Irina’s Weblog

28/12/2004

— “÷ифрова крепост” в ръка

Filed under: Books,Computers,Daily — Izida @ 1:15 pm

¬чера реших така, покрай другото, да попрочета малко от началото на книгата “÷ифрова крепост” – технотрилър, автор е ƒан Ѕраун. » “малкото” прерастна в изчитане на 50% от не€ (или близо 200 страници), което из€де сън€ ми.  огато най-накра€ реших, че е прекалено късно (или може би твърде рано е по-правилно да се каже), √—ћ-ът ми показваше 4:05 сутринта. ƒа… очертава се тежък ден! «а мое учудване обаче станах в 8:30 по-лесно от вс€кога! «апочвам да си мисл€, че има хора, които просто тр€бва да сп€т по-малко за да се чувстват добре. ќт сума време се опитвам да л€гам преди 1:30 през нощта и пон€кога усп€вам. ќбаче отдавна не съм се чувствала така свежа рЯЩВ Ќад€вам се това да не доведе до н€кой “срив в системата” в ранни€ следобед например.

Ќо да се върна на книгата. “ъй като този технотрилър твърди, че е насочен към широката публика, то в него авторът е включил и раз€снени€ на н€кои пон€ти€ като например какво е криптографи€, защо е необходима, малко истори€, дори и примери за разшифроване на шифриран текст. ¬печатление ми направи описанието на шифъра на ÷езар. ¬ историческата справка, ко€то книгата прави по темата, имаше раз€снение за нуждата от скриване на съобщени€ от противниковите войски. » об€снение на сами€ алгоритъм. —поред книгата : съобщението винаги съдържа n^2 на брой символи (25, 36, 42, 64, …). “е се записват ред по ред в матрица (n X n) и след това декодираното съобщение се чете не по редове, а по колони. ≈стествено първото нещо, което направих днес, е да провер€ дали аз греша или автора – понеже до колкото си спомн€м от ученото в “ехнически€ университет, шифърът на ÷езар представл€ва доста елементарна субституци€ : вс€ка буква се заместваше с друга буква, като отместването е константно и представл€ва симетричен ключ.
ќписани€ в книгата алгоритъм прилича много на “ранспозиционен шифър, който се е използвал в ≈гипет и √ърци€ (може би и в –им), но наистина не е известен като Ўифър на ÷езар. —поред една загадка в официалната страница на автора, описани€ код се нарича “Caesar Box” и за пръв път е използван именно от ÷езар. ѕоразтърсих из »нтернет разбира се, но много от страниците имат доста анализ на ц€лата книга – а не искам да си развал€м интересното до момента четене като гледам “напред” предварително. “ака че ще продължа да издирвам мнени€ на други читатели и коментари за открити неточности в книгата чак като € приключа.

ƒве интересни места, на които попаднах :

4 Comments »

 1. (Ўифъра се об€сн€ва най-просто с навиването на лента харти€ в/у цилиндър с определен диаметър рЯЩВ )

  »наче сами€ ƒан Ѕраун не знам как ти се е сторил, аз имам 2 негови книги, и не понесох мисълта, че ще прочета нещо негово в област, в ко€то се занимавам рЯЩВ
  (хубава такава книга е Cryptonomicon на Ќийл —тивънсън, но не в€рвам да € преведат в следващите н€колко години…)
  (и се получи малка грешка с предни€ коментар, има нужда от затриване рЯЩВ )

  Comment by ¬асил  олев — 29/12/2004 @ 2:38 am

 2. «а шифъра – мернах н€къде из н€какъв кръжок упражнение именно в използване на транспозиционен шифър с различни по диаметър цилиндри с цел да се види как при липса на правилни€ цилиндър текстът е нечетим рЯШЙ
  «а книгата – честно казано мисл€, че човекът е направил доста задълбочено проучване при писането на книгата – см€там да пробвам и “Ўифърът на Ћеонардо” (но след Ќова година). Ќо не знам как ще ми изглежда втора негова книга – един при€тел ми об€сни, че всичките му книги по негови наблюдени€ започвали с иззвън€ване на телефон през нощта и будене на н€кой … рЯШЙ

  Comment by Izida — 29/12/2004 @ 10:56 am

 3. ƒа не ти развал€м удоволствието, ама са писани по шаблон, действието е същото, само обстановката е различна. јз за това спр€х да го чета…

  Comment by ¬асил  олев — 30/12/2004 @ 8:39 pm

 4. » аз в момента чета “÷ифрова крепост” и ми е много интересно как криптира и декриптира с шифъра на ÷езар. Ќо има още доста от книгата да прочета и като стане това се над€вам да си об€сн€ н€кои неща. рЯЩВ

  Comment by ¬еско — 3/3/2007 @ 4:22 pm

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

пїњ