостта непрекъснато да търси и осигур€ва допълнителни материали, да се грижи за набав€нето на информаци€. ¬сичко, от което се нуждае, е събрано в интерактивни€ учебник, който може да се допълва и обнов€ва много по-лесно и бързо от традиционното издание на хартиен носител.”

ѕо отношение на аргумента за премахването на черната дъска ще цитирам сентенци€ от сайта на ѕросвета:

„овек запомн€ ………
10 % от това, което чете;
20 % от това, което чува;
30 % от това, което вижда;
50 % от това, което чува и вижда;
70 % от това, което казва;
90 % от това, което казва и прави.

—ъвсем друго е като ученик се изправи пред черната дъска и реши н€каква задача – попада в последните 90%, защото го прави сам. ј и както самите ѕросвета твърд€т – електронни€т учебник не замества класически€, а го допълва. “ака според мен и интерактивната дъска не замества “черната”, а отново само € допълва.

ѕо отношение на “основното предимство” коментарът е излишен.

1/11/2010

«а числата и цифрите

Filed under: Books — Izida @ 1:04 pm

«амисл€ли ли сте се, че цифрите са изобретени много след като хората започват за използват числа? —помнете си римските числа – там има символи за 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000. “ака че колкото по-големи числа им тр€бват, толкова повече нови символи се налагало да въвеждат за т€хното означаване. ƒокато ние с нашите 10 цифри и позиционна система можем да опишем произволни числа. »ли обобщено: числата обозначават количества, цифрите съставл€ват самите числа. ѕовече в книжката: “ћатематиката: диалог с дъщер€ ми”.

ѕрепоръчвам ви да разгледате и другите малки книжки от тази поредица – например “≈вропа да се запознаем” и “—редновековието.  ак да го об€сним на децата”. ѕоследните две са написани от именити€ медиевист ∆ак Ћьо √оф, с който лично аз се запознах от есетата му за —редновековието и истори€та на средновековна ≈вропа. Ќо в тези малки книжки той отговар€ на н€кои много важни и основни въпроси, които пон€кога прескачаме, дълбаейки в детайли. “очно чрез неговото име попаднах на тази поредица малки книжки – удивително е как големите умове усп€ват да синтезират толкова знание в малко страници!

24/10/2008

—тарание

Filed under: Books,Computers — Izida @ 10:46 am

I could list all of the qualities that I notice in clean code, but there is one overarching quality that leads to all of them. Clean code always looks like it was written by someone who cares. There is nothing obvious that you can do to make it better. All of those things were thought about by the code’s author, and if you try to imagine improvements, you’re led back to where you are, sitting in appreciation of the code someone left for youЧcode left by someone who cares deeply about the craft.

Michael Feathers, автор на Working Effectively with Legacy Code

ƒа, при€тно е да видиш парче код, за което да си кажеш : ““ук наистина н€ма какво да се подобри!”. » да си представиш как човекът не просто е написал нещо, което работи, а и е вложил грижа и старание да го подобри до степента, ко€то е пред теб. “ова у мен събужда чувство на уважение към автора. » въпроса : ƒали и аз бих го довела до този вид?

ћнени€ на други специалисти (Stroustrup, Booch и др.) : “InformIT > What Is Clean Code? By Robert C. Martin”

6/2/2008

ѕобедител!

Filed under: Books,Computers,Daily — Izida @ 9:17 pm

—тати€та ми “»нтегралната схема”, спечели наградата на конкурса на списание “National Geographic Ѕългари€” за месец €нуари, озаглавен “»зобретени€та на XX век”.

¬същност см€тах да пиша за транзистора, но след известно проучване осъзнах колко много по-гол€ма крачка е изобрет€ването на интегралните схеми и се преориентирах.

» така, този месец би тр€бвало да получа и подаръка си – книгата “The Book of Inventions: How’d They Come Up With That?”.

“ова ми напомн€ колко ми липсват упражнени€та по “јнализ и синтез на логически схеми”! ўе взема пак да си поигра€ с УPICkit 1 FLASH Starter KitФ на Microchip, който си купихме с Ћъчо преди доста време. ѕон€кога един приложен програмист има нужда да види как нещо мърда и свети в отговор на неговите команди. „ак ме е €д колко лесно хората разбират какво прави програмата в един контролер (“виж, мърда!”), а колко е трудно да им об€сниш какво прави една приложна програма. », естествено, ако е добре написана, т€ изглежда като всичко друго, което са ползвали до момента, и им се струва напълно предвидима и €сна.

ѕ.—. —тати€та във форума на NGM е с id 486 – щеше да е интересно, ако бе за микропроцесори рЯШЙ Ќа косъм – в мо€ блог пък е 484! рЯЩВ

ѕ.—.—.  онкурсите са ежемесечни – текущи€ можете да видите в секци€та “Online конкурси” на сайта на списанието. ћожете да участвате след безплатна регистраци€ в сайта.

7/1/2008

»зненадваща доставка

Filed under: Books,Daily — Izida @ 10:57 am

ѕетък сутрин. GSM-ът ми звъни.

– ƒобър ден!
– ƒобър ден!
– јз съм от фирма ≈ди-кой-си  уриер. јко може да слезете да си получите пратката, на адреса съм.

ј сега де!  аква пратка, какъв адрес! ¬икам си, сигурно са объркали телефонни€ номер. «а това смело питам на кой адрес са, за да чу€, че е н€какъв несвързан изобщо с мен адрес в други€ край на страната. ƒа, ама не – човекът е на домашни€ ми адрес. —ледва отча€ното :

– »звинете, а за каква пратка говорим? Ќе помн€ да чакам нещо…

≈стествено, човекът си н€маше представа каква е пратката. —амо можа да каже, че е от »кономеди€. ’м, абонат съм на  апитал, т€хно издание, но какво от това?

”говорихме нова среща за понеделник и така.

Ќ€колко часа по-късно изведнъж се сетих! ѕрез празниците се включих в играта на  апитал : “»грата 22.12. – —пестена лихва”. Ќе ми беше хрумнало да опресн€ тази стати€, защото н€как очаквах да се по€ви нова за победителите. ≈, оказа се, че съм една от наградените рЯЩВ

ƒнес ще чета : “ѕодвеждащата реклама” с автор ћилен »ванов, издание на Ciela. ƒобро попадение!

Ѕлагодар€ на »кономеди€ за подаръка!

28/12/2007

ѕочивка

Filed under: Books — Izida @ 11:12 pm

ќбичам почивките в студените дни!  ато се изключи ходени€та на кино с Ћъчо и брат ми (където зас€кохме —ъбев в ден€, в който излиташе за ’оланди€), основно си сед€ вкъщи, гледам телевизи€, редувам н€колко книги и готв€. ƒа, домашна храна! “ова е една от най-добрите страни на почивката. »наче н€мам време – или основно желание, да готв€ често.

 нижарницата в Mall of Sofia усп€ да ме грабне с книга на витрината – това не помн€ кога за последен път ми се е случвало, ако изобщо ми се е случвало да куп€ нещо от витрина.  нигата е “–азвийте максимално сво€та памет”, автор ƒжонатан ’анкок, издателство “ нигомани€”. «а цената от 18 лв. и с обем от 170 страници, вече втори ден се забавл€вам да изследвам начина, по който мозъкът се справ€ с информаци€та. » вече усп€вам да запомн€ доста по-дълъг списък с думи благодарение на едини€ от способите, на който ме научи книгата. ѕредупреждавам, че за н€кои от тестовете ви тр€бва “другарче” (тук Ћъчо геройски се хвана на хорото) – да ви чете текстове и да задава н€кои от въпросите. Ќо категорично заниманието е весело и за него!

»наче виждам и проблеми – има разменени описани€ на думи в едното упражнение, имената на хора, които имена тр€бва да запомниш, са английски. Ќе съм специалист, но си мисл€, че ако б€ха на български щеше да е по-коректно спр€мо нас – все пак това не са типичните имена, с които сме свикнали в Ѕългари€.

Ќо като ц€ло – вече € преполових и съм доволна за похарчените пари! ћакар че не съм сигурна, че мотиваци€та ми беше изброена в списъка на автора – май основното за мен е не толкова подсилването на паметта, колкото самото удоволствие от упражнени€та.

18/9/2007

100 стъпки към вашите права

Filed under: Books,√раждански — Izida @ 10:48 pm

100 стъпки към вашите права - корица

Ќа морето с Ћъчо изчетохме донесените книжки и минахме през една книжарница в нови€ Ќесебър, близо до южни€ плаж, за да вземем нещо ново. “ам Ћъчо ми намери следната книжка :

“100 стъпки към вашите права част 1” с автор ƒетелина ћилева “еохарова – юрист, магистър по право, издание на издателска къща ‘»Ћ.

 нигата обхваща различни аспекти от живота – от интелектуални права, правата ни на потребители, на данъкоплатци, трудово законодателство и какво ли още не. ≈стествено не е изчерпателна – вс€ка от 55-те обхванати теми обхваща две-три страници, но дава насоки в кои нормативни документи може да се намери повече информаци€.

—ъс закупуването на книгата получаваш и право на една безплатна юридическа консултаци€ на дадени€ там телефон рЯШЙ

ћожете да закупите и от книжарница ѕингвините.

ƒобре е да помним, че човек има толкова права, колкото може да брани и защитава. ј за да ги браним, тр€бва преди всичко да ги познаваме!

» един цитат :

∆албата притежава чудодейната способност да придвижва решаването на проблемите ви, като задейства инертната бюрокраци€. “ова е така, защото, познавайки тази бездушно-инертна машина, законотворците са обвързали жалбата с персонална отговорност на служител€, до който е отправена, и второ – със срок за решаване на посочени€ в не€ проблем.

Ќе съм юрист, не мога да дам професионална оценка на книгата. Ќо като гражданин бих казала, че € см€там за едно задължително четиво и горещо € препоръчвам на всеки! » очаквам с нетърпение част втора.

17/9/2007

ѕреоткриване

Filed under: Books — Izida @ 10:20 pm

√робищата вече б€ха запустели. ѕечално и самотно сега стърчеха там окитените стари кръстове. ћъглата се сгъст€ваше повече. —трехите на старата черква плачеха с едри сълзи.  апките тупаха тъжно и правеха вадички по мокри€ п€сък. —€каш това схлупено здание, изнемощ€ло под товара на годините си, безутешно плачеше.

“«адушница”
≈лин ѕелин

2/8/2007

—вързани продукти

Filed under: Books,Computers — Izida @ 5:43 pm

¬чера с три колежки отидохме в обедната почивка на пазар за книжки. ÷елта на едното момиче бе да си купи книгата “ƒизайн, предпечат и печат Ц официално ръководство”. «а мое учудване, продавачът й предложи още една книга, ко€то може също да й бъде интересна : “Ўаблони за дизайн” рЯШЙ

Ќ€как бих го извинила, ако не беше факта, че всички книги за графичен дизайн са пълни с цветни илюстрации, а тази за шаблоните за дизайн в програмирането има само семпли UML диаграми. Ќо много интересно си кротуваше на рафта за дизайн и цифрова фотографи€!

јко не б€х останала без думи, можеше и да осведом€ човека къде би била по на м€сто тази книжка.

23/7/2007

Ќова стойност на ƒƒ— за поръчки от Ѕългари€ в Amazon.co.uk

Filed under: Books — Izida @ 10:21 am

ѕреди около половин година писах за промените при пазаруване от Amazon.co.uk след влизането ни в ≈—. ќсновната разлика бе, че јмазон вече начисл€ва ƒƒ— и за Ѕългари€ и –умъни€. ќбаче ƒƒ—то беше 17%, като за книги бе 0%. ћиро писа, че това се дължи на факта, че €вно јмазон не са минали определен минимален оборот с Ѕългари€ за да прилагат локалното ни ƒƒ—, и за това прилагат английското.

≈, €вно този оборот е надминат, защото от 1ви юни Amazon.co.uk вече начисл€ва локалното 20% ƒƒ— :

From June 1, 2007, goods shipped to Bulgaria will be subject to the local VAT rate of 20%.

—ъщото се е случило и с –умъни€, но малко по-рано :

From May 24, 2007, goods shipped to Romania will be subject to the local VAT rate. There is a VAT rate of 9% on books and 19% on all other goods.

ѕрави ли ви впечатление колко е процента ƒƒ— на книгите? Ќа половина на обикновени€!  ога ли и в Ѕългари€ ще се преборим за облекчаването на ƒƒ— върху книгите! ѕосле се чуд€т що народа не чете – а държавата помага ли на народа да чете?

ћежду другото от таблицата с ƒƒ—тата на различните държави в ≈— ми направи впечатление, че за момента по-високо ƒƒ— върху книгите от нас има само една държава с 25% – ƒани€!

13/7/2007

 ниги

Filed under: Books — Izida @ 9:35 am

ƒойде новата ми поръчка от Amazon.com – този път книгите напуснаха склада в —јў на 1.06.2007 и пристигнаха при мен на 12.06.2007 – за 11 дни!

∆алко само, че малко са се смачкали в едини€ ъгъл книжките, но това не е кой знае какво. ќсобено при положение, че тук не могат да се намер€т.

–едакци€: «а любопитковците по-долу, книгите са :

ќт сери€та “Essence of Computing” имам още 2 книги, които намерих на руски в  нигомани€ : за компилатори (т.е. езикови процесори, регул€рни изрази, граматики) и за бази данни.

» трите книги са на Prentice Hall, което издателство ми е едно от любимите.

18/3/2007

»стори€та на Google

Filed under: Books,Computers,Daily — Izida @ 10:33 pm

—добих се с книжка, ко€то преди около година се изкушавах да куп€ в руски€ й превод. ≈, тогава не € взех, но сега наваксвам : става дума за книгата “»стори€та на Google” на издателство “—лънце”, цена 15 лв.

ћай това е първата книга, в ко€то срещам “Silicon valley” преведена като “—илициева долина“! —ъщо така ме върна към времената, когато се €досвах на това, че н€кои от най-интересните сайтове присъстваха в отговори на моите търсени€ в Yahoo! чак на 30та страница! ѕосле бе Altavista преди да науча за Google от при€тел.

≈то и връзка към сайта на книгата : “The Google Story”

7/3/2007

ѕодаръка за абонатите на списание “National Geographic Ѕългари€”

Filed under: Books,Daily — Izida @ 10:24 am

 акто споменах в коментарите към темата “√одишен абонамент за National Geographic Magazine-Ѕългари€”, още не съм получила обещани€ ми като абонат на списание “National Geographic Magazine Ѕългари€”, платил си за ц€лата 2007 г., подарък – карти на европейски страни. “р€бваше да дойде през февруари, вече е март и н€мам никакво известие какво става. «а това отново хванах контактите на издателите – —анома-Ѕл€сък. «вън€х 3 пъти на телефона на г-жа «латанова, отговар€ща за дистрибуци€та и абонамента. Ќа трети€ път телефона вдигна друга служителка (не се представи), об€сни, че въпросната госпожа € н€ма и попита какъв е проблема. ќб€сних за липсващи€ подарък.

–  ъм кого сте абонирани?
– Ѕългарски пощи.
– ƒа, разбирам. ¬ижте, имаме малък проблем с Ѕългарски пощи, за това още не са дошли. ћол€ почакайте до кра€ на месеца – ще дойдат.

≈ как пък с който разпространител се хвана, точно с него имат малък проблем?!

¬ преден пост, “они ÷ирев сподели следното:

јз си ги получих на м€сто вчера. ≈дна кути€ 7-8 см дебела. ќще не са решили как да ги пращат, защото не влизат в пощенските кутии. ’убави са, струват си.

—поред мен обаче това не ги оправдава. “ози подарък е известен и об€вен за февруари от миналата година – все можеха да измисл€т как да го разпростран€ват за това време.

»наче аз също ги питах как да ги очаквам – об€сниха ми, че ще е колетна пратка, за ко€то ще получа известие.

26/2/2007

Ѕългари€ в архивите на NGM

Filed under: Books,Daily — Izida @ 5:01 pm

—лучайно вид€х реклама на изданието “Ѕългари€ в архивите на NGM” съвместно с Nescafe – вид€х, че се предлага в книжарница “ѕингвините”, ко€то по принцип предлага широка гама от издани€та на National Geographic.

—поред сайта на √еоѕортал, това издание включва всички статии, посветени на Ѕългари€, излизали н€кога на страниците на National Geographic Magazine. «а тези, които купуват списанието редовно или са абонирани, тези статии н€ма да са новост – от първи€ си брой българското издание на NGM публикува по една от тези статии във всеки брой. Ќо въпреки, че ги имам, см€там да си куп€ и това специално издание, където са събрани накуп.

¬иж, кафето за какво е – не знам. ѕървото, което ми хрумва е, че статиите тр€бва да са много скучни щом се предлагат с кафе рЯШЙ „ела съм ги – не са! Ћюбима ми е стати€та, в ко€то се говореше как един западен пътешественик бил много учуден, задето гарата се намирала на километри от гол€м град. –азучил и се оказало, че не само не е случайно, а си е напълно преднамерено – българите платили подкуп на турците за да не стро€т гарата в града им. —трахували се от кражби, а и файтонджиите щели да имат повече работа.

ѕ.—. ѕонеже съм абонат не б€х забел€зала, но €вно от тази година списанието е поскъпнало от 3,99 на 4,50 лв. явно да си става изгодно.

21/2/2007

Ѕългарски€т герб

Filed under: Books,Daily,Humor — Izida @ 10:50 am

ƒнес по случайност попаднах на новата енциклопеди€, разпростран€вана с в. “24 часа” – “√ол€ма енциклопеди€ на страните”. ¬ първи€ том има и за нашата страна – но какво открих като се загледах в карето с информаци€ за Ѕългари€? ¬ижте сами следното (щракнете върху снимката за по-гол€м размер) :
√ерб на Ѕългари€

“ъкмо се чудех какво не му е наред на този герб, когато на съседната страница вид€х снимка на караула пред ѕрезидентството, над който се виждаше истински€ ни герб! ≈то как изглежда той според ”икипеди€ :

√ерб

јко съдим по «акон за герб на –епублика Ѕългари€ излиза, че короните на владетелите от ¬тората българска държава са били с декораци€ от житни класове :

„л. 2. (1) √ербът на –епублика Ѕългари€ е изправен златен коронован лъв на тъмночервено поле във формата на щит. Ќад щита има гол€ма корона, първообраз на ко€то са корони на български владетели от ¬тората българска държава, с пет кръста и отделно кръст над самата корона. ўитът е поддържан от два златни короновани изправени лъва, обърнати към щита от л€ва и д€сна хералдическа страна.

—ъщо така и лъвовете не са короновани, както се изисква. Ћипсва и трикольорни€ кант под клонките.
»зточник : parlament.bg

15/2/2007

ћолба на онлайн книжарница

¬ помощната информаци€ на онлайн книжарница към българско издателство попаднах на следното :

ќбръщаме се към ¬ас с молба да не изпращате поръчки за книги, които впоследствие да връщате!

ћоето обръщение към съответното издателство би звучало така :

ќбръщаме се към ¬ас с молба да не превеждате и издавате посредствени книги, да не използвате некачествени материали при печатането, да не повреждате книгите при съхранение в склада, никога да не обърквате поръчката ми, както и да давате възможно най-точно описание на книгата в онлайн книжарницата ¬и!

» двете молби са еднакво безсмислени – и едното, и другото ще се случва от време на време … —амо че втората молба е лично мнение, а първата израз€ва отношение на търговец към клиент.  оето не е никак при€тно! » не знам дали ще има н€какъв ефект – освен да ме накара да ползвам друг търговец. «вучи ми като нещо от сорта : “«наем, че имате право да върнете стока, поръчана дистанционно, в 7 дневен срок от получаването й, но хич не обичаме, когато н€кой се възползва от това си право!”.

Ќима см€тат, че на мен ми се разправ€ с това да връщам стока? Ќе ми се е налагало, над€вам се и да не ми се наложи никога. Ќо ако се наложи искам да знам, че търговецът ще подходи професионално.

» изобщо – какво си мисл€т, че ще постигнат с тази си молба? Ќедобросъвестните клиенти н€ма да престанат да прекал€ват с правата си и да връщат книга, защото са € прочели например, само заради горни€ текст. Ќай-много съвестни клиенти да бъдат отпратени от тона на търговеца. ≈фект не само нулев, дори отрицателен.

17/1/2007

≈вропейски€т консултант на в. ƒневник

Filed under: Books,Daily — Izida @ 10:19 am

¬с€ка ср€да (от днес) в 8 поредни седмици в. ƒневник включва и книжка “≈вропейски консултант”. ¬зех си първата книжка – темата е “»нституциите в ≈—”. »зглежда добре структурирана, така че см€там да си събера поредицата.

7/1/2007

“ворци на нашето време

Filed under: Books,Daily,Humor — Izida @ 1:16 pm

Ajax от ”стата

—поред една »нтернет книжарница ”стата покор€ва нови професионални хоризонти рЯШЙ

3/1/2007

 алендар на National Geographic за 2007 г.

Filed under: Books,Daily — Izida @ 12:35 pm

ѕри вчерашната си разходка до Orange Center не пропуснах и да си куп€ стенни€ календар на National Geographic “—ветът на дивите животни” за 2007ма година. ћиналогодишни€ си б€х закачила в офиса и използвах като отмора за очите. «а това донесох днес нови€ календар и го окачих на м€стото на стари€.

—ъс съжаление тр€бва да сподел€, че макар корицата да е различна, снимките и оформлението са същите като на предходни€ календар! ≈динствената разлика (като изключим подредбата на дните, разбира се) е реда, в който са наредени снимките.

ћалко съм разочарована.

19/12/2006

√одишен абонамент за National Geographic Magazine-Ѕългари€

Filed under: Books,Daily,ѕрава на потребителите — Izida @ 3:58 pm

“р€бва да призна€, че съм крайно неудовлетворена от абонаментната услуга за National Geographic Magazine-Ѕългари€, предоставена от издател€ —анома-Ѕл€сък! «а справка – темите “јбонамент”, “јбонамент 2”, “ћълчанието е злато”.  ратко обобщение:

  • списанието месеци наред пристигаше със седмици по-късно спр€мо излизането му по павилионите; об€снени€та – от провален договор с разпространител€ им, до задържане на митницата; е как тогава излиза по павилионите на време?! да не говорим, че мо€ колежка, абонирала се към друг разпространител, получи първи€ брой седмици преди мен!
  • когато най-накра€ взе да идва навреме, започнаха да ми го смачкват в кути€та от чиста злоба (по принцип се събира идеално);
  • един брой не пристигна изобщо;
  • звън€ла съм общо 10на пъти до издателството, в половината от които се оказваше, че н€ма кой да ме чуе; писах електронни писма; б€х принудена да пиша из форума на “любимото” ми списание Ѕл€сък само и само да получа капка внимание като клиент!

Ќа фона на горното б€х решила, че н€ма да се абонирам тази година!

“огава обаче пуснаха рекламата за подаръка от 11 карти на европейски страни, които ще бъдат доставени през февруари на всеки абонирал се за ц€лата година. ’ванаха ме отново рЯЩВ –еших да поема “риска” на абонамента още веднъж – този път обаче не директно към —анома-Ѕл€сък. ј към н€кой, на който имам повече в€ра в момента – Ѕългарските пощи. “ака че се над€вам тази година да н€мам разправии като предната – иначе и безплатен глобус да дадат през февруари 2008, н€ма да ме имат като абонат!!

»нтересно, но в рекламата на абонаментната кампани€ за 2007 на страниците на самото списание не вид€х реклама на абонамент към самото издателство – реших, че може да са преценили, че не им е по силите да осигур€т качествена услуга (в което аз за себе си се убедих нееднократно). Ќо все пак на сайта им има вариант за абонамент.  ойто с усмивка пропускам!

Next Page »
пїњ