Irina’s Weblog

26/6/2009

Ѕакалавър/магистър

Filed under: Daily — Izida @ 1:55 pm

¬ъзникна един спор с колеги и се захванахме за темата какво всъщност е степента “ћагистър” във висшето образование в Ѕългари€.

—поред «акона за висшето образование в Ѕългари€ съществуват следните образователно-квалификационни степени след завършване на средно образование (чл. 42):

 1. бакалавър – с две разновидности:
  • 4 годишен курс на обучение “бакалавър”
  • 3 годишен курс на обучение “професионален бакалавър по …”
 2. магистър – с разновидности:
  • 5 годишен курс – след средно образование;
  • двугодишен курс – след “професионален бакалавър по…” (по-точно, в закона пише “не по-малко от 120 кредита”)
  • едногодишен курс – след “бакалавър” (по-точно, в закона пише “не по-малко от 60 кредита”)

»ма специално допълнение за придобилите степен “професионален бакалавър по …” (което съответства на споменатата (ал. 1, т. 1, буква “а”) :

чл 42 (6) (Ќова – ƒ¬, бр. 41 от 2007 г.) Ћицата, придобили образователно-квалификационна степен “бакалавър” по реда на ал. 5, могат да продължат образованието си в образователно-квалификационна степен “магистър” само в същото професионално направление при услови€ и по ред, определени в правилника на висшето училище или в държавните изисквани€.

“ова е единственото ограничение за това да продължиш да изучаваш магистърска степен в направление, сходно с бакалавърската ти степен. ѕоне което аз усп€х да откри€. ќще повече – имам под ръка не един случай на познат, завършил бакалавърска и магистърска степен от съвсем отделни области на науката (например от технически към хуманитарни, или от природни към технически).

» все пак, какво е бакалавър и какво – магистър? ѕак ще цитирам закона :

чл 42 (2) ќбучението в степента “бакалавър” по ал. 1, т. 1 в съответствие с учебни€ план осигур€ва широкопрофилна подготовка или специализирана професионална подготовка по професионални направлени€ и специалности.

(3) ќбучението в степента “магистър” осигур€ва задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в определена специалност.

¬ъзможно ли е да задълбочиш фундаментална подготовка, каквато н€маш?


buy online viagra
drugs like viagra
buy pfizer viagra
3.99 cialis order
viagra mail order
giant viagra pill
best cialis price
cheap cialis site
half price viagra
cheap cialis find
best cheap viagra
cheap deal viagra
viagra uk kamagra
3.98 order viagra
viagra online buy
cialis discounted
cheap drug viagra
viagra on line uk
viagra kamagra uk
viagra like pills
viagra cheap less
levitra overnight
cialis drug 20 mg
viagra cheap sale
cialis best price
viagra pharmacies
best price cialis
viagra free order
viagra party drug
about viagra pill
buy viagra online
cheap viagra pill
viagra drug risks
viagra drug store
viagra pill color
buy 100 mg viagra
generic cialis uk
mail order cialis
discounted viagra
cheap soft viagra
cheap site viagra
viagra other uses
buy viagra viagra
generic cialis rx
pill price viagra
maid order viagra
cheap pill viagra
cheap viagra 25mg
generic uk viagra
viagra free pills
online buy viagra
cialis buy online
prices cialis 120
buy viagra cialis
viagra generic uk
buy viagra canada
generic viagra rx
viagra zenegra uk
cialis cheap visa
uk generic viagra
cialis buy cialis
cheap sale viagra
canada buy cialis
viagra drug class
a viagra discount
pharmacies viagra
best price viagra
buy viagra london
mail order viagra
canada in levitra
viagra free trial
cialis and canada
levitra pill size
uk viagra kamagra
buy levitra cheap
cialis generic rx
1buy cheap cialis
cialis pill color
low price levitra
levitra drug test
levitra diet pill
buy cialis online
order site viagra
buy levitra in uk
online levitra us
cialis pills chat
cialis free trial
cialis free trail
1 low cost cialis
cialis pill photo
viagra buy viagra
buy cialis omline
71 rx levitra 102
kamagra uk viagra
cialis order site
viagra sales 2004
natural viagra uk
cialis online buy
cialis mail order
viagra sale cheap
cialis uk chemist
buy female viagra
order 50mg viagra
very cheap cialis
cialis line order
buy cialis viagra
kamagra viagra uk
buy herbal viagra
viagra best price
very cheap viagra
lost cost levitra
viagra buy online
viagra type drugs
levitra in canada
cialis generic uk
cialis pills free
buy levitra where
viagra tablets uk
cialis pills tips
order viagra here
rx viagra
us viagra
viagra rx
cialis uk
cialis us
uk cialis
uk viagra
viagra us
viagra uk
cialis rx
rx levitra
levitra uk
cialis buy
uk levitra
buy viagra
us levitra
buy cialis
viagra buy
viagra sale
sale viagra
levitra buy
viagra uses
sale cialis
viagra free
viagra drug
pill viagra
drug viagra
viagra pill
buy levitra
drug cialis
cialis cost
cost viagra
cialis drug
cialis sale
cialis pill
cialis free
viagra cost
cialis uses
cialis order
cialis sales
buy n viagra
cialis no rx
viagra sales
in uk viagra
viagra price
cialis in uk
levitra drug
buy 1 cialis
cialis price
cialis pills
levitra sale
levitra pill
viagra uk 32
order cialis
buy p viagra
levitra free
levitra cost
buy viagra 1
sale levitra
cialis costs
viagra cheap
drug levitra
cialis cheap
sales cialis
cheap viagra
viagra drugs
sales viagra
viagra in uk
cialis drugs
cost levitra
viagra costs
viagra pills
pills cialis
pills viagra
cheap cialis
price viagra
price cialis
order viagra
viagra order
no rx viagra
buy uk viagra
buy viagra 32
buy viagra uk
to buy viagra
cialis canada
2 free viagra
cialis europe
viagra canada
levitra order
cheap levitra
price levitra
canada cialis
levitra price
prices viagra
europe cialis
re buy viagra
viagra for uk
canada viagra
prices cialis
levitra sales
online cialis
levitra pills
viagra europe
viagra prices
otc uk viagra
cialis to buy
buy cialis uk
buy cialis re
levitra drugs
cialis uk buy
cialis orders
viagra uk buy
cialis online
viagra to buy
buy cialis we
levitra cheap
viagra buy it
6 free viagra
cialis prices
1 drug cialis
buy online viagra
drugs like viagra
buy pfizer viagra
3.99 cialis order
viagra mail order
giant viagra pill
best cialis price
cheap cialis site
half price viagra
cheap cialis find
best cheap viagra
cheap deal viagra
viagra uk kamagra
3.98 order viagra
viagra online buy
cialis discounted
cheap drug viagra
viagra on line uk
viagra kamagra uk
viagra like pills
viagra cheap less
levitra overnight
cialis drug 20 mg
viagra cheap sale
cialis best price
viagra pharmacies
best price cialis
viagra free order
viagra party drug
about viagra pill
buy viagra online
cheap viagra pill
viagra drug risks
viagra drug store
viagra pill color
buy 100 mg viagra
generic cialis uk
mail order cialis
discounted viagra
cheap soft viagra
cheap site viagra
viagra other uses
buy viagra viagra
generic cialis rx
pill price viagra
maid order viagra
cheap pill viagra
cheap viagra 25mg
generic uk viagra
viagra free pills
online buy viagra
cialis buy online
prices cialis 120
buy viagra cialis
viagra generic uk
buy viagra canada
generic viagra rx
viagra zenegra uk
cialis cheap visa
uk generic viagra
cialis buy cialis
cheap sale viagra
canada buy cialis
viagra drug class
a viagra discount
pharmacies viagra
best price viagra
buy viagra london
mail order viagra
canada in levitra
viagra free trial
cialis and canada
levitra pill size
uk viagra kamagra
buy levitra cheap
cialis generic rx
1buy cheap cialis
cialis pill color
low price levitra
levitra drug test
levitra diet pill
buy cialis online
order site viagra
buy levitra in uk
online levitra us
cialis pills chat
cialis free trial
cialis free trail
1 low cost cialis
cialis pill photo
viagra buy viagra
buy cialis omline
71 rx levitra 102
kamagra uk viagra
cialis order site
viagra sales 2004
natural viagra uk
cialis online buy
cialis mail order
viagra sale cheap
cialis uk chemist
buy female viagra
order 50mg viagra
very cheap cialis
cialis line order
buy cialis viagra
kamagra viagra uk
buy herbal viagra
viagra best price
very cheap viagra
lost cost levitra
viagra buy online
viagra type drugs
levitra in canada
cialis generic uk
cialis pills free
buy levitra where
viagra tablets uk
cialis pills tips
order viagra here

13 Comments »

 1. Ќе си ли чувала че Ѕългари€ е страната на неограничените възможности?! “ук всичко може!
  ћакар че сме страната на чудесата според мен.

  Comment by √ери — 26/6/2009 @ 2:12 pm

 2. јз с един друг въпрос да те провокирам:
  ћожеш ли да получиш подготовка извън университета (т.е. да се самоподготвиш)?

  » аз като теб познавам кадърни хора, които в момента се занимават с високотехнологични професии, по които не са завършили степен “бакалавър”…

  Comment by ѕламен — 26/6/2009 @ 5:00 pm

 3. @ѕламен:
  ќбаче в тези самоуки специалисти държавата не е инвестирала пари. ƒокато в магистрите се влага. ќсобено ако си държавна поръчка.

  Comment by Izida — 26/6/2009 @ 5:20 pm

 4. Ќе се връзвай толкова, по цели€ св€т е така. ѕросто образованието е услуга, ко€то се продава, а не се дава, както обичат да казват родителите и учителите. —амо те облъчват от малък кои университети са престижни и кои не и ко. јма после идва Mr. ћърфи и се оказва, че знанието е нещо, което се получава не само в университета, ама даже въпреки него рЯЩВ ўото в н€кои специалности ти преподават неща от 19 век, и после наричат това школо университет.
  “а затова ще отговор€ на є2 – да, може, особено в новите технологии, защото не спират да се промен€т и “великите” професори въобще н€мат време да опропаст€т нищо рЯЩВ
  » да, защото човек се учи ц€л живот.
  ј замисл€ли ли сте се защо в об€вите за работа ви искат диплома + опит + плюс н€какъв сертификат на същата тема?

  Comment by Qni — 26/6/2009 @ 5:39 pm

 5. ѕак връщам към темата – не обсъждам дали има смисъл от висше! »нтересува ме мнение по темата за магистър по сфера, различна от тази, по ко€то си завършил бакалавър.

   олкото до технологиите – за т€х има “training”, не “education” рЯШЙ

  Comment by Izida — 26/6/2009 @ 6:16 pm

 6. –азбира се, че има. ”чиш нещо, след това решаваш, че н€ма да изкарваш пари с това и тр€бва да получиш знани€ в нова област. “р€бва ли отново да учиш 4 години? ¬се пак си завършил вече едно висше, би тр€бвало да можеш да възприемаш и осъзнаваш новата информаци€ по-бързо.

  Comment by Qni — 26/6/2009 @ 6:36 pm

 7. ћного е грозно, когато си учил 4 години финанси в сравнително престижен университет в чужбина и когато си дойдеш в Ѕългари€, проста кака, учила 4 години предучилищна педагогика и после изкарала измислена магистратура по финанси да ти каже, че що се отнас€ до финанси има по-висок ценз от теб.

  ѕодобно безумие не съм виждал. ј интересното е, че с 3-4 семестъра порнографска магистратура предлагана от университети като ”Ќ——, хората се считат за напреднали в материала, финансисти от класа и бизнесмени с покритие.

  Comment by 123 — 26/6/2009 @ 8:01 pm

 8. ћо€т въпрос беше сравнително риторичен рЯЩВ Ќо благодар€ за отговора – и аз това имах предвид.

  ј това, което го говорихме днес си е точно така – в университетите (според мен) би следвало да ти разказват философи€та на нещата (education) – защо се прав€т така и т.н., а после навс€къде в практиката (различните технологии) стъпват на тази теори€ и ако € знаеш много бързо ще разбереш и технологиите… ѕърви€т пример, който ми хрумна сега е програма за обработка на изображени€ (например, GIMP и останалите) – има хил€ди филтри и простотии, които човек като мен (сравнително бос в тази сфера) може да разбере единствено като почне да щрака, промен€ параметри и вижда резултата… прави изводи и т.н… (разбира се, други€т вариант е да се направи на самоук и да прочете) ј ако в университета му(ми) б€ха об€снили как се прави хистограма, как т€ се изглажда (какъв е принципът на обработката) и по този начин изображението се засветл€ва или затъмн€ва…  ак се намира контур и се изостр€ граница, различните алгоритми за уверличаване/намал€ване на изображение (scale)… ƒа не говорим за по-сложните ефекти, където… —ложна работа… ƒа не говорим, че съм 100% сигурен, че гол€ма част от преподавателите ще са наизустили дадените алгоритми (без особено да ги разбират) и н€ма да ги говор€т принципно, а конкретно и на изпита ще очакват да го напишеш (алгоритъма) на лист харти€… “ова е меко казано смешно… “ук примера ми е с алгоритмите за сортиране (хрумна ми защото в н€кои от темите тук беше дала връзка към симулиране на алгоритми за сортиране) – много се дразн€ как вместо да ти об€сн€т принцип на работа ти показват просто код и когато си още малък трудно усп€ваш да правиш хубави изводи върху него, а се опитваш да наизустиш… Ќо да се върна на темата… Ќищо не пречи след теори€та (на лекции) в упражнени€та да има къдърни асистенти, които да ти разказват конкретни продукти (т.е. training)… ¬ това отношение във ‘ћ» добре прав€т с младите преподаватели… Ћично аз съм много доволен от бивши€ ти колега (който преподава) по “Ўаблони”, от јнели€ “инчева, »ва  ръстева и не помн€ още кой рЯЩВ »ма хл€б в т€х рЯЩВ
  √ледам, че и в ћ≈» се опитват нещо такова да лансират, но там висшето ръководство (на ‘ —” – ќгн€н Ќаков, ≈горов, √оцева, јрнаудов (който напусна, неофициално заради сексуален тормоз) и други провали) е толкова корумпирано, че нормален човек не би отишъл, само заради т€х… ћакар че има и малко добри преподаватели (повечето по хардуерните предмети + —то€н Ѕонев, ћилена Ћазарова, ћоско јладжем, а на защитата ми се по€ви още един, който за пръв път виждам, но задаваше уместни въпроси), които биха усп€ли да ме убед€т…

  ќще нещо исках да ти кажа – “ќбаче в тези самоуки специалисти държавата не е инвестирала пари. ƒокато в магистрите се влага.” “о значи на държавата й е по-изгодно да си самоук – хем не дава пари хем има продукт (може да адаптира закона, щом й е изгодно)… ƒруг е въпросът, че 70% от хората не работ€т по специалността си (специалностите си), но това идва от факта, че се дават дипломи на такива, които не ги заслужават…

  Ќещо стана много дълго това по-горе, но ми хрумна и още нещо сега като се размислих – като ц€ло е много хубаво да завършиш различна магистратура – това ти отвар€ погледа и дава нови възможности… ƒори и само за обща култура… »мах един колега в работата, който беше завършил философски факултет и виждаше нещата от много различна гледна точка от обикновената; физиците имат много аналитично мислене, добре анализират данни, резултати и т.н… ј икономическо образование винаги е хубаво да се завърши за да знаеш после как да се продадеш на н€ко€ фирма, как да попълваш документи покрай проектите и т.н. … јко е организирано смислено – вс€ко образование е от полза… —амо време да има рЯЩВ

  Comment by ѕламен — 26/6/2009 @ 8:17 pm

 9. Izida, магистратурата в сфера, различна от тази на бакалавърската степен, може да се прави и съвсем закономерно, т€ ще трае по-дълго време и ще се изучават повече дисциплини. ¬ смисъл, ако си икономист и правиш икономическа магистратура, т€ ще трае примерно 2 семестъра. јко си с хуманитарен профил и решиш да учиш финанси, ще ги учиш 4 семестъра и ще вземеш фундаменталните дисциплини, които ти липсват. ѕоне аз така разбирам написаното по сайтовете на различните университети. “ук е така рЯЩВ

  ¬ чужбина не навс€къде гледат направлението, а по-скоро дали имаш определен брой кредити в дадена област. ќтново пример с финансите: завършила си ‘инанси и искаш да правиш магистратура по същото, да речем в ƒани€. “ам обаче искат да имаш 40 кредита математика, които ти н€маш => н€ма да те огрее за магистратура. ≈ на мен сега това ми е болката, че с тези наши шарени учебни планове не покривам едни толкова елементарни критерии.

  Comment by ImPRESSed — 26/6/2009 @ 8:26 pm

 10. » все пак има много магистратури в Ѕългари€, за които просто се иска да имаш н€какво висше, и не се иска да приравн€ваш с предварителна подготвителна година. —транно ми е какъв е смисъла – и дали това не е просто начин да се печел€т пари… ¬се пак колкото повече магистри биват приемани, толкова повече пари взимат университетите.

  Comment by Izida — 29/6/2009 @ 11:57 am

 11. ѕрава си. » да, начин е да се печел€т пари.  аква магистратура може да бъде нещо, което не стъпва на никакъв фундамент? “ова винаги са н€какви изсмукани от пръстите програми.  акто почти всички, между другото.

  Comment by ImPRESSed — 29/6/2009 @ 6:06 pm

 12. Д¬ъзможно ли е да задълбочиш фундаментална подготовка, каквато н€маш?У

  ћомиче, момиче … що задваш риторитчи въпроси? рЯЩВ

  ќбразованието е бизнес. ѕросто бизнес … плюс н€кои незначителни подробности. Ќе търси ДобразователнаУ логика вътре – просто € н€ма. јз да ти кажа, че ги разбирам ти€ работи.

  Comment by √еорги ‘урнаджиев — 7/7/2009 @ 1:30 am

 13. «драсти ирина,

  Ѕлогът ти е хакнат от онзи гадни€т червей дето буха спам в рсс-ите.

  Comment by Zeridon — 10/9/2009 @ 3:11 pm

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

пїњ