Irina’s Weblog

4/3/2007

Hello .NET Compact Framework!

Filed under: Computers,Daily,PocketPC — Izida @ 11:08 pm

¬чера и днес реших да се разнообраз€ и да почина от работа, като седна да попиша код в съвсем друго направление – за устройство с ограничени ресурси каквото е едно PocketPC, на платформа, ко€то не познавам добре (.NET, при това Compact), и с език, който за момента основно чета (C#).

≈стествено документаци€та на .NET Compact API бе посто€нно отворена, а и експериментът стана повод за повторно връщане към книгата “ѕрограмиране за .NET Framework” на Ќаков и колектив.

 ато за старт си свалих “Calculator Application Sample” от MSDN, също и кода на лицензираната под GPL игра PocketSudoku. Ќаистина друго си е като видиш малко работещ код! ќтдавна не б€х писала приложени€ от този тип и тр€бва да призна€, правех посто€нно паралели с програмирането чрез използване на Windows API. —амо дето методите, обработващи събити€, не тр€бва да ги регистрират ти, ами са си пре-регистрирани в н€кой базов клас и ти само ги override-ваш рЯШЙ

ѕримерът с калкулатора послужи доста като основа на игричката, ко€то бе повода да почна да пиша. Ќо ще € представ€ като мина поне във верси€ 0.1b, че сега е … абе има доста трески за д€лане кода, да не говорим, че и функционалността още е меко казано базова. Ќо е несложна за имплементиране (като едно въведение в платформата), логическа (което пък е отлично за PocketPC, което н€ма удобна клавиатура за игра) и най-вече – зариб€ваща! ѕоне за мен.

ѕ.—. јко и вие сте с дисплей 480х640 и пускате примерни€ код Calculator, променете си предварително следните редове в конструктора на класа Window :
windowWidth = 240;
windowHeight = 320 - 20;

¬ие знаете как рЯШЙ

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

пїњ