Irina’s Weblog

21/11/2007

√лобите за нередовни пътници

Filed under: Daily,The desert of the real — Izida @ 1:57 pm

ѕисала съм не един път (“¬заимопомощ”, “√радски транспорт”, “√радски транспорт” …) за това колко мраз€ €влението гратисджийство по отношение на градски€ транспорт. ƒобре де, като ползваш рейсовете, какво ти пречи да си платиш? јко не ти се плаща за “скапаните рейсове”, що не ползваш маршрутки, таксита или не ходиш пеш?

¬ обедната почивка поспорихме с колега, който изказа следното мнение :

«ащо да плащам билет? –ешил съм, че ми е по-изгодно да пътувам без билет, като си плащам глобите…

«амислих се, че когато ходихме във ¬иена, момичето, при което б€хме отседнали, ни об€сни как веднъж € глобили като нередовен пътник и от тогава винаги е с карта. Ќе от неудобство, срам, нежелание за конфронтации. ј защото билетчето струва 1,70 евро, а глобата е 70 евро!

»звода : тр€бва и в —офи€ да вдигнат цената на билета за нередовен пътник. явно 7 лв (или както е описано в наредбата – на цената на 10 билета), не стига.

ѕ.—. ј може би с въвеждането на новата система на таксуване този проблем н€ма да съществува – сигурно ще има обаче куп други нови, като кракване на картите и презареждане с произволна сума…

21 Comments »

 1. ¬ √ермани€ глобите също са доста високи. ƒо сега 3-4 пъти ми се е случвало да ме провер€ва контрола там и в цели€ трамвай/автобус н€маше нито един нередовен пътник.

  Comment by »ва — 21/11/2007 @ 2:19 pm

 2. ¬ ƒани€ цената на глобата е “осреднената” (понеже системата там е доста сложна) цена на около 55 билета. “.е., за —офи€ би следвало да е около 35 лв, ако цената на билета е 0,70.

  —амо че тогава ще има вече и убийства рЯЩВ

  Comment by ƒончо — 21/11/2007 @ 2:59 pm

 3. ѕроблема не е в размера на глобите, а в събираемостта. » сега ако контрольорите глоб€ват всички нередовни пътници градски€т транспорт ще има доста допълнителни приходи. Ќо н€кой виждал ли е да глоб€т циганин в автобус? ѕитам, защото не ползвам обществен транспорт, но отговора ми е 99% €сен.

  »наче съм за драстично по-високи глоби и то не само в градски€ транспорт. Ќиските глоби имат смисъл ако събираемостта е висока (разбирай съвестни граждани и силна държава). Ќо понеже нито държавата/общината може да си събере гол€мата част от глобите, нито хората са съвестни, то аз си мисл€, че у нас по-подход€щ е модела с драстичните глоби. “ака всеки ще си има едно наум, че ако го геп€т без билет има макар и минимален шанс да го одрусат примерно половин минимална заплата, което за гол€мата част от хората, ползващи обществен транспорт би било сериозен стимул да си куп€т билетче.

  Comment by ivan — 21/11/2007 @ 3:08 pm

 4. @»ва, ƒончо,
  благодар€ за сравнението, даже се чудех дали да не напиша един призив в сами€ пост за повече коментари за положението в други европейски градове или изобщо – държави.

  @ivan,
  в случа€ не визирам това колко пари си прибира — √“! ј с това, че решението глобата да е само колкото 10 билета кара много хора да изберат евентуална глоба.

  ≈два ли не се стимулира хазартното поведение – шанса да има контрола вс€ко десето ползване на рейс не е много висок. “ака че в повечето месеци си на далавера. ≈, пон€кога се случвало и да си на загуба, ама р€дко.

  —поред мен това именно тр€бва да се изкорени! «ащото все пак не мисл€, че един програмист (каквито са визираните от мен колеги) в Ѕългари€ е толкова закъсал да си брои парите за билетите. ѕросто начин на мислене, който тр€бва да се изкорени!

  Comment by Izida — 21/11/2007 @ 3:14 pm

 5.  ато ученик и аз б€х стигнал до същото заключение ;). „естно да си кажа, май и така се движех известно време.

  “ъпото на големите глоби са ситуации, в които съм попадал след като станах тотално редовен пътник, а именно, да се окаже, че по н€каква причина н€мам билет и н€ма от къде да си куп€ (забутана спирка без дори една серги€ за вестници и шофьор без билети). јко направ€т по-високи глобите, то тр€бва и със сигурност да има откъде да си купиш. “ова за автоматите за билети е добра иде€.

  ƒругото, което тр€бва да се подсигури по н€какъв начин е, точно събираемостта на глобите. √олеми глоби, които не се събират, освен че н€мат смисъл, са и във вреда на каузата. “ака и хората като колегата ти, ще пътуват напълно безплатно ;). ј това, как ще стане без бой, ми е трудно да си го представ€.

  ѕоздрави ≈му

  Comment by ≈му — 21/11/2007 @ 3:57 pm

 6. @≈му, шофьорите са задължени да имат билети. јко н€мат, контрольора н€ма право да те глоб€ва, а тр€бва да ти продаде билет.  офито е, че повечето хора не зна€т това и контрольорите се възползват от т€хното незнание и ги тормоз€т.

  Comment by »ва — 21/11/2007 @ 6:24 pm

 7. @»ва: ћожеш ли да подкрепиш твърдението си с референци€ към официален правилник или наредба на — √“? «ащото иначе остава само хипотеза.

  јз пък знам, че продаването на билети е само по желание на шофьора. ѕо-скоро всеки пътник, преди да се качи в превозното средство, е длъжен да си осигури превозни€ документ предварително. “ова май съм го чел вече накъде ;)!

  Comment by ƒончо — 21/11/2007 @ 6:39 pm

 8. ≈то наредбата, виж чл.5 (2), четвъртото тире рЯШЙ

  Comment by »ва — 21/11/2007 @ 6:43 pm

 9. ћай »ва е права :

  (2)”— √“-—офи€” ≈ќќƒ има изключителните права да издава и продава превозните документи за пътуване по ћ√“ в гр. —офи€ чрез:
  – билетни каси;
  – бюра за абонаментни карти и билети;
  – разпространители в търговската мрежа по комисионен договор;
  – водачи в превозните средства на ћ√“, които задължително тр€бва да притежават билети за единични пътувани€.
  ¬одачите са длъжни да продават билети при спр€ло превозно средство и срещу точно приготвена сума.

  »зточник : “Ќаредба «ј ѕ–≈¬ќ« Ќј ѕЏ“Ќ»÷» » ”—Ћќ¬»я «ј ѕЏ“”¬јЌ≈ — ћј—ќ¬»я √–јƒ— » “–јЌ—ѕќ–“ Ќј “≈–»“ќ–»я“ј Ќј —“ќЋ»„Ќј ќЅў»Ќј” отново на сайта на — √“.

  ћежду другото редовно съм виждала пътници без билет, които казват, че шофьора н€ма.  онтрольора отива, пита и ако н€ма – връща се и продава нормален единичен билет на пътника, не за нередовен пътник. Ќо един познат спореше, че това било щото пътника се е опънал и на контрольора не му се разправ€. явно има причина!

  Comment by Izida — 21/11/2007 @ 6:44 pm

 10. @»ра, »ва: Ѕлагодар€ ви, ще си запиша тези два члена, за да съм “въоръжен” с т€х, ако ме срещне вражески контрольор. ¬еро€тността при мен е малка, но поне сега н€мам причина да влача закупени билети, които използвам от дъжд на в€тър (примерно – един на месец средно).

  ќбаче никъде не вид€х какво тр€бва да прави контрольорът, ако шофьорът н€ма билети. јми ако и контрольорът н€ма рЯЩВ ?

  Comment by ƒончо — 21/11/2007 @ 9:05 pm

 11. јз пак за ‘ранци€ да кажа рЯЩВ “ам контрольорите се случва да са придружени от полицаи, особено в метрото. “ака че събираемостта в тези случаи е гарантирана (ако има нередовни).
  ѕък и се изб€гва евентуално изнудване (или по-лошо) от страна на контрольорите. —амо, че у нас не ми се вижда това да стане…

  √лобите там също са солени. ѕриблизително – 30 евро на м€сто, 70 след седмица.. после се гледа дело и ако не си платил дотогава скачат на 150.

  Comment by »скър — 21/11/2007 @ 9:51 pm

 12. ситуаци€ от днес сутринта – качвам се в претъпкани€ автобус, воз€ се като ваденка на вратата, портфейлът с билетчетата е във вътрешни€ джоб на €кето (специално не в чантата, за да е по-лесно за достъп)… но поради задушевната обстановка усп€х да продупча билетчето си чак на втората спирка (а на третата слизам), когато имаше леко раздвижване и се освободи м€сто да си бръкна в джоба, си извад€ билетче и да го подам с молбата да го перфорират. ≈, раздвижването се оказа заради контрольорите, които по-успешно разбутваха пътниците, отколкото да ги провер€ват

  Comment by “ан€ — 21/11/2007 @ 10:15 pm

 13. ƒа сподел€, на къси расто€ни€ не дупча, на дълги ¬»Ќј√». јко се ваведе системата с картите, като цената на услугата ще зависи от разсто€нието и часовата зона (натоварена, ненатоварена) ще € използвам с удоволствие. ѕричината е да не дупча на кратки разсто€ни€ е, че »— јћ да ход€ пеш този маршрут, но н€мам тази възможност да го направ€, поради мръсната улица и въздух. » обвин€вам и него за тази мръсоти€…
  »наче, това за ползване на картата с другите рейсове по същи€т маршрут е отдавна известно, както и ако шофьора н€ма билетче. » така има други тарикати, че въпреки възможността да си куп€т билетче от спирката или притежават такива в т€х, провер€ват шофьора дали има. јко има: ако имат в т€х му дават 20-тачка ко€то той н€ма да развали и си дупчат този в т€х; ако н€мат си купуват. јко шофьора н€ма обаче си с€дат с €сната мисъл, че ако дойде контрола н€ма да ги глоби, въпреки по-горните варианти на притежание или възможността за закупуване.

  Comment by Pharaon — 22/11/2007 @ 1:19 am

 14. ѕропуска се факта, че ако глобата е не 7 лв., а 70 лв. примерно, 90% от контрольорите ще предпочетат да си приберат 10-20 лв. в джоба, отколкото да вкарат 70 лв. в касата на транспорта… » така нивата на корупци€та се качват… рЯЩБ

  Comment by BORIME4KA — 22/11/2007 @ 8:11 am

 15. “ан€:
  ћоето решение за такива случаи е – взимам си поука и започвам да ползвам рейсове в друг часови диапазон. Ќапример подран€вам за работа, или сед€ един час повече в офиса за да пропусна часа-пик. ¬чера сутринта ми се наложи да отида до Ќƒ . “р€бваше ми рейс от ѕлиска – оказа се, че всичките идваха пълни! ≈, реших, че н€ма да се тъпча и просто чаках повече с иде€та, че после ще ида по-късно на работа разбира се, което ще наложи да сед€ до по-късно. ѕри това 4ти€ по ред автобус към Ќƒ  беше почти празен! » добре, че взех такова решение – в това задръстване да си в автобуса бе гадно, не знам колко гадно би било да си в претъпкан автобус!

  @Pharaon:
  јко ти е мръсен въздуха или улицата – смен€ш града в крайна сметка. Ѕез да се обиждаш, но см€там, че който си търси оправдание – намира рЯШЙ

  @BORIME4KA:
  јми ако на т€х се дава процент от вс€ка глоба, за сметка на това и те имат висока глоба за хващане в подобна ситуаци€? ƒа, корупци€та си е фактор. ¬ ѕловдив при контрольорите има тази схема : подавам си стотинките за билетче, кондукторът ми казва : “јбе дай ми само … (например 1/2 от цената), аз ще ти дам това билетче, ама после ми го върни.” – лично аз отказвам винаги! ƒето се вика, има и риск за теб – ако ти даде прекалено стар билет (а те са с поредни номера), една контрола може да усети, че билета е откъснат от кочана преди много време.

  Comment by Izida — 22/11/2007 @ 9:40 am

 16. ѕросто см€там, че при такава огромна глоба корупци€та ще се засили страшно много…
  ƒадеш ли им процент, контрольорите ще започнат да се за€ждат и с редовни пътници. јз с очите си съм виждал контрольор-идиот, който взима билет от ръцете на човека, смачква го, хвърл€ го и го пита за билет отново! ƒобре, че се развикахме… “а, ако кажем, че от тези 70 лв. при контрольора ще отидат 10 лв., познай какво ще стане… война между пътници и контрольори! ј и както другите казват – събираемостта ще се влоши още повече. Ќакратко – not relevant for Bulgaria!
   олкото до пловдивската ситуаци€ с прекалено стари€ билет, не виждам как би могло да има риск за мен – нали не съм длъжен да след€ серийни€ номер на мо€ билет и доколко той е по-стар от тези на другите пътници. ѕродали€т ми билет със стар номер си носи пълната отговорност.

  Comment by BORIME4KA — 22/11/2007 @ 11:18 am

 17. ўе те обвин€т, че си взел билет, намерен в рейса, който пример е от вчерашен курс дори… ўото да не мислиш, че кондуктора ще признае, че ти го е продал?

  Comment by Izida — 22/11/2007 @ 1:14 pm

 18. ” нас много неща не са както са по света. јвтобусите не са удобни, и не са климатизирани и не се движат по график и шофьорите не са трезвени, слушат силна музика и карат по потници (по-страшното е, че всичко се см€та за норма и за нормално). ¬ъпреки това и аз не подкреп€м пътуването без билет, макарче ми се налага да го прав€. ѕътувам предимно с кола, ползвам градски€ тарнспорт не повече от веднъж в месеца, но когато ми се наложи се оказва јЅ—ќЋё“Ќќ невъзможно да намериш билет в крайните квартали. ј при мо€ случай не мога да си куп€ предварително 10 билета, щото ще ги ползвам 1 година, а за това време им смен€т цената по два пъти. ƒа се занимавам да търс€ каса, да доплащам, за да ми ги подмен€т с билети от новата цена… хайде н€ма нужда… Ќе че от 7 лв. ще се охарча, ако билетите изгор€т, но въпросът е принципен – на шофьорите, все едно в гъза им бъркаш като поискаш билет да си купиш. ƒосега не съм попадал на транспорт, в който шофьора да продава билети. Ќо пък знам, че са длъжни, за последните 5 години два пъти се опитаха да ме глоб€т, но не им минава номера!

  Comment by 9ini — 24/11/2007 @ 2:36 pm

 19. BORIME4KA, кондукторът носи пълна отговорност. ƒобрите кондуктори след€т кой се качва и отиват да им продават билетчета. јко се усъмн€т те също могат да провер€т номера на билета. ƒа не говорим че те не пропускат да приберат “забравени” билетчета. ј дали билета е от вчера също може да се разбере по серийни€ номер.

  „астно казано, намирам ситуаци€та където кондукторът те пита за отстъпка за умерено приемлива. ѕърво можеш да откажеш и второ много по-гадно е ако ти си платиш ц€лата цена а ти дадат очевидно използвано билетче. “акива факири са че дори да ги гледаш в ръцете пак ще намер€т начин да го пробутат, а като се оплачеш почват да прав€т едни сцени…

  ¬се пак см€там системата с кондуктори за много по-добра от всички останали. ќт опит знам че кондукторите спират да мам€т в момента, когато им изплат€т поне 3 от дължимите им заплати. ¬еро€тно редовното плащане на заплати е причина в частните рейсове никога да не са прилагали тези номера.

  Comment by »ван — 25/11/2007 @ 1:11 pm

 20. јз пък не купувам билети, защото не ми се разправ€. –€дко пътувам с градски€, понеже до работата си ползвам служебен транспорт. »сках да ход€ да си вад€ карта, но наблизо н€ма бюро и не искам да загуб€ два часа от ценното си време, за да ход€ да вад€ карта.  огато ме глоб€ват, никога не се пазар€, просто вад€ 7 лв – и контрольорите тр€бва да изкарат н€ко€ друга преми€. ¬ √ермани€ и ко€ да е развита държава хората не пътуват гратис, понеже разходът за градски транспорт е нищожна част от дохода им. “ук представл€ва 10% от средната заплата, да не говорил, че повечето “софианици” живе€т под наем и това допълнително €де от дохода им. ћен ме глоб€ват средно по веднъж месечно.

  Comment by Kalinvv — 28/11/2007 @ 6:58 pm

 21. ¬ ѕрага глобата за нередовен пътник в градски€ транспорт е колкото цената на месечна карта за абсолютно всички линии автобуси,трамваи и метро.
  ¬ъпреки,че проверките в превозните средства са гол€ма р€дкост,пон€кога се случва да хванат пътник без билет.Ќа човека му се иска да потъне в зем€та от срам,когато десетки хора го гледат с укор€ващ поглед докато му пишат фиша за нарушението.¬ъпросът не е в това малка или гол€ма е глобата.¬сичко е въпрос на манталитет и възпитание.

  Comment by Gesha — 30/11/2007 @ 9:57 pm

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

пїњ