Irina’s Weblog

7/10/2006

ћебелен магазин Como – неравноправни клаузи в договора за поръчка

ѕреди н€колко месеца за пръв път чух за магазин Como – похвалиха ми го като отлично организиран магазин за мебели и домашни потреби. –еших да се увер€ с очите си. » наистина първите ми впечатлени€ б€ха точно такива : професионална подредба на мебелите, разнообразие от стоки, н€ма го типичното за мебелните изложбени зали лутане защото си има обозначен маршрут, който да следваш за да го обходиш цели€. “ака и на 3ти септември с Ћъчо си избрахме от там едно портманто и допълнителен кухненски шкаф. »звикахме консултант за да видим какви са сроковете за доставка. “ой об€сни, че процедурате е следната : сега се заплаща като капаро 50% от сумата, а останалата – когато ни се обад€т, че мебелите са в склада и са готови за взимане. »мат и транспорт и монтаж, който се плаща отделно. ћонтажът е 10% от цената за кухненско оборудване, 8% – за останалите. ѕонеже избраните от нас мебели ги н€ма в наличност в склада, ще тр€бва да почакаме. Ќа въпросът “ олко време?” той отговори : “—рокът е 2 седмици.” – което, решихме ние, е много добре! јко бе повече, сигурно щ€хме да изберем нещо друго, което е налично или да идем в друг магазин. ѕо-веро€тно второто, защото вече б€хме харесали в този и н€маше да видим нещо по-добро на момента рЯШЙ ј срокът на доставка до нас – ден, най-много два. —ъгласих се с услови€та, той записа данните ми и отпечата на компютъра един лист с поръчката и цените. ѕосочи : “ѕодпишете тук!”. јз подписах, отидох на касата, платихме и си тръгнахме щастливи.

» така се почна чакането… «а седмица и половина още н€маше обаждане от т€х – викам си, има време. Ќо мина и последни€ ден от тези две седмици без обаждане! ядосах се. ¬зех пак да огледам листа и какво да вид€! «адната му страна си било договор, който аз дори не съм забел€зала и който не ми бе посочен дори! » в него какво пише? „е ако не успе€т да изпълн€т 2те седмици за доставка имат право да предоговор€т нов срок, който е минимум още 3 седмици!! ƒо тук с в€рата на консултантите! ј аз си мислех, че щом е гол€м магазин н€ма да има лъжи на дребно. √решка! Ќо аз съм си виновна – следващи€ път ще преров€ листите с лупа за нещо написано дори и с шрифт 5ца…

ѕървото обаждане дойде на 26ти септември – за да ме информират, че гардеробът ми е дошъл. ќб€сних, че н€мам гардероб, а портманто и шкаф. “јмиии… значи шкафът още го н€ма, но гардеробът ви е тук.” – съгласих се да изчакам и второто да дойде преди да ги вземем на куп. ¬торото обаждане бе на 1ви октомври – и шкафът е там, мога да си ги взема. ѕонеже беше недел€, а през седмицата б€х заета, реших и аз да си позвол€ да се забав€. ¬се пак реших, че искам да имам най-накра€ тези мебели, а уикенда е идеално време за доставка и монтаж. Ќали ми казаха, че става за ден-два, отидох в четвъртък след работа да плат€ и да договор€ транспорта. ќказа се, че първата свободна дата за транспорт и монтаж е понеделник! јз се €досах и си тръгнах без да плат€ – за да мога да ида в събота с Ћъчо и поне да сме двамата като се разправ€ме със служители от този магазин. ќтидохме днес. —транното е, че на склада им има две табели – едната об€сн€ва да огледаш много внимателно за липси и дефекти, другата – че имаш 15 минути да го направиш заради натовареността на склада… ќсвен това в договора има клауза, че ако не отправ€ възражени€ веднага след огледа на стоката, то се счита, че т€ н€ма липси и дефекти.  о€то клауза е недействителна и нищожна според «акона за защита на потребителите – който закон дава 3 дни за пред€в€ване на рекламации дори при €вно дефекти. “ака че тази клауза изобщо не ме притесн€ва. ќще повече, че според нови€ «акон за защита на потребителите, срокът за отправ€не на рекламации по несъответстви€ с договореното е вече не 3 дни, а 2 години!! » така договорихме транспорта и монтажа, ще имаме мебелите утре (защото макар и жената да не искаше, шофьорът мина случайно и каза, че му е по път и ще го смести), но ще ги монтират другата събота – просто н€ма кой да отсъства от работа само заради едно сглоб€ване през седмицата, а през този уикенд н€ма кой да го монтира. ƒо тук с доставката за един, най-много два дни. «а това и си тръгнах без да плат€ и дойдох после с подкрепление – Ћъчо. » понеже не аз, а превозвачът взима стоката, той тр€бва да направи огледа вместо мен и да приеме липсата на дефекти.

Ќа излизане от магазина не пропуснах да им изпиша една страничка в книгата за впечатлени€ наред със забележки като “—упер сте!” или “ћострите тр€бва да са с отстъпка – научете го, защото IKEA идва…”. ћо€та бе нещо от сорта :

 огато стъп€ в гол€м магазин очаквам, че мога да в€рвам на консултант-продавача когато той каже : “—токата ще е в склада ни след 2 седмици” и т€ наистина ще е там след 2 седмици, не след 4! —ъщо така, че щом той каже : ““ранспортът и монтажа ще стане за ден, най-много два”, той наистина ще се осъществи за толкова време, а не за седмица! ќсвен това ако ми б€ха посочили изобщо, че има задна страна с договор, щ€х да го прочета и н€маше да подпиша тези услови€ и никога н€маше да ви стана клиент! «а това и ще публикувам услови€та от договора ви в Internet, за да ги прочетат другите.

¬аш бивш клиент,
»рина ћарудина
07.10.2006

≈то и клаузите, които не одобр€вам :

 1. Д упувачът получава стоката в склада на продавача. “ой е длъжен да й направи незабавен и обстоен оглед за евентуални недостатъци или несъответстви€. ¬ случай, че купувачът не направи веднага след огледа възражени€, се счита, че стоката отговар€ напълно на договореното и н€ма отклонени€ в качеството, недостатъци или дефекти.Ф Ц според ««ѕ имам право на рекламаци€ поради несъответствие на получената стока с договореното в срок от две години, но не по-късно от 2 месеца след откриването на несъответствието. “ака че за мен клаузата е невалидна. ¬иж чл. 105 и чл. 126. (1) от ««ѕ.
 2. Дѕри про€вата на скрити дефекти купувачът има право на рекламаци€ в съответствие със задължителните законови разпоредби….. »сковете по тази точка могат да се пред€в€т от купувача в тримесечен срок от предаването на стоката.Ф – отново според ««ѕ важи срока, описан в горната точка. » тази клауза за мен е невалидна.
 3. Д¬с€какви претеции за обезщетение (с изключение на свързаните с увреждане на хора) към нас и нашите сътрудници губ€т давност 12 (дванадесет) месеца след настъпването на вредата.Ф Ц според член 139 от ««ѕ ДЌищожна е вс€ка клауза в договор, ко€то предвижда освобождаване или ограничаване отговорността на производител€ към увреденото лице за вреди, причинени по този раздел.Ф —ледва и текста на чл. 140 ал 1 : Д»скът за обезщетение на вреди, причинени от дефект на стока, може да се пред€ви до три години от датата, на ко€то ищецът е узнал или е следвало да узнае за вредата, дефекта и самоличността на производител€.Ф

P.S. √орните тълкувани€ са мои лични тълкувани€ и не обвързвам никого с т€х, както и не гарантирам т€хната 100% в€рност. ≈динственото, което прав€, е да съпостав€м еквивалентни членове от договора с членове от «акона за защита на потребителите.

ѕрилагам и обещаните пълни услови€ на договора с “ћебели Ћудвиг Ѕългари€”, чийто е магазинът Como ( омо) в ћладост 4 – аз държа на думата си и не искам да ги разочаровам. –азчитането им не бе лесно тъй като шрифтът е достатъчно малък за да се побере всичко на лист A4, а фактът, че от другата му страна е печатан текст на принтер “помага” още повече. »зползвала съм удебелен курсивен шрифт за текст, който е добре да прочетете :

ќбщи услови€
«а доставка и продажба на стоки на
Дћ≈Ѕ≈Ћ» Ћ”ƒ¬»√ ЅЏЋ√ј–»яФ ќќƒ

I. —ключване на договор
ƒоговорите за доставка на стоки или извършване на услуги се считат за сключени, когато поръчката на купувача бъде приета от нас. «а приемането на поръчката купувачът ни дава срок от две седмици. јко в рамките на този срок не откажем поръчката, т€ се счита за приета, а договорът за сключен. ¬ъв всички случаи, когато ние сме издали фактурата и/или касова бележка за съответната стока, договорът се счита за сключен.

II. ѕрава на Дћебели Ћудвиг Ѕългари€Ф ќќƒ при нарушаване на договора от страна на купувача :
 огато купувачът не изпълн€ва услови€та по договора и по-специално когато купувачът:
– просточи плащане;
– при договорка за досaтв€не по негово нареждане не даде такова нареждане въпреки предупреждение от наша страна или
– откаже окончателно и необосновано получаването на стоката,

ние имаме право по наш избор:

– да развалим едностранно договора по реда на чл. 87 ал. 2 ——ƒ и 201 “«, без даване на допълнителен срок на изпълнение, като в тези случаи се счита, че изпълнението за нас е станало безполезно;
– във връзка с изричното желание на купувача за изпълнение на договора по отношение на поръчани, но още недоставени стоки, да поискаме предварително плащане на ц€лата цена на стоките или
– при направено авансово плащане на част от цената да изпълним договорените си задължени€ чрез доставка на част от стоката, чи€то цена се покрива от направеното авансово плащане и да се откажем едностранно от договора в онази му част, ко€то е останала неизпълнена от страна купувача. ¬ърху направените авансови плащани€ не се начисл€ват лихви.

«апазваме си правото за други претенции и по-специално за обезщет€ване на евентуални вреди.

III. ”слови€ на плащане, неустойки за забава, задължение за съобщаване на промени в адреса
– ‘актурите ни се заплащат незабавно при издаването им или когато предаването на стоката не може да стане по причини, независещи от нас в тридневен срок от издаване на фактурата непосредствено преди фактическото достав€не / получаване на стоката без каквито и да е било удръжки, включително и при частни доставки. ѕри забава на плащането от страна на купувача имаме право да начислим неустойка за забава в размер на 2 % (два процента) върху останалата за плащане сума за всеки започнат календарен месец забава, а също да начисл€ваме такса за вс€ко предупреждение в размер на 30 лева. ќсвен това купувачът се задължава в случай на забава от негова страна да заплати разходите за съответните правомерни и целесъобразни извънсъдебни стъпки за събиране и внас€не на дължимите от него суми и особено за таксите за инкасиране, както и разходите по отправени чрез адвокат предупреждени€.
– јко има договорка за плащане на части след като ние извършим доставката, купувачът не изпълни задължени€та си за плащане, ние имаме право да изискаме пълни€ размер на останалата за плащане сума (предсрочна изискуемост), и по-специално когато купувачът просрочи с 6 седмици падежа на плащането и ние сме му изпратили предупреждение за пропуснати€ срок и сме му дали допълнителен срок за плащане от две седмици, но нашето предупреждение не постигне успех.
—рокът на доставка / получаване на стоката може да се удължи едностранно от нас с 2 седмици. јко купувачът просрочи приемането на сроката, можем да начислим разходи за съхранението й в размер на 1 % (един процент) от продажната й цена за всеки започнат календарен месец. ќсвен това имаме право едностранно да развалим договора и да изискаме заплащането на възникналите в рази връзка за нас разходи за развал€не на договора, или еднократна неустойка не по-малко от 10% от стойността на стоката, предмет на договора.
– ƒо пълното заплащане на продажната цена купувачът се задължава да ни съобщава незабавно за промени в адреса си.  упувачът е длъжен да поеме разходите за неуспешни опити за доставка както и за издирване, причинени поради сгрешен или непълен адрес, а също и за несъобщаване на промени в адреса.
– ѕри развал€не или частично развал€не на договора ние си запазваме правото да пред€вим претенции в размера на действително възникналите за нас вреди. ѕри всички случаи си запазваме правото да изискаме заплащането на 20% (двадесет процента) върху стойността на поръчката плюс законни€ размер на ƒƒ— като обща неустойка.
– јко развалим договора поради забава на плащането след извършена доставка, можем да пред€вим претенции за възмезд€ване на съответните направени от нас разходи както и за подход€що обезщетение за евентуално ползване и амортизаци€ на стоката.

IV. —рокове за доставка от Дћебели Ћудвиг Ѕългари€Ф ќќƒ
– јко не можем да спазим договорени€ срок за доставка, купувачът ни дава подход€ща отсрочка, ко€то започва да тече от дата на постъпване на писмената претенци€ за забава от страна на купувача. ƒопълнителни€т срок за доставка е най-малко 3 /три/ седмици.
– ƒоставка на части е допустима, когато е оправдана по същество

V. —ъдържание на услугите и гаранци€
– «апазваме си правото на обичайни в търговската практика отклонени€ в цвета и шарката на дървени повърхности с незначителен характер. —ъщото важи за обичайни в търговската практика отклонени€ при кожа и текстилни издели€ (напр. дамаски и декоративен текстил).
– ѕри гардероби и секционни мебели наименованието на вида дървесина се отнас€ за по-важните предни панели и страниците. »зползването и на други видове дървесина, фолио или пластмаса, особено при детайлите от масивно дърво, е обичайна търговска практика и е допустимо.
– ѕредварително дадените размери на мебелите и предметите и уреди за вграждане, които се достав€т, са приблизителни. «апазваме си правото на обичайни в търговската практика незначителни отклонени€;
– ѕри покупки, финансирани с банков кредит, или при споразумение за авансово плащане на част от стойността, срокът за доставка започва да тече от датата на разрешаване на кредита или финансирането на остатъка от закупната стойност от съответната банка или след постъпване на пълни€ размер на авансовото плащане.
–  упувачът получава стоката в склада на продавача. “ой е длъжен да й направи незабавен и обстоен оглед за евентуални недостатъци или несъответстви€. ¬ случай, че купувачът не направи веднага след огледа възражени€, се счита, че стоката отговар€ напълно на договореното и н€ма отклонени€ в качеството, недостатъци или дефекти. ¬ случаите, когато стоката се получава от името и за сметка на купувача от транспортна, спедиторска или логистична фирма, тези задължени€ на купувача се упражн€ват от тази фирма. — предаването на стоката на превозвача/спедитора се счита, че стоката е предадена без възражени€ на купувача.
– ѕри про€вата на скрити дефекти купувачът има право на рекламаци€ в съответствие със задължителните законови разпоредби. ѕо този начин купувачът има право на избор между подм€на или поправка на стоката, освен ако избрани€т от купувача вид гаранционен инструмент е невъзможен за нас или е свързан с непропорционално високи разходи. јко подм€ната или поправката се окажат невъзможни, купувачът принципно има право на отбив от цената или развал€не на договора, като при незначителни дефекти е допустим само отбив от цената. »сковете по тази точка могат да се пред€в€т от купувача в тримесечен срок от предаването на стоката.

VI. √аранци€ за цената, запазване на правото на собственост
– Ѕанков кредит / финансиране на останалата част от продажната цена : при закупуване на стоката чрез вземане на кредит или при финансиране на останалата част от продажната цена от банка, купувачът се задължава в срок до четиринадесет дена да ни предаде всички документи, необходими за обработка на за€влението му, включително удостоверение, че работи и за размера на получаваното от него трудово възнаграждение, а за лица, които н€мат българско гражданство се изисква освен това и разрешение за пребиваване, което да е в сила не по-малко от 6 месеца след датата на евентуалната покупка на стока, както и във всички случаи изискваната от банката деклараци€/договор за поръчителство или друго обезпечение. ¬ случай на закъснение при предостав€нето на тези документи ние имаме право едностранно да развалим договора за доставка без да даваме допълнителен срок за изпълнение и да начислим на купувача такса за обработка в размер на 10% от цената на стоката, предмет на договора, но не по-малко от 100 лв.
– јвансови плащани€ се удостовер€ват с касово потвърждение, касов бон или друг равностоен документ.
– ƒо пълното изплащане на всички задължени€, произтичащи от договора, стоката остава собственост на продавача.  упувачът се задължава да опазва собствеността на продавача по съответни€ начин, дори когато доставените стоки не са предназначени непосредствено за купувача, а за трето лице. ¬ този случай купувачът е длъжен изрично да информира третото лице за обсто€телството относно запазването на собствеността.
– ¬сички договори със запазване на собствеността до окончателно изплащане на цената, които са на стойност над 3 000 /три хил€ди/ лева, подлежат по едностранна преценка на продавача на вписване в –егистъра за особените залози към ћинистерство на правосъдието. ¬ тези случаи купувачът се задължава да даде на продавача писмено нотариално заверено съгласие за вписване в регистъра, най-късно към момента на получаване на стоката, както и да поеме всички разходи, свързани с това вписване.
– ¬с€ка см€на на местонахождението на стоката, по отношение на ко€то имаме запазено право на собственост, както и намеси на трети лица в нашата собственост и по-специално съдебни запори, тр€бва да ни се съобщават незабавно като се прилага запорното съобщение (заповед).  упувачът се задължава да съобщи незабавно на кредиторите или съдебни€ излълнител за нашето запазено право на собственост. ќсвен това той се задължава в случай на евентуален съдебен процес в тази връзка и по-специално при започване на принудително изпълнение върху такава вещ да предприеме всички действи€ за запазване на собствеността ни и да ни обезщети за претърпените вреди, както и да ни предпазва от последващи вреди и искове.

VII. ќтговорност за вреди, ограничена отговорност, давност:
– Ќие не поемаме вреди, пречинени поради незначителна небрежност. “ази ограничена отговорност важи и за всички лица, за които отговар€ме въз основа на законови разпоредби, а също и за вс€какви видове вреди, особено последващи вреди, с изключение на увреждани€ на хора.
– ¬с€какви претеции за обезщетение (с изключение на свързаните с увреждане на хора) към нас и нашите сътрудници губ€т давност 12 (дванадесет) месеца след настъпването на вредата.
– ќграничени€та на отговорността, съгласно горните алинеи, важи и в случай на развал€не или н€какъв друг вид отм€на или сторниране на договора, дори и когато е с обратна сила.

VIII. ќбщи разпоредби
– ƒопълнителни работи и особено работи, надхвърл€щи договора за доставка, се фактурират по подход€щи цени и се заплащат в брой най-късно при приемането им.
–  упувачът приема за сведение и се съглас€ва личните му данни, фигуриращи в договора за продажба, да бъдат запаметени и обработени за целите на счетоводството ни и на картотеката за развитие на пазара и клиентелата. “ези данни ще се използват за изпълнение на законови разпоредби, за осъществ€ване на движението по плащани€та и за рекламни цели на нашето предпри€тие.
– ¬сички спорове във връзка с насто€щи€ договор се отнас€т в зависимост от стойността на спора до родово компетентни€ съд в град —офи€.
– Ќасто€щите ќбщи услови€ са утвърдени със заповед на управител€ на Дћебели Ћудвиг Ѕългари€Ф ќќƒ от 7ми март 2005 и се считат за неразделна част от всички договори за продажда и доставка, които дружеството сключва със свои клиенти след тази дата.

ѕрепоръчвам на всеки, решил да купува мебели от  омо, да се запознае подробно с тези услови€ – най-добре от самата бланка, ко€то ви дадат за подпис в магазина. » да прецени за себе си дали го устройват.

37 Comments »

 1. ’мм! ѕортманто… това не са ли две €ки дупки+гипс в стената?

  Comment by ƒончо — 8/10/2006 @ 11:22 am

 2. рЯЩВ Ќе, това е ц€ло портманто, което н€ма закачане за стена – предвидено е от самото начало. ≈дин вид “компактен гардероб”.

  Comment by Izida — 8/10/2006 @ 12:07 pm

 3. ’е, хе, ƒончо пак заподозр€ разбиването на апартамента :).

  »ра, ти сръчни при€тели н€маш ли си, та ще ги чакаш те да дойдат да ти сглоб€т портмантото? ƒа беше свирнала, вече щеше да си си окачила дъждобрана (като се има предвид времето) ;).

  ј за липси и прочее, се сещам за леглото, което купихме на Ѕоби за новата й квартира. ≈дно от тези, чиито матрак се вдига на пружини и отдолу има м€сто за сума ти боклуци. “а, имаше си всички части, винтчета и дупки. ќбаче, докато го сглаб€х се оказа, че от едната страна дупките, за които се хваща механизма на пружината са по близо отколкото тр€бва. ƒали са ползвали грешен шаблон, дали некадърен “майстор” или не знам, но се наложи да разширим доста дупката, за да хванем механизма. ¬реме за рекламаци€ н€маше, иначе Ѕоби тр€бваше да спи на зем€та.

  ѕоздрави ≈му

  Comment by Emu — 8/10/2006 @ 1:29 pm

 4. «дравейте,
  ѕодобна епопе€ изжив€ваме в момента и ние с  омо.ѕрез септември купихме детска ст€ и спалн€ от т€х общо за около 3000 лв.
  —лед като чакахме подобно на ¬ас, отидох и платих пълната сума вкл. транспорт и монтаж.  огато дойдоха да монтират се оказа, че страничната греда на спалн€та е разцепена на две и пуснаха рекламаци€. Ќа мо€ въпрос “ ога ще оправите дефекта?” ми отговориха, че до 1 месец ще получат резервна греда и ще дойдат да € монтират. Ѕ€ха се обадили на мъжа ми да чака днес от 9 до 12ч. » след като мо€ мъж си изгуби ц€л предиоб€д и те не дойдоха, дори не се обадиха, му казали “јми ще дойдем утре”. «атова вл€зох в интернет, за да си изплача разочарованието. Ќикога повече н€ма да стъп€ в този магазин. ƒано да дойде по-скоро IKEA

  Comment by Boryana — 18/10/2006 @ 4:30 pm

 5. Ќаши€т монтаж бе записан предната събота за тази събота – първи€т свободен ден за техните монтажисти, който е свободен и за нас. ѕрецених, че не ми се чака майстор в работен ден и б€х права.

  —утринта в събота станах в неестественото за събота време – 9 часа сутринта. »мах колет от Amazon.com с книга, уведомлението за което получих предната вечер. –еших да не ход€ сега с риск да изпусна възможността да чета в недел€ (пощата най-веро€тно не работи). Ќо след като стана 10:30 реших, че предпочитам да ида. Ѕързах като луда и за 30 минути се прибрах с книгата. —еднахме да закусим – тр€бваше да се усет€, че щом майстора не дойде точно като €д€хме, €вно нещо не е наред. Ћъчо искаше да звъни, аз казах да изчака – €вно са се забавили н€къде. ѕосле полегнахме пред телевизора и като се събудихме – вече станало 16:30 и ние още имаме 4 кашона в коридора вместо портманто и шкаф!

  “огава вече Ћъчо звънна – след като им об€сни, че чакаме от сутринта за монтаж и никой още не е дошъл, жената отсреща разпита за адрес и име. ќказа се, че ни н€мали в списъка си! “јма платено ли е?” – естествено, че е платено – преди точно седмица! ѕомоли да изчакаме да ни звънне. —лед 5 минути се обади и об€сни : “—танала е €вно н€каква грешка – монтажист тръгва към вас на момента и след 40на минути ще е при вас.”

  ћонтажистът дойде в 17:30 също много учуден – обадили му се “на пожар” да отиде на монтаж, €вно е имал други задължени€ за ден€. „овекът си свърши работата отлично. Ќа тръгване не пропуснахме да пишем на договора нашите забележки – а именно закъснението при монтажа. «нам, че той не е виновен – и човекът €вно го разбираше. Ќо организаци€та им категорично тр€бва да се подобри ако не искат да загуб€т други клиенти освен мен!

  Comment by Izida — 18/10/2006 @ 4:48 pm

 6. Ќа мен ми тр€бваше евтин и не непременно качествен кухненски шкаф за балкона. ѕоръчах го на 29.08.2006 и б€х подлъгана по същи€ начин от консултанта им – той не ми посочи договора на гърба. Ќо, който се минал, минал се – да съм гледала. ѕредплатих им изц€ло сумата 200 лв. —лед като срокът за доставка (17.09) не бе спазен на 5 октомври им пуснах с обратна разписка една злобна “ѕретенци€ за забава”. » можете ли да си представите нахалството им да ми се обад€т на мобилни€ телефон (който не съм посочила в претенци€та) в 21 ч. вечерта и да ме уведом€т, че шкафът ми бил пристигнал на 30 септември, но н€как станал пропуск и не ми се обадили.  оето не е в€рно, тъй като аз лично се обаждах да питам и ми отговориха, че стоката още не е пристигнала. –азгневих се ужасно, едва след което девойката отсреща ме уведоми, че е управителката на магазина, но не си каза името… —транни маниери имат ти€ хора за работа с клиенти. Ћично управителката ти се обажда по вечерна доба.
  ¬последствие се оказа, че монтажът вече не е 10% от стойността, както когато съм подписвала договора, а минимум 40 лева. ƒа, но аз си поръчах евтин шкаф, а не такъв, който набъбва с транспорт и монтаж с 60% върху цената си. —лед много нерви ги убедих, че аз не нос€ вина за техните грешки и отново “управителката” ме сюрпризира, че монтажът и траспортът ще минат за сметка на магазина. ≈, това вече е нормално отношение към клиент, пред когото са се изложили.
  ћонтажът беше вчера, но епопе€та не е приключила… Ўкафът се оказа нещо несполучлив – вратите и чекмеджетата вис€т във всички посоки. ’ората, които го монтираха, се стъписаха от вида му и дори рекламаци€та подписаха те, а не аз. —ега ги чакам да ми назначат нова дата за монтаж…
  ўе ми се да си б€х купила български шкаф – макар и по-скъп, н€маше да си съкрат€ живота. ўе ми се също така просто да ми върнат парите и да забрав€, че ги има.
  „уд€ се, дали да не вл€за в контакт с виенската фирма-майка и да ги уведом€ какви ги върши малоумната им представителка за Ѕългари€.
  Ќа всички останали горещо препоръчвам да не им стъпва кракът в този безобразен магазин. “ой не отговар€ на никакви стандарти за обслужване – нито европейски, нито български.

  Comment by ќдисима — 19/10/2006 @ 2:30 pm

 7. ..ами какво да ви кажа, хора…ќтносно » ≈ј…това н€кой по-нагоре ми го “взе от устата”… от 3 години се мол€ » ≈ј да дойде на Ѕ√ пазара. ∆ив€х извън граница и знам за какво става въпрос…  ќћќ са само бледа имитаци€ на това, което са » ≈ј като магазини и цени.
  ќще когато откриха  ќћќ ходихме да разглеждаме със съпруга ми. –адвахме се, че има вече гол€м мебелен магазин за масови€ потребител, но уви… Ќикога нищо не съм си купила от там и не съм се и опитвала да си го купувам.
  Ќе може и дума да става за сравнение с » ≈ј. ¬  омо обзаведените кътове са мърл€ви и недоизпиппани и то на фона на доста ¬»—ќ » цени….–азочаровахме се и си тръгнахме от там…
  ¬ече 3-та година откак съм си в Ѕ√ се мол€ да дойде » ≈ј! ƒано…!

  Comment by ѕепи — 1/11/2006 @ 4:28 pm

 8. ѕепи само да доуточн€ – н€мам нищо общо с  ќћќ, ама то твойта работа малко като за лисицата и гроздето. ћърл€во ?? Ќедоизпипано ??? “ио в ред ли си ??? ѕърво  ќћќ по никакъв начин не имитират » ≈ј, щото ако в » ≈јможе да се загубиш, то в  ќћќ си е доста подредено. “о и аз жив€х доста години на запад и мога да кажа: дано » ≈ј да не идва. “огава проблемите ви с  ќћќ ще ви се вид€т просто нищожни.  огато си купите нещо, наречено според » ≈ј “мебел” и почнете да сглоб€вате, когато видите, че имате повече болтове от необходимото, но те никъде не пасват, когато едната вратичка е с 1см по дълга от другата…. да продължавам ли. ≈ да » ≈я са добри по отношенив на домашните аксесоари: панери, кошници … јма за мебели са под вс€каква критика.  ато допълнителна информаци€ бих казал само че един от производителите на мебели за » ≈ј е завод “—редна гора” —т. «агора – тъщата работи там и много добре знам за какво тече реч. ¬ √ермани€ има една перефразирана реклама когато стане дума за » ≈ј: Schraubst du noch, oder lebst du schon , което в превод значи: ќще ли сглоб€ваш или вече живееш? “олкова от мен да не ви занимавам повече. јко н€кои не е съгласен н€ма да му се сърд€, но само ви мол€ не очерн€йте и без друго малкото бели неща в тази държава (колкото до договорите и консултантите на  ќћќ можете директно в магазина да се оплачите, аз тука просто темата » ≈ј изкоментирах).

  Comment by ƒеско — 2/11/2006 @ 12:52 pm

 9. “јко н€кои не е съгласен н€ма да му се сърд€, но само ви мол€ не очерн€йте и без друго малкото бели неща в тази държава (колкото до договорите и консултантите на  ќћќ можете директно в магазина да се оплачите, аз тука просто темата » ≈ј изкоментирах).”

  @ƒеско:  акто написах в самата тема – аз вече се оплаках там! јко ги интересува, ще прочетат коментара ми и ще се погрижат в бъдеще да не се случват подобни непри€тни ситуации. » най-вече – ще си оправ€т договора!!
  ўом са написали подобен абсурден договор, то е време да си поемат отговорността за разглас€ване на тази информаци€! «ащото клиентите имат право на информаци€! » защото клиентите не са безмозъчни същества, на които просто тр€бва да се пробута нещо.

  »наче съм много разочарована, че вратите на този магазин се затвориха за мен (защото не бих стъпила повече в магазин, който не уважава клиентите си), защото организаци€та ми хареса наистина! Ќо…

  Comment by Izida — 2/11/2006 @ 12:59 pm

 10. ƒобре де аз нещо за договорите да съм казал. «а » ≈ј ми беше на мен думата !!! ј вашата тема госпожо е добра и не€ хич не съм € коментирал, тъй като аз не съм си патил от  ќћќ и н€мам право да вземам отношение. ѕак казвам за » ≈ј иде реч и коментара ми беше по повод изказването на ѕепи. явно все още не сме се научили да четем написаното, така е из цели€ Ѕ√ уеб

  Comment by ƒеско — 2/11/2006 @ 1:06 pm

 11. @ƒеско, дано не си прав за » ≈ј. Ќо аз все повече изб€гвам големите магазини – чаках ги с нетърпение да дойдат, сега като са тук : търс€ малките. «ащото в малките на продавачите много повече им пука дали клиента е доволен и дали пак ще влезе. ƒокато в големи€ магазин на консултанта €вно не му пука – проблем на шефовете е да гарантират приток на клиенти чрез реклама, те просто заработват заплата.

  ƒо момента мебели си правех по поръчка – €вно ще се върна към този вариант.

  Comment by Izida — 2/11/2006 @ 1:11 pm

 12. Ќа скоро правих ремонт у дома и за кухненски мебели се обърнах към ј–ќЌ – ѕќ—“–јƒј’ !!! ƒва шкафа б€ха доставени след 7 седмици, при положение че б€ха обещани да пристигнат седмица след поръчката, станала била грешка казаха.  ажете ми кои може да изкара 7 седмици без мивка в кухн€та? Ќеустойката ко€то тр€бваше да получа според договора беше в размер на 2,79 лв. ’алал да им е както се казва. “ова си е подигравка. ѕроблема в Ѕ√ е, че когато човек си купува нещо и му връчат н€какъв договор за покупка то повечето от нас не са свикнали да четат предварително. » когато стане фал тръгваме да се оплакваме. —амо да попитам: Ќ€кой да си е чел договора с мобилни€ оператор? ј с Ѕ“  за телефона или интернета. ѕроблема също така е че договорите които ни предлагат не подлежат на коментар от наша страна. »ли слагаш подписа или си оставаш без мебели и търсиш начин да си ги набашиш от друго м€сто.  олкото до големите магазини съм напълно съгласен. Ќатъпкани са до горе с нискокачествена стока и нискоквалифицирани консултанти които са там единствено за да закърп€т семейни€ бюджет. Ќаскоро дори об€сн€вах в ѕрактикер на един от консултантите разликите между латексовата бо€ и бо€та на варова основа. “ака е. » така ще бъде.

  Comment by ƒеско — 2/11/2006 @ 1:30 pm

 13. […] Ќад€вам се предупредителните мерки и заплахата от съдебни искове да принуди и търговци като “ћебели Ћудвиг Ѕългари€” ќќƒ (собственик на магазина за мебели Como) да оправ€т абсурдни€ си договор! —м€там да след€ темата и да вид€ как се развива. […]

  Pingback by Irina’s Weblog »  омиси€та за защита на потребителите откри неравноправни клаузи в договори на търговци за мебели — 22/11/2006 @ 10:43 pm

 14. IKEA поне в —јў е супер, аз съм много доволна.
  и като качество, и като цени
  2 неща обаче си заслужават да се споменат : за единични неща – гардероб, спалн€, щкаф – доставката и монтажа от IKEA са просто твърде скъпи. ако човек си купува ц€ла кухн€ – да, но за 1 шкаф или гардероб просто не си струва да платиш 40% отгоре на цената за доставка и монтаж. така че практиката е – сглоби си сам рЯЩВ

  не мога да се съглас€ с коментара че липсвали болтове. инструкциите за сглоб€ване са направени като за 3токласници, и ако наистина липсват болтове, то ще по-скоро случайност, отколкото закономерност, ко€то IKEA просто н€ма как да не коригира. може би защото винаги можеш да го върнеш (дори и разопаковано) и ще ти възстанов€т пълната цена

  Comment by запозната с » ≈ј — 27/12/2006 @ 5:01 pm

 15. Ќе бива да се генерализира – нито за големите магазини като ц€ло, нито за малките – и в двете категории си има положителни и отрицателни страни, а всичко зависи от конкретни€ представител, но общото в случа€ е, че става въпрос за вносни мебели, които са средна категори€ като качество и съответно като цена. Ќо при нашите услови€ тази цена съвсем не изглежда средна и съответно се получава разминаване между очаквани€та на клиента и резултата. Ќо дори и за мебели средна категори€ си струва да се консултирате със специалист, за да се избегнат разочаровани€ или поне да сте на€сно какво можете да очаквате. ј и наистина в момента все още има български производители, които предлагат качествени мебели и то на цени сравними с нискокачествените мебели на н€кои от споменатите ‘големи’ магазини.

  Comment by trendoffice — 1/3/2007 @ 6:56 pm

 16. √оворим за различни неща – вие говорите за качеството на стоката, аз говор€ за качеството на услугата! Ќ€мам оплаквани€ (и се над€вам и занапред да е така) от мебелите, които купих. Ќо имам оплакване от консултирането им – от това, че ме излъгаха за срока на доставка, че не ми предоставиха възможност да се запозна€ с договора, че се опитаха да ме излъжат за правата ми по отношение на срока и начина за пред€в€ване на рекламаци€. “ова не зависи по никакъв начин от мебелите, а единствено от търговските практики на конкретни€ магазин.

  Comment by Izida — 1/3/2007 @ 9:09 pm

 17. «дравейте, чета и всичките ви проблеми аз имах в ј… ќ , с едно детско двуетажно легло което н€ма да ви казвам в какво състо€ние дойде, излъгаха ме че е ново а си беше разглобена мостра.— триста мъки и заплахи усп€х да си взема парите.
  ¬ Ћабиринт взех обзавеждане за хола, от гарнитурата съм горе долу доволна, но от секциата не/все още си чакам едни панти, да не говорим че все аз звън€х и никой не ме уведом€ваше за нищо, то дръжки липсваха, то панти все още

  ………………………….

  Comment by јйко — 26/6/2007 @ 11:08 am

 18. ”важаеми г-не/ г-жо ”правител на мебелен магазин Д омоФ,

  “ова писмо е в отговор на нелюбезното и възмутително поведение на ¬ашата служителка от отдел Д“ранспортФ.
  ћол€ да обърнете внимание, че причина за нискокачественото обслужване и недопустими€ тон към клиентите не е единствено личната култура и възпитание на служителите ¬и, но и погрешно заложен модел за организиране на транспорта, противоречащ на основни бизнес принципи.
  “ъй като е твърде веро€тно е да н€мате наблюдени€ върху всички свои служители и т€хната работа, насто€щото писмо ще даде представа на ¬ас, взимащите решени€, как се осъществ€ва най-важната ¬и връзка Ц тази с клиента. »скрено се над€вам, че ще инициирате съответни мерки, преди подобни на моите редове да се по€в€т в още н€ко€ интернет страница, форум или блог от поредни€ лошо обслужен клиент на Д омоФ.
  — при€тел€ ми чакахме допълнително повече от месец за гардероба, който б€хме поръчали още на 15.07 Ц срок, който до насто€щата дата е 2 пъти просрочен според п.≤≤≤, т.3., от договора. ѕричина за забав€нето се оказа, че стоката била пристигнала с тежки транспортни дефекти Ц факт, за който ние не само че не носим вина, но б€хме принудени да приемем последстви€та от него, без каквото и да е компенсаци€ или обезщетение. ¬ тази връзка, предмет на основен преглед и редакци€ следва да е договорът, тъй като е изготвен некомпетентно, включва очевидно неправомерни и противоречащи на «акона за защита на потребителите клаузи, които продължават да съществуват, въпреки отзвука в общественото пространство – http://blog.marudina.net/?p=238#comment-49462 .
   огато днес, 11.08., доплатихме останалата част от гардероба и отидохме да за€вим транспорт, се оказа, че това може да се случи едва след седмица Ц на 17.08! —лужителката се държа крайно нелюбезно с нас, като ни за€ви че независимо от това, че в момента има свободна кола и служителите не са по адреси, то гардеробът ни не може да бъде транспортиран днес, освен ако не желаем т.нар. Декспресен транспортФ, който е на 3 пъти по-висока цена! »нтересно как има свободни часове за експресен транспорт, а за обикновен тр€бва да се чака ц€ла седмица! Ќа въпроса ни след като има свободен час в момента, не би ли следвало да се преместват часовете и така клиентите да се обслужват по-бързо, т€ се отнесе изключително обидно с репликата: Д¬ие оставете хората да си мислим каквото си искаме, ¬ие ми кажете ще искате ли експресен транспорт или не!Ф.
  »зл€зох от магазина шокирана от начина, по който б€х обслужена. ќбидиха ме, защото попитах за модела на транспортиране на стоката и защото дръзнах да изтъкна €вните му недостатъци Ц измислен по начин да ощети потребител€ откъм време или да го ограби на момента. ѕри положение, че оставихме повече от 1500 лв в този магазин, не е ли логично, както е с всички мебелни магазини на запад, транспортът да е безплатен?! Ќо дори и да не е, клиентът със сигурност не получава отношение, каквото срещнах аз в Д омоФ.
  ¬ заключение бих искала да спомена, че имате сериозен проблем с клиентите Ц служителите ¬и следва да преминат през обучение за работа с клиенти, договорът ¬и тр€бва да се ревизира и актуализира според новите клаузи в «акона за защита на потребителите и не на последно м€сто Ц не се излагайте с тези срокове за транспорт, ако тр€бва наемете друга фирма с необходими€ брой камиони и служители, но да предлагате свободен час едва след седмица Ц това е непрофесионално и смехотворно.
  Ѕих искала да ¬и уведом€, че копие от това писмо е разпратено до редица интернет форуми и блогове с откровени€ призив към изключително внимание при покупка на мебели от магазин Д омоФ и при възможност за избор на алтернативна стока от друг мебелен магазин.  райно време е управителите да разберат, че клиентите н€ма да търп€т подобно отношение и че пазарът ще изхвърл€ онези фирми, които не се съобраз€ват с елементарни учебникарски правила на обслужване, поведение и организиране.

  — уважение,
  ’ристина …овчева

  Comment by ’ристина …овчева — 11/8/2007 @ 8:13 pm

 19. @’ристина, радвам се, че все повече хора про€в€ват характер и не се примир€ват с посредствените търговски услуги, които масово ни заливат.

  —амо една забележка – жената на гише ““ранспорт” не е служителка на  омо! Ќа касовите ми бележки за мебелите пише “ћебели Ћудвиг Ѕългари€” ќќƒ, докато транспортната услуга е от името на “„.ќ.ќ.ќ.” ≈ќќƒ. “.е. напълно е възможно да си заплатите за транспорт в друга фирма.

  »наче  омо за мен пак са си виновни сами – те са предоставили в сво€ магазин м€сто за транспортната фирма и един вид € препоръчват на клиентите си по този начин! “ака че ще си нос€т последстви€та.

  Comment by Izida — 11/8/2007 @ 9:22 pm

 20. «дравейте √оспожо …овчева!

  ѕолучих ¬ашето писмо. Ѕлагодар€ ¬и за полиженото усилие да опишете непри€тното прежив€ване, което сте имали в —ќћќ. «а всеки управленец е важно да знае, какво се случва в негово отсъствие, особено ако това наран€ва доброто име на фирмата, бизнеса и усил€та за коректно обслужване.

   олегите ми и аз, в качеството ми на управител и съдружник в “ћебели Ћудвиг Ѕългари€” ќќƒ, живеем и се издържаме единствено и само от продажби, което означава, че стартирахме и се развиваме, единствено и само благодарение на клиентите, които ни гласуват доверие, чувстват се обгрижени и се връщат отново.

  «а ¬аша информци€, ќбщите услови€ към договора ни са съгласувани с юристите от  омиси€та за защита на потребителите, като сме отработили вс€ка клауза, към ко€то е имало направена препоръка за пром€на в полза на потребителите.

  «апазвам си правото да ¬и пиша отново, след като се информирам за потробностите покрай ¬ашата покупка и неуспешни€ ¬и опит да си за€вите транспорт. јко не ¬и затрудн€вам, ¬и мол€ да ми посочите ¬аши€ клиентски номер или номера на договора ¬и: и двата се намират върху договора.

  ѕоднас€м искрените си извинени€ за непри€тното начало на неделни€ ¬и ден. ѕожелавам ¬и спокоен следобед!

  — ц€лото ми уважение към ¬ас като към мой клиент, оствам на разположение,

  Ѕорислава  остова – управител
  ћебели Ћудвиг Ѕългари€ ќќƒ
  —ќћќ

  e-mail: kostova@como.bg

  Comment by Ѕорислава  остова — 13/8/2007 @ 8:41 am

 21. «дравейте всички излъгани като мен,но този път от друга гол€ма и ¬≈Ћ» ј верига като јико и Ћабиринт.Ќе знам дали бих ¬и успокоила ,но на същото дередже са и там.Ќаправо си скъсах нервите с т€х.Ќе знам дали има друга такава държава в ко€то си плащаш авансово ,фирмата им работи с парите ти и си представете колко такива клиенти сме и чакаш за стоката по 2-3 седмици.Ќай -обичайното им извинение ,че страшно съжал€ват и че ще се опитат по най-бързи€ начин да ти оправ€т проблема,но това извинение не мога да си го сложа в джоба или пък н€ма да ми докара мебелите по-рано или всички части накуп.— две думи €вно навс€къде им куца като ц€ло организаци€та и не са си обучили персонала като хората и още много им тр€бва за да стигнат нивото на големите и известни вериги.

  Comment by –ади “агаровска — 20/8/2007 @ 5:51 pm

 22. «дравейте, г-жо  остова!

  Ѕлагодар€ за имейла ¬и, писмото ¬и наистина е написано с огромно уважение и €сно съзнание за важността от правилно отношение към клиентите. Ѕ€х сигурна, че както в повечето големи фирми, така и в “ омо”, мениджърите зна€т как да управл€ват бизнеса си, но винаги се намира н€кой служител, който не се приобщава към миси€та и общите цели на компани€та и развал€ имиджа, съграден с толкова труд и в€ра.

  Ќомерът на договора ни е 0042179/9 – 003 – 10.06.2007 001 2.

  ѕредполагам какво ще ¬и каже служителката от “ранспортен отдел – ““е дойдоха, искаха транспорт, аз им предложих първи€ свободен час след една седмица и те възроптаха срещу това”. ѕонеже разбрахме за невъзможността да си поръчаме транспорт преди да сме купили стоката (обадихме се н€колко дни преди въпросната недел€, тъй като не б€хме в —офи€, специално да си за€вим транспорт), помолихме служителката да ни запази час, тъй като със самото купуване на гардароба, искахме да ни го докарат вкъщи. “€, разбира се, нищо не направи, защото сигурно това е начина, по който транспортът се организира. “ова е първото нещо, което като клиенти см€таме, че следва да се промени – възможност клиентът да се възползва от организиран транспорт поне в рамките на ден€, а не след седмица.

  ¬торото нещо беше поведението на ¬ашата служителка и репликата й “¬ие оставете хората да си мислим каквото си искаме, ¬ие кажете искате ли експресен транспорт или не!”. —игурна съм, че и ¬ие ако б€хте получили подобен отговор, щ€хте да се почувствате обидена. Ќе бих искала за тази служителка да има негативни последстви€, но много бих се радвала, ако т€ самата разбере, че професи€та, ко€то има е свързана с обслужване на клиенти и това предполага всичко друго, но не и грубост. —ега се сещам, че т€ спомена, че за да се осъществи експресната поръчка, т€ ще “се помоли на колегите”, което направи ситуаци€та още по-неудобна. јко ние се молим да ни се осигури транспорт (още повече експресен на съотвената завишена цена!), защо тогава си плащаме за всичко това?!?

   ато заключение искам да добав€, че “ омо” е прекрасен магазин, с разнообразие и уникални идеи за дома. Ќе позвол€вайте това да бъде развалено и опорочено от изнервени служители и недостатъчен логистичен ресурс.

  Ѕлагодар€ ¬и.

  ќставам с най-искрени и добронамерени чувства,

  ’ристина …овчева

  Comment by RE:COMO — 31/8/2007 @ 11:41 am

 23. √оспожо …овчева, здравейте!

  ѕоднас€м извинение, че н€мах възможност да ¬и пиша по-рано. Ѕлагодар€ ¬и за писмото и за разбирането. ≈то какво усп€х да проуча по ¬аши€ случай:

  към коментара ¬и за сроковете на доставка по ¬аши€ договор: договорът е подписан на 10.06.07 с уговорен срок на доставка 15.07.07. Ќа 13.06.07 сте получили информаци€, че останалите позиции по договора, с изключение на гардероба, вече са пристигнали. Ќа 27.06.07 сме ¬и информирали, че за съжаление, гардеробът ¬и е пристигнал с транспортен дефект. Ќе намирам следа от информаци€ за принуда от страна на колегата ми, който отговар€ за рекламациите, да вземете решение, което не ¬и устройва. Ќе го допускам, защото ние работим със законови€ регламент. ѕредполагам, че ДпринудаФ наричате необходимостта да изчакате в рамките на един месец доставката на резервна страница, тъй като такава не се поддържа на склад (резервните части обикновено са дръжки, обков, колелца, капачки). — отработването на тази рекламаци€ сме се справили за по-малко от един календарен месец, като сме ¬и информирали за окомплектоването на гардероба ¬и на 23.07.07. “.е. ако правилно тълкувам фактологи€та, —ќћќ ¬и е обслужил в рамките на регламентирани€ срок, отразен в част III, т. 3 от ќбщите ни услови€. јко не беше възникнал дефектът в резултат на транспорта на гардероба, ние сме ¬и доставили поръчаната стока цели 18 дни (т.е. повече от две седмици) по-рано от договорени€ срок на доставка. ¬ъзникналата рекламаци€ също сме отработили в рамките на законовоустановени€ срок от един месец (всъщност сме се справили отново в по-кратък срок), така че сумарно е предизвикана ДзабаваФ от една календарна седмица. “ова все още е коректно спр€мо цитираната от ¬ас точка от ќбщите ни услови€. Ѕ€х изчерпателна, защото се над€вам да съм убедителна в аргумента, че не сме про€вили некоректност към ¬ас и че не сме ощетили ¬ашите потребителски интереси. –азбира се, искрено се над€вам да чу€ ¬аши€ коментар.
  към коментара ¬и за експедитивен срок за транспорт: в натоварен сезон за момента очевидно не сме се справили в кратките срокове, в които клиентите очакват да се реагира: от шестгодишни€ си опит в продажбите и логистиката в нашата централа във ¬иена, както и като краен клиент на други мебелни търговци на пазара в јвстри€, сме€ да ¬и убед€, че р€дко план за доставка се прави в рамките на същи€ ден: обичайно е в рамките до една работна седмица. ћол€ да ме разберете правилно: не го ползвам като оправдание, напротив: повод е през изминалата седмица да се погрижих да организирам допълнителен екип, който да е полезен в натоварените месеци. “ака че благодар€ ви за референци€та J
  към коментара ¬и за поведението на служителката от транспортната фирма: благодар€ ¬и за разбирането, че решението не е да уволн€ваме всеки, който е допуснал грешка, освен ако това не е стил на работа у даден колега. Ќаправихме анализ и си припомнихме, че за нас най-важен остава клиентът, така че искрено се над€вам специално тази колежка да си е научила урока.

  ƒано това да е изчерпало въпросите, които ми постав€те с писмата си. ѕредлагам ¬и, да качим нашата кореспонденци€ в същи€ блог, където вече фигурират първите ни писма. —м€там, че е коректно чет€щите да имат възможност да си състав€т преценка за ситуаци€та, запознавайки се с коментарите и на двете страни. ¬се пак, с усили€та, които —ќћќ полага, се стараем да градим имидж на коректен търговец, особено когато възникват проблеми.

  ќставам в очакване на ¬ашето мнение, респ. на ¬аше разположение.

  ѕоздрави,

  Ѕорислава  остова – управител

  M?bel Ludwig Bulgarien
  (COMO)
  Mladost 4
  Okolovrasten pat 267
  1715 Sofia
  e-mail: kostova@como.bg
  Internet http://www.como.bg

  Comment by Borislava Kostova — 31/8/2007 @ 12:07 pm

 24. «дравейте, госпожо  остова!

  Ѕлагодар€ за имейла ¬и и усили€та, които сте положили да проучите така детайлно случа€ с доставката на моите мебели. ‘акт е, че във фирми с далеч по-малки размери и по-големи предпоставки за гъвкавост и индивидуално отношение към клиента, това не се прави.

  ѕо отношение на 1-ва точка – датите и описаните обсто€телства са абсолютно верни, доставката на всичките ни мебели с изключение на гардероба беше извършена в рамките на договорени€ срок, дори 2 седмици по-рано. ѕроблемът идва от там, че те пристигнаха в комплект с потрошени€ гардероб, за който б€хме информирани, че е бил в такова състо€ние, че дори и с отстъпка не бихте могли да ни го продадете. ќписаните от ¬ас факти не противоречат на изложените от мен аргументи. ¬ крайна сметка договорени€т срок за доставка на всички позиции, в това число и гардероба беше 15.07, а ние го получихме едва на 23.07 – това е равносметката и реалната ситуаци€, ко€то не може да се промени, независимо от об€снени€та и полемиките по-горе. ¬ие казвате “јко не беше възникнал дефектът в резултат на транспорта на гардероба, ние сме ¬и доставили поръчаната стока цели 18 дни ( т.е. повече от две седмици) по-рано от договорени€ срок на доставка.” «а мен като клиент това звучи по следни€ начин: “Ќие сме ¬и доставили потрошени€ гардероб цели 18 дни по-рано. ќт момента, в който ни потвърдите за€вката си (потвърждавам, че не е имало никаква принуда от ¬аш служител) ще започне да тече друг срок (още един месец!), който реално просрочва първоначални€ договорен срок за доставка и ние н€ма да ¬и обезщетим по никакъв начин за неудобството, че ще тр€бва да чакате нови€ гардероб”. Ќе бих искала да ме разбирате погрешно по отношение на думата “обезщетите”. “ук не говор€ за пари, а по-скоро за моралната страна на нещата, ко€то изобщо не изисква крупни суми, но показва отношение и грижа към клиента – цвете, свещ, нещо дребно, придружени с писмо от ръководител€ на отдела.

  –азличните видове срокове за доставка, заложени в договора са удобни за магазина – те са достатъчно разтеглени, за да поемат една виртуална календарна седмица “забава” според изчислени€та ¬и, но фактите говор€т сами за себе си – аз тр€бваше да имам гардероб на 15.07, а не чак на 23.07. “очно срещу това се възмущавам – в договора са заложени редица допълнителни срокове, които безусловно ¬и оправдават при възникване на забава, но никъде в договора н€ма клауза за ангажимент на магазина към клиента при възникване на забава в следствие на транспортни дефекти на стоката. „и€ е вината за транспортни€ дефект на стоката? ¬ие абдикирате от тази отговорност, остава и транспортната фирма да го направи и тогава отново н€ма никой виновен. ≈то заради това се възмущавам.
  ѕо отношение на точка 2 – радвам се, че сте взели предвид референци€та ми и сте организирали допълнителен екип. ѕриветствам ¬и за адекватността и гъвкавостта. Ќе б€х на€сно с това как работ€т колегите ¬и в јвстри€, в€рвам, че ще се съгласите с мен, че за да вървите напред тр€бва да се равн€вате до очаквани€та на клиента, а не до съществуващата организаци€ в јвстри€. јз лично бих била много щастлива и горда да разбера, че в наши€, български€ магазин, нещата се прав€т по-бързо и по-качествено от австрийски€. ј ¬ие?

  «а трета точка – мога да кажа само, че лично ¬и благодар€, защото начина, по който ме обслужват лично ме зас€га. ѕредприетите от ¬ас действи€ за мен са гаранци€, че следващи€ път, когато пазарувам в “ ќћќ”, ще бъда обслужена на необходимото професионално ниво.

  ј това, че ще пазарувам отново там е сигурно – благодарение на ¬ас и адекватното ¬и отношение.

  —м€там за напълно справедливо желанието ¬и кореспонденци€та ни да присъства във форума. „увствайте се свободна да € публикувате – ц€лата или части от не€.

  ∆ела€ ¬и успех и кураж да промен€те нещата около себе си към по-добри и по-ефективни!

  — най-добри чувства,

  ’ристина …овчева

  Comment by RE:COMO — 31/8/2007 @ 12:09 pm

 25. ћоите приключени€ с магазин —ќћќ са къде къде по – интересни. —лед като си поръчах кухн€, изчаках си чакането, си платих за транспорт и за монтаж. ƒойдоха едни момчета не ви е работа …………..монтираха шкавовте като тотално ги объркаха кое е навътре, кое е навънка и понеже отвънка са бели, а от вътре цв€т бреза, то стана една, на едини€ шкаф дъното б€ло, на други€ бреза.ѕосле ги разпробиха наново, обърнаха ги и като зейнаха едни дупки за винтовете ми казаха да ида да си куп€ тапички, то почти н€мало да се забел€зва…—лед това едини€т от тези юнаци, за да закачи шкафа на стената, взе че стъпи върху мивката и т€ все пак не е предвидена за стълба стана направо на нищо.
  —лед като се мъчиха около час и половина с ъглови€ щкаф и му загубиха блендата, ко€то се монтира отдолу, разпробиха три пъти по-големи дупки за дръжките си тръгнаха с думите…….
  ” Ќие такъв шкаф не сме монтирали досега, затова един колега ще дойде да го дооправи…..”
   олегата след като ми загуби още един ден, го дооправи наистина, момчето, и сега аз ще чакам, за да сложим на шкафа блендата, и да сменим на трите чекмеджета челата ќў≈ ≈ƒ»Ќ ћ≈—≈÷, с надеждата , че този път ще прат€т за ¬»—ќ ќ ‘јЋ»‘»÷»–јЌ»я —» ћќЌ“ј∆ (така пише в рекламата) н€кой, които поне веднъж е монтирал ъглов шкаф.
  » се над€вам, че следващи€ път като се обад€ по телефона да ги попитам какво става (нахална съм безспорно) н€ма да се изред€т двама души да ми крещ€т, че те н€ма само у нас да вис€т, имали и други монтажи. јз всъщност съм звън€ла само веднъж от 03.09. когато им беше монтажа….
  “ака че, мо€та истори€ не е завършила още, може пък и скоро да ме огрее и аз да си се порадвам на кухн€та все пак.

  Comment by Anonymous — 20/9/2007 @ 7:35 pm

 26. «дравейте колеги по невол€,

  «а първи път направих покупка в COMO (в ћладост 4) – малък гардероб с огледало. ѕолучих до на 20.10.2007. ћного съм разочарован и не мисл€ да стъпвам там. Ѕавиха ми поръчката повече от два месеца, не ми се обадиха, че гардероба е пристигнал, изгубиха огледалото на гардероба. —лед моите оплаквани€ предишните три дни ме мотаха за да изтече тридневни€ срок за подаване на рекламаци€.

  ѕоздрави,
  јнастас

  Comment by Anastas — 22/10/2007 @ 10:43 am

 27. јнастас,

  —ъжал€вам за непри€тните емоции. Ќо кой ти каза, че имаш само три дни за рекламаци€?? ѕо нови€ закон за защита на потребителите (който вече не е толкова нов, а повече от година е в сила), имаш 2 години да направиш рекламаци€!  ато ако подадеш рекламаци€ в първите 6 месеца след покупката се счита, че дефекта е съществувал при самата покупка. “ака че давай смело! »ди в магазина, поискай да направиш рекламаци€ и задължително да те впишат в задължителната за всеки търговец книга за рекламации. ѕосле започва да тече срок от един месец, в който те тр€бва да поправ€т проблема иначе имаш право да развалиш сделката и да си поискаш парите.

  ”спех!
  » мол€ те пиши как се е развил случа€.

  Comment by Izida — 22/10/2007 @ 10:59 am

 28. » аз имах среща с тази фирма – много ми беше смешна.
  ѕодавам документи за работа за продавач консултант, като по рекламните материали си мисл€, че фирмата е престижна. ќбаждат ми се на следващата седмица в 11 часа сутринта (почти об€д)
  – ƒобър ден търс€….
  – ƒа аз съм.
  – ќбаждаме се от фирма  омо, все още ли представл€ва интерес за вас позици€та, за ко€то кандидатвате в наши€ магазин? (подал съм документи и странно защо очакват след 2 дни да се откажа? нещо започвам да се съмн€вам в офертата)
  – ƒа. ћожете ли да ми дадете повече информаци€ за естеството на работата? (искам да премахна съмнени€та)
  – Ќе.  огато дойдете на интервюто тогава ще ви об€сним. (не може да каже и 2 думи повече за работата – н€ма време да изреди задължени€та и дейностите, които тр€бва да извършвам? това доста ме €доса, но следва най-интересното)
  –  ога ще ви е удобно да дойдете на интервю?
  – јми… ќтколко до колко… (започвам да си прехвърл€м плановете за ден€, защото тъкмо се б€х обл€къл, за да отида на друго интервю в престижна верига магазини за мобилни телефони, а след това ме чакаха лекции)
  –  ажете н€какъв час…
  –  ъде ще се проведе интервюто? (незнам защо задавам този въпрос, €вно доста съм се поколебал или е тр€бвало да ми го кажат предварително?)
  – ¬ магазин  ауфланд. (червената лампичка светва – магазинът се намира в едина от най-отдалечените точки на ¬арна, а аз се намирам на други€ край в центъра край морето.  алкулаци€та показва следното – 1 час до там с автобуси, 30мин с автомобил и тр€бва да ангажирам баща ми, защото ще му тр€бва колата)
  – ƒнес н€ма да мога, евентуално за утре кога ви е удобно?
  – —ъжал€вам, но интервютата се провеждат днес.
  – Ѕлагодар€л ƒо чуване.

  ќще един работодател в списъка с най-некадърните интервюта или опити за такива.

  ќще не мога да осъзна€ как ще се обаждаш на хората в средата на ден€ и ще ги каниш на интервю за същи€ ден. ƒори и да е безработен човек все ще има н€какви планове за ден€.  анил съм хора и съм провеждал интервюта – не е особено трудно да се обадиш предни€ ден следобеда (както направиха другите ми кандидат работодатели) и да се разберете за следващи€ ден, като при това ти дават ориентировъчен час за среща. » все още не ми е €сно защо не желаеше да даде никаква информаци€ за работното м€сто. —игурно имаше още много хора, на които да се обади до 12 часа или по-късно и н€маше време за губене.

  “ака че проблемите на тази фирма не са от консултантите – и дори да се оплачи н€кой – консултантите обикновено са виновни. ѕроблемите са на доста по-високо ниво. ўом специалиста им човешки ресурси (много исках да го вид€ що за животно е, но н€мах толкова време за губене) не става за нищо, щом отговар€щи€ по доставките и може би пласмента не може да си свърши както тр€бва работата, щом не могат да направ€т достатъчно добър проект на необходимите работници, за монтажи и доставки (отново човешки ресурси и оперативен отдел). ‘ирмата €ко куца не с едини€, а с двата крака. “акива фирми оцел€ват на български€ пазар все още, защото н€ма истинска конкуренци€, а и обикновени клиентите не са особено придирчиви и не си търс€т правата.

  ѕритесн€вам се, че и » ≈ј, когато дойдат в Ѕългари€ може би ще работ€т по български.

  Comment by zazabg — 6/11/2007 @ 12:28 pm

 29. zazabg, не са ти дали инфо за работата по телефона, защото най-веро€тно ти се е обадила н€ко€ секретарка, ко€то не е имала кой знае какви знани€. ѕак поради същата причина се е държала неадекватно.  оето не оневин€ва  омо, разбира се.

  Comment by јнтони€ — 7/11/2007 @ 9:09 am

 30. ћой основен интерес остава договора, който сключват с клиентите си. Ќе съм стъпвала там от горната случка, но н€кой път си мисл€ да мина и просто да вид€ дали има пром€на!

  Comment by Izida — 7/11/2007 @ 10:01 am

 31. јнтони€, не ми се обади секретарка – в това съм сигурен. ћога да прецен€ дали ми се обажда секретарка. ќтговорът беше с доста троснат тон. ѕопадал съм и на секретарки и в този случай са леко притеснени и казват – съжал€вам, но не мога да ви дам повече информаци€, на м€сто ще се срещнете с… и ще…
  “ака че спокойно – некадърни са!

  Comment by zazabg — 30/11/2007 @ 4:19 pm

 32. јз също спр€х да пазарувам от  омо. „аках над месец да получат липсващата част от кухненската ми маса. „овек би предположил че мо€та маса не е била единствената в магазина и биха могли да вземат липсващи€ детайл от друг комплект. «а съжаление веро€тно са предпочели да не го прав€т, с което ме загубиха като клиент завинаги.

  Comment by Holden — 7/2/2008 @ 1:09 pm

 33.  оментар за zazabg: не знам, дали в по-късен момент си забел€зал, че във варна магазин —ќћќ н€ма, та най-веро€тно не си кандидатствал там за работа рЯЩВ

   оментар към изказвани€та на критичните: трудно се прави бизнес в Ѕългари€ и е нормално да има грешки на разтежа, макар и да е много непри€тно, когато си клиент и ти се случват точно на теб. √радивната критика е важна, защото е обратната връзка с клиентите, но, пов€рвайте ми, ако б€хте изправени пред предизвикателството да направите сами този проект, веро€тно и вас грешките н€маше да ви подминат. ƒобрата новина е, че —ќћќ се учи от грешките си, защото се интересува от клиентите си: редовно прави пазарни проучвани€, редовно работи с тайни клиенти. ÷итираните проблеми, —лава Ѕогу, са поправими рЯЩВ » дано по-критичните да ревизират позици€ и отново да надникнат в магазина рЯЩВ

  Comment by съпричастен — 22/7/2008 @ 7:47 pm

 34. Ќа грешка има и прошка рЯЩВ

  Comment by съпричастен — 22/7/2008 @ 7:49 pm

 35. @съпричастен, √осподи, за какви “поправими” проблеми говориш?! » малко дете може да те обори – все пак COMO имат претенциите на гол€ма и престижна верига магазини за мебели и не би тр€бвало да има алабалъщини на дребно, нали така?  ретени ли тр€бва да ги наречем, ако приемем, че всичките проблеми произлизат от т€хната липса на опит и организационни умени€? ’айде стига, не са сложили толкова некомпетентни хора там, просто им липсват желание и хъс за работа с клиентите. ј ако наистина опира до “образоване” на мебелната фирма и просто й тр€бва време да придобие рутина в облсужването и то да стане добро, бързо и безпроблемно (което не ми се в€рва, н€ма смисъл от оптимизъм тук), тогава това пак представл€ва грешка на COMO – нека обучават служителите си! Ќай-прости€т пример за това е небезизвестната фирма Philips, които масово обучават нови специалисти за нуждите си и имат перфектни продукти.
   олкото до IKEA – евтинко, дам… друго не мога да кажа. рЯЩВ
  ”спех на всички! ѕоръчвайте си мебели в познати и ло€лни български фирми!

  Comment by √ригор — 8/8/2008 @ 11:18 pm

 36. ƒефектна стока, лошо обслужване, просрочена доставка… ƒобре е да знаеш предварително от кого да не пазаруваш. ћислех да отида да потърс€ мебел там…Ќ€ма да отида

  Comment by Clientoid — 29/8/2008 @ 1:28 am

 37. ≈динственото, което искам да сподел€ е, че съжал€вам горко, че не съм прочела критиките ¬и за Дпрехвалени€Ф магазин COMO, преди да се вържа на техните номера.

  Ќа 30 юни 2008 г. сключих договор и платих ц€лата цена на един най-обикновен стол, който на всичкото отгоре се рекламира в сайта на магазина, с възможност да бъде закупен по интернет. ’а-ха-ха! “ова е първо огромна лъжа, тъй като независимо, че може да се плати по интернет, е необходимо да се отиде до магазина, за да се Днаправи за€вката за доставкаФ. ≈, тогава къде е ДудобствотоФ от пазаруването по интернет?

  ƒнес е 3 септември 2008 г. и н€ма и никакви изгледи този стол да ми бъде доставен скоро.

  ќсвен всичко друго, за да направ€ рекламаци€ за забава, е необходимо да се Дразход€Ф до магазина. ѕо електронен път не може да бъде пусната рекламаци€та, тъй като в сайта им н€ма адрес, на който може да се изпрати. “ова може би се дължи на предположението, че те са изр€дниллл

  Ќе съм сигурна, че ако напиша жалба до  омиси€та за защита на потребителите ще им бъде съставен акт за нарушение и изготвено впоследствие наказателно постановление за налагане на имуществена санкци€. ¬ъпреки това ще опитам.

  ѕоследната им грижа е да обслужват клиентите на европейско ниво!

   акто беше писал н€кой в блога:

  ДЌа всички останали горещо препоръчвам да не им стъпва кракът в този безобразен магазин. “ой не отговар€ на никакви стандарти за обслужване – нито европейски, нито български.Ф

  Comment by La Calabacita — 3/9/2008 @ 3:49 pm

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

пїњ