Irina’s Weblog

23/12/2007

ћинистър "90 процента" в  апитал

Filed under: Computers,Daily — Izida @ 1:36 pm

ƒнес разбрах какъв тип човек съм! јз съм идеалист!  ритериите за самоопредел€не са изброени от министър Ќиколай ¬асилев в стати€та в “ апитал, озаглавена : “ћайкрософт Ц to be or not to be?”

Ј Ќека другите продукти докажат, че са по-добри и да се наложат в частни€ сектор. “огава и държавната администраци€ ще бъде в крак с времето. «асега над 90% от българските и световните потребители ползват “ћайкрософт”

ћинистърът за пореден път сравн€ва ƒържавата с една от фирмите в частни€ сектор. —€каш забрав€,че ƒържавата е преди всичко институци€, ко€то се грижи за своите граждани. ќсвен това за пореден път ще питам, от къде се взе този така любим процент – кръглото 90%?  ое представително проучване го е предоставило на г-н министъра?

Ј Ўейсет хил€ди служители в администраци€та не са типичните специалисти, които зна€т какво е отворен код и искат той да е такъв. «а т€х софтуерът е средство, а не цел. —трува си да направим проучване те какво биха искали и е грешка, че не сме го направили досега

ѕредлагам да попитате машинистите в Ѕƒ∆ какви локомотиви предпочитат – и да им осигур€т парите за най-нови€ модел Siemens например.  огато това стане – ще купим на служителите в държавната администраци€ ако искат и лицензи за играта “World of Warcraft” за да разпускат в почивките вместо да пушат цигари.

Ќе е възможно човек винаги да е информиран за всички възможности на света.

 азано от един министър, звучи силно притеснително, не мислите ли? √-н ¬асилев вече н€колко пъти се приравни със средностатистически€ потребител.  ато се има за такъв – предлагам да се върне в групата, към ко€то се чувства така силно свързан.

ƒоколкото знам, никой не си е направил труда да анализира задълбочено какви биха били разходите при миграци€ от “ћайкрософт” към други продукти. ѕриемам критиката, че и аз не съм поръчал такъв анализ, но съм учуден, че шеста година критикуваме стари€ договор с тази фирма, а никой не направи сметка за 6 дни или 6 часа.

«начи на вас, г-н министре, ви се плаща за да ръководите това министерство и за да го осигур€вате с всичко необходимо, а ние тр€бва ей така, от любов към държавата, да инвестираме личното си време за да ви направим анализа?

Ј јко всички минем на “OpenOffice”, сигурно стотици високоплатени »“ специалисти ще го инсталират в продължение на седмици, ако работ€т като роботи и ако н€ма усложнени€. Ќо в реални€ живот винаги има. —амо на мо€ компютър усп€ха на втори€, а не на първи€ ден, и им отне много часове. (Ќали не мислите, че 60 000 служители в ц€лата страна в един ден биха могли да натиснат едно копче и на други€ ден ц€лата държава безпроблемно да заработи с нов продукт?)

Ќа компютъра на родителите ми, OpenOffice бе инсталиран за по-малко от 30 минутки, и то основно заради времето, нужно за да го свал€ от »нтернет… ќтново призовавам да изпълни обещаното – а именно да публикуват документ, раз€сн€ващ нуждите на групите държавни служители спр€мо софтуерното им осигур€ване.

Ј  акво да кажем на стотиците хил€ди граждани и повечето от фирмите, които работ€т с продуктите на “ћайкрософт” и които в този случай ще имат обратни€ проблем – н€ма да могат да ползват всички документи на администраци€та?

√-н министърът €вно не чува – десетки пъти му бе повторени, че OpenOffice може да записва документи в doc формат ако толкова се налага.. ƒругото, по-важно е, че ако се дават документи в odt, то всеки може да си свали OpenOffice на момента и да отвори документа с него. (¬се още е практика под всеки pdf да има връзка за свал€не на Acrobat Reader).

Ј  ак ще постъпим със съществуващи€, веро€тно често нелегален, софтуер в домовете на служителите? » там ли да минем на “OpenOffice”? » там ли е също толкова “безплатно”?

ќ свещена наглост!! »скате да платим и инсталаци€та на домашните компютри на служителите?  акто каза н€кой вече : като сте толкова на€сно за масовата практика да се ползва нелегален софтуер в домовете на служителите във вашето министерство, защо не сезирате √ƒЅќѕ?

јко тр€бва да обобщ€, идеите на “идеалистите” са полезни и тр€бва да бъдат анализирани. ѕрепоръчвам им да насочат усили€ и към частни€ сектор и да убед€т хил€ди фирми да преминат към алтернативен софтуер.

√-н министъра май не разбира, че мен изобщо не ме интересува ко€ фирма за какво си харчи парите. ќбаче живо ме интересува как той изразходва парите, които са написани в графата “удръжки” в мо€ фиш за заплатата ми.

Ј ¬ магазина купуваме един лиценз. јко на вилата имаме втори компютър, където ще го ползват децата, май ще тр€бва да купим друг лиценз. »ли пък ще бъдем сред тези, които нарушават закона. ƒържавата получава 60 000 лиценза за служебно и още 60 000 за домашно ползване. Ћегализираме домашните лицензи и решаваме важен държавен проблем.  ак би изглеждала новината във “Financial Times”, че например български държавник е заловен с пиратски софтуер в дома си…

Ќе ме интересува какво прав€т държавните служители в свободното си време. ѕредлагам да купим 30 000 лиценза, да получим безплатно още 30 000 лиценза и ето – 60 000 лиценза за служителите в ƒј, без домашните. » цена на половина! рЯЩВ

11 Comments »

 1. Ќа фона на г-н министъра Ќики ¬асилев май доста са(сме) идиалистите рЯШЙ

  Comment by Totto — 23/12/2007 @ 3:27 pm

 2. —лед закуска си дочитах “хартиени€”  апитал – тази стати€ ми развали прекрасни€ предиобед. ≈двам се стърп€х да € дочета – жена ми ме помоли да спра да скърцам със зъби. Ќа този абзац избесн€х и не € дочетох:

  ¬ магазина софтуерът е самосто€телен, без т.нар. CAL (Client Acess Licence = лиценз за клиентски достъп). “акъв пакет не може да се свърже в мрежите на администраци€та, към сървърите и т.н. ¬се едно телевизор без възможност за антена или кабелна телевизи€. “ова струва може би към 1/3 от цената, а може би и много повече

  “ук министърът €вно показва, че не знае какво и защо купува, щом см€та, че е един Windows, даже в най-окастрената верси€, н€ма мрежови възможности за достъп до ”индоус мрежи. Ќ€ма да коментирам аналоги€та с телевизора…

  Comment by —вилен — 23/12/2007 @ 7:49 pm

 3. Ќищо ново н€ма под слънцето, което огр€ва “Ќикито” ¬асилев и всички нас. ќтдавна се забел€зваше ниското интелектуално ниво на този “държавник”. ѕоследните му публични преписки са един нов връх, един нов апотеоз на некомпетентността му и ниската му информираност. “Ќикито” е един конкретен пример, по€снаващ защо Ѕългари€ е в такова тежко състо€ние: след като тези, които вземат решени€ са с малко ум, некомпетентни и неинформирани, то н€ма как страната да е добре. јко този “виден мениджър и финансист” работеше в частна фирма, отдавна щеше да е изхвърлен поради некадърност. » щеше да си намери подход€ща работа за нивото си – в н€ко€ бакали€. Ќо, о чудо, тъй като е нечий човек, този мизерник сега е министър! » прахосва безгрижно чуждите пари.

  Comment by √еорги ƒ. — 24/12/2007 @ 12:13 am

 4. CAL-овете наистина струват ба€ пари, сървърите нормално идват със по 5 CAL-a. “ова са големи суми което означава че частни€т бизнес вече не дава пари за глупости, поне аз поддържам 1 домейн контролер Win2000serv и един Exchange сървър, които служат само да поддържат база със потребителите, останалото е FreeBSD и Suse, а скоро четох стати€ че ћ$ са продали за $10к (пак след съдебни дела) и за липсващата част от ADI, така че Samba съвсем скоро ще покрие всичко. ƒа се връзваш към ћ$ поне по отношение сървърите е некрофили€.

  Comment by Ivaylo — 24/12/2007 @ 12:17 am

 5. ќще не съм отвар€л „ апитал“, но €вно стигаме до едни и същи изводи за Ќики рЯЩВ »зказвани€та му в она€ дискуси€ б€ха почти същите.

  Comment by ћаркуча — 24/12/2007 @ 4:04 pm

 6. […] г. Ќики в Д апиталУ Posted by ћаркуча under Ѕележки   »рина ме насочи към една интересна (чети Двбес€ващаУ) […]

  Pingback by Ќики в Д апиталУ « –азмисли и страсти на ћаркуча — 24/12/2007 @ 4:17 pm

 7. ¬ид€х снимка на господин ¬асилев в един от ¬ј÷-овските вестници. “ам той за€в€ва, че не може да работи с оупън офис. “ова беше и причината да не си губ€ времето да чета стати€та в  апитал. ќще повече, понеже вид€х, че е писана от името на министъра, а не за него… » за него да беше – работата е €сна. ѕреди време въведе закон, според който таксиметровите шофьори тр€бва да си куп€т нови автомобили. ѕричината? лошо техническо състо€ние на старите коли. “ова е абсолютна глупост, защото една нова лада е по-малко еко от петгодишни западни автомобили, а и петгодишен западен авттоомобил може да е в по-лошо състо€ние от 10-годишен таксиметров автомобил, ако е добре поддържан. ѕросто човекът си взе комисионна от вносителите на автомобили, от лизинговите фирми и т.н.

  ƒнес господина отново ощет€ва българите с плащането на лицензи за администраци€та.  онкурсът е кой ще предложи най-евтино продуктите на ћайкрософт. “ова е като да си купуваш кола и да питаш кой може най-евтино да ми продаде рено. ≈стествено, че –ено, но нали се казваше автомобил?
  ¬ случа€ въпроса е кой ще продаде най-евтино MS Office на държавната администраци€, но конкурсът всъщност не е за MS Office, а е за софтуер…

  јко специалистите на господина не са успели да му сложат ќупън ќфис – да си ги смени. –аботил съм около 1 година на ќупън ќфис и н€мам никакви проблеми, а дори и го предпочитах за извършването на н€кои операции. јко иска за 5 лв ще му го инсталирам, а за 10 на час ще му проведа и курс – обучение, защото освен специалистите му и той се про€в€ва като некадърник и не може да го ползва.

   ак би изглеждала една сметка за инсталиране на безплатен софтуер? ќбщ курс на обучение на около 10-20 човека за час, необходими са 1 час за работещи с ћ— ќфис и 4-5 часа за ц€лостно обучение. “аксата за инсталаци€ е никаква или почти никаква. јко една инсталаци€ се прави за 5-10 минути с готов диск и т.н. (без да се тегли) за един час могат да се направ€т спокойно 10 инсталации една след друга…
  ≈дна инсталаци€ на ћ— ќфис сигурно ще струва повече от всички тези разходи. јко решим да смен€ме и уиндоса с линукс разходите ще са малко по-големи за инсталаци€та, но сигурно ще са по-малки, защото софтуера по принцип е безплатен.

  Comment by zazabg — 25/12/2007 @ 5:55 pm

 8. јз отдавна имах съмнени€ за ти€ нашите “преуспели” юпита с огромните заплати в чужбина.  ато им гледам умствени€ багаж май с право съм се съмн€вал…

  Comment by √еорги — 26/12/2007 @ 10:37 pm

 9. „естито рЯЩВ Ћицето ¬. се из€вило и в литературата, днес в ƒневен “руп.  акто казват лордовете оттатък Ћаманша “я му оратим, а оно рупа ли рупа”.

  Comment by ici — 27/12/2007 @ 12:18 pm

 10. “ози господин умора н€ма!!

  Comment by Izida — 27/12/2007 @ 1:33 pm

 11. Ќикито е способен да опошли вс€ко начинание с което се заема независимо дали ще са влакове или ще е софтуер – ѕрофесионалист. ¬ негови€ случай наистина комисионната е издигната в култ.

  Comment by ceci_ — 4/1/2008 @ 1:16 am

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

пїњ