Irina’s Weblog

29/10/2008

ѕ»Ѕ с обновено електронно банкиране

Filed under: Computers — Izida @ 12:48 pm

ќт пост в блога на ѕърва инвестиционна банка научих, че от 31ви този месец ще е достъпна осъвременената верси€ на електронното им банкиране. Ќаистина ми е любопитно да вид€ как са развили системата след множеството препоръките и забележките на клиенти.

24/10/2008

—тарание

Filed under: Books,Computers — Izida @ 10:46 am

I could list all of the qualities that I notice in clean code, but there is one overarching quality that leads to all of them. Clean code always looks like it was written by someone who cares. There is nothing obvious that you can do to make it better. All of those things were thought about by the code’s author, and if you try to imagine improvements, you’re led back to where you are, sitting in appreciation of the code someone left for youЧcode left by someone who cares deeply about the craft.

Michael Feathers, автор на Working Effectively with Legacy Code

ƒа, при€тно е да видиш парче код, за което да си кажеш : ““ук наистина н€ма какво да се подобри!”. » да си представиш как човекът не просто е написал нещо, което работи, а и е вложил грижа и старание да го подобри до степента, ко€то е пред теб. “ова у мен събужда чувство на уважение към автора. » въпроса : ƒали и аз бих го довела до този вид?

ћнени€ на други специалисти (Stroustrup, Booch и др.) : “InformIT > What Is Clean Code? By Robert C. Martin”

22/10/2008

јборигенски страсти

Filed under: Daily,Music — Izida @ 7:41 pm

ћиналата седмица освен, че се сдобих с билет за Depeche mode (още в понеделник, разбира се), посетих два концерта – този на –ичард  лайдерман в ср€да и на Descendance в петък.

 лайдерман, естествено, напълни зала 1 на Ќƒ  до пръсване. »звестен е, н€ма съмнение, а и лично аз научих за него от рекламите по телевизиите. „ух, че продавали и билети за правосто€щи. — типични€ френски акцент об€сни как ще идва “јназър тайм, енд аназър тайм, енд аназър тайм…” рЯШЙ Ќ€маше превод на никое от изказвани€та му за съжаление, нито на представ€нето на “—имфони€ “итаник”. „увствах се обаче особено когато чух звука на електронна китара, на обой, арфа, а около ро€ла виждах само струнни инструменти. ѕо-гол€мо удоволствие ми достави втората част на концерта, в ко€то изпълнени€та звучаха не толкова поп. Ќ€как обаче не можах да усет€ онова чувство, което те обзема като чуваш автентични€ звук на класически инструмент – в един момент се замислих, че дори и той да е на запис, пак н€маше да усет€ разлика. “ой сами€т правеше “шоу” – говори на €понски, раздаваше нотите си на предните редове. „ух и двете си любими произведени€ от негови€ репертоар – “Ѕалада за јделина” и “Ќосталги€”. «а съжаление, аранжиментът на “Ќосталги€” бе много по-различен от това, което б€х свикнала да чувам и дори не усп€х да € позна€.

ѕълна противоположност беше концерта с аборигенски танци и песни в петък. ѕърво, зала 1 на Ќƒ  беше … празна! —лед като се вид€, че така или иначе предните сектори остават празни, б€ха приканени и по-задните да минат напред. “ака се оказа, че пълни са само оркестрината и двата предни сектора. ¬сичко назад бе пусто. —тана ми н€как обидно от името на изпълнителите – тр€бва да е много непри€тно да се изправиш пред подобна празна зала! ѕревод този път имаше. “ой и си беше нужен – танците б€ха сравнително кратки, а всеки от т€х беше предшестван от об€снени€ за културата и обичаите, с които е свързан. ¬ъпреки, че беше нужен, тр€бва да призна€, че съжал€вах, че изобщо има превод! –азбирах отлично английски€ на австралийците.  акто и по-гол€мата част от присъстващите. ¬същност присъстваха много чужденци – чух основно английски и френски. ќбаче да чуеш как човекът об€сн€ва : ““ози танц е ритуален и обикновено се повтар€ през ц€лата нощ, което н€ма да се случи сега разбира се”, а преводачът да об€сни : “ѕрез тази вечер ще видите този танц повторен н€колко пъти. ўе има изненади!” – наистина си беше изненада! Ќад€вам се аборигените да не са се сдобили с микрофона на преводача по начина, по който об€сниха, че са се сдобили с китари : “ѕреди 400 години дошли испанците, нашите предци ги из€ли и запазили китарите…”  упих си и диск с аборигенска музика, който в момента слушам. »нтересно е как в кра€ на вечерта изведнъж се сетих, че за ц€ла вечер не чух нито една песен, чието об€снение да говори за любовни тревоги, крадене на булки или изобщо дуели за жена. ѕесните се отнас€ха за религи€та – кръщене, сътворение; за правосъдие; и за храна – колко са благодарни на кенгуруто за даровете, как един ден не успели да хванат кенгуру заради дъжда и всички заспали гладни, за богати€ изненадващ улов на миди, за брането на плодове, за събирането на мед.  оето тр€бваше да очаквам, имайки предвид в колко по-сурова действителност живе€т аборигените, докато ние в ≈вропа имаме благосклонна към нас природа и климат.

ѕредставлението беше много интересно – разказът бе увлекателен и по едно време усетих как виждам аборигените с техните оскъдни препаски и мистични шарки по кожата, танцуващи около високите пламъци на ритуален огън, как чувам пукането на съчките, как усещам вкуса на червени€т прахол€к, забулващ бурните им танци.

 акво ли е било усещането на първи€т европеец, стъпил сред т€х!

6/10/2008

Ўаблоните и детайлите

Filed under: Computers — Izida @ 10:08 pm

The architect Christopher Alexander – father of patterns and pattern language … views the craftsmanship of fine structure to be the sole purview of the architect; the larger forms can be left to patterns and their application by the inhabitants.

James O. Coplien

 азано иначе – архитектът  ристофър јлександър, бащата на шаблоните за дизайн, см€та, че рол€та на архитекта е да “изпипа” детайлите. —амите шаблони може и клиента да си ги подбере!

»зточник : Clean Code Foreword.

1/10/2008

Internet Explorer ограничава бро€ CSSи за една страница

Filed under: Computers — Izida @ 2:35 pm

—блъсках се със следни€ проблем : връзката към външен файл с каскадни стилове присъства в главата на HTML документа в IE, само дето компонента на страницата, за който се отнас€ше, си седеше без никакъв стил. ¬ъв Firefox страницата изглежда нормално.

“ака научих, че Internet Explorer налага ограничение за максимални€ брой връзки към външни стилове, също така и към вградени стилове за вс€ка страница. —тати€та в MSDN : “All style tags after the first 30 style tags on an HTML page are not applied in Internet Explorer”, полезна дискуси€ на сайта на Drupal : “Drupal >> Issues >>IE: Stylesheets ignored after 30 link/style tags”.

—ега обаче установих, че и MSDN не казва истината – всъщност стиловете, които се прилагат, не са 30, а 31! ѕроблемът се про€в€ва ако се опиташ да включиш 32-ри по ред стил.

¬ примера на MSDN се добав€т стилове със следни€ JavaScript код :
for (i=0 ; i < 31; i++) { document.createStyleSheet() StyleSheetCount.innerText = "Total Style Sheets = " + i }

¬ижда се, че започват цикъла от 0, и за бройка отпечатват не бройката, а индекса на последни€ елемент.

Ћъчо предположи, че числото 31 идва от факта, че най-веро€тно стиловете са 32 (едно вече много кръгло и красиво от програмистка гледна точка число), но едини€т е запазен за "вградени€" в IE базов HTML стил. » все пак не разбирам - защо ако добав€ш стил с JavaScript ти дава грешка (нищо, че е напълно неинформативна - "Error: Invalid argument."), а ако просто имаш декларирани връзки към външни стилове тези над 31вата просто се игнорират без предупреждение?!

—ега ме гони парано€та и периодично подскачам с въпроса : "ј дали Internet Explorer не налага и ограничение за. ...?"

23/9/2008

ƒелото на ћаксим пред ¬ —

Filed under: √раждански,Ўофьорски — Izida @ 11:15 pm

¬ече мина полунощ, което дава ново значение на текущи€ ден – днес ћаксим ще се изправи пред ¬ърховни€ касационен съд. —помн€м си една стати€ в  апитал : “ѕрисъда за шампиони, “емида прилага двоен стандарт”. —тати€та сравн€ва присъдите в н€колко печално известни ѕ“ѕ-та – от 14 години ефективна присъда за ∆ивка »лиева до 2,5 години условна присъда за ћаксим. ƒа видим дали ¬ — ще се намеси и ще уеднакви разминаването :

—поред конституци€та това е задача на ¬ърховни€ касационен съд (¬ —). »менно най-висшите съдии би тр€бвало да гарантират еднаквото прилагане на закона при сходни или идентични казуси и с решени€та си да показват на по-долните инстанции как би тр€бвало да се прилага законът.

ћисл€ си : да шофираш пи€н е много рисковано. ƒа, има група хора, които мисл€т, че не им вли€е, но за мен притеснителното е, че и интелигентни и отговорни хора признават, че им се е случвало да карат след употреба на алкохол. ќт една страна ако пиеш тр€бва да вземеш решение да не шофираш. ќт друга страна алкохолът изкрив€ва преценката ти и те кара да мислиш, че можеш да се справиш и рискът е минимален. “.е. хем си виновен, че си пил, хем това, че си пил об€сн€ва защо си се блъснал. » защо си решил, че можеш да караш. ≈й радвам се, че не пи€! » все пак продължавам отсто€вам позици€та си, изразена в темата “јко си пил – слез, искам да стигна жив”

ѕ.—. —поред в-к —ега 2 години и половина са равни на 2,6 години!

15/9/2008

4etene

Filed under: Daily — Izida @ 9:14 pm

ѕо ЅЌ“ попаднах на реклама на “√ол€мото четене”. ≈то какво намерих на посочени€ адрес 4etene.bnt.bg :

4etene

ѕредлагам им след това да направ€т и инициатива pisane.bnt.bg! ћакар че компромисът да използват 4-ки за ч-та може да си струва ако това привлече н€кой и друг тийнейджър за каузата.

Ќа сайта на ЅЌ“ има малко повече по темата :  ампани€та “√ол€мото четене” започва. ¬€рно започва на 5ти октомври, но все пак си мисл€, че публичното об€в€ване на инициативата – и още повече, на сами€т уеб адрес, е добре да съвпада с пускането на сайта към не€.

ƒо колкото разбирам от материала, това ще е поредното гласуване (над€вам се не с платени SMS-и) – или поне сравнението с У¬еликите българиФ ми нав€ва такива мисли. Ќе разбирам как шест месечно избиране на книгата на всички времена ще мотивира хората да нападнат библиотеките, но … дано скоро сайтът им ми об€сни!

StackOverflow

Filed under: Computers — Izida @ 3:04 pm

ќт днешни€ бюлетин на Joel Spolsky научих за нов проект, който сега стартира в сво€ бета публичен вариант :

Stack ќverflow

 акто казва колонката на главната страница, това е сайт за въпроси от и за програмисти. ѕозвол€ва даване на оценки на добрите/лошите отговори и по точи начин ги издига/свал€ в класаци€та, както и да се дават оценки на интересните въпроси. ƒори не е нужна регистраци€, ползва се OpenID.

“.е. нещо като Experts-exchange.com, но безплатно.

ўе видим как ще потръгне! јз за сега см€там да след€ RSS-а на новите теми.

≈вропейската здравноосигурителна карта си има собствен сайт

Filed under: √раждански — Izida @ 10:37 am

“оку що научих, че вече можем да получим информаци€ за европейска здравноосигурителна карта на един централизиран сайт – ezok.bg.

¬еднага добав€м и не€ в списъка с полезни връзки в темата ≈вропейска здравноосигурителна карта.

12/9/2008

ћатематическа почерпка

Filed under: Computers,Daily,Humor — Izida @ 10:52 am

So if a mathematician says, УYou may have cake or your may have ice creamФ, then you could have both.

 азано иначе, внимавайте при постро€ването на математически твърдени€ от твърдени€ на естествен език.

јко искате да си припомните дискретната математика, тук има н€кои интересни глави от не€ : MIT > Mathematics for Computer Science. »зобщо проекта MIT OpenCourseWare е м€сто, което си струва да посетиш. ќсвен лекции, записки и задачи с решени€та им, н€кои от курсовете са представени и в аудио и/или видео формат. ѕример : “Introduction to Algorithms”.

11/9/2008

ѕродажба на очила извън оптики

Ќаучих много при€тна новина – приета е Ќаредба N19 от 27 август 2008 г. за устройството и дейността на оптиките, здравните изисквани€ към т€х и реда за водене на регистър на оптиките. “ова, което най-много ме зарадва, бе следното:

„л. 3 (2) Ќе се допуска продажбата на очила за корекци€ на зрението извън оптика.

ѕреди време б€х писала публикаци€та “ ъде да си купим очила с диоптър? ¬ Kaufland разбира се!”. “ова, което мисл€ пропуснах да пиша тогава е, че пратих жалба по случа€ до  омиси€та за защита на потребителите. ќсновни€т ми аргумент бе, че «аконът за здравето изискваше наличие на продавач Утехник по очна оптикаФ или Уоптик – оптометристФ – нещо, което не съм убедена, че магазин от типа на  ауфланд осигур€ва.  «ѕ от сво€ страна прехвърли жалбата ми към ћинистерството на здравеопазването, от които получих следни€ отговор:

отговор от ћ«

¬ ћинистерството са си свършили работата и вече продажбата на очила с диоптър на кило става незаконна. “ова ми напомн€ и насто€щата реклама на слухов апарат, с който върви подарък очила за четене. “р€бва да провер€ кога влиза в сила наредбата – вид€х, че е обнародвана в ƒържавен вестник, брой: 79, от дата 09.09.2008 г.

“р€бва да призна€, че чувството е при€тно!

ћакар че още се питам не тр€бваше ли жалбата ми да породи проверка дали в  ауфланд наистина има продавач Утехник по очна оптикаФ или Уоптик – оптометристФ както изискваше «аконът за здравето… Ќо важното е, че вече н€ма да си позвол€ват да продават съмнителни очила!

7/9/2008

—обствен плаж

Filed under: Daily,The desert of the real — Izida @ 8:30 pm

 оментар по миналогодишната тема за достъпа до плажната ивица ме подсети за един израз, който срещах редовно тази година по време на издирването ми на м€сто за почивка по българското черноморие. ј именно : “’отелът разполага със собствен плаж”. ≈дно търсене в Google за “разполага “собствен плаж” черно море” показва доста хотели и комплекси, рекламиращи се с този плюс.

» все пак, какво означава “разполага със собствен плаж” при положение, че  онституци€та об€в€ва плажната ивица за изключителна държавна собственост, а концесионните договори имат клауза за задължителен безплатен достъп до плажната ивица?

»муществени задължени€ на концесионера:

2. задължение да не събира каквото и да е или под каквато и да е форма плащане за вход на морски€ плаж – обект на концеси€ по този ƒќ√ќ¬ќ–;
3. задължение да осигур€ва посто€нен свободен достъп на всички физически лица до крайбрежната плажна ивица и ползването й от т€х като курортно-възстановителен ресурс;

»зточник : “–ешение за откриване на пороцедура за предостав€не на концеси€ є516 от 03.07.2001 – «ј ѕ–≈ƒќ—“ј¬яЌ≈ Ќј  ќЌ÷≈—»я ¬Џ–’” „ј—“ ќ“  –ј…Ѕ–≈∆Ќј“ј ѕЋј∆Ќј »¬»÷ј – ћќ–— » ѕЋј∆ “—ЋЏЌ„≈¬ Ѕ–я√ – ё√”, ќЅў»Ќј Ќ≈—≈ЅЏ–, ќЅЋј—“ Ѕ”–√ј—”

—офи€-ѕловдив-—офи€

Filed under: Daily — Izida @ 7:57 pm

јвтобус —офи€-ѕловдив, горещ юлски ден. ƒо мен седи жена на средна възраст, зад нас – още две жени, €вно нейни познати.

– ƒобра е та€ мо€та ферма! ƒруго си е да береш грозде – къде къде по-лесно е от €годите. ѕреди по ц€л ден клечах по ти€ лехи, кръста ми се скапваше. ј сега – докато си побъбрим с другите българки, те кошовете се напълнили и ден€т е приключил. ≈, случва се да намине чорбаджи€та и да се развика на испански “ѕо-бързо! ѕо-бързо”, ама това се понас€.
– “о ще взема и аз да се откажа от ти€ €годи – вече колко години ход€ в »спани€. ќтида – сад€, връщам се, след месец-два пак в »спани€ – то€ път да ги бера. “о ако беше със самолет как да е, ама с рейс е много. »наче лошото на нашата ферма е, че е на 7 км от близки€ град. ƒокато купи едно рейсче да ни вози до града, беше една работа като свършат провизиите, не е за разправ€не… јйде как да е, ние, жените, можем да изкараме и само на портокали известно време – а портокали поне винаги има. јма мъжете как ще карат само с плодове?!
– јбе по-добре да си далеч от града! „е иначе само се охарчваш! ¬еднъж седмично стига да ходиш да пазаруваш. ј да не отиваме в »спани€ да харчим €?!

Ќ€колко дни по-късно, обратни€ маршрут – ѕловдив-—офи€. ƒо шофьора седи едър мъжага с дебел ланец, черна тениска без ръкав и оглас€ поне четири реда назад.

– ƒруго си е да си имаш собствен джип – да ходиш спокойно на лов. ≈, сега ползвам джипа на един при€тел, ама не е същото! “а решил съм да си куп€. »наче едно време, в началото на 90-те имах едно ‘ерари. “а чакам си аз на червено на ќрлов мост. » една черна ¬олга, братле, да не успее да вземе заво€! » челно в мен, както съм си спр€л! Ќаправо побесн€х! » ченгетата идват, и се хил€т. јз н€маше и да ги извикам, ама те б€ха наблизо и вид€ха катастрофата. ќказа се, че онзи пък н€ма гражданска. » сега какво, питам аз ченгетата? јми ние ще си го глобим, викат, пък ти си го съди в граждански€ съд.  ак ли не съм тръгнал по съдилища! ј той об€сн€ва как никакви пари н€ма… ’ванах н€колко при€тели, научих му адреса, и право в неговата къща в едно селце до —офи€. ¬лизаме – то какво има мислиш?! ≈дин хладилник, микровълнова и телевизор! Ќищо не мога да си изплат€ с т€х…

2/9/2008

 ино на открито

Filed under: Daily — Izida @ 3:43 pm

ƒнес започва “ иноклуб на открито” – безплатни прожекции на български филми от 21 ч. в градинката пред Ќƒ . ѕърви€т филм в програмата е “ѕроблемът с комарите и други истории” на јндрей ѕаунов.

ѕрограмата можете да видите тук.

1/9/2008

≈лектронно таксуване в — √“

Filed under: Daily,√раждански — Izida @ 9:22 am

¬чера вечерта се запознах с новата наредба за превоз на пътници в —офи€ (лично аз четох верси€та на сайта на — √“: “Ќаредба за превоз на пътници и услови€ за пътуване с масови€ градски транспорт на територи€та на —толична община”).

¬ече официално са въведени електронните билети и карти. ƒо колкото разбирам те не промен€т начина на заплащане на транспортната услуга – пак купуваш същите по цена билети и плащаш същите абонаментни цени. ≈динствената разлика е, че сега при даване на 7,50 лв. не получаваш хартиени билети, а в електронни€ ти билет се зареждат тези 10 бройки пътувани€. ј, да, и пускаш искане за издаване на електронни€ носител на цена 3 лв за нормална тарифа и 2 лв за преференциална (източник : приложение 2 към наредбата от сайта на — √“).

» все пак какъв е смисъла от това да зареждаш електронни карти като в автобусите н€ма валидатори? јко си с електронни билети ти н€ма как да ги таксуваш. —ъщото е и при електронните карти – длъжен си да ги валидираш при влизане в превозното средство иначе не си редовен пътник. »злиза, че в най-добри€ случай можеш да си купиш електронна карта само за една или две линии в случай, че ползваш само тролейбуси и трамваи. ј за всичко останало да си ползваш хартиени билети.

ј до колко ли са защитени от измами тези електронни носители? —амо да не се окаже, че фалшифицирането на електронните карти е по-лесно от това на хартиените.

≈то и н€кои точки от наредбата, които ми направиха впечатление:

„л. 12. ѕри пътуване с ћ√“ пътниците са длъжни:

3. ƒа се качват от първа врата когато закупуват билет за еднократно пътуване от водача или от билетни€ автомат.

«ащо си мисл€, че до скоро бе позволено возенето на домашни любимци ако са с намордник, редовни документи и билет за превоз? ¬се пак ме радва, че най-накра€ кучетата-водачи на слепи имат н€какъв по-специален статут:

„л. 13. ¬ превозните средства на ћ√“ не се допускат за превоз:

8. ∆иви животни и птици. »зключение се прави за полицейски кучета и кучета-водачи на слепи граждани, снабдени с намордник и къс повод и знак “червен кръст”.

»нтересно защо само бро€ карти за спасители е ограничен – че да ограничат по бройка и тези на депутатите! “ака или иначе техни€т брой е €сен:

„л. 21. (1) ѕраво на пътуване с преференциална именна карта по образец, утвърден от —ќ на хартиен или електронен носител имат:
—ќ.

7. —пасители на ѕланинската контролно-спасителна служба – до 120 души;

≈то и вариант да смениш карта за една или две конкретни линии с друга лини€ срещу малка сума :

„л. 46. (1) ѕревозен документ издаден/зареден за една лини€ може да се замени за друга маршрутна лини€ за същи€ валидностен период при пром€на на маршрута или по друга обективна причина. ѕодм€ната се извършва в съответната служба на издател€.

(2)  огато пром€ната е поискана без да е изменен маршрутът, за който е издадена / заредена картата, и без да е налице друга обективна причина, лицето заплаща за услугата 5,00 лв.

Ѕилетът като застраховка:

„л. 48. ѕътник с редовен превозен документ е застрахован по застраховка “«лополука” на пътниците в ћ√“.

„л. 49. ¬ случай на застрахователно събитие пътникът уведом€ва превозвача или застрахователното дружество, с което превозвача има сключен застрахователен договор.

27/8/2008

ƒиференцирано ƒƒ—

Filed under: Humor — Izida @ 2:36 pm

–еших да вид€ какво предлагат јлбена като промоции към кра€ на сезона. » попаднах на следни€ интересен надпис:

ƒƒ—

—ещам се за следните възможни варианти:

 • в Ѕългари€ незабел€зано за мен са определили диферентицани ƒƒ— ставки за различните стоки; при това не книгите, лекарствата или ежедневните стоки са с намалено ƒƒ—, а хотелиерските услуги. ≈, в Ѕългари€ това не звучи странно – все пак хотелиерски€т бранш е по-силен и разполага с повече средства от книгоиздателски€, може и да успе€т те да се пребор€т макар че книгоиздателите не усп€ват за момента;
 • цената включва само 7% от дължимите 20% ƒƒ— – които ще бъдат начислени върху тази цена и ще оскъп€т продукта.

»нтересна работа!

–едакци€:
»злиза, че наистина хотелиерските услуги са облагодетелствани с по-ниска ƒƒ— ставка според «акона за ƒƒ—, както ми бе посочено от gregory в коментар под темата:

„л. 66. (1) —тавката на данъка е 20 на сто за:
1. облагаемите доставки, освен изрично посочените като облагаеми с нулева ставка;
2. вноса на стоки на територи€та на страната;
3. облагаемите вътреобщностни придобивани€.
(2) ƒанъчната ставка за настан€ване, предоставено от хотелиер, когато е част от организирано пътуване, е в размер 7 на сто.

Gipsy song

Filed under: Music — Izida @ 1:27 pm

≈дна нощ докато смен€х каналите на телевизора случайно попаднах на концерта в ѕловдив на “Ѕалкански коне” – веднага разпознах “еодосий —пасов. ≈дна песен ми се впи в главата – “Gipsy song”. ќказа се, че китаристът ¬латко —тефановски, предлага за свободно свал€не освен текстове на н€кои от песните си (между които и циганската песен), и 20 към момента mp3-ки.

≈то и връзка към циганската песен : “Gipsy song”.

¬ менюто “Mp3’s” на сайта му можете да свалите и останалите 29 песни.

ѕ.—. ¬иждам, че имат издадено и DVD с концерт под името “ƒете се роди” – може би него съм гледала.

25/8/2008

ћанатарки

Filed under: Humor — Izida @ 6:36 pm

«аведение на плажа на јлбена. — Ћъчо ще хапваме пици. —лед злополучни€ опит с пицари€ ““и јмо” – а именно манатарките с червеи на пицата, Ћъчо решава, че ще из€сни съдържанието на текущата си пица:

– »звинете, пица “Ќеаполитана” с какви гъби е?

—лед известно чудене сервитьорката вдига рамене и отива да пита готвача.

¬ръща се победоносно:

– — мариновани!

ѕ.—. » второто й връщане до готвача не помогна – след като върт€ха сума време един гол€н буркан с гъби, не усп€ха да разберат какви са всъщност… ѕицата бе заменена с друга без гъби.

21/8/2008

ћалка игра

Filed under: Daily,The desert of the real,Ўофьорски — Izida @ 5:48 pm

— Ћъчо си играехме на една игричка в курорт јлбена – при пресичане на улица тр€бваше да познаем дали идващата кола е българска или румънска. «а съжаление бързо ни писна, защото не беше никак трудно : ако намали и спре, значи е румънска; ако мине пред краката ти върху пешеходната пътека със стърчащ от прозореца лакът, значи е нашенец.

—амо веднъж обърках – един софи€нец най-изненадващо ни направи път, да е жив и здрав!

ѕри екскурзи€та ни до –умъни€ по ¬еликден, екскурзоводът ни забавл€ваше с об€снени€ за румънските нрави и традиции.  огато вл€зохме в –умъни€ наред с любопитните факти за национални€ им празник, за прословути€ граф ÷епеш (по-известен като ƒракула), за липсата на кафенета на открито в Ѕукурещ, изтъкна и това как сега вече се налага рейса да намали скоростта, защото тук глобите са тежки, а и се налагат наистина. ƒа, това наистина звучи чуждоземно за нас! » си е атракци€!

19/8/2008

 арадере – јлбена

Filed under: Daily — Izida @ 11:17 pm

 онтраст! “ази една думичка най-добре описва тазгодишната ми л€тна почивка.

ѕървите н€колко дни б€хме в едно закътано райско кътче – село √орица, и посещавахме плажовете  арадере и този на близки€ град Ѕ€ла. ≈стествено  арадере се е опазило от талазите благодарение на н€колко километрови€ черен път, криволичещ през баири и храсталаци, който дели плажа от село √орица. ѕоловината плажна ивица бе осе€на от разноцветни палатки, в другата част компани€ ни правеха само гларусите.

—лед това изкарахме седмица в комплекс јлбена – най-северното ми летуване до момента. ќтдавна исках да посет€ този комплекс, а една промоци€ на достъпна нощувка със закуска в тризвезден хотел ме убеди окончателно. Ѕих казала, че јлбена е всичко, което искам от сво€ жилищен квартал:

 • изобилна зеленина – от наши€ хотел не се виждаше никой съседен хотел, а път€т към плажа минаваше през горичка с ухание на смола, в ко€то н€колко пъти вид€х каф€ви катерички;
 • учтив обслужващ персонал – пощальоните б€ха в спретнати униформи на велосипеди, който и да питаш в комплекса винаги бе отзивчив и готов да помогне; продавачите и сервитьорите са усмихнати и учтиви;
 • много добра поддръжка – жена в униформа почистваше от прецъфтели цветчета една цветна градинка, градинар обираше от тревата пред хотела опадалите листа. Ќ€как лесно се свиква със спретнати€ и поддържан вид, чак спира да ти прави впечатление колко посто€нство в поддръжката всъщност се изисква;
 • гол€м плаж – при това за разлика от плажа на —лънчев бр€г тук н€маше опънати с колчета въжета до самата вода, указващи границата на зоните с платени чадъри; самите зони с чадъри б€ха само до половината широчина на плажа, не до сами€ край на п€съка;
 • не попаднах на двойни цени за българи и чужденци, нито на незаконни€ процент сервиз в менютата на ресторантите;
 • транспорт – в комплекса имаше безплатни автобуси на всеки 20 минути. ¬ърв€т по два маршрута, от 9:00 до 17:00, което се оказва плюс ако не ви се разхожда точно сега до плажа. Ќищо, че е близко и че се минава през сенчести горички.
 • по продължение на цели€ плаж с лице към уличката имаше набучени в п€съка табели с национални€ телефон за защита на потребителите 0700 111 22. «а съжаление надписът беше само на български.

» все пак си има своите минуси:

 • предполагам поради факта, че почти всички хотели предлагат “All inclusive” настан€ване (включена в цената закуска, об€д и вечер€ на шведска маса), имаше мизерно малко заведени€ за бърза закуска от типа дюнери, хот-дог, палачинки, тостери за об€д. Ќа ц€лата главна пешеходна улица н€маше нищо различно от сладолед и ресторанти! „ак на втори€ ден намерихме два павилиона за дюнер, два за палачинки и н€колко места за пица – б€ха разположени по улицата, ко€то се простира по протежение на плажната ивица. ÷ените са като за чужденци. “ова може би об€сн€ва липсата на различни цени за българи/чужденци – просто и двете са си високи. —€дането в пицари€ ““и јмо” на централната пешеходна улица в първи€ ни ден в јлбена, където хапнах пица фунги за 13 лв, завърши с това, че при преполов€ване на пицата си във втората половина открих три сготвени бели червейчета в манатарките. —лед н€колко дни се престраших да седна на мексиканско – “екс-ћекс.  ато се изключи, че ми объркаха поръчката (поправиха се обаче бързо), храната беше вкусна и на вид пр€сна. Ќо в плажното заведение на една от Ћагуните ми сервираха хот-дог от хл€б, едни кремвирш и малко кетчуп – такова “постно” нещо не б€х виждала! ј на снимката имаше поне зелена салата и горчица. — една дума – хем скъпо, хем гадно! ƒобре, че б€ха дюнерите. Ћюбими€т ми в момента ƒарко с цена от 1,50 лв в —офи€, вървеше от 2,00 до 3,50 лв в јлбена.
 • ќще във вторник при първото ходене на плажа, б€хме нападнати от хапещи ситни лет€щи мушички. ¬ общи линии ако не си във водата, прекарваш времето като се пошл€пваш и подскачаш като сп€що безпризорно куче, ухапано от бълха. «а щастие, поне се убиват лесно. ѕринудих се да се върна в хотела и да се пека на шезлонг там (макар че усп€х и да си донеса н€колко гадинки с мен). Ќа следващи€ ден с€каш понамал€ха, но пак беше непри€тно – май им липсваше анестетика, с който разполагат комарите. ¬ четвъртък група българи си поискаха обратно парите от продаващи€ билети за чадъри на плажа с об€снението, че отиват на н€кой друг плаж заради насекомите. „ух, че множенето им се дължало на прекомерни€ цъфтеж на водораслите в началото на седмицата, което пък е следствие от жегите. ¬се пак комари н€маше въпреки горите наоколо, така че си мисл€, че едно пръскане би помогнало.
 • такситата – на идване в комплекса предпочетох да дойдем без такси като си потъркал€хме куфара до хотела само и само да не попадна пак на н€кой, който да ме изнерви излишно в началото на почивката ми. ¬ кра€ вече ми беше все та€. ќт хотела ни извикаха такси, като рецепционистката об€сни, че струвало 10 лв до гарата – за киломерът-два. —ъгласихме се.  ато пристигна обаче шофьорът об€сни, че ще ни струва обаче 13 лв, защото тр€бвало да си плати обаждането на хотела. » изчезна н€къде към рецепци€та. —тиснах Ћъчо да не се за€жда – има ли смисъл? ƒори не забел€зах дали пусна апарата.
 • хотела – три звезди €вно не са достатъчно в Ѕългари€ за да попаднеш на добра ста€; първоначално б€хме настанени на първи€ етаж, без прозорец, на чи€то врата на терасата имаше предупреждение да затвар€ш и заключваш преди излизане с цел изб€гване на кражби. “ова н€маше да ме безпокои ако ста€та не миришеше на мухал, най-силно в гардероба, който граничеше с бан€та. ѕредставете си какво става като затвориш и излезеш н€къде за през цели€ ден!  ато бонус мазилката в бан€та капеше на фин прах от тавана. — багажа на рецепци€та насто€хме за см€на на ста€та или да ни върнат парите. «а щастие управителката уреди бързичко преместването ни в нова ста€ – този път на трети€ етаж и без забележки.
 • камериерките б€ха доста шумни – крещ€ха си служебна информаци€ тип “ѕенке, оправи ли 139та?”, “ƒа знаеш как се изкъпах като чистех бан€та – бил оставен на душ и като го пуснах, ц€лата се зал€х със студена вода”… и т.н от едното крило на хотела до другото. ѕоне ме развесел€ваха на моменти. „уд€ се какво ли си мислеха всичките германци в хотела като не разбираха езика… ≈дин път приказлива камериерка усп€ да нахълта в ста€та след като н€колко пъти отговорих на почукването на вратата да не влиза понеже тъкмо се преобличах за плаж. –азбираемо е да не ни чуе – говореше си с колежка €вно. Ќа вече сериозно раздразнената реплика на Ћъчо : “»звинете, бихте ли излезли?!” отговори “ƒа…” и продължи да стърчи пред мен усмихната и неподвижна до втората реплика на Ћъчо : “јми излезте тогава!”. ќт този случай нататък всеки ден слагахме табелата “ћол€ не безпокойте” освен ако не искаме изрично да почист€т.
 • Ќа изпращане нико€ от трите служителки, които ни пожела лек път, не ни попита как сме изкарали, нито ни покани отново догодина. ѕредполагам следствие от горните две точки.
 • »ма Wi-fi, но се заплаща като се купуват карти за достъп. ÷ените не ми допаднаха, но вече не помн€ какви б€ха. ѕри нужда ползвах интернета от ћ“ел. (допълнение: 7 лв на час, отстъпки за количества – максимум 20 лв за 5 часа)

 ато ц€ло, в јлбена ми залипсваха домашните домати, които купувахме в горица от д€до ѕетко ежедневно – различни по форма и размери, но неверо€тно ароматни и вкусни.

≈то и н€колко снимки:

 арадере

 арадере
ѕлажа на  арадере

ўъркели над Ѕ€ла
ўъркели над Ѕ€ла

—вечер€ване в јлбена
—вечер€ване в јлбена

Ќа плажа на јлбена
Ќа плажа на јлбена

ƒо табелата на  «ѕ
ƒо табелата на Ќационални€ телефон за защита на потребителите, отново на плажа на јлбена.

Ћунно затъмнение

Ћунно затъмнение
Ћунното затъмнение, наблюдавано от терасата ни в хотела в јлбена

« Previous PageNext Page »
пїњ