Irina’s Weblog

7/1/2007

“ворци на нашето време

Filed under: Books,Daily,Humor — Izida @ 1:16 pm

Ajax от ”стата

—поред една »нтернет книжарница ”стата покор€ва нови професионални хоризонти рЯШЙ

1 Comment »

  1. 0.o OMFG! „е пък може, може, не е невъзможно човекът да е вътре в нещата, но наистина се изненадах:)

    Comment by Marfa — 7/1/2007 @ 1:23 pm

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

пїњ