Irina’s Weblog

19/5/2006

«а гражданите, личните карти и ќ  —упертранс

Filed under: Daily,Taxi,The desert of the real — Izida @ 12:38 am

«апочвам наистина да в€рвам, че в Ѕългари€ законите не значат нищо. Ќапример колко българи са на€сно за отговорността, ко€то нос€т към държавата по пазенето на документите си за самоличност? ѕазим ги, защото ако ги загубим следват опашки и отсъстви€ от работа… ј ако намерим?

»з “«ј ќЌ «ј ЅЏЋ√ј–— »“≈ ƒќ ”ћ≈Ќ“» «ј —јћќЋ»„Ќќ—“” :

„л. 2. Ѕългарските документи за самоличност са собственост на държавата.

»мам чувството, че горното го зна€т по-малко хора, от колкото хора зна€т факта, че дебитната им карта е собственост на банката.

„л. 7. (2) √ражданин, намерил документ за самоличност, е длъжен да го предаде на органите на ћинистерството на вътрешните работи.

» стигам до стати€та от “Ќощен труд”, ко€то ме подсети да преров€ и този закон. ј именно стати€та от първа страница, бр. 97 от 18-19 май 2006 с гръмкото име “¬место с пари клиентка плаща на такси с бикини”. —южетът се върти около истори€, в ко€то клиентка след разхождане из —офи€ с такси на ќ  —упертранс от адрес на адрес за€в€ва, че не може да си плати сметката от 30 лв. » си тръгва, казвайки на шофьора да задържи багажа й. »нтересното за мен обаче беше на последната страница на вестника, където стати€та продължава :

¬ офиса на таксиметровата компани€ паз€т с години забравени лични карти, международни паспорти и автоключове от скъпи автомобили.

Ќад това каре има публикувана снимка на маса, върху ко€то има торба ключове и 10 лични карти, 2 международни паспорта. ¬ижда се, че има още и извън кадъра.

 олко услужливо от т€хна страна : по-долу са дали телефон, на който да се обадиш. ƒобре де, а ако не знаеш, че личната ти карта е изпаднала в таксито, как ще се сетиш да им звъннеш??  олко ли българи са можели да спест€т време и разправии ако просто от ћ¬– им се б€ха обадили, че картата им е намерена и дадена при т€х? — какво право ќ  —упертранс ги държат при себе си? ћай друг би тр€бвало да се интересува от тези факти…

12 Comments »

 1. Ћичните документи да, но ключовете рЯШЙ и да ги дадат на ћ¬– н€ма начин да се разбере на кого са, или от ко€ кола са. ¬иж ако хората си пишат върху ключовете регистрационните номера е друго ;). ј документите те сами можеха да ги върнат, и ако не успе€т да ги предадат на съответните органи…

  Comment by Pharaon — 19/5/2006 @ 6:59 pm

 2.  лючовете са извън интереса тук рЯШЙ ¬ажното е, че е редно да спаз€т закона – и той иска не ти да дириш собственика, а да дадеш документа в ћ¬–. ясно и точно …

  Comment by Izida — 19/5/2006 @ 7:01 pm

 3. јми това е много добър пример, за това какъв е мандалитета на българина… в случе€ за какво говорим – мързел или просто на никой не му пука!? ѕреди една седмица станах свидетел на нещо което и до сега не мога да го проуме€, значи връщам се аз от училище и близо до нас гледам 5-6 човека са наобиколили н€какъв пи€ница ли, наркоман ли все та€, който €вно е припаднал или е получил удар, а хората обсъждаха дали да се обаждат въобще в бърза помощ, защото с пи€ници и утрепки не се занимавали… наистина аз щ€х да се обад€ ако не ми беше паднала батери€та на телефона. Ќа следващи€ ден като минавах от там все още имаше кръв на м€стото където беше човека. јз лчно съм оптмист, но в такива случей ми става кофти, че съм българин. ≈ това може би не е нещо особено, но понеже съм излизал доста в чужбина и просто там такова нещо н€ма и не знам дали въобще н€кога е имало…

  Comment by Groffudd — 21/5/2006 @ 9:10 pm

 4. ј на мен ми е писнало от разни комплексирани българчета, които само викат: Д¬ижте какви сме ние… Ќие за нищо не ставаме…Ф и т.н. ƒа не мислите, че в чужбина не е така или сега е модно да се оплюва? —амо че за да разберете как се живее в чужбина тр€бва да живеете поне 2-3 години. ќт една екскурзи€ или командировка неможете да разберете.
  Ќемога да разбера какво ¬и дава правото да мислите, че сте по-добри хора от другите с това, че спазвате всички точки на закона. ћоже да сте по-добри граждани, но по-добри като личности…
  —ъмн€вам се!

  Comment by nobody — 25/5/2006 @ 2:47 pm

 5. nobody,
  приемам, че комплексираното българче не съм аз – защото ако б€х комплексирана по темата, отдавна да не живе€ тук… ¬место това инвестирам от времето си и ангажирам главицата си с това да се опитвам да промен€ нещата. » да не се отчайвам ако не успе€ в конкретни€ случай.

  ј за връзката гражданин – личност не виждам какво има да се говори. Ќе виждам къде н€кой се е самоизтъквал като личност тук, че да нападаш по този начин! ƒа не мислиш, че от един блог можеш да ме опознаеш до толкова, че да знаеш какво аз мисл€?

  ѕоне си слагам името редом до мнени€та си, анонимни при€телю! «ащото без самоличност едва ли може да говорим за личност въобще рЯШЙ

  Comment by Izida — 25/5/2006 @ 2:54 pm

 6. ѕриеми че можеш да имаш комплекси и пак да живееш тук рЯЩВ ,
  както и че неможеш да промениш обществото а по скоро да го опознаеш! ј незнам дали обществото иска да го промениш? ¬секи си има собствено виждане за живота и немисл€, че н€кой може да каже: Дмоето мнение е по-в€рно и хората от обществото тр€бва да се промен€т според моето виждане.Ф
  ј връзката гражданин-личност: забележи как почти всичките ти писани€, които каса€т връзката ти с обществото са негативни (н€мам предвид връзката ти с твои при€тели). „овек добива впечетление че всички сме грешни а само малко на брой хора зна€т как тр€бва да се живее и познават законите. ¬ие сте добрите и знаещите а останалите са заблудени. ¬ие имате миси€ да промените нас Ц другите. јко не да ни промените поне да ни научите… ≈ как да не приема от това, че сте и по-добри личности?
  ¬€рно че от един блог немога да те опазна€ напълно, но все пак мога да получа мнение за теб, нали?

  ј защо съм nobody рЯЩВ . «ащото мнението ми н€ма никаква стойност за теб, така че и името ми н€ма значение.

  Comment by nobody — 25/5/2006 @ 3:53 pm

 7. nobody,
  ако обществото не се промен€ше, още щ€хме да сме в наколните жилища по делтите на големите реки … » като се има предвид, че от сума години държавата ни е в преход, не мога да приема, че обществото не се промен€! ƒа, не аз го промен€м. ѕромен€ го всеки един от нас като преосмисл€ поведението си.

  ≈то ти и об€снение за негативните мнени€ по повод действителността около нас : аз съм зает човек и в последно време за да се хвана да пиша ми тр€бва стимул. ≈дин доста силен стимул е обидата или това да виждаш колко абсурдна е дадена ситуаци€. » набл€гам – това не са “връзката ми с обществото”. “ова са срещи с институции, с организации!

  »нтересно ми е защо ти се постав€ш от “другата страна” :

  ¬ие имате миси€ да промените нас Ц другите.

   олкото до останалите – не са заблудени, а нехаещи! » лично аз съм решила да не участвам повече в групата на онези, които казват : “јбе не е в мойта къща, какво ми пука тогава – да му мисли друг!”

  ѕо отношение на законите – в Ѕългари€ е спор да се прескачат… Ќе знам как е в други страни, защото аз живе€ тук и ме интересува тук да знам, че мога да пресека на зелено без да ме сгаз€т.

  ѕ.—. јко мнението ти беше без значение, щ€х просто да не позвол€ да се публикува на блога. Ќо – добър опит за измъкване ;). ќсвен това още в€рвам, че не е в€рно, че ние не ставаме. Ќапротив, все още в€рвам : “Ќие ще станем!”

  ѕоздрави!

  Comment by Izida — 25/5/2006 @ 4:07 pm

 8. »рина,

  —тана много интересна дискуси€.
  ћисл€ че влагаме различни пон€ти€ относно термина ДобществоФ. “ова за наколните жилища е добър опит, но нека отбележа, че неживеем в наколни жилища благодарение на технически прогрес, а не на обществото. Ќе си ли съгласна, че обществото не се е изменило за последните 7000 години. ’ората като ц€ло са си същите. “е се движат от същите емоции както преди 7000 години. ј това че в чужбина не те газ€т на зелено. “ова незначи, че н€кой там е по-добър, по-морален или по-съвестен. ѕросто там законите са драконовски в сравнение с тук. ј тук опираме до механизмите на работа на държавата.  огато тези механизми заработ€т тук и ние ще станем такива, но не защото сме избрали да сме такива, а защото ще бъдем принудени. ј това че сме в преход означава, че държавата се промен€. ’ората като ц€ло са си същите.
  ј хората им пука и не си казват Дјбе не е в мойта къща, какво ми пука тогава – да му мисли друг!Ф. ѕросто разбират, че при тези организаци€ на държавата малко неща могат да се направ€т. » виж колко хора вече дават пари за благотворителност Ц операции, за наводнени€та. ’ората дават, защото в€рват, че в този случай могат да помогнат и си заслужава.

  P.S.
  ћного жалко, че негативните случки ти дават стимул. ј колко по-добре би било положителните емоции да са стимул рЯШЙ

  Comment by nobody — 25/5/2006 @ 5:25 pm

 9. ƒа, аз €вно не отдел€м обществото от прогреса, понеже просто не мога да си го представ€ без него рЯШЙ » все пак си мисл€, че обособ€ването на зана€тите, по€вата на гилдии, е довело и до нуждата от обм€на на продукти – т.е. до нов вид общуване, до търсене на връзки между географски отдалечени общности. ј в наши дни – технически€ прогрес с€каш все повече се ни отнема класическото общуване в полза на общуването чрез телефони, писма, форуми и т.н.
  » все пак промените в държавата карат хората да мен€т поведението си и да приемат новото поведение за естествено и “правилно”. ћоже би просто сме твърде бедни, та не можем да осъзнаем (или не ни дреме), че тъпчейки тревата в градинката пред библиотеката, тъпчем нещо, което е направено за всички нас и платено от всички нас. » съответно ако видим и друг да € тъпче, би тр€бвало да му направил забележка като че ли е нашата собствена градинка – отново лично мнение разбира се рЯШЙ

  ј хората им пука и не си казват Дјбе не е в мойта къща, какво ми пука тогава – да му мисли друг!Ф. ѕросто разбират, че при тези организаци€ на държавата малко неща могат да се направ€т.

  ѕървото, което ми хрумна на като прочетох това, беше репликата на едно момче от черно-б€л български филм : “√лупости!  ак ще кажа! јз да не съм доносник?!” – мисл€, че с това се об€сн€ва мотиваци€та на доста хора да не обад€т н€къде нередност, ко€то вид€т. ќсвен това си мисл€, че играе и чисти€ мързел – “јма къде сега да дир€ телефони, че после ще ме карат да се разкарвам… н€кой друг ще го види!”

  «а контрола – слаб е €вно. Ќо все пак не оправдавам човек, който знае правилата и ги нарушава само щото н€ма кой да го накаже. ћай тук опира до съвест, може би до възпитание – не знам.

  Comment by Izida — 25/5/2006 @ 6:17 pm

 10. ƒа, наистина интересна дискуси€ се е получила. »нтересна, но на н€кои места тенденциозна и нев€рна. ўе се опитам да изведа грешните твърдени€ едно по едно:

  —амо че за да разберете как се живее в чужбина тр€бва да живеете поне 2-3 години. ќт една екскурзи€ или командировка неможете да разберете.

  “ова е едно от нещата, с които не мога да не се съглас€. ƒействително, за да изградиш твърдо и категорично мнение ти тр€бва опит. ƒруго обаче, което ти тр€бва, е желание. ∆елание да промениш нещо, желание да го промениш към по-добро. »наче дори и в чужбина ще си живееш по нашенски, т.е. ще приемаш несправедливите/срамните/непри€тните неща, воден от родната философска мисъл “ѕреклонена главица саб€ не сече”. ¬ този смисъл действително може би говорим за комплекс.  омплексът, че не живееш на добро место, комплексът, че не получаваш за парите си това, за което уж плащаш.  омплексът, че нещата не са такива, каквито могат (и тр€бва) да бъдат.

  неможеш да промениш обществото а по скоро да го опознаеш

  ј тази блест€ща мисъл доказва колко съм прав по-горе. Nobody, не мислиш ли, че това е също един комплекс, много по-лош от евентуалните комплекси, изброени по-горе?
  ¬ ужасна грешка си, ако си мислиш че не можеш да промениш обществото. ћожеш, и още как. “р€бва само да започнеш отн€къде, а не да живееш с удобната цитирана мисъл.
  ”жасно грешиш, дано си н€кой човек, на който скоро му предстои да излезне от активна възраст. “огава мога да оправда€ подобни мисли, иначе… дупе да ти е €ко, при€телю! јко н€маш здрав гръб, н€ма да ти е лесно, докато не проумееш колко грешна е по-горната мисъл.

  ј това че в чужбина не те газ€т на зелено. “ова незначи, че н€кой там е по-добър, по-морален или по-съвестен. ѕросто там законите са драконовски в сравнение с тук.

  “ук сме€ да не се съглас€ с теб. » в Ѕългари€ законите са драконовски, като още по-драконовски ги прав€т тези, които ги прилагат. «ащото те р€дко ще ти вл€зат в положение (ако не дадеш нещо де, за почерпка).
  ѕон€кога спазването на законите идва “отвътре”. “ова се получава, когато дете е възпитано и отрасло в общество, в което на “зебра” се дава път или в което когато политик плати личен обед със служебни средства, си отива от поста във вечно забвение.
  ѕонеже тук говорим за нашенското общество, предполагам виждаш разликите, които искам да ти изтъкна.
  ј и още нещо – когато един такъв индивид (не-нашенски) види несправедливост, той не скача срещу не€ само защото иска да е герой. ќт скача срещу не€, защото така му иде отвътре.
  “ук ще кажеш “да, ама боклуци има навс€къде”. » ще си много прав, да знаеш.  онцентраци€та на боклуците е това, което прави нещата в Ѕългари€ такива, каквито са в момента.

   огато тези механизми заработ€т тук и ние ще станем такива, но не защото сме избрали да сме такива, а защото ще бъдем принудени.

  ƒа, ще бъдем принудени. Ќо не от “механизмите” или от “законите”, а от обществото, което ще ги е създало и ще е наложило като правило “тези закони са създадени не за да бъдат тъпкани, а за бъдат спазвани”

  ј хората им пука и не си казват Дјбе не е в мойта къща, какво ми пука тогава – да му мисли друг!Ф. ѕросто разбират, че при тези организаци€ на държавата малко неща могат да се направ€т. » виж колко хора вече дават пари за благотворителност Ц операции, за наводнени€та. ’ората дават, защото в€рват, че в този случай могат да помогнат и си заслужава.

  ѕовтар€м – над€вам се да си или пенсионер, или да си близо до този период. “огава оправдавам това мислене. ѕочивай си спокойно, изживей си годините така, както си си ги послал.
  ќт думите ти разбирам, че отдавна си “разбрал”, че нищо не можеш да промениш. » може би затова си се примирил, че ще живееш в държава, пълна с реални и имагинерни дупки.
  ј колкото до парите, които се дават за благотворителност: ще пов€рвам в добрата им реализаци€ тогава, когато вид€ точен и публичен финансов отчет. Ќе съм вид€л, не в€рвам!  радливо племе сме (защото никой не ни търси сметка никога и за нищо), затова и съм абсолютно уверен, че сериозен процент (85% да речем) е отишъл по един или друг начин в джобовете на “отговорни другари”.

  Ќ€маше да изпиша всичко това, но примиренчески сведената ти глава ме подтикна. јз държа отговорни точно хора като теб за кутзуза в Ѕългари€. Ќай-лошото е, че хора като теб разколебават (или поне се опитват да разколеба€т) устрема на хора като »ра. ¬иждал съм ги, виждал съм мазничката усмивка, ко€то се по€в€ва на лицата им, когато волно или неволно стават свидетели на възмущението ти от дадено нещо и на опитите ти да направиш нещо, за да го подобриш. ”смивка, в ко€то се чете ц€лата ирони€ на тридесет поколени€ от времето на ¬тората българска държава та досега. “ѕреклонена главица саб€ не сече”. Ќали?

  Comment by ƒончо — 26/5/2006 @ 10:56 pm

 11. nobody, ако говориш за мен не си прав/права, защото аз не хиперболизирам нищо, а просто излагам фактите, които не винаги са при€тни. јз не съм патриот, но и не виждам смисъл в това. ћое мнение е че патриотите са едно доста затворено общество от хора, които не гледат много реално на нещата, въпреки че това е друга тема… пък и не знам ти от къде знаеш какви са били хората преди 7000 години? ¬ момента съпоставката ти е меко казано не реална. ƒругото което искам да те питам е в€рваш ли си, че само едни закони могат да промен€т изц€ло мандалитета и да “културизират” едно общество? ѕо-скоро реалността в бг е по-различна от тази тази в ≈вропа, което е основната причина за това което ти каза, че българина се интересува предимно от своите проблеми и не чак толкова от “общочовешките”.

  ѕ.п.: Ќе знам това ми мнение как е прозвучало, но според мен нещата сед€т по този начин.

  Comment by Groffudd — 30/5/2006 @ 8:09 pm

 12. […] Ќо си спомних как вече б€х разучила покрай друг случай, че според У«ј ќЌ «ј ЅЏЋ√ј–— »“≈ ƒќ ”ћ≈Ќ“» «ј […]

  Pingback by Irina’s Weblog » Ќамерени документи — 8/8/2007 @ 10:52 am

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

пїњ