Irina’s Weblog

4/10/2007

ћорски впечатлени€

Filed under: Humor,The desert of the real — Izida @ 7:18 pm

ћагазин за техника в ÷арево :
“ехно—топ ц€лостен поглед
“ехно—топ отблизо
 ато изключим приликата с логото и името на една гол€ма верига за техника, на кой би му хрумнало да свърже продаваната нова техника с дума като “стоп”?! Ќай-далечното нещо, което очаквам от новозакупената техника, би била да спре да работи.

» ето едно доказателство, че знаците са за простосмъртните и за будалите :
ѕешеходна улица в Ѕургас
ƒокато си върв€хме по пешеходната централна улица в Ѕургас на н€колко пъти се случваше н€кой нагло да ни бипка да му освободим път€. ≈стествено път не им бе освободен, щото си е изц€ло наш по закон!

25/9/2007

Ќа плаж в јхтопол

Filed under: Humor — Izida @ 5:57 pm

јхтопол Stinger

“ова се казва искреност. Ќ€ма какво да те лъжат – ще има ужилване, по-добре е да си приготвен психически.  акво да се прави, това е то цената на посещението на българските плажове! «абележете и откровено жестокото изражение на този стършел. ћоже би символизира събирач на такса чадър. “о повече и не може да се очаква от масата концесионери на плажове.

24/9/2007

≈дин об€д на …

Filed under: Humor,The desert of the real — Izida @ 12:56 pm

– »звинете – провиквам се аз към сервитьорката, тъкмо оставила последното от поръчаните блюда на масата.
“€ се връща и застава срещу мен с очакващ поглед. јз й подавам малката б€ла порцеланова чашка с дръжка, пълна с чеснов сос, ко€то т€ остави на масата ми малко след като поръчахме, с думите :

– »скам да откажа соса. Ќе мога да го €м при положение, че е чашката е мръсна!

“€ гледа учудено, взима соса, започва да оглежда външната страна на чашката.
–  ак, нищо му н€ма…

– Ќе вън, вижте вътре – там, където дръжката влиза в чашката, е мръсно.

—лед като т€ отново отказва да погледне там, три ръце – мо€та, и на две колежки, се прот€гат и й сочат м€стото. “ози път мръсното петно, остатък от преден червен сос, е забел€зано.

– ј… ами това, това просто не е добре изплакнато.  етчуп е! – казва т€ с интонаци€ в стил : “¬ие пък как така не се сетихте сами! “о е елементарно!” и с€каш факта, че не е изплакнато добре не е притеснителен, все едно се налага да ти об€сн€ва, че е нормално пицата на пещ да има брашно по долната си повърхност.

– »менно за това говор€! Ќ€ма да го €м.

»згледа ме, взе соса и си замина. ƒовършихме об€да спокойно – не случайно изчаках да донесе всичко преди да направ€ рекламаци€, не исках изненади в храната си от н€кой €досан готвач. —метката беше нещо си и 98 стотинки – изрично погледнах, сосът беше задраскан. ≈стествено оставихме абсолютно точна сума в знак на обида. » си казахме – това беше. ¬ече тук – не.

20/9/2007

“акситата искат ли искат…

Filed under: Humor,Taxi — Izida @ 1:59 pm

 акто вече об€сних, не ползвам таксита. «а мен да се кача в такси вече е равносилно на това да седна на зъболекарски€ стол – само чакам да ми кажат “√отово!” за да спра да трепер€ рЯШЙ Ќо темата продължава да ми е интересна – от чисто любопитство. » след като преди 2 дни писах за искането им за 20% увеличение на цените, днес попаднах на “ново 20” : ““акситата искат 150% поскъпване”. Ќека искат! “ака клиентите ще намале€т, но с по-малкото курсове пак уж ще вад€т същите пари. ѕожелавам им го – едва ли е при€тно да въртиш из претоварена —офи€. ќт друга страна това и за мен е плюс – ще се свие търсенето, н€кои таксита ще изл€зат от пазара, а по-малкото коли на път€ е плюс.

–еших обаче да провер€ каква е та€ “јсоциаци€ на таксиметровите синдикати”, чийто председател е изказал тези предложени€. Ќо и се зачудих : а колко нива са се обединили? —индикати, асоциации на синдикати, може би има и обединени€ на асоциациите? “а ето го и сайта на “јсоциаци€та на таксиметровите синдикати”. “ам в новините обаче не се казва нищо за това из€вление на председател€ —тефан Ѕоснов. Ќо намерих друг интересен текст от месец май тази година с искани€, зад които тр€бва да се обедин€т през текущи€ месец – септември. «аглавието е : “√отови ли сме да защитим искани€та си и на цената на протестни действи€?”. ќсновните точки, които ми прав€т впечатление, са:

 1. “ќт първи септември 2007 год., тр€бва да сме готови да защитим исканата от нас минимална тарифа на километър.” –  омиси€та за защита на конкуренци€та се е вдигала дори когато две фирми качат цените си в близък срок. јко предложат това, комиси€та би тр€бвало веднага да се вдигне на крака, защото подобно браншово обединение и съгласуване на цените е напълно във вреда на свободната конкуренци€ и от там – на нас, потребителите. ƒо колкото знам е и незаконно.
 2. “јко искаме да излезем от кризата първата стъпка е минималната тарифа да бъде не по-малко от 50% на цената на бензин ј95, определена от цената на бензина към съответната общината.” –  аква криза? јко б€ха в криза, н€маше да си позвол€ват да вдигат така цените и да изнудват ц€ла Ѕългари€ с незаконните си протести! «а мен те са в позици€та на силата. » да си питам – кое такси кара на бензин??
 3. “—тойността на билета за градски транспорт да определ€ минималната тарифа на таксиметровата услуга за общината.” – май бъркат обществената услуга градски транспорт с таксиметрови€ автомобилен превоз! ƒа, такситата посто€нно карат в бус-лентите, но нарушаването на «акона за движението по пътищата не им дава статут на средства за обществен транспорт на пътници.
 4. “–азликата в тарифите спр€мо конкуренци€та между фирмите превозвачи към съответната община да бъде до 20-25% от определената минимална тарифа.” – може би това е за да покажат, че им пука и за нас, та за това слагат и горна граница. «а да не кажем, че само за себе си мисл€т! ≈, то така ще изчезнат и такситата-ментета, които силно вред€т на имиджа на определени големи компании. Ќо това е страничен ефект, да не си помислите нещо друго?
 5. » бисерът в програмата :

  “арифите тр€бва да включват задължително:

  * такса багаж Ц еднократно, когато се ползва багажника на таксито;
  * такса амортизаци€ Ц еднократно, когато таксито се наема за повече от един пътник;
  * такса Ц национални празници -13 дни в годината Ц (компютърна настройка на фискалните устройства за автоматично включване на двойна тарифа от 0 до 24 часа на съответни€ ден, съобразно чл. 264 от  одекса на труда.)

  «а багажа – н€ма проблем! —амо не забрав€йте да допълните и при какви услови€ ползването на багажник е задължително – например ако има чанта с размери над 60/40/40 см или с тегло над 10 кг. » не забрав€йте да си носите линийка и кантар, да не се окаже, че н€кой пътник иска да си спести таксата багаж и лъже за размерите само и само да вкара чантата в купето! ўе имате право на една чанта ръчен багаж, без остри предмети в не€, да знаете! »ли още по-добре – нека изискат да можеш в купето да си държиш само мл€ко за бебето, животоспас€ващи лекарства и това е. ƒруго не ти тр€бва и отива в багажника, за да си платиш таксата.  ато в самолетите! ј дали ще раздават напитки и храна?

  «а амортизаци€та – предлагам да се мисли в перспектива : Ѕългари€ затлъст€ва! ƒаже не само Ѕългари€ – това е световна тенденци€. ¬место след н€колко години да искат нова пром€на в «акона за автомобилните превози, нека от сега си поискат тарифа на кило живо тегло. „е иначе ако им дойде н€ко€ 150 килограмова лелка, ми т€ ще им изхаби колата колкото три млади момичета! „е и за капак н€ма да е при€тна гледка да си плакнеш окото вместо да гледаш път€… √оспода таксиджии, разочаровате ме. ћислех, че и сами ще се сетите колко ще ви е по-изгодно таксуването на кило!

  «а двойната тарифа по време на празници съм напълно съгласна (без майтап!) – нормално е да получаваш повече пари ако работиш на националните празници вместо да си си със семейството.

  »наче пром€ната е добре дошла за нас, програмистите. «ащото ако въведат нов метод на изчисление на тарифите, ще се задейства нова верига – разработка на нови фискални апарати, т€хното стандартизиране, после услуга по постав€не и пломбиране. —амо че като ги знам таксиджиите, след това ще се вдигнат на бунт колко много пари ще тр€бва да дадат за фискални апарати заради тази см€на, нищо че сами са € поискали. “е де да зна€т, че след промените във фискалните апарати ще тр€бва и пари да се дават? » за това ще искат подм€ната им да се заплати от държавни€ бюджет.

  ѕредлагам обаче и ние, потребителите (аз ще се пиша само за спорта), да се обединим и да искаме и добав€не на н€колко тарифи с отрицателна стойност в такситата :

  • за слушане на чалга;
  • за отказ да се мине по посочен от нас маршрут;
  • за пушене;

  ћожем да помислим и над други. “о €вно от закони и наредби не ги е страх, нека тогава една цигара в колата да му коства намал€не на сметката с 1 лв. да видим дали н€ма да си € запали навън след като ме закара. ўе има и възпитателен ефект!

 6. ќт месец май 2007 год. започна официално кампани€та за внас€не на предложени€ за промени в «јѕ и аргументиране на изисквани€та по промените.” – за край ви връщам към встъпителните думи.  оито заедно с финалните изграждат една композиционна рамка на речта : “«а въпроси, касаещи «јѕ, мол€ пишете или се обадете на посочените в сайта телефони.”. ћоже би тр€бва да им пиша с един въпрос, а именно :  ъде в “«акон за автомобилните превози” («јѕ) вид€хте да се говори каквото и да е за тарифи, та си бутате предложени€та в законопроекта за изменението му?? “арифите са регламентирани в “Ќј–≈ƒЅј є 34 от 6.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници”. ѕо тази логика можеха да внесат предложението си и малко по-рано тази година – по време на обсъждане на промените в «акона за движението по пътищата. «апочвам да се питам : това ц€лото да не е н€какъв майтап?

ќказва се, че такситата могат да са и много при€тни, весели и разведр€ващи – не когато ги ползваш, а когато се радваш, че можеш и без т€х, докато четеш поредните им искани€ рЯШЙ Ѕлагодар€ ви, за дето ме развеселихте в иначе мрачни€ септемврийски ден!

P.S. Ќа страницата “—индикат.” има връзка “≈тичен кодекс.” с об€снението : “ акви тр€бва да бъдат правилата и нормите на поведение на шофьора на обществени€ превоз на пътници”. ќтиваш там и какво да видиш? ≈дна тема, стартирана от администратора, със следни€ текст :

≈тичен кодекс на таксиметрови€ шофьор:

¬ процес на разработка… B)

„е е в процес на разработка на всеки, който се е качвал в такси, му е €сно – щото са оперирани откъм етика повечето шофьори! Ќо прави впечатление как са имали време да измисл€т сума нови тарифи, но не и да си опишат етичните норми.

12/9/2007

{“бул”, “еко”, “пак”}

Filed under: Humor — Izida @ 9:27 am

ќстанах втрещена пред рекламно табло на ÷ариградско, на което пишеше не “≈кобулпак”, а “Ѕулекопак”! ≈дно търсене показа, че и такава фирма имало и то не отскоро. «а разликите и приликите, целите и т.н. – н€мам сили, ще се радвам ако н€кой ми раз€сни ко€ фирма с какво се занимава.

ќчаквам скоро и “≈копакбул”, “ѕакбулеко” и всички други пермутации на множеството {“бул”, “еко”, “пак”}…

19/8/2007

i18n

Filed under: Computers,Humor — Izida @ 12:50 pm

»з Flash теста по географи€ на GeoBee Challenge на National Geographic :

i18n

¬тората страна е тр€бвало да бъде C?te d’Ivoire.

7/8/2007

The March of Progress

Filed under: Computers,Humor — Izida @ 1:14 pm

»зточник : Cay Horstmann’s Home Page, едини€т от авторите на Core Java.

The March of Progress

4/8/2007

јвангардни козметични процедури

Filed under: Humor — Izida @ 11:43 am

¬чера попаднах на следни€ козметичен салон на “ƒондуков”, който може да ви е полезен в случай, че искате трансплантиране на коса, фото терапи€ на акне, химически пилинг, или … премахване на заек!
премахване на заек

ќт една страна – добре, че н€мат и трансплантаци€ на зайци! ѕоне на първи€ ред са написали правилно “hair” (коса), вместо “hare” (заек).

30/7/2007

–екламно

Filed under: Daily,Humor — Izida @ 8:12 pm

Ќ€кои реклами просто ме вбес€ват!  ъде с рекламните си послани€, които може би са звучали добре на оригинални€ си език, къде с абсурдната си компютърна анимаци€ или обещани€ за един по-добър св€т без петна, сплетени мигли, нередовен стомах и прочие. Ќапример :

 • “ ажи ‘сбогом’ на ръкавите – само за 7 дни!” – от първи€ път, когато го чух, това ми прозвуча като : “ ажи ‘сбогом’ на ръкавите – само за 7 дни, а след тези 7 дни, какво да се прави, пак ще си сложиш блузата с дългите ръкави.” ѕоне да беше : “ ажи ‘сбогом’ на ръкавите – за цели 7 дни!”. “ака поне периодът изглежда по-дълъг рЯШЙ ј ако не се лъжа целта е била да те зарадват, че само след 7 дни употреба ще можеш да ходиш свободно с потничета. »ли и това не е основни€т смисъл?
 • »звестна спирала за очи обещава : “… придава на очите до 400% повече обем без слепване” – тъкмо щ€х да кажа, че почти всеки, може да направи същото с очите ти и без спирала, само с един юмрук! Ќо се сетих – при оток окото се слепва, докато с тази спирала – не! » казвам “почти всеки”, а не “всеки”, защото все пак да се подуе окото с 400% си е майсторлък. ƒо скоро не б€х чула тази крилата фраза – просто б€х хипнотизирана от компютърно генерираните мигли, които се вееха на екрана на телевизора ми по време на изричането на горните думи. ј може би ползват и 25-ти кадър? » не е ли лъжа обещанието за ефект, който н€ма как да бъде постигнат без компютърна графика?
 • «абел€звам и една тенденци€, да се придава по-личен и близък стил на рекламата, като камерата не е статична, а леко се полюл€ва. ћоже би имитирайки нашата неспособност като човешки същества да стоим неподвижно и фиксирано. Ќо има н€кои реклами (като онази с петната по блузата, дето станали още по-грозни с белината), от които направо може да ти се завие св€т, или направо да хванеш морска болест!
 • –екламен билборд – н€колко сладоледа те изкушават с вида си. ƒо момента, в който очите ти не попаднат на надписа – “0% захар”. ≈ добре де – солени ли са? Ќе. “огава, защо да са без захар? ћоже би защото имат аспартам или н€кое друго творение на хими€та, чиито подсладителни свойства са открити случайно по време на търсене на нов пестицид. «ащо един здрав човек тр€бва да €де сладки продукти без захар? Ќе€ поне € има в природата и хората € €дат от хил€долети€.

24/7/2007

ѕреводни бисери

Filed under: Daily,Humor — Izida @ 1:06 pm

Ќ€кои феноменални преводи, които чух по научно-попул€рни канали и филми (и които сед€ха като чернова в блога ми от зимни€ грип, когато гледах много телевизи€ по невол€) :

 • “The left and right eyesight overlap so as result the crocodile has a binocular vision” – “ рокодилът има зрение като през бинокъл” – орелът сигурно пък вижда като през телескоп; колкото до бинокул€рното зрение, €вно преводачът не го е учил в основното училище, въпреки, че присъстваше в програмата по биологи€;
 • “It is situated in East London” – “Ќамира се в »йст Ћъндън.” – мога само да съм благодарна, че този преводач не е превеждал и филма за убийството на ћарков. “огава “Ѕългари€” щеше да е “Ѕулгери€”;
 • “I live in a world full of pain, transparent as ice.” – “∆иве€ в св€т изпълнен с болка и прозрачен като очи” – придадоха нов смисъл на думата прозрачност и увеличиха знани€та ми по анатоми€;
 • “She has developed a kidney infection” – ““€ развила инфекци€ на дробовете” – то дето дроб, там и бъбрек;
 • “The one of them containes my picture Prince, If you choose that, then I am yours withall” – “≈дно от т€х /ковчежетата/ съдържа мо€ снимка….” – ¬енеци€ €вно е била доста напреднала в технологиите по времето на Ўекспир, понеже цитата е от филма “¬енециански€ търговец”;
 • “During the dry season the swamp shrinks leading to a dense concentration of fish which is an easy pray.” – “ѕо време на сухи€ сезон блатото се сбръчква, което води до увеличаване концентраци€та на риба и превръщането й в лесна пл€чка.” – този преводач €вно прекалено дълго е превеждал реклами на перилни препарати и омекотители;
 • “The new capital is Thebes.” – “Ќовата столица е “ебс”; »ли казано иначе : “ебс – града на на стоте златни порти в случай че не сте се сетили , че това е “ива. ¬ друг научно-попул€рен филм бе преведено като ‘ебс.
 • “Otters live in close-knitted family groups” – “¬идрите живе€т в големи пасажи”… – можеше и да са €та все пак! ƒа не говорим за това каква е връзката между “т€сно свързани” и “големи”;

»зпитвам искрено съжаление към хората, които не разбират английски, и на които се налага да се ослан€т на преводи като горните! Ћюбимо ми е “∆иве€ в св€т изпълнен с болка и прозрачен като очи” – от филм за живота на ‘рида  ало. Ќадписа се по€ви преди да чу€ репликата, a изумлението ми бе такова, че изрично се заслушах какво всъщност се казва.

7/7/2007

«а пилешкото и мартениците

Filed under: Humor — Izida @ 10:32 pm

¬иждали ли сте пилешко вретено в було? “акъв специалитет си купи Ћъчо днес от щанда за готова храна във ‘антастико в —тудентски град :

пилешко вретено

«абележете връвчицата, с ко€то вретеното е овързано. ƒа, това е мартеница!  акто каза Ћъчо : “ƒано само не са € свалили от н€кое дърво…”

“а когато следващи€ път н€кой чужденец ме пита какво е това мартеница, ще му об€сн€ следното :

ћартеницата е червено-б€ла връвчица, с ко€то ние, българите, връзваме месото преди да го опечем. ј, да, и по изключение, веднъж годишно, си ги вързваме по ръцете в знак на почит към скарата.

3/7/2007

¬печатлени€ от ¬арна

Filed under: Daily,Humor — Izida @ 9:21 am

ѕокрай WebTech 2007 ми остана достатъчно време, колкото да пообикол€ ¬арна в прохладните 2 вечери, но недостатъчно, за да пробвам плажа. » все пак тр€бва да отбележа, че ¬арна н€ма нищо общо с представите, които си б€х изградила за този град.

Ќа първо м€сто – стори ми се доста по-малък от колкото очаквах. јвтобусни линии с неособено дълги маршрути, н€маше натоварени спирки. ¬ъв всеки автобус – кондуктор както и в ѕловдив. Ќо за 4-5 пътувани€, за които ползвах рейсове, присъствах на 2 скандала между кондуктор и пътник. » двата пъти понеже пътниците се правеха на ударени и разсе€ни в желанието си да си спест€т 60-те стотинки.

¬торо – още на първата пешеходна пътека осъзнах колко сме обучили шофьорите в —офи€! “ези във ¬арна карат така ориенталски, че се сетих за една стати€ в списание ќдисей за  айро – град, в който с€каш н€ма правила за движение по пътищата! ѕътеката с€каш беше препоръка, майки търчаха с колички по зебрите – €вно дресирани да се държат като тревопасни, дръзнали да стъп€т на територи€та на хищници. ќще в първи€ ни час във ¬арна, на едно кръстовище група програмисти си пресичахме мирно и кротко на зелено, на обозначена пешеходна пътека (не че е задължително да е означена по закон).  огато пред краката на Ћъчо, който беше най-отпред, профуча завиваща нал€во кола. “ой извика €досано по посока на шофьора. “ъкмо б€хме преминали успешно на отсрещни€ тротоар, когато чухме как шофьора удари спирачки. ѕосле включи на задна и застана върху пътеката така, че да е до нас. «апочна да ни крещи що не сме спр€ли, какво искаме и тем подобни. Ќе се стърп€х да му об€сн€, че е време да си преговори правилника и че н€ма да му отстъп€ предимството си. ѕоследва заплаха от негова страна – щ€л да слезе да ни бие, като украс€ваше думите си с недвусмислени жестикулации. “ук последва бурна дружна реакци€, а аз лично си спомн€м, че го заплаших с  ј“ като по-компетентни от мен кой е с предимство. “ръгна си. » ние продължихме към “ехнически€, доста учудени от случката.
ѕо-късно при пресичане на приморски€ булевард, забележете, пред спр€л на кръстовището  ј“-аджи€, един камион и един автомобил все пак минаха пред нас като ни накараха да чакаме по средата на пътеката! ѕак се сещам с умиление за четворната пешеходна пътека в ямбол! ¬место това обаче във ¬арна имат червени пешеходни пътеки!

ќсвен това ¬арна е град на хил€дите кафенета, ресторанти и кръчми – на всеки ъгъл, че и по н€колко! —€каш ц€лото население работи само в тази сфера. »нтересно е и незачитането на търговските марки. «а нула време попаднах на н€колко интересни табели, които очевидно копират известни емблеми :

ѕица Ѕънди

≈стествено вс€какви прилики с логото на Pizza hut са напълно случайни.

N 5

≈й, Jack Daniel’s, вие що крадете дизайни, а?!

 олкото до интересни табели, попаднах на още н€колко :
подстригване на слонове
¬ случай, че се чудите къде да подстрижете сво€ разчорлен домашен слон. »ли може би табелата е малко поостар€ла – от времената на мамутите, които за разлика от днешните слонове може би биха имали полза от фризьор…

кой е виновен за рака
Ќе, това не е меню на ресторант, предлагащо вина и морски деликатеси. Ќито семинар на тема къде е скрита вината за по€вата на рака. (Ќапомн€ ми едни листове, които б€ха разлепени из —офи€. ќтдалеч се забел€зваха само два реда с едри букви, глас€щи съответно “Ѕ≈«ѕЋј“Ќ»” и “”¬–≈∆ƒјЌ»я”. —лед известно време ги промениха и вече ставаше по-забележимо, че за безплатни протези за хора с увреждани€). “ова е сцена “–аковина”.

» една много интересна и “на м€сто” реклама – снимано в ћорската градина :
детско влакче и реклама на водка

детско влакче и реклама на водка
“ова се казва с поглед в бъдещето – само така, водка —елект! “р€бва от рано да се възпитава бъдещото поколение пи€чи.

» за финал – един морски пейзаж:
тръба се излива в морето
Ќад тръбата на плажа се намираше н€какъв бар. „ак му се чуд€ на човека на снимката – как изобщо му се влиза в морето до това нещо?

21/2/2007

Ѕългарски€т герб

Filed under: Books,Daily,Humor — Izida @ 10:50 am

ƒнес по случайност попаднах на новата енциклопеди€, разпростран€вана с в. “24 часа” – “√ол€ма енциклопеди€ на страните”. ¬ първи€ том има и за нашата страна – но какво открих като се загледах в карето с информаци€ за Ѕългари€? ¬ижте сами следното (щракнете върху снимката за по-гол€м размер) :
√ерб на Ѕългари€

“ъкмо се чудех какво не му е наред на този герб, когато на съседната страница вид€х снимка на караула пред ѕрезидентството, над който се виждаше истински€ ни герб! ≈то как изглежда той според ”икипеди€ :

√ерб

јко съдим по «акон за герб на –епублика Ѕългари€ излиза, че короните на владетелите от ¬тората българска държава са били с декораци€ от житни класове :

„л. 2. (1) √ербът на –епублика Ѕългари€ е изправен златен коронован лъв на тъмночервено поле във формата на щит. Ќад щита има гол€ма корона, първообраз на ко€то са корони на български владетели от ¬тората българска държава, с пет кръста и отделно кръст над самата корона. ўитът е поддържан от два златни короновани изправени лъва, обърнати към щита от л€ва и д€сна хералдическа страна.

—ъщо така и лъвовете не са короновани, както се изисква. Ћипсва и трикольорни€ кант под клонките.
»зточник : parlament.bg

15/2/2007

ћолба на онлайн книжарница

¬ помощната информаци€ на онлайн книжарница към българско издателство попаднах на следното :

ќбръщаме се към ¬ас с молба да не изпращате поръчки за книги, които впоследствие да връщате!

ћоето обръщение към съответното издателство би звучало така :

ќбръщаме се към ¬ас с молба да не превеждате и издавате посредствени книги, да не използвате некачествени материали при печатането, да не повреждате книгите при съхранение в склада, никога да не обърквате поръчката ми, както и да давате възможно най-точно описание на книгата в онлайн книжарницата ¬и!

» двете молби са еднакво безсмислени – и едното, и другото ще се случва от време на време … —амо че втората молба е лично мнение, а първата израз€ва отношение на търговец към клиент.  оето не е никак при€тно! » не знам дали ще има н€какъв ефект – освен да ме накара да ползвам друг търговец. «вучи ми като нещо от сорта : “«наем, че имате право да върнете стока, поръчана дистанционно, в 7 дневен срок от получаването й, но хич не обичаме, когато н€кой се възползва от това си право!”.

Ќима см€тат, че на мен ми се разправ€ с това да връщам стока? Ќе ми се е налагало, над€вам се и да не ми се наложи никога. Ќо ако се наложи искам да знам, че търговецът ще подходи професионално.

» изобщо – какво си мисл€т, че ще постигнат с тази си молба? Ќедобросъвестните клиенти н€ма да престанат да прекал€ват с правата си и да връщат книга, защото са € прочели например, само заради горни€ текст. Ќай-много съвестни клиенти да бъдат отпратени от тона на търговеца. ≈фект не само нулев, дори отрицателен.

11/2/2007

ёжен град

Filed under: Daily,Humor — Izida @ 11:13 pm

–аклама SouHT city
“ози билборд се извис€ва величествено на кръстовището на Ѕан€ старинна в центъра на ѕловдив. –еших, че интересната дума “Souht” може и да не е 20на сантиметрова правописна грешка, а просто н€какво странно име. ƒокато не посетих сайта им и не вид€х прилежно изписаното наименование на квартала “South city”. »ли, да си го кажем по нашенски, “ёжен град” – ако и те б€ха направили така, можеше и да не бъдат разнас€ни по блоговете.

8/1/2007

—памер!

Filed under: Computers,Daily,Humor — Izida @ 6:38 pm

ƒнес драснах едно писмо до ≈вроком кабел. —лед н€колко минути получих отговор – заподозр€х възможно върнато писмо (все пак толкова бърз отговор не е веро€тен) и б€х права. Ќо все пак останах изумена от грешката, причинила връщането на писмото!

Delivery to the following recipient failed permanently:

97000 cablebg.net

Technical details of permanent failure:
PERM_FAILURE: SMTP Error (state 9): 553 Spam received from 64.233.162.227. Removal Requests: http://tqmcube.com/dnsbl/dnsbl_remove.php

 ато проверих FAQ-тата на посочени€ сайт се оказа, че те блокират само по IP:

Why is my email address/domain blocked?
It is not. We only list IP addresses.

ј сега познайте чие IP са блокирали рЯЩВ WHOIS справка на arin.net за 64.233.162.227:

NetRange: 64.233.160.0 – 64.233.191.255
CIDR: 64.233.160.0/19
NetName: GOOGLE

Ќищо, нали съм спамер, не се отказвам – пратих им мейла не през GMail, а през уеб-мейла на мо€ хостинг доставчик…

«апочвам да си мисл€, че кабелните оператори нарочно затрудн€ват комуникаци€та по електронна поща! ѕреди месец и половина се опитах да се свържа с ≈вроком ѕловдив на посочени€т на сайта им електронен адрес и получих следното :

Hi. This is the qmail-send program at main.evrocom.net.
I’m afraid I wasn’t able to deliver your message to the following addresses.
This is a permanent error; I’ve given up. Sorry it didn’t work out.

<sales evrocom.net>:
user is over quota

7/1/2007

“ворци на нашето време

Filed under: Books,Daily,Humor — Izida @ 1:16 pm

Ajax от ”стата

—поред една »нтернет книжарница ”стата покор€ва нови професионални хоризонти рЯШЙ

6/1/2007

«аглавие

Filed under: Daily,Humor — Izida @ 2:50 pm

Btv.bg ме изненада! ќпитах се да намер€ текста на репортажа, за който –остислав –айков говори в темата си “√арантирано по европейски”. Ќо вместо това попаднах на гръмкото заглавие на новина :

btv.bg най-посещавани€т български сайт

—лед отвар€не на новината прочетох следното :

ѕоследните данни на “GI Ц Ѕългари€ отчитат, че най-посещавани€т новинарски сайт е уебсайтът на ᓬ.

явно “български” е н€какъв нов синоним на “новинарски”… »ли по-точно не толкова нов, защото и новината е от средата на 2006-та. Ќо не се стърп€х да не го посоча! рЯЩВ

»де ми да кажа : ўе им се!

30/12/2006

–екламно d?j? vu

Filed under: Daily,Humor — Izida @ 7:55 pm

ƒо преди минути гледах “–екламна пауза” по FoxLife. —поред водещи€ това е епизод ≈дно на това предаване, така че се наложи да об€сни на нас, зрителите, че ще има “оп 4 на най-добри клипове, че можем да гласуваме, че всеки път ще дават и по една социална реклама. —лед кра€ на предаването вече наистина се питам – абе аз наистина ли и преди съм гледала предаване с това име по друга телевизи€ или се бъркам?! “олкова са убедителни! «а това и съм доволна, че в началото на предаването пишеше, че рекламите, показани в него, н€мат за цел да ни убеждават да купуваме. «ащото иначе щ€х да хукна да си купувам онзи крем с екстракт от охлюви за оправ€не на петна по кожата, белези, акне и всичко кожно, което може да ви се случи – защото охлювите били единствените животни, които можели да регенерират тъканите си. ≈, това беше в рекламни€ блок по време на “–екламна пауза” – но никой не ме уведоми, че тези реклами отново имат за цел да ме накарат да купувам, така че аз гледах и на т€х като на поредни€ базик. јко б€х на м€стото на рекламодателите, щ€х да ги съд€ рЯШЙ

’м, като се замисл€, и в кра€ на предаването не “затвориха” времеви€ прозорец, в който рекламите се показват само заради “художествената им стойност”. “ака че след “–екламна пауза” по FoxLife нико€ реклама вече н€ма за цел да ни кара да купуваме рЯШЙ Ќо не, греша! “е си казаха, че това се отнас€ само за рекламите по време на предаването.  оето за мен включва и рекламните блокове в самото предаване обаче.

»ли пък другата актуална в момента реклама – “ѕрати —ћ— на номер еди_кой_си на цена само 1,20 лв и имаш шанс да спечелиш това прекрасно плюшено мече, с което да зарадваш любим човек!… ѕо 10 ст. от всеки —ћ— ще бъдат дарени на домове за сираци в Ѕългари€…” – добре де, кои домове? ќсвен това със ситен шрифт горе по екрана бърза надпис, в който се об€сн€ва, че мече печели всеки стотен —ћ—, както и че количествата са ограничени. «а мен това значи, че може да има примерно едно мече, което да дадат на стотни€, пък ти продължавай да пращаш и след това ако искаш. » тези 10 стотинки ми се струват токова смешни, че ги приемам единствено като опит да се манипулира зрител€, че неговата хазартна заигравка е нещо добро – видиш ли, обществото ще спечели благодарение на теб! Ќа всеки, който се чувства стимулиран от това, бих казала – просто идете на сайта на Ѕългарската  оледа и дарете там!

» тук ще вмъкна нещо не хумористично – до момента Ѕългарската  оледа е събрала почти 2 и половина милиона лева!!  оето прави около 50% от събраното за всичките три предни години взети заедно! явно кампани€та набира сила, което ме радва. јз лично участвам за втора година с дарение през ePay и приканвам всеки познат да се включи също. — интерес след€х новините на сайта на Ѕългарската  оледа и изпитах гол€мо удовлетворение, когато прочетох следното :

ќбщо 35 деца и 11 детски клиники към днешна дата ще бъдат подпомогнати със средства от ЂЅългарската  оледаї, вместо първоначално об€вените 14 деца и 5 клиники, съобщи президентът √еорги ѕърванов при официалното закриване на дарителската кампани€ за 2005 г.

«ащото знам, че частица от тази помощ идва от мен!

7/7/2006

[fun] : How to prove that all odd numbers are prime

Filed under: Computers,Daily,Humor — Izida @ 11:05 am

How to prove that all odd numbers are prime – ако имате свободно време и се чудите как различните професионалисти се сблъскват с нуждата да докажат, че всички нечетни числа са прости.

Ќай-актуално за мен – като за пред завършване на проект, е :

Programmer:
3 is prime, 5 is prime, 7 is prime, 9 will be fixed in the next release, …

Computer programmer:
3 is prime, 5 is prime, 7 is prime, 9 is prime, 9 is prime, 9 is prime, 9 is …
Oops, let’s try that again:
3 is prime, 5 is prime, 7 is prime, 9 is … 3 is prime, 5 is prime, 7 is prime, 9 is … 3 is …
Um, right. Okay, how about this:
3 is not prime, 5 is not prime, 7 is not prime, 9 is not prime…
So much for the beta releases. Ship this:
3 is prime, 5 is prime, 7 is prime, 9 is a feature, 11 is prime…
and put on the cover “More prime numbers than anyone else in the industry !”

ƒопълнение – “Computer quotes”.

« Previous PageNext Page »
пїњ