Irina’s Weblog

5/10/2007

√ражданска позици€

Filed under: The desert of the real,Ўофьорски — Izida @ 1:03 pm

—ед€ си в автобуса, минавам покрай поредната спирка и виждам как надлъжно на тротоара е паркирана кола. ћлад мъж върви по тротоара, колата се изпречва на път€ му, той € заобикал€ от към м€стото на шофьора и докато € подминава се изплюва върху предното стъкло!

¬гледах се в колата и забел€зах, че €вно не е първи€, реагирал по този начин…

ј ƒончо и ѕетър си говореха вчера за трудни за премахване лепенки с надпис : “ѕаркирали сте на неподход€що за целта м€сто”.

19 Comments »

 1. јз съм решил да отпечатам 100-тина брошури “паркирал сте неразумно” с н€колко стандартни об€снени€, но от съвсем друга позици€.  ато шофьор се възмущавам от вс€ко глупаво паркиране, защото отнема възможността и на други хора да ползват м€стото.

  “.е. паркирал на чорчик, заел 3 места, запушил гараж, прецакал пешеходната пътека и т.н.

  Comment by dzver — 5/10/2007 @ 1:32 pm

 2. @dzver: Ќа €ко самозалепващо фолио (на хартиена основа, да се над€ваме), или просто брошури, които ще подпъхваш под чистачките?

  јз си мисл€ за хартиено фолио с подсилена основа. “ова го залепваш на стъклото и след това иска €ко, ама €ко търкане, докато се махне. ћного поучително! Ќ€ма нужда да е формат ј4, и ј5 стига като за начало, че и ј6 даже.

  ƒали има печатница, ко€то може да ми направи такива нещица? »ли да си куп€ принтер и да действам сам?

  јко ще са залепващи, брой ме и мен (знаеш как да ме намериш по е-пощата).

  Comment by ƒончо — 5/10/2007 @ 2:24 pm

 3. » аз искам такива. ќбикновено им драскам колите с ключ, ама все ми се вижда недостатъчно и това ме фрустрира. я като се разберете за лепенките ми об€снете по-подробно, че да знам как да се сдоби€ и аз с такова нещо?

  Comment by Marfa — 5/10/2007 @ 2:42 pm

 4. ≈ее, стига бе, много сте брутални рЯЩБ ќсобено тва с ключа!

  Comment by ‘илип — 5/10/2007 @ 3:09 pm

 5. ќбикновена брошура, ще разпечатам на принтера вкъщи на A6. Ќе одобр€вам вандализма и н€ма да леп€ по колите на хората лепенки, както не одобр€вам случаа€, в който им б€ха натрупали камъни под колата, та да се строши като тръгна.

  Comment by dzver — 5/10/2007 @ 5:09 pm

 6. ѕроблемът е в това, че н€ма нормални места за паркиране. “.е. ако лепиш лепенки или драскаш с ключ ти не решаваш проблема! „е е вандализъм е безспорно, това с брошурите е по-добре. ѕон€кога и хора, които са против лошото и неправилно паркиране, паркират така, защото н€ма как иначе. Ќе знам колко от вас имат лични автомобили, но като попаднете в ситуаци€, в ко€то н€ма мърдане и тр€бва да се паркира, се замислете! ўе паркирате неправилно и още как.  ойто не го е изпитал, той не знае. » аз така разправ€х, преди да взема шофьорска книжка и преди да се сдоби€ с кола: “≈й сега вземам лепенките и ги почвам наред!”. ќбаче като тръгнеш да караш из града и н€ма къде да се паркира…
  “а думата ми е че тр€бват паркинги, а не лепенки!

  Comment by  раси — 5/10/2007 @ 6:54 pm

 7. ќсобено това с ключа беше приложено, когато се оказа, че е просто невъзможно да се премине и тр€бваше аз, здрав и прав пешеходец, да заобиколи и да излезе от друга улица. ≈дин беше паркирал от край до край през платното. ƒо него, на тротоара, пак от край, беше паркирал друг дебил. —ъщи€т се беше разположил и върху скосената част от тротара, предвидена за колички на бебета и и на инвалиди. –азсто€нието между двамата беше н€къде около пед€, премерих го. ќт другата страна имаше огромна купчина строителни отпадъци. Ѕлъснах с ръка колата върху тротоара, те се разсвириха и двете. ќт прозореца над къщата се показа свинеподобен човек, не разбрах шофьора на ко€ кола, и ме попита “к’во искаш по нощите мъ?”. “ова е в осем без пентайсе сутринта, аз бързам за работа. ќпитах го учтиво дали познава н€кой от шофьорите на колите. “ћо€ йе!”, об€сни он, но наистина не разбрах ко€ от двете, да повтора. “≈ н€ма ли да махнете колата така, че да може да се преминава?” ѕоследва тирада, ко€то целеше да ме убеди да извърша противоествени действи€ с майка си, да хвана ауспуха и да си го натикам н€къде, а той щ€л да ми плати. » ми тръшна прозореца. ј аз извадих ключа и много внимателно посветих н€колко минути на декораци€та и на двете коли, за по-сигурно. ¬нимавах н€кой от шофьорите да не се почувства засегнат от недостатъчно внимание. ќпитах се да изкърт€ и едното огледало, но не можах. «атова ги доиздрасках. ј като се прибирах една майка с детска количка усърдно къртеше чистачката на едната кола. ƒругата беше без чистачки, разбрах, че не е т€ виновникът. ќказа се, че он€ се изплюл през прозореца, когато го помолила да премести возилото си, и улучил бебешката количка. —лава Ѕогу не и бебето, било се навело настрани детето нещо. —ед€ща количка такава.

  ¬ конкретни€ случай само съжал€вах, че не разполагам с нещо по-гол€мо от ключ. ј та€ селска пръчка повече не се е по€вила из махалата. “а с други думи, не драскам коли, които не си го заслужават, нито слагам камъни да троша движимото имущество на невинни шофьори рЯШЙ

  Comment by Marfa — 5/10/2007 @ 7:02 pm

 8. Marfa, аз на твое м€сто бих звъннала да му вдигнат колата …

  Comment by Izida — 6/10/2007 @ 10:03 am

 9. ќтново уточн€вам – мо€та иде€ е, че с правилно паркиране ў≈ —≈ —ЏЅ≈–ј“ ѕќ¬≈„≈  ќЋ» на 1-ца м€сто, от там по-малко коли ще са набутани пред гаражи, на тротоари и пешеходни пътеки. јз често паркирам така, че вратата се отвар€ едва 25-30 см, за да пест€ м€сто (поради което по всички врати имам 10-тки следи от удари на други врати).

  » съм си оставил телефона на предното стъкло, ако има недоволен – да се обади.

  Comment by dzver — 6/10/2007 @ 11:54 am

 10. јми н€мах телефон, което силно възпреп€тстваше в зародиш развитието на то€ план. рЯЩБ

  ƒзвер, съгласна съм. —ега, всички виждаме, че по чисто инфраструткурни причини колите са повече, отколкото би тр€бвало да бъдат. ¬ тази връзка много €сно, че пон€кога единственото възможно м€сто за паркиране в разгъната площ от два километра е тротоарът. Ќомерът е да паркираш така, че да не пречиш на другите, което не е „ј  толкова трудно все пак. ќстав€ш м€сто за пешеходеца, паркираш така, че да може да паркира и друга кола и пр. «атова все вбес€вам като вид€ ръбовете, заели тротоара от край до край, или пльоснати така, че пречат на поне още две коли да паркират. ≈то това вече си е вандализъм в най-чист вид рЯЩБ

  Comment by Marfa — 6/10/2007 @ 12:24 pm

 11. ƒа не би да съм бил аз? ”никално удоволствие ми достав€ да се изплю€ на дръжката на вратата на н€кой кретен, който не е усп€л да си качи колата в хола, но за сметка на това доста успешно € е сложил до входната си врата, че да може по гащи направо да се качва в не€.
  Ќ€ма ли н€кой да направи св€стни труднопремахващи се лепенки… веднага съм абонат да куп€ 1000 бройки, може да ми стигнат за близките 2 месеца:) »де€та е съвсем сериозна.

  Comment by ћъро — 6/10/2007 @ 1:42 pm

 12. “ова, че н€ма къде да се паркира Ќ≈ ≈ ¬я–Ќќ!!! ¬€рно, че н€ма достатъчно подземни паркинги, но и тези които има в момента са ѕќЋ”ѕ–ј«Ќ»!!! ѕод “рафик ћаркет до ÷ентрална гара има 500 места, но всички сел€ни се бутат отгоре! Ќа —ердика също има подземен и той доколкото знам не се пълни!

  Ќ€кой ще знае ли защо? “ова е ѕарадокс.

  Comment by Ѕожо — 6/10/2007 @ 4:17 pm

 13. щото са платени?
  а какво ще кажете за син€та зона? ¬ четвъртък и петък броих на 2 пресечки колите.

  ¬ едната имаше около 10 коли с талони за син€ зона от 24-5, в другата имаше само 4 от около 20.

  Comment by dzver — 7/10/2007 @ 1:07 am

 14. Marfa, простено ти е рЯЩВ

  Comment by ‘илип — 7/10/2007 @ 10:22 am

 15. “ова със лепенките го гледах вс€ка сутрин в блока където отс€дам (не в Ѕългари€). »ма подземен гараж на два етажа, част от местата са платени предварително и запазени, но има предостатъчно, естествено всички гледат да са на горни€т, въпреки че има асансьори от вс€ко крило и до долни€т етаж.¬ продължение на една седмица н€какъв келеш със дребен двуместен кабриолет ’юндай паркираше на пътеката на горни€т етаж, а охраната му залепваше лепенка с размер ј3 на предното стъкло! Ќе ми стана €сно как € чисти, но вечер около 21h колата си беше там без лепенка, а на сутринта 8:30 вече имаше такава!!!

  Comment by ici — 10/10/2007 @ 6:53 pm

 16. Ќе продаваха ли подобни лепенки в червената къща?

  Comment by ћихаил — 12/10/2007 @ 9:52 am

 17. Ќа такива хора с кеф да им оставиш един автограф на стъклото с елмаз. :))))
  ѕробвайте с перманентен маркер. »ма такива устойчиви на вода.

  Comment by TonyBoy — 12/10/2007 @ 12:11 pm

 18. «ј —“» ≈–»“≈

  ƒа, стикери има в “„ервената къща” на ул.”Ћюбен  аравелов”. ≈дин брой струваше 15 стотинки.

  Comment by √еорги —танков — 20/10/2007 @ 12:24 pm

 19. ≈то стикери: http://iadosaise.org/#wheretoget

  Comment by Portokalovo momiche — 25/2/2008 @ 1:00 am

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

пїњ