Irina’s Weblog

6/10/2008

Ўаблоните и детайлите

Filed under: Computers — Izida @ 10:08 pm

The architect Christopher Alexander – father of patterns and pattern language … views the craftsmanship of fine structure to be the sole purview of the architect; the larger forms can be left to patterns and their application by the inhabitants.

James O. Coplien

 азано иначе – архитектът  ристофър јлександър, бащата на шаблоните за дизайн, см€та, че рол€та на архитекта е да “изпипа” детайлите. —амите шаблони може и клиента да си ги подбере!

»зточник : Clean Code Foreword.

5 Comments »

 1. ƒобре е да споменеш, че  ристофър јлександър е архитект (истински, построил е много сгради) и това твърдение може да не е в€рно за Design Patterns in Computer Science.
  ћисл€, че той е имал предвид – клиента сам да подбере как да изглежда неговата къща, а свързването на шаблоните и истинската архитектурна част е работа на сами€ архитект.

  Comment by Niko — 20/10/2008 @ 11:54 am

 2. Ќещо не беше наред в изречението “ азано иначе… ” и се чудех какво. ¬ “метафората”, ко€то Coplien използва “inhabitants” за постройката не съответства на клиенти за софтуера, а на програмисти. ѕрограмистите са тези, които “насел€ват” софтуера, а не крайните потребители.

  Comment by  амен — 20/10/2008 @ 8:59 pm

 3. ƒобавих източника в стати€та, защото мисл€, че изнесено от ц€лото се губи смисъла. Ќо и нищо не пречи да имаме различно тълкувание все пак рЯШЙ Ћично аз ще го прочета още веднъж за да мога да преосмисл€ пак написаното.

  Comment by Izida — 21/10/2008 @ 9:19 am

 4. As every homeowner knows, such care and ongoing refinement never come to an end.

  “ака започва абзаца – клиентът, който избира шаблоните от цитата в стати€та, е собственика на дома, а не изпълнител€ /строител€/. “ой иска веранда пред къщата си (шаблон), докато архитектът ще тр€бва да изчисти всички детайли и изпълнител€т да ги реализира.

  јко продължим аналоги€та с разработката на софтуер – отново имаме архитект, изпълнители /програмисти/ и клиенти.  лиентът иска приложението да го уведом€ва чрез изпращане на писмо до мениджъра на екип за вс€ка новополучена поръчка (шаблон слушател), архитектът и програмистът ще тр€бва да реализират този шаблон като напишат красив, лесно чет€щ се и лесно поддържащ се код. ћалко е размита разликата архитект/програмист – но все пак конкретни€ текст е предговор за книга, основаваща се на гъвкавите методологии за разработка и Test Driven Development. ј при т€х дизайн и код са т€сно свързани – счита се, че кодът е най-точното описание на сами€ дизайн.

  Comment by Izida — 21/10/2008 @ 9:30 am

 5. ћисл€ че разбирам откъде идва объркването.
  ¬ архитектурата шаблони е точно това за което говориш – Фискам веранда пред къщата си или искам къща построена в еди какъв си стилФ.
  ¬ програмирането шаблона се използва като една или н€колко реализации (доста шаблони имат повече от една реализаци€) на определен проблем. ¬ този случай не клиента а архитекта/програмиста избира шаблона.

  ¬ първи€ случай имаме избор на функционалност (как да изглежда къщата ми), а във втори€ случай имаме избор на реализаци€ на функционалност или проблем. «а мен това са две различни неща.

  ј неразбирането беше заради следни€ цитат Д—амите шаблони може и клиента да си ги подбере!Ф.
  ѕриема уточнението ти, че Дѕрограмистите са тези, които Унасел€ватФ софтуераФ, но в този случай се получава че те са клиентите според метафората (защото те подбират шаблона).
  „естно казано тази аналоги€ ми е доста странна и май нещо куца.
  ћоже би защото Дгъвкавите методологииФ непрекъснато прав€т аналогии със строителството които не винаги са точни или верни и се пробват да делегират повече отговорности на крайни€ клиент (подбор на шаблони), а той обикновено не е готов за т€х и отказва да ги приеме.

  ѕоне това е моето мнение.

  Comment by Niko — 21/10/2008 @ 10:06 am

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

пїњ