Irina’s Weblog

17/8/2007

ƒостъп до плажната ивица

Filed under: √раждански — Izida @ 3:14 pm

Ћ€то е! » моите мисли са вече на морето. Ќо днес получих интересно питане, което ме провокира да провер€ къде са регламентирани задължени€та на фирмите, стопанисващи плажове. ¬секи знае, че в Ѕългари€ плажовете са държавна собственост и достъпът на гражданите до т€х е свободен. Ќо всеки е виждал как целите плажове са в чадъри и шезлонги, тр€бва да платиш за да ги ползваш, а н€ма отделена зона за ползване на лични кърпи и чадъри. Ћично аз последните години на море винаги си нос€ лични принадлежности – не харесвам шезлонгите, а и си купих чадър. «а целта в Ќесебър се налагаше да ход€ сума време за да стигна на кра€ на плажа, където имаше такава зона за щастие. ѕриех това като плюс – малко ходене не е излишно! Ќо не всички фирми стопанисващи плажове предостав€т такива зони. ј до колкото знам – са длъжни! ƒа, но къде го пише?

ѕоразрових се из »нтернет. ¬  онституци€та на –епублика Ѕългари€ пише следното :

„л. 18.
(1) ѕодземните богатства, крайбрежната плажна ивица, републиканските пътища, както и водите, горите и парковете с национално значение, природните и археологическите резервати, определени със закон, са изключителна държавна собственост.

ƒържавата от сво€ страна предостав€ правата за ползване на морските плажове на фирми чрез сключване на договор за концеси€. ¬сички концесии могат да бъдат прегледани в Ќационални€ концесионен регистър. ƒа вземем за пример плажа Ќесебър-юг. ¬ полето за търсене в страницата “ƒържавни концесии” въвеждаме “несебър”, намираме тази за плаж ёг, и ето € самата концеси€ : ѕартида є D – 00189 ¬ Ќј÷»ќЌјЋЌ»я  ќЌ÷≈—»ќЌ≈Ќ –≈√»—“Џ– за концеси€, предоставена от държавата. (по-удобна за разглеждане е верси€та за печат). Ќаименованието на концесионера е “»–»ƒј-71” ќќƒ, гр. —офи€. ≈то и н€кои интересни извадки от договора :

5.2. ќсновни задължени€ на концесионера:

5.2.2. да не събира входни такси за морски€ плаж – обект на концеси€та;
….
….

7. ќпредел€ следните услови€, които концесионерът е длъжен да спазва при осъществ€ване на концеси€та:

7.5. ƒа не изгражда сгради и трайни съоръжени€ върху плажната ивица.
..
7.10. ƒа осигур€ва предостав€нето на плажни принадлежности – чадъри, шезлонги и други, определени с концесионни€ договор, като остав€ най-малко 20 на сто от концесионната територи€ по т. 1, съгласно изготвена от концесионера и утвърдена от концедента схема, свободна за разполагане от посетителите на собствени принадлежности.

“ака че ако имате проблеми – проверете в този регистър за концесионни€ договор на плажа. Ћично аз см€там да се запозна€ с цели€ договор когато ми остане време. » да си го запиша на джобни€ компютър. ƒано обаче не се налага да го ползвам!

12 Comments »

 1. «асега усп€ваш да оцелееш с ти€ “горещи теми”, ама хванеш ли концесионерите по плажовете, поне бо€т не ти мърда :).

  Comment by ƒончо — 17/8/2007 @ 4:01 pm

 2. ћдам! Ќаистина не тр€бва да се забрав€, че с “пазачите” по плажовете н€ма смисъл да се спори. “ова е само за жалба. ќнези, дето събират таксите, са доказали вече способностите си и с т€х не в€рвам н€кой да тръгне да се разправ€.

  Comment by Izida — 17/8/2007 @ 4:11 pm

 3. ¬еднага да ти охлад€ страстите рЯШЙ
  “ой концесионера винаги остав€ 20% плажна ивица – онези 20% дето са до але€та, път€, парка или каквото е най-далеч от морето.
  “ака че те са перфектни според договора. «ащото в договора не пише кои и какви 20% тр€бва да има и колко близо/далеч от брега.
  Ќ€кои пък остав€т 20% плажна ивица примерно (истински пример) до отходни€ канал на града или в най-мръсната и непосещавана част от плажа. Ќо винаги има 20% за да не може никой да го пипне…

  ¬иж ей това:
  14. задължение да осигур€ва опазването на обществени€ ред, здравето, имуществото и спокойствието на посетителите на плажа;
  обаче много искам да вид€ как го спазват. ќсобено в частта с опазване на имуществото.

  Comment by √ери — 17/8/2007 @ 4:31 pm

 4. ќ, то е €сно, че е най-далечната и евентуално непри€тна част. јз за това и писах, че ходехме по сума време докато стигнем до свободната зона рЯШЙ Ќо н€кои наистина изобщо не остав€т подобна площ! Ќагло е, но ги има. ƒаже не си спомн€м имаше ли такава площ на Ќесебър-—евер, там, дето отива към —лънчев бр€г.  ато б€х последни€ път там, вечерта джапанките на туристите на първата редица шезлонги плуваха във водата рЯШЙ

  Comment by Izida — 17/8/2007 @ 4:39 pm

 5. —игурно ако попиташ даже ще ти € покажат, н€къде между —лънчев бр€г и ≈мона. «ащото концесионерът е захапал сигурно всичкото плажна ивица почти до ¬арна…
  “ази година ги гон€т с проверки още от преди юли та за това съм така сигурна. » така €досана, защото страдах от 20% които избират небрежно…

  Comment by √ери — 17/8/2007 @ 4:48 pm

 6. “ази година б€х по-равно на јлбена и Ѕалчик, поразгледах и други места от —еверното „ерноморие, май най-зле беше на плажа под ћорската градина, не съм ходил там но отгоре изглеждаше ужасно, чадърите б€ха набивани с€каш от пчела, точно като пчелна пита б€ха, с разсто€ние между страните не повече от 30-40см рЯЩВ  ато че ли единствени€т приличен курорт си остава јлбена, наистина чадъра е 6лв (ако не си на хотел там), но има масичка и разсто€нието между чадърите е такова че с€нката само след 18ч отива до други€т чадър, п€сък безплатно има първите 4 метра между чадърите и морето, а след т€х поне 50 метра до але€та.«а сравнение мога да кажа че в “ел јвив чадър + два шезлонга е 10+10+10 шекела ~ 10лв, при цени три пъти по-високи от българските и минимална заплата от над $1000.

  Comment by Ivaylo — 18/8/2007 @ 1:44 pm

 7. ѕривет, тези дни ходих до „удните мостове в –одопите, там отскоро има вход от 2 лв. та се чудех дали това е редно и дали този член 18 от конституци€та не важи и за т€х?

  Comment by Tsveti — 20/8/2007 @ 1:36 pm

 8. ≈дно търсене из мрежата ме заведе на този сайт :
  “’ижарите на „удни мостове събират незаконна такса от два лева за да вид€т туристите природната забележителност до т€хната хижа!”

  Ќо не можах да откри€ концеси€та в Ќационални€  онцесионен –егистър. ћоже би си струва да се пита на н€кой от контактите на ћинистерството на земеделието и горите? »мат си и ƒирекци€ “ќбществени поръчки и концесии”

  Comment by Izida — 20/8/2007 @ 3:24 pm

 9.  ато си говорим за природни забележителности и такси, същото е положението и при ѕобитите камъни – 2 лева входна такса на човек. Ќад€вам се поне да почистват региона от евентуалните боклуци на посетителите (все пак сме българи, €сно е, че от където и да минем, все н€кой ще остави боклук рЯЩБ ).

  »наче за јлбена – тази година б€хме там на плаж и останах впечатлена и многото свободно пространство. »ма по 3 до 6 реда чадъри, а ивицата е огромна. » отпред има м€сто за 3 реда хавлии, и между самите чадъри на места има свободни пространства рЯЩВ

  —ъщо готин плаж е плажът при станци€та на Ќ—ј на юг от Ќесебър. ѕоне миналата година имаше повече свободно м€сто отколкото платена зона рЯЩВ

  Comment by “ан€ — 1/9/2007 @ 8:16 pm

 10. “емата си е актуална и сега. ƒнес имах случай, които проследих от дистанци€, щото не ъм на морето, но се случва на жена ми.
   онцесионерът на плажа в —инеморец е поискал пари от не€, без т€ да желае да ползва чадърите му и след отказа й ги е изгонил, с€каш това е бащини€ му двор. Ќай тъжното е, че дори извиканите от жена ми полицаи са за€вили,че той имал това право.
  ћапала на тези блюстители на закона, които не го познават добре. Ќад€вам се, че им е запомнила имената, за да ги включи в жалбата си за нарушаване на правата й.
   олкото до това дали тр€бва или не да се спори с умно изглеждащи момчета-охранители… ами да. “е тр€бва да се научат, че в тази държава има и закони, които са над т€х. “ежкото настава, когато и полици€та започне да ти об€сн€ва, че не си прав, когато си търсиш правата.

  Comment by »ван — 7/9/2008 @ 5:14 pm

 11. аз искам да попитам имат ли право коцесионерите да взимат пари за чадър на местните.
  живе€ в несебър и почти всеки ден ходим на плаж с децата за по 2 часа.защо тр€бва да
  давам всеки ден по 7 лева за толкова време.дали има такава клауза в договора които е
  сключен с общината.може ли да ми каже н€кой?

  Comment by dulsineq — 18/7/2009 @ 1:02 pm

 12. ..÷€лото ни крайбрежие е дадено на концеси€.ƒържавата се отказва от собствеността си.“ака както върви мутрите ще наемат ц€лата държава а ние,освен на държавата ще плащаме и на муртите.Ќай нови€т закон в защита на плажните концесионери им дава право да владе€т морето на 200 м.от брега.—обствениците на малки плавателни съдове на практика са изгонени от крайбрежието.“ова създава реална опасност за сигурността на плавателните съдове…ћоже би сега предстои даването на концеси€ на всики магистрали,общински пътища,градове,села,планини и реки….«аслужаваме си го.Ќищо не може да се очаква от народ с робска психика.’ј  да са му всички неволи.”ƒќ ј“ќ »ћј “≈Ћ≈“ј-ў≈ »ћј »  ј—јѕ»”ѕрав е Ѕжидар ƒикитров….поддържам го напълно.

  кап.Ќ.ƒжамбазов

  Comment by ƒжамбазов — 10/8/2010 @ 5:17 pm

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

пїњ