Irina’s Weblog

9/2/2007

ѕарализираната столица

Filed under: Daily,Taxi,The desert of the real — Izida @ 11:24 am

—утринта с учудване забел€зах, че не само на спирката ми има много хора, а и никакви рейсове не минават! «амислих се – сигурно е заради протеста със сестрите… ≈х, що не дочетох новината за блокираните улици вчера?! –еших, че не ме зас€га, понеже н€ма да ход€ към центъра. Ќе беше чудно, че н€маше почти никакви таксита – като закъса градски€ транспорт, такситата гул€€т! ¬се пак дойде рейс, макар и със закъснение, и усп€х да установ€, че и ÷ариградско шосе в посока ÷ентъра е задръстено, а в другата – пусто. «апитах се – как столична община се е съгласила на протест, който да парализира града?!

≈, като си седнах най-накра€ на бюрото имах възможността да разбера, че не протеста срещу процеса в Ћиби€ е причината. ј незаконен протест на таксиметровите шофьори по повод убийството на техен колега. »скани€та (цитат от Dnes.bg):

ѕротестиращите поискаха и задължителна застраховка “∆ивот”, действащ свой синдикат, съставен от шофьори, а не от хора над т€х, както и действащите закони да са за всички.

Ќапомн€т ми искани€ на кандидатка за “мис Ѕългари€” – “»скам мир по света, храна за всички, игри за децата…” – не виждам никакви конструктивни предложени€! «астраховка “∆ивот” може да си направи всеки. «а синдиката все пак тр€бва те да се организират, не да се сърд€т на държавата, че не ги организира.  олкото до законите – да не би аз и вие да не искаме също да са за всички?! » си позвол€ват да искат спазване на законите от всички при положение, че те с този си протест ги нарушават.

Ќе разбирам с какво тази насилствена смърт е по-различна от стотиците други, та тр€бва да блокираме ц€л град заради не€?! Ќе разбирам и защо полици€та не се е намесила да разпръсне протестиращите – не може в една държава всеки да тръгне да запушва улици когато и където си иска! ј протестът в подкрепа на медицинските сестри в Ћиби€? ќрганизират го от толкова време, а сега усили€та им са саботирани от изникнал от нищото незаконен протест!

 олегите около мен също са недоволни – много закъснели и изнервени хора дойдоха днес на работа. Ќад€вам се само скоро да се разпръснат.

18 Comments »

 1. „ух сутринта по радиото за протеста на таксиметърджиите в —офи€ и за сетен път изпитах облекчение, че не живе€ там. ѕосле като обикал€х из ѕловдив по работа, вид€х, че и тук лудницата е пълна, без да има протести. ≈дно от неудобствата на големи€ град.

  Comment by ladyvera — 9/2/2007 @ 12:31 pm

 2. “оку що редица пловдивски таксита минаха по ÷ариградско в посока към ÷ентъра. — един куршум два заека – хем ще покажат солидарност, хем ще си намер€т прибиращи се в петъка пловдивчани, от които да изкарат и н€кой лев …

  Comment by Izida — 9/2/2007 @ 12:40 pm

 3. —ега им се е отдало да искат.

  “акситата искат квота за бро€ таксита в —офи€ и да не нарастват повече. ј аз искам фадроми, па€ци и отнети шофьорски книжки.

  Comment by dzver — 9/2/2007 @ 1:11 pm

 4. ўо за протест изобщо? ѕротест поради убийство… ј ако приемем, че причината е желанието им да им се гарантира повече безопасност, защо намесват искани€ като отпадане изискването за възраст на таксиметровите автомобили??

  “ова за мен е възползване от трагеди€та на колегата им!

  Comment by Izida — 9/2/2007 @ 3:19 pm

 5. Ќе съм се информирал особено, но по радиото чух, че имат разрешение за протест до не помн€ колко часа и че след това можело да останат максимум 100 автомобила. “ова за 100-те автомобила никак не го разбрах, но така казаха.

  ј иначе има малка разлика с всички убийства. ¬се пак това е профисионален риск, който за съжаление съществува. Ќо и аз не виждам, какво ще се промени с изпълнението на тези искани€. ≈, ако законите започнат да действат, би било прекрасно. «ащо никой не ме е глоб€вал при неправилно пресичане?

  ѕоздрави ≈му

  Comment by Emu — 9/2/2007 @ 3:26 pm

 6. » аз четох, че кметът е разрешил – но е разрешил протест пред парламента! Ќикой не ми разрешил затвар€не на основна пътна артери€.

  Comment by Izida — 9/2/2007 @ 3:35 pm

 7. Ќе знам. јз днес нещо не съм много добре и не ходих на работа, за да вид€, какво е положението в района. ƒругата седмица ще питам н€кой колега. ј и както казах, н€мам представа, кой и какво е разрешил ;).

  ѕоздрави ≈му

  Comment by Emu — 9/2/2007 @ 3:49 pm

 8. ѕоложението беше като винаги. —амо където покрай народното събрание спокойно се пресичаше :).
  »наче на ƒондуков и –аковски беше лудница … онзи полицай махаше насам натам и пешеходци и шофьори б€ха недоволни.

  Comment by PureEvil — 9/2/2007 @ 4:15 pm

 9.  акво ще кажете да насрочим седмица без таксита и да сложим реклама в блоговете си на събитието?

  Comment by dzver — 9/2/2007 @ 4:24 pm

 10. ѕродължават с искани€та – искали пром€на на данъците върху дейността им, облекчени€ при закупуване на автомобили, след€щи устройства във вс€ка кола…

  ѕродължавам да се питам каква част от искани€та им са свързани с конкретната трагеди€ и ко€ част просто експлоатира създалата се ситуаци€.

  —ъщо така прочетох, че категорично били отказали да направ€т път на шествието в подкрепа на медиците в Ћиби€.

  Comment by Izida — 9/2/2007 @ 5:17 pm

 11. http://dzver.com/razni/notaxi.jpg – ето една примерна реакци€ от наша страна.

  Comment by dzver — 10/2/2007 @ 1:05 am

 12. »ра, ира… тук вече емоциите ти наддел€ха! ¬ случа€ си повли€на повече от това, че ти е попречено да идеш нормално на работа. ¬ случа€ при такситата е хубаво, че са много и са органзирани, доста повече, от колкото в другите сфери и професии! ¬ случа€ какво става? ”биват таксиметров шофьор всички таксита негодуват.  ой от страх, кой от отдавна натрупан гн€в към системата, кой от това, че сме в ≈— пък всичко сие по старо му… » понеже са организирани (а това е добро качество на дадена социална група) отиват да израз€т недоволство  Џƒ≈“ќ и  ј “ќ “–яЅ¬ј!!! “ова, че незна€т какво да направ€т по нататък за да се подобри стандарта им е др. въпрос. Ќо имат право да изкажат мнение и понеже знаем, че ако не направиш нещо с което да те забележат (по логиката по-добре в на хората устата, отколкото в краката) н€ма да стане нищо (все едно да си го обсъждаме в кръчмата), го прав€т по начин – който да има резултат. ѕроблема на —офи€ и задръствани€та рЯШЙ не е в протестите! ј в управлението и – т.е. пътищата и не са пригодени към капризите на хората да си имат кола и да отиват с не€ до магазина.
  —Ћед€що устройство във вс€ка кола е добра иде€ за безопастнст – н€каква! Ќо имай предвид, това го чуваш от н€каква меди€, ко€то разбрала не разбрала предава нещо си… »май предвид, че работ€ в такава и знам как става ћЌќ√ќ лесно “развален телефон”, който не винаги се получава без да искат! “ака, че рЯШЙ бъди малко по-беспристрастна от доста време си в —офи€, би тр€бвало да си свикнала със гадостите и задръствани€ и т.н.

  Comment by Pharaon — 10/2/2007 @ 2:23 am

 13. » понеже са организирани (а това е добро качество на дадена социална група) отиват да израз€т недоволство  Џƒ≈“ќ и  ј “ќ “–яЅ¬ј!!!

  «ащо реши, че “–яЅ¬ј да запушат важна пътна артери€? Ќикой не би им го разрешил! ј аз тр€бва ли да се вдигам на бунт при всеки убит пешеходец? ћоже би тр€бва…

  “Shit happens” е мо€ коментар за убити€ шофьор. ¬ крайна сметка престъплени€ винаги в истори€та на човечеството са съществували (както знаеш и фараони са затривани преди хил€ди години..) – според мен единствената причина да се вдигнат на бунт е, че работното им м€сто са улиците. Ќие се бунтуваме в офисите…

   олкото до пристрастността – това е личен блог и винаги е бил пристрастен рЯШЙ » то разбира се на мо€та гледна точка. “ака че това не е неестествено.

  Comment by Izida — 10/2/2007 @ 11:59 am

 14. “ћоже би тр€бваЕ” “–яЅ¬ј !!! Ќо принципно имах мнение, че имаш по-беспристрастна преценка на дадена ситуаци€… затова за мен е неестествено! «а пътната артери€… съм об€снил соредм мен защо тр€бва:
  “о имат право да изкажат мнение и понеже знаем, че ако не направиш нещо с което да те забележат (по логиката по-добре в на хората устата, отколкото в краката) н€ма да стане нищо (все едно да си го обсъждаме в кръчмата-ќ‘»—ј), го прав€т по начин – който да има резултат.”
  »наче за фараоните знам рЯШЫ

  Comment by Pharaon — 10/2/2007 @ 10:00 pm

 15. —амите искани€ на таксиджиите ги принизиха толкова, колкото не съм си и помисл€ла, че могат да паднат – възползваха се от смъртта на свой колега само и само да измъкнат махане на данъци… »знудиха ц€ла Ѕългари€!  ато държаха за “заложник” една човешка трагеди€! ¬ъзмутена съм защо властта им позволи! „е ако н€ко€ неонацистка групировка направи митинг и поиска екстрадирането на всички цигани в лагери, какво, ще се съглас€т ли?!

  …овко го е казал по-добре – прегледай тази стати€, ако не си го направил още : “Ѕунтът на кататониците”

  Comment by Izida — 10/2/2007 @ 10:10 pm

 16. Ќе мога да не се съглас€, че се принизиха доста!  азали са си, така и така ще се срещаме с големите дай да си поискаме още и още. Ќо и властващите са гузни рЯШЙ за това им позвол€ват това. ƒокато неонацистите ще ги размахат и изпозатвор€т. ¬ ≈— сме, има много токато достигнем т€хната идеологи€! ѕенси, таксита…

  Comment by Pharaon — 10/2/2007 @ 10:26 pm

 17. […] и не на последно м€сто – да изнудват ц€лото общество като блокират движението в ц€лата столица и саботират с нелегални€ си протест един легален и дълго организиран – в подкрепа на медиците в Ћиби€; […]

  Pingback by Irina’s Weblog » ћо€та подкрепа на кампани€та срещу своеволи€та на такситата — 12/2/2007 @ 4:37 pm

 18. […] ѕредседател€т на управителни€ съвет на Ѕългарското общество за индивидуална свобода (Ѕќ»—)  алин ћанолов внас€ съдебен иск срещу столичната община заради протеста на таксиметровите шофьори, който парализира столицата в началото на месеца. —ами€т иск можете да прочетете тук : “Ѕќ»— съди общината за нерегламентирани€ протест на таксиметровите шофьори”. […]

  Pingback by Irina’s Weblog » —ъдебен иск срещу общината заради протеста на таксиметровите шофьори — 27/2/2007 @ 11:01 am

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

пїњ