Irina’s Weblog

1/4/2008

Parametrize from Above

Filed under: Computers — Izida @ 2:33 pm

ѕринципът “ѕараметризирай отгоре” във война със Singleton, източник “The PfA Papers: From the Top”, автор Kevlin Henney :

A by-product of PfA – and also a commonly cited motivation for it – is the reduction of Singletons and other globals in a body of code.

’ареса ми описанието, което авторът е дал на най-честите употреби на шаблона Singleton във втората стати€ от сери€та – “The PfA Papers: The Clean Dozen”. —поред Henney, обикновено скриваме чувството си на вина, че ползваме глобален обект, като оправдаваме съществуването му и го “маскираме” като Singleton – използването на шаблон за дизайн винаги носи удовлетворение и успокоение. –азбира се, щом е шаблон, €вно е нещо добро рЯШЙ

“ретата стати€, “The PfA Papers: Context Matters” набл€га на комуникаци€та между слоевете в системата под формата на предаването на контекст.

»зобщо, шаблонът Singleton е н€как много лесен за “неправилна употреба”. ќбикновено се подцен€ват проблемите в реализаци€та му и така той изглежда примамливо лесен за имплементиране. јко не се лъжа, за мен това бе и първи€т шаблон за дизайн, с който изобщо се сблъсках. Ќо сантименталните ми подбуди спр€мо него се изпариха когато в един предишен проект се сблъсках с код, който просто н€маше тестване именно заради това, че н€колко основни класа б€ха singleton-и и извличаха сами инициализационните си параметри вместо да ги приемат от горе.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

пїњ