Irina’s Weblog

25/3/2008

ќтчитането на тока веднъж на три месеца наближава

Filed under: √раждански — Izida @ 3:54 pm

ѕрез юли 2007ма ƒ ¬≈– съобщи, че отчитането на електромерите в —офи€ си остава както до сега понеже са отхвърлили искането отчитането да се извършва на 3 месеца и да има изравнителна сметка.

ƒнес обаче чета, че въвеждането на отчитането на три месеца щ€ло да позакъснее. ’м, кога пък бе одобрено? ћного бързо потребителите са си върнали доверието в електроразпределителните дружества – защото това бе една от причините за отказа (справка : ƒневник).

Ќа сайта на ƒ ¬≈– може да намерите документ “проект за одобр€ване на общи услови€ на договорите за снабд€ване с електрическа енерги€ на “≈¬Ќ Ѕългари€ ≈лектроснабд€ване” јƒ;”. ¬ него е описана методиката за отчитане, както и за изчисление на средномесечното потребление на домакинството.

2 Comments »

  1. “емата наистина ли те вълнува? Ќ€ма сила, ко€то да ме накара доброволно да прочета подобни материали, без да имам сериозен проблем с токоразпределителните дружества. Ќе че имам против ти или друг да го прави. ѕросто ми е странно.

    Comment by ivan — 25/3/2008 @ 7:19 pm

  2. @ivan,
    реторичен въпрос рЯШЙ явно ме вълнува. √арантирам, че като влезе в сила много хора ще ги завълнува изведнъж, но отново ще е късно…

    яд ме е, че все се сещаме да се интересуваме като опре ножа о кокала.

    Comment by Izida — 25/3/2008 @ 7:27 pm

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

пїњ