Irina’s Weblog

23/1/2008

Walking on water

Filed under: Computers,Humor — Izida @ 4:50 pm

Walking on water and developing software from a specification are easy if both are frozen.

јвтор: Edward V. Berard, прочетено на информационното табло на етажа във фирмата;

Ќо ние, разработчиците на софтуер, скучаем ако задачата е твърде лесна – за това да живе€т вечно промен€щите се спецификации! рЯШЙ

3 Comments »

  1. ћного ценна мисъл рЯЩВ

    Comment by dzver — 23/1/2008 @ 5:20 pm

  2. ∆ивота е движение, ледът е смърт. ѕисането на софтуер е като стрелба по подвижна цел, винаги тр€бва да има изпреварване, проблема на младите колеги е че стрел€т много напред и не зна€т кога да се спрат. Ќапример за софтуер който вади данни от DB, много спешен и сравнително еднодневка, се прави нещо като ексел (не съвсем и не много стабилен), слага се калкулатор и др., обаче например н€ма филтри за данните, локалните настройки ги изненадват със .,;”‘, а всъщност 5 реда код прав€т csv файл който клиентите почват да го ползват 20 мин след като е възникнала иде€та и го обработват със каквото си искат.

    Comment by »вайло — 24/1/2008 @ 1:18 am

  3. “ова пък кога се е по€вило и аз защо съм го изтървала?! ¬карвам си го в списъка с безценни мисли веднага рЯЩВ

    Comment by √ери — 24/1/2008 @ 9:48 am

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

пїњ