Irina’s Weblog

11/7/2007

—имфоничен концерт на открито

Filed under: Music — Izida @ 10:35 pm

ƒнес б€х една от около 1000дата души, които усп€хме да се насладим на известни концертни произведени€ на открито пред Ќародни€ театър. ¬ъпреки дъжда!

Ѕ€х решила, че ще ход€ още като прочетох за събитието в понеделник. Ќо понеже времето беше толкова при€тно сутринта, изобщо не ми хрумна да провер€ прогнозата – така си останах по къс ръкав и без чадър.  огато следобеда взе да превал€ва се зачудих дали концерта ще се състои – но след като не вид€х никъде новина по отлагането му, реших, че един дъжд н€ма да ме спре. ’ванах си рейса, от ”ниверситета поех пеша към Ќародни€ театър. Ѕ€х там в 19:40, а сед€щите места вече б€ха напълно заети! Ќо дори и не потърсих дали н€ма н€кое единично м€сто – защото заплашителните облаци ми напомн€ха, че н€мам чадър. «а това се притаих под една от големите акации в л€во от сцената, точно зад прожекторите. » зачаках.

«а мое учудване, градинката пред концерта се изпълни с хора въпреки времето! —амата тълпа бе шарена и разнородна – възрастни, млади, дами с вечерни тоалети, метъли в черни фланелки.

 онцертът започна като по часовник в 20:30 ч. „уваше се отлично! —амо от време на време в€търът се намесваше, но за щастие за кратко. ƒиригентът ћаксим ≈шкенази се обръщаше периодично към публиката за да об€сни какво произведение следва и да разкаже с н€колко думи темата и истори€та му. ѕо време на –ондо на —ен-—анс дъждът завал€, десетки чадъри образуваха почти плътен подслон над публиката. «а съжаление вече не виждах сцената, но все пак важа бе самата музика. —лед като изсвириха произведението, ≈шкенази се обърна към публиката с думите :

¬ие сте още тук? ј аз очаквах, че като се обърна н€ма да е останал никой …

—лед бурни€ см€х от страна на публиката, диригентът благодари на всички ни за това, че въпреки дъжда сме там и осмисл€ме работата им. ¬еско ≈шкенази изпълни част от √одишните времена на ¬ивалди, до колкото помн€ – “«има”. ѕрограмата бе попроменена, защото се оказа, че не можело да отлагат топовните гърмежи за след 21:30 ч. ј това тр€бваше да е кулминаци€та на вечерта, придружаваща “”вертюра 1812 г.” на „айковски. “ака че концертът бе съкратен на един час – до 21:30, като след увертюрата ¬аско изсвири на бис своите вариации на “ќчи чьорние” пред вече значително намал€лата публика. —амите топовни гърмежи в кра€ на „айковски стреснаха много от хората около мен (включвам и себе си в бройката). ѕросто когато слушаш класика, н€как не очакваш да чуеш гръм рЯШЙ Ќо беше внушително! » придружено от зар€, ко€то бе посрещната с бурни аплодисменти от тълпата. ћаксим ≈шкенази об€сни :

ўе имате шанса да чуете изпълнение на “”вертюра 1812 г.” на „айковски така, както „айковски винаги е искал да звучи, но никога не € е чувал. — автентични топовни гърмежи!

»наче имаше и внушително природно присъствие – светкавици, гръмотевици. Ќо те с€каш б€ха поръчани. —амата публика бе отзивчива и отговар€ше на въпросите на диригента като :

“ўе си ходим ли вече? »ли искате още?”

ѕрежив€ване беше много при€тно и впечатл€ващо. ≈дна госпожа подслони под чадъра си мен и още една жена – макар и под акаци€та, не б€хме скрити от все по-засилващи€ се дъжд. ј и освен дъжда от водни капки, б€хме посто€нно подложени на дъжд от акациеви цветчета. ћузиката има способността да сближава хората.

–адвам се, че не накарах Ћъчо да ме придружи – опитах се да го запал€ с филмовата музика, ко€то бе об€вена в програмата. » точно ко€то бе пропусната рЯШЙ “р€бваше да звучат теми от ћеждузвездни войни, ’ари ѕотър и др., но така или иначе съм слушала част от т€х на един концерт на  ласик ‘ћ през пролетта. » тогава обаче ћеждузвездни войни остана само на плаката.

ѕрибрах се мокра – наложи се да ход€ пеша в дъжда по къс ръкав, без чадър и по чехли от Ќародни€ театър до —”. ƒобре поне, че хванах с леко затичване рейс, та не ми се наложи и там да кисна и да мръзна от в€търа. Ќо мога да кажа едно – вечер, по време на дъжд, жълтите павета са наистина красиви, отраз€вайки светлините на околните сгради.

«а нещастие у нас н€маше ток. “ова обаче не можа да ме спре да се сгре€ с един топъл душ – на свещ.  ато по закон на ћърфи, щом изл€зох от бан€та токът дойде.

Ќад€вам се да има все повече подобни меропри€ти€! ћисл€, че могат част от нашите данъци да отиват за това да има повече културни про€ви, да могат повече хора да се докоснат до класиката, ко€то за много хора е твърде далечна. ¬ такива моменти още повече съжал€вам, че Ѕългари€ е изпуснала подобни важни периоди в развитието на «ападната цивилизаци€.

5 Comments »

 1. ’а, сигурна ли си, че и на предишни€ концерт с филмова музика “ћеждузвездни войни” б€ха пропуснати? јз имам н€какъв спомен, че съм € слушал на живо темата от войните, в н€кой от тези концерти Cinema in concerto. ћоже и да е бил още по-предишни€:) ∆алко, че не го направиха днес, щеше да се върже чудесно с дъжда и всичко.

  Comment by Zmei — 11/7/2007 @ 11:45 pm

 2. —игурна съм – щото Ћъчо още мрънка, че съм го излъгала да дойде с ћеждузвездни войни, а точно неговото изпълнение спестиха рЯШЙ Ќо ’ари ѕотър, както и произведението на ƒжеймс ’орнър от “итаник, звучаха прекрасно. —тава дума за предишни€ концерт де, не за вчерашни€.

  Comment by Izida — 12/7/2007 @ 8:32 am

 3. Ѕраво на теб! ј ние се изплашихме от дъжда и не отидохме.

  Comment by Tarna — 12/7/2007 @ 10:48 am

 4. »ринче, ако б€х там, щ€х да те придружа със сигурност рЯЩВ “ези дни си мислех как ми се ходи на симфоничен концерт и се сетих, че не съм била на подобно меропри€тие откакто веднъж ходихме с теб като ученички на 9-та симфони€ на Ѕетовен. –ешила съм да след€ програмата и да посет€ скоро нещо подобно…

  Comment by Maya — 12/7/2007 @ 9:27 pm

 5. […] че все пак не усп€ да ме грабне така, както например концертът на открито с брат€та ≈шкенази или изобщо – както един концерт на живо може да те […]

  Pingback by Irina’s Weblog » —импсънс и Ѕетовен — 12/8/2007 @ 11:05 pm

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

пїњ