Irina’s Weblog

15/7/2008

¬ едно такси

Filed under: Taxi — Izida @ 6:44 pm

“р€бва да хванем с Ћъчо ранен рейс за ѕловдив. јз лично съм готова да жертвам известна доза от сън€ си за да избегна емоциите в такситата и да си ползвам градски€ транспорт. Ќо Ћъчо насто€ва за такси. » така, една сутрин преди н€колко дни се качваме от ѕлиска двамата в едно ““акси-с-експрес” в посока ÷ентрална автогара. јз отново не съм там и съм за малко.

“ъкмо излизаме на ÷ариградско шосе от локалното, когато шофьорът започва следни€ разговор с Ћъчо :

– 10 лв устройва ли ви?
– ћол€?
– ѕитам дали 10 лв ви устройва за до гарата…
– ≈ нали си има касов апарат?  олкото покаже – толкова.
– ƒобре де, нека бъдат 8 лв!
– “ова са 20% по-малко …  ак стана така?
– ≈, сега… ƒо там ще ви излезе 6-7 лв, аз ви искам 8! “ова са лев-два повече! ¬дигнаха нафтата преди две седмици и…
– ј аз какво да направ€ по случа€?  олкото покаже апарата – толкова!

¬ крайна сметка шофьорът млъкна, откара ни до гарата без никакви коментари повече. јпаратът показа 5,10 лв. ѕлатихме и си сл€зохме.

ѕродължавам да се чуд€ – що за проси€?!

19/11/2007

«ащо е вредно да се ограничи бро€ на такситата в —офи€

Filed under: Taxi — Izida @ 6:18 pm

ѕреди време б€х писала в темата ““акситата искат ли искатЕ” за абсурдните според мен искани€ на таксиметровите шофьори чрез јсоциаци€та на таксиметровите синдикати.

«а тези, които се интересуват, предлагам връзка към стати€ на —ветла  остадинова, изпълнителен директор на »нститута за пазарна икономика

“«ащо е вредно да се ограничи бро€ на такситата в —офи€”

20/9/2007

“акситата искат ли искат…

Filed under: Humor,Taxi — Izida @ 1:59 pm

 акто вече об€сних, не ползвам таксита. «а мен да се кача в такси вече е равносилно на това да седна на зъболекарски€ стол – само чакам да ми кажат “√отово!” за да спра да трепер€ рЯШЙ Ќо темата продължава да ми е интересна – от чисто любопитство. » след като преди 2 дни писах за искането им за 20% увеличение на цените, днес попаднах на “ново 20” : ““акситата искат 150% поскъпване”. Ќека искат! “ака клиентите ще намале€т, но с по-малкото курсове пак уж ще вад€т същите пари. ѕожелавам им го – едва ли е при€тно да въртиш из претоварена —офи€. ќт друга страна това и за мен е плюс – ще се свие търсенето, н€кои таксита ще изл€зат от пазара, а по-малкото коли на път€ е плюс.

–еших обаче да провер€ каква е та€ “јсоциаци€ на таксиметровите синдикати”, чийто председател е изказал тези предложени€. Ќо и се зачудих : а колко нива са се обединили? —индикати, асоциации на синдикати, може би има и обединени€ на асоциациите? “а ето го и сайта на “јсоциаци€та на таксиметровите синдикати”. “ам в новините обаче не се казва нищо за това из€вление на председател€ —тефан Ѕоснов. Ќо намерих друг интересен текст от месец май тази година с искани€, зад които тр€бва да се обедин€т през текущи€ месец – септември. «аглавието е : “√отови ли сме да защитим искани€та си и на цената на протестни действи€?”. ќсновните точки, които ми прав€т впечатление, са:

 1. “ќт първи септември 2007 год., тр€бва да сме готови да защитим исканата от нас минимална тарифа на километър.” –  омиси€та за защита на конкуренци€та се е вдигала дори когато две фирми качат цените си в близък срок. јко предложат това, комиси€та би тр€бвало веднага да се вдигне на крака, защото подобно браншово обединение и съгласуване на цените е напълно във вреда на свободната конкуренци€ и от там – на нас, потребителите. ƒо колкото знам е и незаконно.
 2. “јко искаме да излезем от кризата първата стъпка е минималната тарифа да бъде не по-малко от 50% на цената на бензин ј95, определена от цената на бензина към съответната общината.” –  аква криза? јко б€ха в криза, н€маше да си позвол€ват да вдигат така цените и да изнудват ц€ла Ѕългари€ с незаконните си протести! «а мен те са в позици€та на силата. » да си питам – кое такси кара на бензин??
 3. “—тойността на билета за градски транспорт да определ€ минималната тарифа на таксиметровата услуга за общината.” – май бъркат обществената услуга градски транспорт с таксиметрови€ автомобилен превоз! ƒа, такситата посто€нно карат в бус-лентите, но нарушаването на «акона за движението по пътищата не им дава статут на средства за обществен транспорт на пътници.
 4. “–азликата в тарифите спр€мо конкуренци€та между фирмите превозвачи към съответната община да бъде до 20-25% от определената минимална тарифа.” – може би това е за да покажат, че им пука и за нас, та за това слагат и горна граница. «а да не кажем, че само за себе си мисл€т! ≈, то така ще изчезнат и такситата-ментета, които силно вред€т на имиджа на определени големи компании. Ќо това е страничен ефект, да не си помислите нещо друго?
 5. » бисерът в програмата :

  “арифите тр€бва да включват задължително:

  * такса багаж Ц еднократно, когато се ползва багажника на таксито;
  * такса амортизаци€ Ц еднократно, когато таксито се наема за повече от един пътник;
  * такса Ц национални празници -13 дни в годината Ц (компютърна настройка на фискалните устройства за автоматично включване на двойна тарифа от 0 до 24 часа на съответни€ ден, съобразно чл. 264 от  одекса на труда.)

  «а багажа – н€ма проблем! —амо не забрав€йте да допълните и при какви услови€ ползването на багажник е задължително – например ако има чанта с размери над 60/40/40 см или с тегло над 10 кг. » не забрав€йте да си носите линийка и кантар, да не се окаже, че н€кой пътник иска да си спести таксата багаж и лъже за размерите само и само да вкара чантата в купето! ўе имате право на една чанта ръчен багаж, без остри предмети в не€, да знаете! »ли още по-добре – нека изискат да можеш в купето да си държиш само мл€ко за бебето, животоспас€ващи лекарства и това е. ƒруго не ти тр€бва и отива в багажника, за да си платиш таксата.  ато в самолетите! ј дали ще раздават напитки и храна?

  «а амортизаци€та – предлагам да се мисли в перспектива : Ѕългари€ затлъст€ва! ƒаже не само Ѕългари€ – това е световна тенденци€. ¬место след н€колко години да искат нова пром€на в «акона за автомобилните превози, нека от сега си поискат тарифа на кило живо тегло. „е иначе ако им дойде н€ко€ 150 килограмова лелка, ми т€ ще им изхаби колата колкото три млади момичета! „е и за капак н€ма да е при€тна гледка да си плакнеш окото вместо да гледаш път€… √оспода таксиджии, разочаровате ме. ћислех, че и сами ще се сетите колко ще ви е по-изгодно таксуването на кило!

  «а двойната тарифа по време на празници съм напълно съгласна (без майтап!) – нормално е да получаваш повече пари ако работиш на националните празници вместо да си си със семейството.

  »наче пром€ната е добре дошла за нас, програмистите. «ащото ако въведат нов метод на изчисление на тарифите, ще се задейства нова верига – разработка на нови фискални апарати, т€хното стандартизиране, после услуга по постав€не и пломбиране. —амо че като ги знам таксиджиите, след това ще се вдигнат на бунт колко много пари ще тр€бва да дадат за фискални апарати заради тази см€на, нищо че сами са € поискали. “е де да зна€т, че след промените във фискалните апарати ще тр€бва и пари да се дават? » за това ще искат подм€ната им да се заплати от държавни€ бюджет.

  ѕредлагам обаче и ние, потребителите (аз ще се пиша само за спорта), да се обединим и да искаме и добав€не на н€колко тарифи с отрицателна стойност в такситата :

  • за слушане на чалга;
  • за отказ да се мине по посочен от нас маршрут;
  • за пушене;

  ћожем да помислим и над други. “о €вно от закони и наредби не ги е страх, нека тогава една цигара в колата да му коства намал€не на сметката с 1 лв. да видим дали н€ма да си € запали навън след като ме закара. ўе има и възпитателен ефект!

 6. ќт месец май 2007 год. започна официално кампани€та за внас€не на предложени€ за промени в «јѕ и аргументиране на изисквани€та по промените.” – за край ви връщам към встъпителните думи.  оито заедно с финалните изграждат една композиционна рамка на речта : “«а въпроси, касаещи «јѕ, мол€ пишете или се обадете на посочените в сайта телефони.”. ћоже би тр€бва да им пиша с един въпрос, а именно :  ъде в “«акон за автомобилните превози” («јѕ) вид€хте да се говори каквото и да е за тарифи, та си бутате предложени€та в законопроекта за изменението му?? “арифите са регламентирани в “Ќј–≈ƒЅј є 34 от 6.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници”. ѕо тази логика можеха да внесат предложението си и малко по-рано тази година – по време на обсъждане на промените в «акона за движението по пътищата. «апочвам да се питам : това ц€лото да не е н€какъв майтап?

ќказва се, че такситата могат да са и много при€тни, весели и разведр€ващи – не когато ги ползваш, а когато се радваш, че можеш и без т€х, докато четеш поредните им искани€ рЯШЙ Ѕлагодар€ ви, за дето ме развеселихте в иначе мрачни€ септемврийски ден!

P.S. Ќа страницата “—индикат.” има връзка “≈тичен кодекс.” с об€снението : “ акви тр€бва да бъдат правилата и нормите на поведение на шофьора на обществени€ превоз на пътници”. ќтиваш там и какво да видиш? ≈дна тема, стартирана от администратора, със следни€ текст :

≈тичен кодекс на таксиметрови€ шофьор:

¬ процес на разработка… B)

„е е в процес на разработка на всеки, който се е качвал в такси, му е €сно – щото са оперирани откъм етика повечето шофьори! Ќо прави впечатление как са имали време да измисл€т сума нови тарифи, но не и да си опишат етичните норми.

18/9/2007

ѕловдивско-таксиджийска

Filed under: Taxi — Izida @ 4:11 pm

«а да не решат таксиджиите от —офи€, че само те са ми на мушка, ето и една пр€сна пловдивска случка, на н€ма и два месеца.

’ващам такси от позната фирма. «аговар€м се с шофьора – пловдивските таксиджии за мен са много по-при€тни защото все още не мисл€т, че от т€х зависи икономиката на страната. —тава дума, че тъкмо идвам от —офи€ при което той възкликва :

≈ййй, аз тр€бва скоро да ход€ до —офи€. ƒа, налага се да ида до ћинистерството на транспорта. „е в ѕловдив два пъти ме скъсаха на изпита за психическа годност, та да ида там да се €в€ дано го взема!

ќт тук нататък аз вече се оглеждах € за кървав крик, € за пистолет… Ќе питайте взех ли касова бележка – платих си и изчезнах €ко дим!

“аксита – оптимисти

Filed under: Taxi — Izida @ 1:30 pm

¬ърви ми на новини за таксита – първо прочетох как ≈муто се влачил 1 час до работа, а сега попаднах и на следната новина в ZaGrada.bg : “√олемите таксиметрови фирми в —офи€ вдигат цените с 20%”. ќчаквало се до кра€ на месеца цените да са съответно 59 ст/км дневно и 70 ст/км нощно.

¬еднага препратих новината на Ћъчо – аз от година отказвам качване в такси. –€дко се случва да се съглас€ на упорстването му, че ще спестим време – защото за мен е важно да пест€ нерви. ѕо темата с такситата и нервите си имам ц€л раздел даже и много, ама предостатъчно много проблемни ситуации! «а това и си ползвам градски транспорт с карта за ц€л месец за всички линии – срещу 37 лв. на месец смен€м колкото си искам рейсове без притеснени€.  акто е казал народа : “ ойто го е страх от мечки, не ходи в гората”.

»наче преди седмица склоних да се качим в такси – с абсолютната уговорка, че аз просто все едно не съм там. јко има помпа – игнорирам. јко минава по обиколен маршрут – наслаждавам се на пейзажа. јко на друг му се спори – да спори. ≈моци€та е сравнима с дете на зъболекарски стол. јз не искам да съм там и просто ме н€ма. Ќо дори и това не помогна.  ачихме се в една кола на “1 ≈вро”, Ћъчо каза дестинаци€та. ѕотеглихме. “ъкмо подминавахме предното такси на друга фирма, ко€то изглеждаше съмнителна и за това бе прескочена от нас, когато Ћъчо каза :

»звинете, само ако обичате цигарата…

ѕоследваха резки спирачки, задна и докато се вмъкваше на старото си м€сто таксиджи€та спокойно об€сни :

—ъжал€вам, ама кути€ цигари е 4 лв. вече…

ќказах се изгонена от такси защото съм непушач!

» за тази услуга да ми вдигат цени? ўе се кача, ама на кукуво л€то рЯЩВ “а возете н€кой друг будала, не мен! √радски€т транспорт може да е доста тъпкан, да закъсн€ва, но поне винаги минава по едни и същи маршрути, струва фиксирана цена, шофьора не ти натрапва съществуването си посто€нно и не се налага да дишаш цигарен дим (поне не често…) или да слушаш €ка чалга. «а последното сигурно тр€бва да благодарим на ръководството рЯШЙ

27/2/2007

—ъдебен иск срещу общината заради протеста на таксиметровите шофьори

Filed under: Daily,Taxi,The desert of the real — Izida @ 11:01 am

ѕредседател€т на управителни€ съвет на Ѕългарското общество за индивидуална свобода (Ѕќ»—)  алин ћанолов внас€ съдебен иск срещу столичната община заради протеста на таксиметровите шофьори, който парализира столицата в началото на месеца. —ами€т иск можете да прочетете тук : “Ѕќ»— съди общината за нерегламентирани€ протест на таксиметровите шофьори”.

»нтересна е и сумата, за ко€то ћанолов съди общината : 1,40 лв за имуществени и 0,55 лв за неимуществени вреди. «а мен това е едно разумно решение – ако бе съдил общината за гол€ма сума, всеки разумен гражданин (който принципно ги застанал зад инициативата) би се €досал на факта, че уж за добра кауза, но все пак бъркат в общи€ ни джоб. “ака се над€вам държавата ще осъзнае, че търпимостта ни към бездействието е изчерпана. » следващи€ път искът може и да не е символичен.

ѕ.—. Ќе мога да пропусна да отбележа и фрапантната разлика между отношението на общината срещу таксиджиите и срещу протестиращите по повод Ќатура 2000 – в “ апитал” има интересна стати€ по темата : “«а перцето и палката”.

–едакци€ : Ѕлагодар€ на √ери за връзката към блога на  алин ћанолов.

16/2/2007

“акси без харти€ на фискални€ апарат

¬ ѕриложение є 2 към чл. 3 от “Ќј–≈ƒЅј є 35 от 3.11.1999 г. за функционалните и техническите изисквани€ към електронните таксиметрови апарати с фискална памет” са изброени техническите изисквани€ към електронни таксиметрови апарати с фискална памет. —ред т€х в моите очи изпъква едно изискване:

8. ≈лектронни€т таксиметров апарат с фискална памет тр€бва да се блокира при изключено печатащо устройство и при липса на хартиена ролка.

»злиза, че ако шофьорът об€сни, че не може да даде касова бележка, защото му е свършила харти€та (както ми об€сни любими€т ми шофьор от ќ  —упертранс), и все пак апаратът работи, то същи€т този апарат е незаконен, защото не отговар€ на техническите изисквани€ в тази наредба! » не би тр€бвало да е сертифициран, защото не би тр€бвало този модел фискален апарат да е минал успешно тестовете на ƒържавната агенци€ по стандартизаци€ и метрологи€.

јко пак чу€ думи като :

Ќе мога да ви дам касова бележка! «ащото не съм заредил още лентата. ѕреди малко свърши.

вече знам къде да се обад€.

ѕ.—. ƒобав€м и този нов любим член в темата “«акони и таксита”.

12/2/2007

ћо€та подкрепа на кампани€та срещу своеволи€та на такситата

Ѕраво на гражданите! » под “граждани” н€мам предвид тълпата, запушила —офи€ в петък, а хората, организиращи следните две кампании:

Ѕез такси – 16 февруари – ден без таксита;

http://bezbakshish.hit.bg/ – в периода от 9-ти февруари, до 9-ти март нито стотинка бакшиш на такситата; (жалко, аз помислих, че наричат “бакшиш” таксиджиите и също агитират към неползване на услугите им ..)

јз все по-често нарочно пропускам да се кача на такси – защото ми писна :

 • да се притесн€вам дали не е менте;
 • да се мол€ едва ли не да приемат мо€та поръчка;
 • да след€ апарата да не ми навърт€т космическа сметка с н€ко€ “помпа” (както веднъж за малко да ми се случи ако не се б€х усетила на време);
 • да търп€ цигарени€ дим, а на въпроса за какво е тази табелка “пушенето забранено” да чувам “ј, т€ е за шефовете…”;
 • да слушам силна чалга;
 • да бъда прекарвана всеки пък по различен маршрут;
 • да бъда зар€зана в дъжда защото “нема да си трошиме колата” по улицата пред блока ми с отказ за издаване на касова бележка (н€мал харти€, нищо че това прави фискални€ му апарат незаконен щом работи без ролка), да се оплача на фирмата, да се чувствам непри€тно за дето са го уволнили, а после да попадна пак на същи€ шофьор в същата фирма!;
 • да чакам такси един час и след като на 30тата минута са ми казали, че таксито е по път, на кръгли€ час да ми об€в€т, че н€мат свободни коли;
 • да ме воз€т на тарифа, различна от об€вената с извинението, че новите стикери още не били готови – това не им е пречело да въведат новите тарифи във фискалните си апарати още в момента на влизането им в сила;
 • да ги прескачам по пешеходните пътеки и дори за малко да бъда прегазена (със сигурност обаче б€х напсувана стабилно и публично);
 • да чувам : “» какво, ти ли ще ме глобиш?” или да виждам среден пръст след като помол€ н€кой препречил пешеходната пътека таксиджи€ да се дръпне;
 • … (категори€ Taxi в блога ми)
 • и не на последно м€сто – да изнудват ц€лото общество като блокират движението в ц€лата столица и саботират с нелегални€ си протест един легален и дълго организиран – в подкрепа на медиците в Ћиби€;

¬ече предпочитам да чакам ако тр€бва и 40 минути на спирката за мо€ автобус, но да знам, че като се кача винаги цената ми е еднаква, маршрутът не се промен€, времето за превоз е почти еднакво, н€ма досадното чувство на вина дали си оставил достатъчно бакшиш – има си договор с фиксирана цена.

≈дно им пожелавам на таксиджиите : да им приемат всичките искани€! Ќикой не може да закопае бранша така, както те сами могат да го направ€т!

11/2/2007

–езултатите 2

Filed under: Daily,Taxi,The desert of the real — Izida @ 4:17 pm

¬ темата “–езултати от протеста на такситата” писах за удовлетворените искани€ на шофьорите на таксита.

ƒнес обаче ѕрегледах “«акона за движение по пътищата” на сайта на ћ¬– и там прочетох следното:

„л. 102. (1) ¬одачите на автомобили, комплектувани с обезопасителни колани, са длъжни да ги използват.
(2) ћогат да не ползват обезопасителни колани:
1. бременните жени;
2. лица, чието физическо състо€ние не позвол€ва употребата на колан;
3. (отм. – ƒ¬, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) водачите на таксиметрови
автомобили, когато са на работа и превозват пътници;
5. инструкторите – при управление на автомобила с учебна цел.

»злиза, че имат това право от 2002 година! »ли медиите не са на€сно, или таксиджиите не зна€т законите и властите се възползват за да им “удовлетвор€т” едно искане в повече. рЯШЙ

—ъщо така прочетох, и за изстъплението в стил “ƒиви€ «апад” не е приключило : в събота са подпалили апартамента на арестувани€ заподозр€н в убийството на шофьора, в който апартамент живеели майка му и сестра му. “ова вече е прекалено!!

ќсвен това не виждам как е възможно да се иска единна цена (ако наистина е поискана разбира се) при положение, че  омиси€та за защита на конкуренци€та следи за спазване на «акона за защита на конкуренци€та, в който се казва:

„л. 9. (1) (»зм. – ƒ¬, бр. 9 от 2003 г.) «абранени са вс€какъв вид споразумени€ между предпри€ти€, решени€ на сдружени€ на предпри€ти€, както и съгласувана практика на две или повече предпри€ти€, които имат за цел или резултат предотврат€ване, ограничаване или нарушаване на конкуренци€та на съответни€ пазар, като например:
1. пр€ко или косвено определ€не на цени или други търговски услови€;
2. разпредел€не на пазари или източници на снабд€ване;
3. ограничаване или контролиране на производството, търгови€та, техническото развитие или инвестициите;
4. прилагане на различни услови€ за един и същи вид договори по отношение на определени партньори, при което те се постав€т в неравноправно положение като конкуренти;
5. постав€не сключването на договори в зависимост от поемането от другата страна на допълнителни задължени€ или от сключването на допълнителни договори, които по сво€ характер или съгласно търговските обичаи не са свързани с предмета на основни€ договор или с неговото изпълнение.
(2) (»зм. – ƒ¬, бр. 9 от 2003 г.) —поразумени€та и решени€та по ал. 1 са нищожни.

»злиза, че приемането на подобно уеднакв€ване на цените би тр€бвало да доведе до сезиране на  омиси€та за защита на конкуренци€та – че то си има за директна цел убиване на конкуренци€та и е във вреда на всички нас, потребителите. (»ли на тези от нас, които тъпо и упорито ще продължат да се мол€т да си плат€т за превод до дадено м€сто, да дишат дима на шофьорите, да слушат силната чалга, да бъдат прекарвани по дълги маршрути… на мен ми стига!)

9/2/2007

–езултати от протеста на такситата

Filed under: Daily,Taxi,The desert of the real — Izida @ 6:49 pm

јз съм без думи! ѕрочетох следната стати€ : “”бити€т шофьор промен€ цели закони, че и още нещо”. —поред информаци€та в не€ излиза, че н€мало да имат задължението да нос€т колани – чуд€ се кой печели от това? “аксиджиите (предполагам повече таксиджии катастрофират и имат нужда от колан, от колкото са нападнатите и наръгани) или управниците (които са им удовлетворили едно искане повече). ћахали им корпоративни€ данък, от утре започвало изграждане на гореща връзка на всеки диспечерски пункт с ћ¬–…. „е направо да поискат ѕравилника за движение по пътищата да не важи за т€х, какво си игра€т с отделни членове!

Ќо най-много ме учуди обсъждането на иде€ за единна цена на таксиметрови€ превоз, квоти за бро€ таксита във всеки град и за приемане на статут на обществен транспорт (за да можели да се движи по трасетата на обществени€ – каквото и да значи това).  ато ще са обществен транспорт, ще получават ли финансиране от общините и за какво? » ще продължат ли посто€нно ще отказват неизгодни маршрути? «ащото не мисл€, че обществени€ транспорт може да каже : “—ъжал€вам, в тази посока не воз€!”.  олкото за единните цени и квотите – аз на това му казвам изнудване над всички нас!! «а себе си реших – никакви таксита повече! » без това съм ги свела до минимум, вече ще ги сведа до нула. јко искат да образуват цени като в планова икономика, ще посрещнат удара на невидимата ръка на пазара – отлив на клиенти! ѕък те нека си слагат квоти, контролирани цени и каквото там още искат.

ѕ.—. √илди€та на таксиджиите все повече ми прилича на буре с барут – дори малка искра може да ги подпали. Ќ€ма да се учуд€ ако започнат (или ако вече са започнали) да ги използват за политически цели, възползвайки се от това им качество.

ѕарализираната столица

Filed under: Daily,Taxi,The desert of the real — Izida @ 11:24 am

—утринта с учудване забел€зах, че не само на спирката ми има много хора, а и никакви рейсове не минават! «амислих се – сигурно е заради протеста със сестрите… ≈х, що не дочетох новината за блокираните улици вчера?! –еших, че не ме зас€га, понеже н€ма да ход€ към центъра. Ќе беше чудно, че н€маше почти никакви таксита – като закъса градски€ транспорт, такситата гул€€т! ¬се пак дойде рейс, макар и със закъснение, и усп€х да установ€, че и ÷ариградско шосе в посока ÷ентъра е задръстено, а в другата – пусто. «апитах се – как столична община се е съгласила на протест, който да парализира града?!

≈, като си седнах най-накра€ на бюрото имах възможността да разбера, че не протеста срещу процеса в Ћиби€ е причината. ј незаконен протест на таксиметровите шофьори по повод убийството на техен колега. »скани€та (цитат от Dnes.bg):

ѕротестиращите поискаха и задължителна застраховка “∆ивот”, действащ свой синдикат, съставен от шофьори, а не от хора над т€х, както и действащите закони да са за всички.

Ќапомн€т ми искани€ на кандидатка за “мис Ѕългари€” – “»скам мир по света, храна за всички, игри за децата…” – не виждам никакви конструктивни предложени€! «астраховка “∆ивот” може да си направи всеки. «а синдиката все пак тр€бва те да се организират, не да се сърд€т на държавата, че не ги организира.  олкото до законите – да не би аз и вие да не искаме също да са за всички?! » си позвол€ват да искат спазване на законите от всички при положение, че те с този си протест ги нарушават.

Ќе разбирам с какво тази насилствена смърт е по-различна от стотиците други, та тр€бва да блокираме ц€л град заради не€?! Ќе разбирам и защо полици€та не се е намесила да разпръсне протестиращите – не може в една държава всеки да тръгне да запушва улици когато и където си иска! ј протестът в подкрепа на медицинските сестри в Ћиби€? ќрганизират го от толкова време, а сега усили€та им са саботирани от изникнал от нищото незаконен протест!

 олегите около мен също са недоволни – много закъснели и изнервени хора дойдоха днес на работа. Ќад€вам се само скоро да се разпръснат.

16/8/2006

“акси-—-≈кспрес :1800 км/ч

Filed under: Daily,Taxi,ѕрава на потребителите — Izida @ 11:25 pm

“ози месец движението из —офи€ е просто ужасно! явно общината се възползва от отпускарски€ сезон за да затвори и ремонтира н€колко ключови артерии. ≈фектът е : задръствани€, каквито дори и при оспорвани мачове трудно се виждат! Ќо днес беше уговореното с Ћъчо ходене на IMAX. “а се наложи да се пренеса от нас до Sofia Mall. » понеже забравих, че тролей 5ца в момента е с променен маршрут и не ходи до –уски€ паметник, се оказах на спирката на ѕлиска с ограничено време и без иде€ какъв транспорт да ползвам до там.

» се качих на такси – кола на ““акси-—-≈кспрес”, телефон 1280. ќтправихме се по ÷ариградско шосе – където отново имаше задръствани€, така че се движехме с посто€нна скорост, доста монотонно. ѕогледът ми мина през касови€ апарат и забел€зах сума, ко€то интуитивно не ми хареса – 2 лв. до тук, а б€хме н€къде около ќрлов мост. ѕогледнах пак тарифата – да не съм се качила на такси-имитатор. Ќе, беше си стандартната тарифа от 0.49 лв/км. ѕогледнах пак апарата да вид€ да не ме таксува на нощна – не, същото пишеше и там. “ъкмо си казах, че съм станала направо параноична на тема таксита, и апарата пред мен, както си вървеше ритмично, скочи от 2.20 лв на 2.50 лв за секунда и отново продължи да нараства с нормални темпове!! Ќе можах да пов€рвам на очите си – реших, че съм се объркала, привид€ло ми се е от жегата. Ќо продължих внимателно да гледам апарата. » само след минута вид€х отново как сметката се вдигна пак с около 30-40 стотинки ей така, от нищото.

ѕърво – при посто€нна скорост това не е възможно. ¬торо, едва ли има кола, ко€то може да ускори от 60 км/ч (с колкото се движехме) до 1800 км/ч за една секунда! » казвайки 1800 км/ч не се базикам – 0.30 лв за секунда при 0.49 лв/км тарифа показва, че сме изминали над половин километър за секунда, което си е 1800 км/ч!

ѕогледнах шофьора и казах :

– »звинете, см€тате ли, че е нормално касови€т апарат да прескача с по 20-30 стотинки за една секунда?

Ўофьорът без да се замисли отговори :

– јми да, нормално е. “о си зависи от скоростта… – и повиши тон обидено –  акво намеквате, че ви лъжа!?

– ƒа, сигурна съм! «ащото не е възможно при вашата тарифа да сме изминали толкова за секунда, че да ми струва 30 стотинки!

– јма вие колко см€тате, че ще ви излезе? »зобщо колко често ползвате таксита?! ≈то, сега е под 4 лв, (бел. ав. от ѕлиска до паметника Ћевски…), до ћола ще ви е максимум 5.50! (бел. ав. – ѕаметника Ћевски е по средата м/у ѕлиска и ћола, да не говорим, че изобщо не е тр€бвало да завива натам!).

– —прете тук, не жела€ да се воз€ повече с вас!

ќще повече – честно хващам такси от —тудентски град до ÷ентрална гара. » обикновено излиза 4, 4-50 лв от —тудентски град до паметника Ћевски. ј може да се каже, че ѕлиска е по средата м/у —тудентски град и паметника. ѕри неговото таксуване това пътуване би изл€зло сигурно над 10 лв!

» ми е чудно – как ще ме закара за само още лев и половина от паметника Ћевски до ћола? »ли ще пусне помпата в обратна посока…
» най-глупавото, което не мога да си прост€ – не взех касова бележка! “очно този път, когато с очите си вид€х наглостта му, аз пропуснах рЯЩБ Ќо знам защо – б€х толкова €досана, обидена, чувствах се направо насилена! «а какви ни имат не разбирам?!

Ќо аз в€рвам, че всичко се връща. » макар аз да загубих самообладание и да не взех мерките, които тр€бваше, има хора, които ще го направ€т. ј и следващи€ път ще запаз€ повече самообладание – защото психиката се тренира…

» от сега нататък аз ще изб€гвам ““акси-—-≈кспрес”. «ащото после и Ћъчо ми сподели как от същата фирма го “прекарали” веднъж по нормални€ маршрут от фирмата до нас за 9 лв вместо 6 лв. ≈, бележката още се пази – просто б€х забравила, че са те. ¬тори инцидент от тази фирма е предостатъчен. “о и един стига, но нали първи€ път не съм била в колата, забравих името. —ега ще помн€!

ѕ.—. » все пак за да имат помпи, н€кой им ги произвежда. Ќе знам производител€т на касови€ апарат ли дава възможността да се помпа, или външно устройство, което го лъже за километрите. Ќо и в двата случа€ – н€кой е взел пари за да модифицира таксуващо устройство, знаейки, че то ще служи единствено за лъгане на клиентите и фалшифициране на сметки. ≈ да е жив и здрав този н€кой! „уд€ се, н€маме ли съвест, ние, българите??

19/5/2006

«а гражданите, личните карти и ќ  —упертранс

Filed under: Daily,Taxi,The desert of the real — Izida @ 12:38 am

«апочвам наистина да в€рвам, че в Ѕългари€ законите не значат нищо. Ќапример колко българи са на€сно за отговорността, ко€то нос€т към държавата по пазенето на документите си за самоличност? ѕазим ги, защото ако ги загубим следват опашки и отсъстви€ от работа… ј ако намерим?

»з “«ј ќЌ «ј ЅЏЋ√ј–— »“≈ ƒќ ”ћ≈Ќ“» «ј —јћќЋ»„Ќќ—“” :

„л. 2. Ѕългарските документи за самоличност са собственост на държавата.

»мам чувството, че горното го зна€т по-малко хора, от колкото хора зна€т факта, че дебитната им карта е собственост на банката.

„л. 7. (2) √ражданин, намерил документ за самоличност, е длъжен да го предаде на органите на ћинистерството на вътрешните работи.

» стигам до стати€та от “Ќощен труд”, ко€то ме подсети да преров€ и този закон. ј именно стати€та от първа страница, бр. 97 от 18-19 май 2006 с гръмкото име “¬место с пари клиентка плаща на такси с бикини”. —южетът се върти около истори€, в ко€то клиентка след разхождане из —офи€ с такси на ќ  —упертранс от адрес на адрес за€в€ва, че не може да си плати сметката от 30 лв. » си тръгва, казвайки на шофьора да задържи багажа й. »нтересното за мен обаче беше на последната страница на вестника, където стати€та продължава :

¬ офиса на таксиметровата компани€ паз€т с години забравени лични карти, международни паспорти и автоключове от скъпи автомобили.

Ќад това каре има публикувана снимка на маса, върху ко€то има торба ключове и 10 лични карти, 2 международни паспорта. ¬ижда се, че има още и извън кадъра.

 олко услужливо от т€хна страна : по-долу са дали телефон, на който да се обадиш. ƒобре де, а ако не знаеш, че личната ти карта е изпаднала в таксито, как ще се сетиш да им звъннеш??  олко ли българи са можели да спест€т време и разправии ако просто от ћ¬– им се б€ха обадили, че картата им е намерена и дадена при т€х? — какво право ќ  —упертранс ги държат при себе си? ћай друг би тр€бвало да се интересува от тези факти…

11/5/2006

ќ  —упертранс

Filed under: Daily,Taxi,The desert of the real — Izida @ 10:08 pm

ћислех си, че след като получих отговор на жалбата си до ќ  —упертранс, то тази тема е благополучно приключена и е време да € забрав€. ƒа, ама не! ќдисе€та продължава…

√осподин Ќачалник оперативен контрол,

притежавам документ с дата 07.03.2006 г, пратен от ¬ас, в който ¬ие твърдите, че сте глобили (фактура є *******) шофьора на такси със служебен номер 908 във връзка с подадената от мен жалба за грубо отношение. —ъщо така ме уверихте, че шофьорът е уволнен. ƒори повече – че н€ма никога вече да работи за ¬ашата фирма.

»нтересно как тогава на 07 май 2006 г. към 22:40 ч. пред гара ѕоду€не ме посрещна кола от ¬ашата фирма, чийто шофьор ни прикани с думите “јре рипайте!” с позната интонаци€. ”точнение – служебни€т номер на колата бе 908, а уволнени€т шофьор по магичен начин се е озовал пак при ¬ас въпреки уволнението и забраната за работа. Ќе ме разбирайте погрешно – нито съм имала, нито сега имам желанието този човек да загуби работата си. ƒали заслужава уволнение е преценка, ко€то е във ¬ашите ръце и във ¬ашата компетентност. Ќо аз загубих вс€каква в€ра във ¬ас и качеството на услугите ¬и! ћоже би веро€тността да попадна на този шофьор отново ¬и се е сторила пренебрежимо малка? Ќе зна€. ј и не мисл€, че ме интересува.

∆алко! ћислех, че поне ¬ашата фирма цени клиентите си и че може да ¬и се има доверие!

ѕ.—. ѕрикачвам ¬и оригинални€ документ и публикувам това писмо на следни€ адрес : http://blog.marudina.net/?p=184

— уважение,
»рина ћарудина

8/5/2006

“аксита отново

Filed under: Daily,Taxi,The desert of the real — Izida @ 3:47 pm

–адвам се, че на имени€ си ден, 5ти май, не проверих за нови коментари, чакащи одобрение, в блога си. «ащото вместо веселото настроение, което имах благодарение на посещението на ““анцът на шампионите” в «имни€ дворец, щ€х да съм €досана за пореден път заради емблематичната вече за мен професи€ “таксиметров шофьор”.

≈то какво намерих в опашката от коментари за одобрение (естествено с малко цензура) :

Name: емо | IP: 87.126.13.116 | Date: 7/5/2006

√-жо ћарудина, що не си призна “» как се държа с колегата , а ревеш като вдовица за  *– , е заради такива ѕј„ј¬–» като тебе Ѕј Ў»Ў»“≈ от та€ фирма остават без коли и доход , с нескрит ентусиазъм ще ти кажа следното : ƒј ”ћ–≈Ў ¬ Ћј»Ќј , к*рво смрадливаЕшофъорите от ц€лата фирма ƒј “≈ ≈**“ ¬ ”—“ј“ј та да не пл€мпаш повече простотий.

«апазих оригинални€ правопис рЯШЙ »звестно време се чудех дали просто да не затри€ този коментар, но реших, че имам н€колко неща да кажа на въпросни€ господин :

√осподин емо,
искам да ¬и питам : ¬ие присъствахте ли на случката? јко не – кой ¬и дава право да ме обиждате, твърдейки, че лъжа и не признавам истината за своето поведение? «ащото ако ¬ие не сте присъствали, то аз б€х там. » имам и свидетел, който ще потвърди верси€та ми – за момента друга верси€ всъщност изобщо не съществува. ј защо не питате конкретни€ шофьор в€рно ли е написаното по негов адрес, а се нахвърл€те на клиента? ƒо кога други ще са ви виновни за вашите проблеми? Ќе съм аз причината той да е уволнен, господине! ѕричината си е в сами€ него и €вната липсата на възпитание и уважение към клиента.

јко се съди по обръщението “колегата”, то и ¬ие също сте таксиметров шофьор. » кой см€тате, че ще спечелите на ваша страна с неграмотното си писание и вулгарни€ си език?

 олкото до другите ¬и два коментара – те н€ма да вид€т б€л св€т, не и в мо€ блог! «ащото това е моето лично пространство, а не н€кой неконтролируем форум. » аз тук псувни към мен и другите коментиращи н€ма да допусна!!

10/3/2006

«аконите и такситата

Filed under: Daily,Taxi,ѕрава на потребителите — Izida @ 6:55 pm

ѕоиграх си да намер€ малко полезна информаци€, ко€то отс€х от законовата уредба на таксиметровите превози. Ћично аз ще си принтирам това текстче. ѕреди време носех в себе си извадка от «акона за защита на потребител€, сега €вно се налага да нос€ това.

ќт “Ќј–≈ƒЅј є 34 от 6.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници” научих, че цената на минута изчакване, цената за повикване и началната такса завис€т от цената на километър пробег :

„л. 21. (1) Ћеки€т таксиметров автомобил тр€бва да отговар€ на следните изисквани€:
….
7. да има залепен на видимо отвън м€сто вд€сно на предното стъкло и в салона на арматурното табло, както и на стъклата на двете задни врати стикер за цените с размери 150 мм x 100 мм на б€л фон с черни букви с височина на буквите не по-малка от 5 мм и височина на цифрите не по-малка от 10 мм (приложение є 9) с информаци€ за:

а) наименованието на превозвача;

б) цената за един километър пробег по дневна тарифа;

в) цената за един километър пробег по нощна тарифа;

г) цената за повикване на адрес, ко€то не може да надвишава цената за един километър пробег по съответната тарифа с повече от 50 %.;

д) първоначалната такса, ко€то не може да надвишава цената за един километър пробег по съответната тарифа с повече от 50 %;

е) цената за една минута престой, ко€то не може да надвишава 50 % от цената за един километър пробег по съответната тарифа;

»нтересно защо в публикуваното на сайта на –икарс такси копие от тази наредба липсва именно информаци€та за тази обвързаност в цените – т.е. точките г), д) и е) приключват там на м€стото на запетайката! ≈то за това чета закони само от сайтовете на официалните органи и институции!

—поред приложение 9 този стикер тр€бва да включва тарифите, изредени в следни€ ред :

¶ ÷≈Ќј «ј 1 км ѕ–ќЅ≈√ (лв.)
¶ ÷≈Ќј «ј ѕќ¬» ¬јЌ≈ (лв.)
¶ ѕЏ–¬ќЌј„јЋЌј “ј —ј (лв.)
¶ ÷≈Ќј «ј 1 мин. ѕ–≈—“ќ… (лв.)

»нтересно това означава ли, че този ред тр€бва да е винаги същи€? —поред мен би тр€бвало да бъде така! «ащото н€кои таксиджии разчитат именно на навика да виждаме тарифите изброени така, за да ни метнат като размен€т местата на н€кои от редовете.

—поред член 41 от същата наредба :

¬ периода от 6 до 22 ч. работи с дневна тарифа, а от 22 до 6 ч. – с нощна.

» нещо много интересно :

„л. 44. ¬одачът може да откаже превоз, когато:

1. прецени,че е застрашена сигурността му;

2. пътникът е в €вно нетрезво състо€ние или под въздействието на друго упойващо вещество;

3. пътникът е с облекло, багаж, животни, които биха могли да замърс€т или повред€т автомобила.

—поред този член излиза, че водачът не може да ми откаже превоз защото см€та дестинаци€та за прекалено близка например! —ъщо така нищо не пише за отказ да мине по улица заради опасност за автомобила му – разбирам, не искат да си разбиват колите. Ќо по тези улици минават всички в крайна сметка! ќсобено по кварталните улички, стигащи до блокове и кооперации. ƒо там втори вариант н€ма. ј и съм чувала об€снението при въпрос “«ащо тръгнахте по заобиколен път?”, че минава по по-дълъг маршрут, защото най-къси€ минавал по улица с лоша настилка. “ака автоматично нарушава следни€ член :

„л. 38. —лед наемане на автомобила водачът задължително включва таксиметрови€ апарат и превозва пътника по най-кратки€ маршрут, освен ако пътникът не пожелае друго.

ћалко по-нататък става €сно към кого тр€бва да се обръщаме при проблеми с таксиметров превоз :

„л. 48.  онтролът по прилагането на тази наредба се осъществ€ва от »зпълнителната агенци€ “јвтомобилна администраци€” и контролните органи на ћ¬–.

ќт “Ќј–≈ƒЅј є 35 от 3.11.1999 г. за функционалните и техническите изисквани€ към електронните таксиметрови апарати с фискална памет” научавам, че :

„л. 21. (2)  лиентът е задължен да изисква от водача касова бележка и при поискване да € показва на контролните органи.

“ова не е проблем за мен! “р€бва да призна€, че н€мам навика да го прав€ – искам бележка само ако см€там да пред€в€ н€какво оплакване към шофьора. Ќо сега като се замисл€ – редно е да искам. —ъщо както искам касови бележки за вс€ка стока – и с радост забел€звам, че н€кои еднолични търговци вече дори не отговар€т с “≈, щом искате – разбира се, че ще ви дам! ўе се отчитате н€къде ли?”, а просто си дават бележка без поискване!  акто и е редно.

¬ ѕриложение є 2 към чл. 3 от същата наредба са изброени техническите изисквани€ към електронни таксиметрови апарати с фискална памет. —ред т€х в моите очи изпъква едно изискване:

8. ≈лектронни€т таксиметров апарат с фискална памет тр€бва да се блокира при изключено печатащо устройство и при липса на хартиена ролка.

»злиза, че ако шофьорът об€сни, че не може да даде касова бележка, защото му е свършила харти€та, и все пак апаратът работи, то същи€т този апарат е незаконен, защото не отговар€ на техническите изисквани€ в тази наредба! » не би тр€бвало да е сертифициран, защото не би тр€бвало този модел фискален апарат да е минал тестовете на ƒържавната агенци€ по стандартизаци€ и метрологи€.

» малко извадки от “«акона за автомобилните превози” :

„л. 24. (2) –егистрираните превозвачи могат да осъществ€ват таксиметрови превози на пътници само с автомобили, от датата на първата регистраци€ на които не са изтекли повече от 10 години.

—ъщо така се избро€ват и правата на длъжностните лица към изпълнителна агенци€ “јвтомобилна администраци€” :

„л. 91. (3) (»зм. – ƒ¬, бр. 11 от 2002 г.) ƒлъжностните лица от »зпълнителна агенци€ “јвтомобилна администраци€” имат право:

1. да спират моторните превозни средства, извършващи превози на пътници и товари, за проверка;

2. на достъп до гаражите, сервизите, автогарите и всички помещени€, свързани с дейността на превозвачите;

3. (доп. – ƒ¬, бр. 99 от 2003 г., в сила от 12.12.2003 г.) да изискват от водачите и превозвачите за проверка и при необходимост да задържат всички документи, свързани с превоза на пътници и товари;
….

≈то какво казва същи€ закон за нарушението на шофьора от ќ  супертранс – а именно неиздаване на фискален бон :

„л. 94. (1) ¬одач на моторно превозно средство, който не издаде документ за платена превозна цена, включително и за таксиметровите превози, се наказва с глоба от 100 до 200 лв.

ј ето и какво казва закона за тези, които “модифицират” апаратите за таксуване с цел набиране на повече километри пробег например :

„л. 95. (1) ¬одач на моторно превозно средство, който разпломбира не по установени€ ред, повреди или измени показани€та или управл€ва превозното средство без или с неизправен таксиметров апарат или тахограф или неправилно ги използва, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.

(2) «а повторно нарушение по ал. 1 наказанието е глоба от 500 до 1000 лв.

7/3/2006

ќ  —упертранс : развръзка

Filed under: Daily,Taxi — Izida @ 2:23 pm

ƒнес получих отговор от фирма ќ  —упертранс по повод оплакването ми от отношението на конкретен техен шофьор (повече по темата : “ ога да Ќ≈ се качите в едно такси”). ≈то го и сами€ отговор (след премахване на н€кои данни) :

Ќа вниманието на √-жа »рина ћарудина

ќтносно: ¬аша жалба срещу водач на таксиметров автомобил Ц служебен є 908, за грубо отношение към ¬ас на 02.03.2006 г.

”важаема √-жо ћарудина,

Ўофьора, с който сте имали непри€тни€ инцидент, беше извикан в офиса на Уќ ей —упертрансФ и наказан по наш вътрешен правилник с глоба (фактура є *******) от 20.00 лв. ѕоради изключително грубото му отношение към клиент същи€ водач бе отстранен от работа и му бе наложена забрана да работи в бъдеще в Уќ ей —упертрансФ јƒ.

√-жо ћарудина, извин€ваме се за причиненото ¬и неудобство, но искрено се над€ваме, че ще останете наш посто€нен клиент.

— уважение! —офи€, 07.03.2006 г.

Ќачалник оперативен контрол

—покойно мога да кажа, че си върнах в€рата в тази фирма! » без това с ръка на сърце мога да призна€, че с ќ  —упертранс сумарно съм имала най-малко проблеми до момента. »менно за това и се свързах с т€х – понеже жела€ и в бъдеще да ги ползвам. ј ако н€ма обратна връзка, то н€ма и начин да се контролира качеството.

–едакци€ (11 април 2006):
«а съжаление се оказа, че на вид “приключили€” казус има своето продължение, което можете да прочетете в темата “ќ  —упертранс”. ѕодсказка : познайте на кого попаднах 2 месеца по-късно в т€хно такси?

6/3/2006

 ога да Ќ≈ чакате едно такси

Filed under: Daily,Taxi,The desert of the real — Izida @ 11:16 pm

ƒнес беше що годе спокоен работен ден, макар и леко помрачен от все още недоизлекуваните симптоми на вирусната инфекци€, ко€то се опитва да ме пребори напоследък. “ака че след вечерното посещение на зъболекарски€ кабинет реших да не рискувам да се влоша като ход€ в изненадващата (поне за мен) снежна виелица – все пак по об€д беше 18 градуса. » си викнах такси до адреса в Ћозенец.

ќбадих се на –икарс (редовните читатели едва ли са забравили несгодите ми с ќ  —упертранс…).
ƒиспечерката об€сни :

“«а Ћозенец ще ни тр€бват поне 20 минути… ўе чакате ли?”

ѕрецених, че поради лошото време сигурно и другите таксита са претрупани със за€вки и се съгласих. «ачаках първо в зъболекарски€ кабинет.  ато минаха 20 минути, изл€зох за да чакам навън. ћинаха още 10 минути – т.е. половин час от поръчката. «въннах да вид€ какво става. —лед като чаках 20на секунди на телефона и най-накра€ попитах какво става с колата за мо€ адрес, диспечерката отсече :

“ олата вече пътува към вашата дестинаци€!”

. Ѕлагодарих, затворих и зачаках. ћинаха още 10 минути – да, разбираемо е, може би има задръствани€. ћинаха 20 минути – започнах да се изнерв€м. Ќа 30тата минута от втори€ ни разговор се €досах сериозно и премръзнала реших да провер€ какво става. «въннах пак на –икарс и напомних, че е минал точно час от както си поръчах таксито. ѕри което диспечерката просто отвърна :

“—ъжал€вам, още н€маме кола…”

≈ това беше момента, в който едвам усп€х да промълв€ :

“…ћол€?!”

¬ъпросът ми се блъсна в стена от тишина. Ќе знам какво точно съм казала, но беше нещо от сорта :

“ ак така Ќяћј  ќЋј? “а нали преди 30 минути ми казахте, че вече е на път към мен?”

… отговор н€маше, диспечерката мълчеше отсреща. „уваха се само типичните прошум€вани€ на радиостанции и говор на шофьори. ƒовърших със :

“Ѕлагодар€ ви много!! ƒа ви е при€тна вечерта!”

«атворих, отидох до близкото кръстовище и хванах първото такси.

—ега съм си вкъщи – премръзнала, със сн€г в косите и €д, който ме изпълва ц€лата! яд, че загубих ц€л час от малкото си вечерно време, което беше планирано за приготв€не на домашна вечер€. яд, че чаках на студа, в€рна на уговорката, вместо да се кача на н€кое от минаващите таксита – защото аз, виждате ли, съм си поръчала вече кола и не мога просто така да се откажа от поръчката. «ащото за мен думата значи нещо. » защото знам, че колата е на път…. » всеки момент ще е при мен!

≈ толкова излъгана не съм се чувствала от много време! » се над€вам да не се чувствам повече така никога повече! ј можеха просто да кажат още час по-рано :

“—ъжал€вам, претрупани сме, не можем да приемем повече поръчки в момента.”

≈стествено това н€ма да се размине току така! ќще сега тази фирма ще получи при€тен имейл от мен. » тази тема ще краси името им в »нтернета! » искрено се над€вам диспечерката, ко€то най-нагло ме излъга и ме остави да си чакам в снега, да бъде най-малкото глобена. »ли уволнена! «ащото си има правила! » в никое от т€х не пише, че клиента може да бъде лъган!

„уд€ се дали да не потърс€ и н€ко€ организаци€, ко€то се занимава с контролиране на дейността на такситата? ¬ече се сещам за поне една. Ќо това – утре….

—амото писмо можете да прочетете в темата “ѕисмо до –икарс”.

ѕисмо до –икарс

Filed under: Daily,Taxi,The desert of the real — Izida @ 10:38 pm

 ато продължение на темата с диспечерската лъжа от –икарс, публикувам тук и писмото, което пратих до всичките адреси за контакт на сайта на –икарс:

«дравейте!

¬ 20:18 часа тази вечер (06 март 2006 г), позвъних на ваши€ номер за повиквани€ за абонати на ћ“ел. »сках да поръчам такси за ул.  рум ѕопов. ƒиспечерката ми об€сни, че щом съм в Ћозенец ще тр€бва да чакам поне 20 минути. –еших да изчакам и т€ каза, че ще ми звънне.

ћинаха 20 минути. » още 10. Ќ€маше позвън€ване. ќбадих се повторно. Ќапомних, че вече 30 минути чакам и попитах какво става. ƒиспечерката каза : “ олата вече пътува към дестинаци€та!”. Ѕлагодарих, затворих и зачаках.

ћинаха 10 минути, минаха 20 минути. «апочнах да се притесн€вам какво става – все пак 20 минути би тр€бвало да са достатъчни за да стигне до мен колата. ћинаха сума други свободни коли на ќ  —упертранс и –адио —¬. Ќо аз чакам, понеже вече съм извикала кола и не мога току така да се откажа от поръчка. ќсобено като е на път.

30 минути след като ми казаха, че колата вече е на път, и 60 минути след първоначалната поръчка (ко€то щеше да бъде изпълнена за “най-малко от 20 минути”), аз звъннах за трети път на номер 114. »зредих горните факти на диспечерката и получих следни€ отговор : “—ъжал€вам. ќще н€маме кола….”

≈стествено най-учудено попитах как е възможно това, при положение, че колата уж пътуваше към мен. Ќе получих отговор – диспечерката мълчеше. ѕожелах при€тна вечер и затворих, след което си хванах такси от първото кръстовище.

»скам да знам как вашата фирма ще ми компенсира загубени€ ц€л час, това, че премръзнах в снежна виелица в очакване на кола, ко€то така и не дойде, телефонните разговори, които проведох с диспечерката ви? ƒа не говорим за нервите и развалената вечер!!

 райно съм обидена от тази случка. ѕубликувала съм € на адрес http://blog.marudina.net/?p=159 като се над€вам това да предпази евентуални бъдещи клиенти от некоректното ви отношение!

»рина ћарудина

3/3/2006

 ога да Ќ≈ се качите в едно такси

Filed under: Daily,Taxi,The desert of the real — Izida @ 12:14 am

–еших да сподел€ с общността следното писмо, което написах току що до адреса са контакти на фирма “ќ  —упертранс” :

«дравейте!

”важавам вашата фирма и € ползвам често, както и € препоръчвам на всеки, който ми поиска телефон за да си повика надеждно такси. Ќо днес б€х сериозно разочарована от ваш шофьор – шофьор на автомобил със служебен номер 908.

ќколо 22:30 на 02 март 2006 г. спр€хме ваша кола на спирката пред —офи€ ѕрес. ƒестинаци€ : квартал ¬итоша. —лед като учтиво попитахме дали ще ни закара до тази дестинаци€, шофьорът излезе от колата, провери нещо под капака, прибра се отново и чак след това благоволи да ни отговори : “јре…”

 огато стигнахме до квартала и му посочихме в ко€ отбивка тр€бва да влезе, той отговори пренебрежително : “≈ вие какво, колата ли искате да си строшиме??”. јз му казах да спре веднага и че ще продължим пеша, защото не жела€ да пътувам с него при това отношение. “ой спр€. ѕоисках касовата бележка и му об€сних, че ще се оплача от поведението му – в крайна сметка дори му дадохме шанс да откаже да ни приеме като клиенти, но той се съгласи, че ще ни закара. Ўофьорът повиши тон : “Ќа който щете се оплаквайте! јко щете – на арменски€ поп … Ќе мога да ви дам касова бележка!”. Ќа въпросът “«ащо?”, отвърна : “«ащото не съм заредил още лентата. ѕреди малко свърши. Ќа мен по принцип не ми тр€бват така или иначе, ако имах лента щ€х да ви дам!”. ѕосле със заплашителен тон каза : “» сега какво ще правиме?!  акво мислите толкова там отзад?!”.

ѕлатихме си, сл€зохме, и върв€хме по бул. “√.ћ. ƒимитров” в кал 15 минути за да стигнем до желани€ адрес.

Ќе мога да не сподел€ с вас, че искрено съжал€вам, че въобще се качих на това такси! » също така се над€вам да направите забележка на шофьора на автомобил със служебен номер 908 – и да му напомните, че в крайна сметка мнението на клиентите за дадена фирма е именно това, което е от значение за нейното реноме! ѕредполагам знаете по-добре от мен колко трудно се гради едно добро име и колко лесно се руши.

“ова писмо е публикувано на адрес : http://blog.marudina.net/?p=158

— уважение,
»рина ћарудина

¬ече започвам да в€рвам повече в интуици€та си – и само при една дума накриво ще си слизам от колата! ѕък те нека вгорчават нечий друг живот…

–едакци€ (7 март 2006):
ѕолучих отговор от ќ  —упертранс, който можете да прочетете в темата “ќ  —упертранс : развръзка”.

Next Page »
пїњ