Irina’s Weblog

19/1/2006

Смях през сълзи

Filed under: Daily,Humor,Zebra — Izida @ 4:47 pm

Из vicove.com :

Уважаеми пешеходци!
Пресичайки улицата, не гледайте светофара, а колите.
Досега няма нито един случай пешеходец да попадне под светофара!

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

п»ї