Irina’s Weblog

7/9/2008

—обствен плаж

Filed under: Daily,The desert of the real — Izida @ 8:30 pm

 оментар по миналогодишната тема за достъпа до плажната ивица ме подсети за един израз, който срещах редовно тази година по време на издирването ми на м€сто за почивка по българското черноморие. ј именно : “’отелът разполага със собствен плаж”. ≈дно търсене в Google за “разполага “собствен плаж” черно море” показва доста хотели и комплекси, рекламиращи се с този плюс.

» все пак, какво означава “разполага със собствен плаж” при положение, че  онституци€та об€в€ва плажната ивица за изключителна държавна собственост, а концесионните договори имат клауза за задължителен безплатен достъп до плажната ивица?

»муществени задължени€ на концесионера:

2. задължение да не събира каквото и да е или под каквато и да е форма плащане за вход на морски€ плаж – обект на концеси€ по този ƒќ√ќ¬ќ–;
3. задължение да осигур€ва посто€нен свободен достъп на всички физически лица до крайбрежната плажна ивица и ползването й от т€х като курортно-възстановителен ресурс;

»зточник : “–ешение за откриване на пороцедура за предостав€не на концеси€ є516 от 03.07.2001 – «ј ѕ–≈ƒќ—“ј¬яЌ≈ Ќј  ќЌ÷≈—»я ¬Џ–’” „ј—“ ќ“  –ј…Ѕ–≈∆Ќј“ј ѕЋј∆Ќј »¬»÷ј – ћќ–— » ѕЋј∆ “—ЋЏЌ„≈¬ Ѕ–я√ – ё√”, ќЅў»Ќј Ќ≈—≈ЅЏ–, ќЅЋј—“ Ѕ”–√ј—”

6 Comments »

 1. ѕлажът не е задължително да има излаз на морето. ћоже край басейна да са разхвърл€ли малко п€сък и да са го нарекли плаж. јма може и да са си заградили от истински€ плаж.

  Comment by Filip — 7/9/2008 @ 9:24 pm

 2. ѕонеже почивах на такова м€сто, та да сподел€ – означава, че част от чадърите, шезлонгите и т.н., за които иначе се плаща са запазени (веро€тно платени от хотела на концесионера) за гости на хотела, на които пък този кеф им е включен в цената на престо€.
  Ќе съм чел и сигурно никога н€ма да прочета текста от линка (алергичен съм към подобни простотии, макар че те в гол€ма степен определ€т как живеем), но н€ма как държавата да даде плаж на концеси€ без този, който € плаща да има възможност да изкара н€какви пари от не€. „адърите и шезлонгите не растат на плажа – н€кой ги е купил и ги е оставил там с цел да изкара пари. »стина е, че по разни плажове в чужбина, където съм ходил те са “безплатни” (с €сното съзнание, че нема такова животно), но всъщност ако се опиташ системно да ползваш оборудване на друг хотел (не този, в който си отседнал) учтиво, но твърдо ти об€сн€ват, че не може.
  ќпита ми е от √ърци€ и “урци€.
  Ќе се закачам, просто мисл€, че разумни€т подход към нещата винаги е полезен рЯШЙ

  Comment by ivan — 7/9/2008 @ 10:15 pm

 3. » все пак при положение, че концесионерът е длъжен (пак според този скучен документ, който е подписал) да остави 20% от плажа за свободен достъп със собствени за плажуващите принадлежности, н€как изразът “собствен плаж” звучи като заблуждаваща реклама. јко не познавам законите бих си рекла, че едва ли не плажът разполага с политика за “фейс контрол” и на него плажуват само избрани от хотела хора. “ова обаче може да доведе до скандал и загуба на концесионерски€ им договор.

  Comment by Izida — 7/9/2008 @ 10:58 pm

 4. ≈дното не изключва другото.

  Comment by ivan — 8/9/2008 @ 10:33 am

 5.  акъв фейс контрол рЯЩВ ¬ие като б€хте на јлбена не ви ли дадоха гривни? — т€х се влиза насам натам и се ползват разните облаги за гостите на хотела.

  Comment by Ivaylo — 9/9/2008 @ 3:59 am

 6. ¬същност н€махме гривни – мисл€, че те б€ха за all-inclusive гостите, а аз не се осмелих да разчитам на един ресторант.

  P.S.  ато вид€ курортисти с гривни не мога да не направ€ асоциаци€ с маркирани крави – май и целта е сходната, и двете тр€бва да се до€т €ко рЯШЙ

  Comment by Izida — 9/9/2008 @ 8:13 am

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

пїњ