Irina’s Weblog

12/9/2007

{“бул”, “еко”, “пак”}

Filed under: Humor — Izida @ 9:27 am

ќстанах втрещена пред рекламно табло на ÷ариградско, на което пишеше не “≈кобулпак”, а “Ѕулекопак”! ≈дно търсене показа, че и такава фирма имало и то не отскоро. «а разликите и приликите, целите и т.н. – н€мам сили, ще се радвам ако н€кой ми раз€сни ко€ фирма с какво се занимава.

ќчаквам скоро и “≈копакбул”, “ѕакбулеко” и всички други пермутации на множеството {“бул”, “еко”, “пак”}…

7 Comments »

 1. ≈, за щастие възможностите са само 3!, тоест 6: Ѕулекопак, Ѕулпакеко, ≈кобулпак, ≈копакбул, ѕакбулеко и ѕакекобул рЯЩВ

  Comment by BORIME4KA — 12/9/2007 @ 10:15 am

 2. ≈кобулпак, Ѕулекопак, ≈копак Ѕългари€, –епак, –екопак – това са фирмите, за които се сещам от раз, че се занимават с “оползотвор€ване на отпадъци от опаковки”, разделно събиране на боклуци и т.н. ћоже би има и други! Ќ€ма шега, н€ма измама рЯЩВ

  Comment by Ћина — 12/9/2007 @ 11:27 am

 3. » какво толкова те притесн€ва, има н€колко фирми който рециклират опаковки. “ака има конкуренци€ и вс€ка фирма, ко€то е задължена по закон да си плаща екотаксите има право да избира ко€ оферта му е по изгодна. —ъщо така вс€ка община може да избира ко€ фирма да събира опаковките в зависимост от това какви услови€ предлага (колко кофи ще сложи, колко често ще ги събира).
  ÷елите на тези фирми са да печел€т естествено :), но са задължени от закона да събират определен процент от опаковките на фирмите, който са им клиенти. ѕо-точно да съберат определен процент опаковки от същи€ тип.

  Comment by Miro — 12/9/2007 @ 11:38 am

 4.  олкото до разликите и приликите – май относно дейността им н€ма съществени разлики. ћќ—¬ им е издало лицензи за събиране (цветните контейнери), сортиране и рециклиране на отпадъци.
  «а гражданите освен чисто екологичната полза има и това, че в общините, сключили договор с н€ко€ от лицензираните компании, би тр€бвало да се плаща по-ниска такса смет. “ака е по закон, но не знам дали напрактика се случва. «а съжаление в община ѕоду€не н€ма такъв договор и не мога да кажа от лични наблюдени€. (ƒобре, че “Ѕила”-та в квартала има сключен договор с ≈кобулпак, та има сравнително близки контейнери, където мога да си изхвърл€м боклука.)

   ато споменах “Ѕила”, се сетих, че не само общините, но и фирми и предпри€ти€ сключват договори с тези компании и така намал€ват или се освобождават от еко-такси за опаковките на продуктите си.

  Comment by Ћина — 12/9/2007 @ 11:47 am

 5. ƒа, за пермутации – толкова са си. —амо 6.
  Ќо помислете за огромните възможности на :
  ≈коЅул≈коѕак
  ѕакЅулѕак≈ко
  ≈ко≈ко≈коѕак
  и т.н.
  ƒа не говорим че н€кой може да про€ви завидна фантази€ със:
  Ѕг≈коѕак например:)

  Comment by CTEHATA — 12/9/2007 @ 12:07 pm

 6. Ќека има колкото може повече! рЯЩВ ѕросто ми стана смешно – сед€ си аз в автобуса още в състо€ние полусън и изведнъж виждам името на позната фирма, ама не съвсем рЯШЙ

  Comment by Izida — 12/9/2007 @ 12:41 pm

 7. Ќа мен също ми става смешно всеки път, когато чу€ една от колежките ми да казва “Ќаправих справката за “Ѕулекопак”, вместо “≈кобулпак”, но сега от теб разбрах, че такава фирма съществува наистина рЯЩВ

  Comment by Maya — 13/9/2007 @ 10:13 pm

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

пїњ