Irina’s Weblog

1/11/2010

«а числата и цифрите

Filed under: Books — Izida @ 1:04 pm

«амисл€ли ли сте се, че цифрите са изобретени много след като хората започват за използват числа? —помнете си римските числа – там има символи за 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000. “ака че колкото по-големи числа им тр€бват, толкова повече нови символи се налагало да въвеждат за т€хното означаване. ƒокато ние с нашите 10 цифри и позиционна система можем да опишем произволни числа. »ли обобщено: числата обозначават количества, цифрите съставл€ват самите числа. ѕовече в книжката: “ћатематиката: диалог с дъщер€ ми”.

ѕрепоръчвам ви да разгледате и другите малки книжки от тази поредица – например “≈вропа да се запознаем” и “—редновековието.  ак да го об€сним на децата”. ѕоследните две са написани от именити€ медиевист ∆ак Ћьо √оф, с който лично аз се запознах от есетата му за —редновековието и истори€та на средновековна ≈вропа. Ќо в тези малки книжки той отговар€ на н€кои много важни и основни въпроси, които пон€кога прескачаме, дълбаейки в детайли. “очно чрез неговото име попаднах на тази поредица малки книжки – удивително е как големите умове усп€ват да синтезират толкова знание в малко страници!

3 Comments »

 1. единственото е че са малко франкофонски…
  тоест представ€т по-френски поглед към истори€та, което е също интересно рЯЩВ

  Comment by ћит€ — 1/11/2010 @ 2:39 pm

 2. ƒъщер€, деца………..хм…….замислих се рЯЩВ

  Comment by ћилен — 1/11/2010 @ 3:44 pm

 3. ћит€: ƒа, това силно важи за книжката “XX век” – там се говореше само за разни френски министри и партии, които нищо не ми говор€т. » всичко беше чрез аналогии с френската обстановка.

  ƒа повтор€ – специално за ћилен: “ова е сентенци€та рЯШЙ Ќе ме притесн€ва да чета книжки, предназначени за деца. »ли за разговори с т€х.

  Comment by Izida — 1/11/2010 @ 4:28 pm

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

пїњ