Irina’s Weblog

29/10/2005

ѕотъпкана “зебра”

Filed under: Daily,The desert of the real,Zebra — Izida @ 10:29 pm

ѕотъпкана 'зебра'

ƒобре дошли на спирката пред хотел “ѕлиска”!

Ќ€мах време да изчакам да мине пълен рейс, за да видите нагледно как тълпата обгражда спр€лата на пътеката кола – бързах за OpenFest. Ќо и това си мисл€ ще ви даде поне малка представа за картинката, ко€то ежедневно ме посреща на отиване към работа.

3 Comments »

 1. “ам н€ма зебра… имало е н€кога, но вече н€ма рЯЩБ
  ќстанал е само н€какъв самотен знак.

  Comment by ƒончо — 29/10/2005 @ 11:06 pm

 2. » все пак виж колко точно отраз€ва картинката на нашата действителност – автомобилът е спр€л и на малкото отр€зъче останала “жива” зебра рЯШЙ —имволизира масовото неспазване на предимството на пешеходците. ¬иждала съм спрели коли по същи€ начин дори на улица, където има много м€сто и могат да остав€т не само пътеката, ами и законните 5м преди не€. Ќо не! ƒруго си е да заприщиш път€ на пешеходците!

  Comment by Izida — 2/11/2005 @ 4:25 pm

 3. » все пак според закона си е “пешеходна пътека” :

  “„л. 119 (3) ѕешеходната пътека е част от платното за движение, очертана или не с пътна маркировка и сигнализирана с пътни знаци, предназначена за преминаване на пешеходци. Ќа кръстовищата пешеходни пътеки са продължени€та на тротоарите и банкетите върху платното за движение.”

  явно пътната маркировка не е задължителна – знакът тр€бва да е достатъчен!

  Comment by Izida — 2/12/2005 @ 3:46 pm

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

пїњ