Irina’s Weblog

13/6/2008

GreaseMonkey скрипт за сайта на ѕ»Ѕ

Filed under: Computers,Daily — Izida @ 8:59 am

ћакар да съм гол€м фен на GreaseMonkey, не бих препоръчала на никой да разрешава на написан от непознат JavaScript код върху сайта за електронно банкиране! ≈стествено говор€ за нашумели€ скрипт на любителски€ сайт e-fibank.org (това Ќ≈ ≈ сайта на ѕ»Ѕ!!).  ато опре до софтуер, работещ с пари, не бих рискувала в никакъв случай. јз самата си харесах парчето код от скрипта, което премахва ограничението за максимални 15 транзакции в справката за движени€ по сметка. Ќо дори аз сама не бих си позволила да модифицирам сайта на ѕ»Ѕ. ѕросто защото не знам какво може да счуп€. » ще съм виновна аз. Ќе искам да давам на банката си възможност да б€га от отговорност ако стане н€ко€ бел€!

Ќе ми допадна и сходността в адресите на любителски€ сайт за електронното банкиране и самото истинско банкиране – в първи€ момент се зачудих дали този скрипт не е писан от програмисти в ѕ»Ѕ! ¬се пак разликата е само “bg” -> “org”. “ова спокойно може дори да се приеме като опит за измама – според мен създателите на сайта рискуват излишно. Ќай-малкото, домейнът можеше да бъде e-fibank-fans.com например – €сно да се разграничава от истински€.

Ќ€мам какво повече да допълн€, освен да насоча вниманието ви към стати€та : Greasemonkey тук, Greasemonkey там. јз лично ползвам Firefox посто€нно, но за банкирането на ѕ»Ѕ ползвам само IE – преди години само то се поддържаше. Ќе знам как е сега банкирането им под Firefox, но понеже имам доста добавки към лисицата, н€как не ми харесва иде€та да ползвам през него банкирането. ј и съм се убедила, че поддръжката за IE си остава фокус за много фирми.

–едакци€ :
≈то и официално из€вление на ѕ»Ѕ : “Ћюбителски сайт за интерфейса на ѕ»Ѕ”

2/6/2008

–аботата на програмиста

Filed under: Computers,Humor — Izida @ 12:39 pm

»з “The Daily WTF” :

“As a programmer, it is often my job to convert caffeine into code”

¬ превод :

“ ато програмист, мо€та работа е да преобразувам кофеин в програмен код”

≈х, изстина ми кафето докато го публикувам рЯШЙ

29/5/2008

Python Tips, Tricks, and Hacks

Filed under: Computers — Izida @ 6:35 pm

»нтересна стати€ за Python : “Python Tips, Tricks, and Hacks”

24/4/2008

ƒетски години

Filed under: Computers,Humor — Izida @ 3:07 pm

ќт сайта на родна туристическа агенци€ :

деца до ...

4/4/2008

ePay.bg въвеждат застраховка срещу злоупотреби при онлайн разплащани€ до 100 000 лв

Filed under: Computers — Izida @ 8:01 am

ќт днешни€ бюлетин, който получих от ePay.bg научих, че вече имам безплатна застраховка срещу злоупотреби при онлайн разплащани€ до 100 000 лв годишно, до 10 000 лв при едно разплащане при «ѕјƒ “јрмеец”!

≈стествено има н€кои изисквани€ – или да имаш универсален електронен подпис, или да включиш изискването за SMS потвърждаване на вс€ка транзакци€, или да ограничиш плащани€та само до битови сметки. ≈стествено като си пазиш ѕ»Ќ-а, ”»ѕ-а и т.н.

ѕовече информаци€ можете да прочетете тук : «астраховка срещу злоупотреби получават клиентите на ePay.bg!

1/4/2008

Parametrize from Above

Filed under: Computers — Izida @ 2:33 pm

ѕринципът “ѕараметризирай отгоре” във война със Singleton, източник “The PfA Papers: From the Top”, автор Kevlin Henney :

A by-product of PfA – and also a commonly cited motivation for it – is the reduction of Singletons and other globals in a body of code.

’ареса ми описанието, което авторът е дал на най-честите употреби на шаблона Singleton във втората стати€ от сери€та – “The PfA Papers: The Clean Dozen”. —поред Henney, обикновено скриваме чувството си на вина, че ползваме глобален обект, като оправдаваме съществуването му и го “маскираме” като Singleton – използването на шаблон за дизайн винаги носи удовлетворение и успокоение. –азбира се, щом е шаблон, €вно е нещо добро рЯШЙ

“ретата стати€, “The PfA Papers: Context Matters” набл€га на комуникаци€та между слоевете в системата под формата на предаването на контекст.

»зобщо, шаблонът Singleton е н€как много лесен за “неправилна употреба”. ќбикновено се подцен€ват проблемите в реализаци€та му и така той изглежда примамливо лесен за имплементиране. јко не се лъжа, за мен това бе и първи€т шаблон за дизайн, с който изобщо се сблъсках. Ќо сантименталните ми подбуди спр€мо него се изпариха когато в един предишен проект се сблъсках с код, който просто н€маше тестване именно заради това, че н€колко основни класа б€ха singleton-и и извличаха сами инициализационните си параметри вместо да ги приемат от горе.

13/3/2008

ƒочуто

Filed under: Computers,Humor — Izida @ 3:44 pm

ћалко разшир€ване на добре познати€ стар принцип

“Any problem in computer science can be solved with another layer of indirection.”

јвтор, до колкото аз усп€х да намер€ из уеба, е David Wheeler (chief programmer for the EDSAC project in the early 1950s).

“а допълнението е :

УEvery problem can be solved by adding an additional abstraction layer, except for the problem of having too much abstraction layersФ

Ѕлагодарности на Obi_Wan.

11/3/2008

Google-ски ¬еликобритании

Filed under: Computers,Humor — Izida @ 11:50 pm

ѕокрай факта, че об€сн€вах на баща ми и майка ми как да качват снимки в Picasa, и покрай това, че научих баба ми да ползва GMail за писане на писма, ми се наложи да мина за известно време на български език в тези приложени€.

» ето на какво попаднах в страницата за закупуване на допълнително пространство (тр€бва да имате Google account за да видите страницата) :

купи м€сто

≈й, много е паднала та€ ¬еликобритани€! ѕо под два долара бройката!

ќт страницата на английски разбираме, че “¬еликобритании”-те всъщност са м€рка за дисково пространство, по-известна като гигабайт (“GB”) рЯШЙ

P.S.  ойто н€ма Google account, може да види английската верси€ на снимка тук.

6/3/2008

»з родни€ уеб

Filed under: Computers,Humor — Izida @ 12:40 am

Ќе е никак чудно, че списъкът с печелившите до момента от игрите на —офи€ —ити ÷ентър е толкова кратък …
CCS

… като се има предвид, че въпросите им изглеждат по следни€ начин :
CCS

явно на сайта на “ехномаркет ≈вропа са пропуснали знаменцето на н€ко€ от държавите, чиито език поддържат. ≈то какво ви казва сайта в случай, че кликнете на ““ърси” преди да въведете каквато и да е ключова дума :
Technomarket

2/3/2008

IT Boxing, 06.03.2008. 17:30, парк-хотел ћосква

Filed under: Computers — Izida @ 11:44 pm

ƒойде време и за втори€ IT Boxing, организиран от Ѕј–— – първи€т бе интересен (материали и снимки можете да видите на официални€ сайт), така че см€там да посет€ и този.

“емата на събирането ще е УIT Boxing: ASP.NET vs. Java vs. PHP vs. RubyФ, входът е свободен.

ƒатата е 6 март 2008 г., четвъртък, час 17:30, м€стото : парк-хотел ћосква, зала ћосква.

ѕрограмата на събитието можете да разгледате в официалната страница.

20/2/2008

Why are the Microsoft Office file formats so complicated – Joel Spolsky

Filed under: Computers — Izida @ 2:15 pm

ѕоследната стати€ на —полски, ко€то си оставих за четене за днес, се оказа доста интересна. ќзаглавена е “Why are the Microsoft Office file formats so complicated” и в не€ авторът е разгледал в подробности на какво се дължи факта, че спецификаци€та на файлови€ формат на Excel е 349 страници.

—еминар ДBest Practices in Software EngineeringФ – 20.02.2008

Filed under: Computers — Izida @ 10:00 am

«а пропусналите – днес в парк-хотел ДћоскваФ в —офи€, зала Д иевФ от 18:00 ще се проведе семинар на тема ДBest Practices in Software EngineeringФ.

ѕовече за семинара – на сайта на Ѕј–— или в блога на едини€ от лекторите, ћайк –ам.

P.S. ј който не се интересува от разработка на софтуер, може да посети концерта барокова музика с виола д’ аморе безплатно в  амерна зала “Ѕългари€” в изпълнение на ћариане –онез.

6/2/2008

ѕобедител!

Filed under: Books,Computers,Daily — Izida @ 9:17 pm

—тати€та ми “»нтегралната схема”, спечели наградата на конкурса на списание “National Geographic Ѕългари€” за месец €нуари, озаглавен “»зобретени€та на XX век”.

¬същност см€тах да пиша за транзистора, но след известно проучване осъзнах колко много по-гол€ма крачка е изобрет€ването на интегралните схеми и се преориентирах.

» така, този месец би тр€бвало да получа и подаръка си – книгата “The Book of Inventions: How’d They Come Up With That?”.

“ова ми напомн€ колко ми липсват упражнени€та по “јнализ и синтез на логически схеми”! ўе взема пак да си поигра€ с УPICkit 1 FLASH Starter KitФ на Microchip, който си купихме с Ћъчо преди доста време. ѕон€кога един приложен програмист има нужда да види как нещо мърда и свети в отговор на неговите команди. „ак ме е €д колко лесно хората разбират какво прави програмата в един контролер (“виж, мърда!”), а колко е трудно да им об€сниш какво прави една приложна програма. », естествено, ако е добре написана, т€ изглежда като всичко друго, което са ползвали до момента, и им се струва напълно предвидима и €сна.

ѕ.—. —тати€та във форума на NGM е с id 486 – щеше да е интересно, ако бе за микропроцесори рЯШЙ Ќа косъм – в мо€ блог пък е 484! рЯЩВ

ѕ.—.—.  онкурсите са ежемесечни – текущи€ можете да видите в секци€та “Online конкурси” на сайта на списанието. ћожете да участвате след безплатна регистраци€ в сайта.

23/1/2008

Walking on water

Filed under: Computers,Humor — Izida @ 4:50 pm

Walking on water and developing software from a specification are easy if both are frozen.

јвтор: Edward V. Berard, прочетено на информационното табло на етажа във фирмата;

Ќо ние, разработчиците на софтуер, скучаем ако задачата е твърде лесна – за това да живе€т вечно промен€щите се спецификации! рЯШЙ

12/1/2008

«имно почистване

Filed under: Computers,Daily — Izida @ 9:18 pm

“ежка вечер бе вчерашната! “акова масивно разчистване лаптопа ми отдавна не бе виждал! “о не бе премахване на неизползвани програми, то не бе писане на CD-та със снимки, то не бе премахване на автоматично стартиращи се service-и, н€колко стари .NET-а и Java-и, разчистване на десктопа и какво ли още не.

ƒори усп€х да намер€ вече м€сто за инсталаци€ на Heroes IV – ей забравила съм € тази игра, Ћъчо ме разби. “ези “death” магьосници ме накараха да преби€ ц€лата му арми€ само за да се изправ€ срещу “възкресената” от негови€ магьосник и минала на негова страна мо€ арми€! Ќо ще си € припомн€. “ака или иначе имаме вкъщи 3 лицензирани копи€ на Heroes IV…

10/1/2008

—еминар Building Next-Generation RIAs with Silverlight

Filed under: Computers — Izida @ 2:44 pm

Ѕј–—, SofiaDev .NET User Group и Infragistics Bulgaria организират семинар за тези, които се интересуват от .NET и Rich Internet Applications на семинар на тема ДBuilding Next-Generation RIAs with SilverlightФ.

Ћектор : Jason Beres, Chief Technical Evangelist for Infragistics USA.

ƒо колкото разбрах е автор на н€колко книги (вижте списък при търсене в јмазон).

—рещата ще се състои на 10.01.2008 (днес) от 18:30 часа в ѕресклуба Ѕ“ј, ÷ариградско Ўосе 49.

P.S. —ъобщение за събитието има на сайта на SofiaDev .NET User Group : “Announcements: Jason Beres, Chief Technical Evangelist for Infragistics – Silverlight RIA”

23/12/2007

ћинистър "90 процента" в  апитал

Filed under: Computers,Daily — Izida @ 1:36 pm

ƒнес разбрах какъв тип човек съм! јз съм идеалист!  ритериите за самоопредел€не са изброени от министър Ќиколай ¬асилев в стати€та в “ апитал, озаглавена : “ћайкрософт Ц to be or not to be?”

Ј Ќека другите продукти докажат, че са по-добри и да се наложат в частни€ сектор. “огава и държавната администраци€ ще бъде в крак с времето. «асега над 90% от българските и световните потребители ползват “ћайкрософт”

ћинистърът за пореден път сравн€ва ƒържавата с една от фирмите в частни€ сектор. —€каш забрав€,че ƒържавата е преди всичко институци€, ко€то се грижи за своите граждани. ќсвен това за пореден път ще питам, от къде се взе този така любим процент – кръглото 90%?  ое представително проучване го е предоставило на г-н министъра?

Ј Ўейсет хил€ди служители в администраци€та не са типичните специалисти, които зна€т какво е отворен код и искат той да е такъв. «а т€х софтуерът е средство, а не цел. —трува си да направим проучване те какво биха искали и е грешка, че не сме го направили досега

ѕредлагам да попитате машинистите в Ѕƒ∆ какви локомотиви предпочитат – и да им осигур€т парите за най-нови€ модел Siemens например.  огато това стане – ще купим на служителите в държавната администраци€ ако искат и лицензи за играта “World of Warcraft” за да разпускат в почивките вместо да пушат цигари.

Ќе е възможно човек винаги да е информиран за всички възможности на света.

 азано от един министър, звучи силно притеснително, не мислите ли? √-н ¬асилев вече н€колко пъти се приравни със средностатистически€ потребител.  ато се има за такъв – предлагам да се върне в групата, към ко€то се чувства така силно свързан.

ƒоколкото знам, никой не си е направил труда да анализира задълбочено какви биха били разходите при миграци€ от “ћайкрософт” към други продукти. ѕриемам критиката, че и аз не съм поръчал такъв анализ, но съм учуден, че шеста година критикуваме стари€ договор с тази фирма, а никой не направи сметка за 6 дни или 6 часа.

«начи на вас, г-н министре, ви се плаща за да ръководите това министерство и за да го осигур€вате с всичко необходимо, а ние тр€бва ей така, от любов към държавата, да инвестираме личното си време за да ви направим анализа?

Ј јко всички минем на “OpenOffice”, сигурно стотици високоплатени »“ специалисти ще го инсталират в продължение на седмици, ако работ€т като роботи и ако н€ма усложнени€. Ќо в реални€ живот винаги има. —амо на мо€ компютър усп€ха на втори€, а не на първи€ ден, и им отне много часове. (Ќали не мислите, че 60 000 служители в ц€лата страна в един ден биха могли да натиснат едно копче и на други€ ден ц€лата държава безпроблемно да заработи с нов продукт?)

Ќа компютъра на родителите ми, OpenOffice бе инсталиран за по-малко от 30 минутки, и то основно заради времето, нужно за да го свал€ от »нтернет… ќтново призовавам да изпълни обещаното – а именно да публикуват документ, раз€сн€ващ нуждите на групите държавни служители спр€мо софтуерното им осигур€ване.

Ј  акво да кажем на стотиците хил€ди граждани и повечето от фирмите, които работ€т с продуктите на “ћайкрософт” и които в този случай ще имат обратни€ проблем – н€ма да могат да ползват всички документи на администраци€та?

√-н министърът €вно не чува – десетки пъти му бе повторени, че OpenOffice може да записва документи в doc формат ако толкова се налага.. ƒругото, по-важно е, че ако се дават документи в odt, то всеки може да си свали OpenOffice на момента и да отвори документа с него. (¬се още е практика под всеки pdf да има връзка за свал€не на Acrobat Reader).

Ј  ак ще постъпим със съществуващи€, веро€тно често нелегален, софтуер в домовете на служителите? » там ли да минем на “OpenOffice”? » там ли е също толкова “безплатно”?

ќ свещена наглост!! »скате да платим и инсталаци€та на домашните компютри на служителите?  акто каза н€кой вече : като сте толкова на€сно за масовата практика да се ползва нелегален софтуер в домовете на служителите във вашето министерство, защо не сезирате √ƒЅќѕ?

јко тр€бва да обобщ€, идеите на “идеалистите” са полезни и тр€бва да бъдат анализирани. ѕрепоръчвам им да насочат усили€ и към частни€ сектор и да убед€т хил€ди фирми да преминат към алтернативен софтуер.

√-н министъра май не разбира, че мен изобщо не ме интересува ко€ фирма за какво си харчи парите. ќбаче живо ме интересува как той изразходва парите, които са написани в графата “удръжки” в мо€ фиш за заплатата ми.

Ј ¬ магазина купуваме един лиценз. јко на вилата имаме втори компютър, където ще го ползват децата, май ще тр€бва да купим друг лиценз. »ли пък ще бъдем сред тези, които нарушават закона. ƒържавата получава 60 000 лиценза за служебно и още 60 000 за домашно ползване. Ћегализираме домашните лицензи и решаваме важен държавен проблем.  ак би изглеждала новината във “Financial Times”, че например български държавник е заловен с пиратски софтуер в дома си…

Ќе ме интересува какво прав€т държавните служители в свободното си време. ѕредлагам да купим 30 000 лиценза, да получим безплатно още 30 000 лиценза и ето – 60 000 лиценза за служителите в ƒј, без домашните. » цена на половина! рЯЩВ

21/12/2007

Ѕогата на цитати седмица…

Filed under: Computers — Izida @ 3:08 pm

“ази седмица си има и втори “÷итат на седмицата” – цитирано от чата с министър Ќиколай ¬асилев :

¬ени ћарковски: Ќики, ти н€маш представа какво ползва частни€т сектор, за да твърдиш, че не ги ползва. ¬ този смисъл, нека сме по-конструктивни.

Ќиколай ¬асилев: —ъжал€вам, към 90% засега използват ћайкрософт, както и харесват Ѕрад ѕит.

20/12/2007

ѕредимствата на софтуера с отворен код за държавната администраци€ – чат на сайта на IDG.bg

Filed under: Computers,Daily — Izida @ 4:20 pm

ќще едно събитие, което см€там да не пропускам – онлайн дискуси€ на тема :

“ѕредимствата на софтуера с отворен код за държавната администраци€”,

ко€то ще се проведе в петък, 21 декември, от 14 часа на сайта на http://chat.idg.bg.

”частници :

  • Ќиколай ¬асилев, министър на държавната администраци€ и административната реформа;
  • ¬ени ћарковски, председател на »нтернет ќбщество Ѕългари€ и председател на —ъвета за информационни технологии към ѕрезидента на Ѕългари€.
  • Ѕогомил Ўопов, виден деец за попул€ризиране на софтуера с отворен код у нас и автор на десетки статии и коментари по темата.
  • –умен ’ристов, председател на —дружение јлтернативни Ѕизнес –ешени€ с ќтворен  од (јЅ–ќ ).

¬ече могат да бъдат задавани предварителни въпроси.

Ќад€вам се този път представител€ на държавата да дойде навреме, за разлика от случката при дискуси€та на тема “ƒокъде се простира цензурата в »нтернет?” – явор  олев, ръководител сектор Д омпютърни престъплени€” в √ƒЅќѕ, закъсн€ със сума време за дискуси€та, после отговар€ше спорадично, като се извини с думите

“съжал€вам,но ползвам обществена мрежа във ¬ашингтон и скоростта е бавна а връзката се разпада”

18/12/2007

÷итат на седмицата

4. ћожем ли без ћайкрософт?

Ћично мнение:

Ѕихме могли, както бихме могли да живеем без ток, вода, телефон и автомобил.

«а мен не е €сно кой е човека, на който принадлежи това лично мнение, защото текста е от официално из€вление на ћинистерството на ƒържавната јдминистраци€ и јдминистративната –еформа (ћƒјј–) : “ќсновни моменти при договора за лицензиран софтуер на ћайкрософт”. явно за автора обаче Microsoft е еквивалентно на “компютър”.

»нтересен коментар на ¬ени ћарковски : “ћƒјј–: далавера ще има – прецакахме ÷јѕ !”

ѕитам се още, дали н€кой в ћƒјј– може да брои?

—ега в държавната администраци€ около 2000 – 3000 сървъра работ€т с алтернативни операционни системи.

» още : “Ѕонус домашни лицензи или двоен брой лицензи купува държавата?”. »ли защо е полезно да купим и домашни лицензи за държавните служители.

« Previous PageNext Page »
пїњ