Irina’s Weblog

12/9/2008

Математическа почерпка

Filed under: Computers,Daily,Humor — Izida @ 10:52 am

So if a mathematician says, “You may have cake or your may have ice cream”, then you could have both.

Казано иначе, внимавайте при построяването на математически твърдения от твърдения на естествен език.

Ако искате да си припомните дискретната математика, тук има някои интересни глави от нея : MIT > Mathematics for Computer Science. Изобщо проекта MIT OpenCourseWare е място, което си струва да посетиш. Освен лекции, записки и задачи с решенията им, някои от курсовете са представени и в аудио и/или видео формат. Пример : “Introduction to Algorithms”.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

п»ї