Irina’s Weblog

22/10/2008

јборигенски страсти

Filed under: Daily,Music — Izida @ 7:41 pm

ћиналата седмица освен, че се сдобих с билет за Depeche mode (още в понеделник, разбира се), посетих два концерта – този на –ичард  лайдерман в ср€да и на Descendance в петък.

 лайдерман, естествено, напълни зала 1 на Ќƒ  до пръсване. »звестен е, н€ма съмнение, а и лично аз научих за него от рекламите по телевизиите. „ух, че продавали и билети за правосто€щи. — типични€ френски акцент об€сни как ще идва “јназър тайм, енд аназър тайм, енд аназър тайм…” рЯШЙ Ќ€маше превод на никое от изказвани€та му за съжаление, нито на представ€нето на “—имфони€ “итаник”. „увствах се обаче особено когато чух звука на електронна китара, на обой, арфа, а около ро€ла виждах само струнни инструменти. ѕо-гол€мо удоволствие ми достави втората част на концерта, в ко€то изпълнени€та звучаха не толкова поп. Ќ€как обаче не можах да усет€ онова чувство, което те обзема като чуваш автентични€ звук на класически инструмент – в един момент се замислих, че дори и той да е на запис, пак н€маше да усет€ разлика. “ой сами€т правеше “шоу” – говори на €понски, раздаваше нотите си на предните редове. „ух и двете си любими произведени€ от негови€ репертоар – “Ѕалада за јделина” и “Ќосталги€”. «а съжаление, аранжиментът на “Ќосталги€” бе много по-различен от това, което б€х свикнала да чувам и дори не усп€х да € позна€.

ѕълна противоположност беше концерта с аборигенски танци и песни в петък. ѕърво, зала 1 на Ќƒ  беше … празна! —лед като се вид€, че така или иначе предните сектори остават празни, б€ха приканени и по-задните да минат напред. “ака се оказа, че пълни са само оркестрината и двата предни сектора. ¬сичко назад бе пусто. —тана ми н€как обидно от името на изпълнителите – тр€бва да е много непри€тно да се изправиш пред подобна празна зала! ѕревод този път имаше. “ой и си беше нужен – танците б€ха сравнително кратки, а всеки от т€х беше предшестван от об€снени€ за културата и обичаите, с които е свързан. ¬ъпреки, че беше нужен, тр€бва да призна€, че съжал€вах, че изобщо има превод! –азбирах отлично английски€ на австралийците.  акто и по-гол€мата част от присъстващите. ¬същност присъстваха много чужденци – чух основно английски и френски. ќбаче да чуеш как човекът об€сн€ва : ““ози танц е ритуален и обикновено се повтар€ през ц€лата нощ, което н€ма да се случи сега разбира се”, а преводачът да об€сни : “ѕрез тази вечер ще видите този танц повторен н€колко пъти. ўе има изненади!” – наистина си беше изненада! Ќад€вам се аборигените да не са се сдобили с микрофона на преводача по начина, по който об€сниха, че са се сдобили с китари : “ѕреди 400 години дошли испанците, нашите предци ги из€ли и запазили китарите…”  упих си и диск с аборигенска музика, който в момента слушам. »нтересно е как в кра€ на вечерта изведнъж се сетих, че за ц€ла вечер не чух нито една песен, чието об€снение да говори за любовни тревоги, крадене на булки или изобщо дуели за жена. ѕесните се отнас€ха за религи€та – кръщене, сътворение; за правосъдие; и за храна – колко са благодарни на кенгуруто за даровете, как един ден не успели да хванат кенгуру заради дъжда и всички заспали гладни, за богати€ изненадващ улов на миди, за брането на плодове, за събирането на мед.  оето тр€бваше да очаквам, имайки предвид в колко по-сурова действителност живе€т аборигените, докато ние в ≈вропа имаме благосклонна към нас природа и климат.

ѕредставлението беше много интересно – разказът бе увлекателен и по едно време усетих как виждам аборигените с техните оскъдни препаски и мистични шарки по кожата, танцуващи около високите пламъци на ритуален огън, как чувам пукането на съчките, как усещам вкуса на червени€т прахол€к, забулващ бурните им танци.

 акво ли е било усещането на първи€т европеец, стъпил сред т€х!

6/10/2008

Ўаблоните и детайлите

Filed under: Computers — Izida @ 10:08 pm

The architect Christopher Alexander – father of patterns and pattern language … views the craftsmanship of fine structure to be the sole purview of the architect; the larger forms can be left to patterns and their application by the inhabitants.

James O. Coplien

 азано иначе – архитектът  ристофър јлександър, бащата на шаблоните за дизайн, см€та, че рол€та на архитекта е да “изпипа” детайлите. —амите шаблони може и клиента да си ги подбере!

»зточник : Clean Code Foreword.

1/10/2008

Internet Explorer ограничава бро€ CSSи за една страница

Filed under: Computers — Izida @ 2:35 pm

—блъсках се със следни€ проблем : връзката към външен файл с каскадни стилове присъства в главата на HTML документа в IE, само дето компонента на страницата, за който се отнас€ше, си седеше без никакъв стил. ¬ъв Firefox страницата изглежда нормално.

“ака научих, че Internet Explorer налага ограничение за максимални€ брой връзки към външни стилове, също така и към вградени стилове за вс€ка страница. —тати€та в MSDN : “All style tags after the first 30 style tags on an HTML page are not applied in Internet Explorer”, полезна дискуси€ на сайта на Drupal : “Drupal >> Issues >>IE: Stylesheets ignored after 30 link/style tags”.

—ега обаче установих, че и MSDN не казва истината – всъщност стиловете, които се прилагат, не са 30, а 31! ѕроблемът се про€в€ва ако се опиташ да включиш 32-ри по ред стил.

¬ примера на MSDN се добав€т стилове със следни€ JavaScript код :
for (i=0 ; i < 31; i++) { document.createStyleSheet() StyleSheetCount.innerText = "Total Style Sheets = " + i }

¬ижда се, че започват цикъла от 0, и за бройка отпечатват не бройката, а индекса на последни€ елемент.

Ћъчо предположи, че числото 31 идва от факта, че най-веро€тно стиловете са 32 (едно вече много кръгло и красиво от програмистка гледна точка число), но едини€т е запазен за "вградени€" в IE базов HTML стил. » все пак не разбирам - защо ако добав€ш стил с JavaScript ти дава грешка (нищо, че е напълно неинформативна - "Error: Invalid argument."), а ако просто имаш декларирани връзки към външни стилове тези над 31вата просто се игнорират без предупреждение?!

—ега ме гони парано€та и периодично подскачам с въпроса : "ј дали Internet Explorer не налага и ограничение за. ...?"

23/9/2008

ƒелото на ћаксим пред ¬ —

Filed under: √раждански,Ўофьорски — Izida @ 11:15 pm

¬ече мина полунощ, което дава ново значение на текущи€ ден – днес ћаксим ще се изправи пред ¬ърховни€ касационен съд. —помн€м си една стати€ в  апитал : “ѕрисъда за шампиони, “емида прилага двоен стандарт”. —тати€та сравн€ва присъдите в н€колко печално известни ѕ“ѕ-та – от 14 години ефективна присъда за ∆ивка »лиева до 2,5 години условна присъда за ћаксим. ƒа видим дали ¬ — ще се намеси и ще уеднакви разминаването :

—поред конституци€та това е задача на ¬ърховни€ касационен съд (¬ —). »менно най-висшите съдии би тр€бвало да гарантират еднаквото прилагане на закона при сходни или идентични казуси и с решени€та си да показват на по-долните инстанции как би тр€бвало да се прилага законът.

ћисл€ си : да шофираш пи€н е много рисковано. ƒа, има група хора, които мисл€т, че не им вли€е, но за мен притеснителното е, че и интелигентни и отговорни хора признават, че им се е случвало да карат след употреба на алкохол. ќт една страна ако пиеш тр€бва да вземеш решение да не шофираш. ќт друга страна алкохолът изкрив€ва преценката ти и те кара да мислиш, че можеш да се справиш и рискът е минимален. “.е. хем си виновен, че си пил, хем това, че си пил об€сн€ва защо си се блъснал. » защо си решил, че можеш да караш. ≈й радвам се, че не пи€! » все пак продължавам отсто€вам позици€та си, изразена в темата “јко си пил – слез, искам да стигна жив”

ѕ.—. —поред в-к —ега 2 години и половина са равни на 2,6 години!

15/9/2008

4etene

Filed under: Daily — Izida @ 9:14 pm

ѕо ЅЌ“ попаднах на реклама на “√ол€мото четене”. ≈то какво намерих на посочени€ адрес 4etene.bnt.bg :

4etene

ѕредлагам им след това да направ€т и инициатива pisane.bnt.bg! ћакар че компромисът да използват 4-ки за ч-та може да си струва ако това привлече н€кой и друг тийнейджър за каузата.

Ќа сайта на ЅЌ“ има малко повече по темата :  ампани€та “√ол€мото четене” започва. ¬€рно започва на 5ти октомври, но все пак си мисл€, че публичното об€в€ване на инициативата – и още повече, на сами€т уеб адрес, е добре да съвпада с пускането на сайта към не€.

ƒо колкото разбирам от материала, това ще е поредното гласуване (над€вам се не с платени SMS-и) – или поне сравнението с У¬еликите българиФ ми нав€ва такива мисли. Ќе разбирам как шест месечно избиране на книгата на всички времена ще мотивира хората да нападнат библиотеките, но … дано скоро сайтът им ми об€сни!

StackOverflow

Filed under: Computers — Izida @ 3:04 pm

ќт днешни€ бюлетин на Joel Spolsky научих за нов проект, който сега стартира в сво€ бета публичен вариант :

Stack ќverflow

 акто казва колонката на главната страница, това е сайт за въпроси от и за програмисти. ѕозвол€ва даване на оценки на добрите/лошите отговори и по точи начин ги издига/свал€ в класаци€та, както и да се дават оценки на интересните въпроси. ƒори не е нужна регистраци€, ползва се OpenID.

“.е. нещо като Experts-exchange.com, но безплатно.

ўе видим как ще потръгне! јз за сега см€там да след€ RSS-а на новите теми.

≈вропейската здравноосигурителна карта си има собствен сайт

Filed under: √раждански — Izida @ 10:37 am

“оку що научих, че вече можем да получим информаци€ за европейска здравноосигурителна карта на един централизиран сайт – ezok.bg.

¬еднага добав€м и не€ в списъка с полезни връзки в темата ≈вропейска здравноосигурителна карта.

12/9/2008

ћатематическа почерпка

Filed under: Computers,Daily,Humor — Izida @ 10:52 am

So if a mathematician says, УYou may have cake or your may have ice creamФ, then you could have both.

 азано иначе, внимавайте при постро€ването на математически твърдени€ от твърдени€ на естествен език.

јко искате да си припомните дискретната математика, тук има н€кои интересни глави от не€ : MIT > Mathematics for Computer Science. »зобщо проекта MIT OpenCourseWare е м€сто, което си струва да посетиш. ќсвен лекции, записки и задачи с решени€та им, н€кои от курсовете са представени и в аудио и/или видео формат. ѕример : “Introduction to Algorithms”.

11/9/2008

ѕродажба на очила извън оптики

Ќаучих много при€тна новина – приета е Ќаредба N19 от 27 август 2008 г. за устройството и дейността на оптиките, здравните изисквани€ към т€х и реда за водене на регистър на оптиките. “ова, което най-много ме зарадва, бе следното:

„л. 3 (2) Ќе се допуска продажбата на очила за корекци€ на зрението извън оптика.

ѕреди време б€х писала публикаци€та “ ъде да си купим очила с диоптър? ¬ Kaufland разбира се!”. “ова, което мисл€ пропуснах да пиша тогава е, че пратих жалба по случа€ до  омиси€та за защита на потребителите. ќсновни€т ми аргумент бе, че «аконът за здравето изискваше наличие на продавач Утехник по очна оптикаФ или Уоптик – оптометристФ – нещо, което не съм убедена, че магазин от типа на  ауфланд осигур€ва.  «ѕ от сво€ страна прехвърли жалбата ми към ћинистерството на здравеопазването, от които получих следни€ отговор:

отговор от ћ«

¬ ћинистерството са си свършили работата и вече продажбата на очила с диоптър на кило става незаконна. “ова ми напомн€ и насто€щата реклама на слухов апарат, с който върви подарък очила за четене. “р€бва да провер€ кога влиза в сила наредбата – вид€х, че е обнародвана в ƒържавен вестник, брой: 79, от дата 09.09.2008 г.

“р€бва да призна€, че чувството е при€тно!

ћакар че още се питам не тр€бваше ли жалбата ми да породи проверка дали в  ауфланд наистина има продавач Утехник по очна оптикаФ или Уоптик – оптометристФ както изискваше «аконът за здравето… Ќо важното е, че вече н€ма да си позвол€ват да продават съмнителни очила!

7/9/2008

—обствен плаж

Filed under: Daily,The desert of the real — Izida @ 8:30 pm

 оментар по миналогодишната тема за достъпа до плажната ивица ме подсети за един израз, който срещах редовно тази година по време на издирването ми на м€сто за почивка по българското черноморие. ј именно : “’отелът разполага със собствен плаж”. ≈дно търсене в Google за “разполага “собствен плаж” черно море” показва доста хотели и комплекси, рекламиращи се с този плюс.

» все пак, какво означава “разполага със собствен плаж” при положение, че  онституци€та об€в€ва плажната ивица за изключителна държавна собственост, а концесионните договори имат клауза за задължителен безплатен достъп до плажната ивица?

»муществени задължени€ на концесионера:

2. задължение да не събира каквото и да е или под каквато и да е форма плащане за вход на морски€ плаж – обект на концеси€ по този ƒќ√ќ¬ќ–;
3. задължение да осигур€ва посто€нен свободен достъп на всички физически лица до крайбрежната плажна ивица и ползването й от т€х като курортно-възстановителен ресурс;

»зточник : “–ешение за откриване на пороцедура за предостав€не на концеси€ є516 от 03.07.2001 – «ј ѕ–≈ƒќ—“ј¬яЌ≈ Ќј  ќЌ÷≈—»я ¬Џ–’” „ј—“ ќ“  –ј…Ѕ–≈∆Ќј“ј ѕЋј∆Ќј »¬»÷ј – ћќ–— » ѕЋј∆ “—ЋЏЌ„≈¬ Ѕ–я√ – ё√”, ќЅў»Ќј Ќ≈—≈ЅЏ–, ќЅЋј—“ Ѕ”–√ј—”

—офи€-ѕловдив-—офи€

Filed under: Daily — Izida @ 7:57 pm

јвтобус —офи€-ѕловдив, горещ юлски ден. ƒо мен седи жена на средна възраст, зад нас – още две жени, €вно нейни познати.

– ƒобра е та€ мо€та ферма! ƒруго си е да береш грозде – къде къде по-лесно е от €годите. ѕреди по ц€л ден клечах по ти€ лехи, кръста ми се скапваше. ј сега – докато си побъбрим с другите българки, те кошовете се напълнили и ден€т е приключил. ≈, случва се да намине чорбаджи€та и да се развика на испански “ѕо-бързо! ѕо-бързо”, ама това се понас€.
– “о ще взема и аз да се откажа от ти€ €годи – вече колко години ход€ в »спани€. ќтида – сад€, връщам се, след месец-два пак в »спани€ – то€ път да ги бера. “о ако беше със самолет как да е, ама с рейс е много. »наче лошото на нашата ферма е, че е на 7 км от близки€ град. ƒокато купи едно рейсче да ни вози до града, беше една работа като свършат провизиите, не е за разправ€не… јйде как да е, ние, жените, можем да изкараме и само на портокали известно време – а портокали поне винаги има. јма мъжете как ще карат само с плодове?!
– јбе по-добре да си далеч от града! „е иначе само се охарчваш! ¬еднъж седмично стига да ходиш да пазаруваш. ј да не отиваме в »спани€ да харчим €?!

Ќ€колко дни по-късно, обратни€ маршрут – ѕловдив-—офи€. ƒо шофьора седи едър мъжага с дебел ланец, черна тениска без ръкав и оглас€ поне четири реда назад.

– ƒруго си е да си имаш собствен джип – да ходиш спокойно на лов. ≈, сега ползвам джипа на един при€тел, ама не е същото! “а решил съм да си куп€. »наче едно време, в началото на 90-те имах едно ‘ерари. “а чакам си аз на червено на ќрлов мост. » една черна ¬олга, братле, да не успее да вземе заво€! » челно в мен, както съм си спр€л! Ќаправо побесн€х! » ченгетата идват, и се хил€т. јз н€маше и да ги извикам, ама те б€ха наблизо и вид€ха катастрофата. ќказа се, че онзи пък н€ма гражданска. » сега какво, питам аз ченгетата? јми ние ще си го глобим, викат, пък ти си го съди в граждански€ съд.  ак ли не съм тръгнал по съдилища! ј той об€сн€ва как никакви пари н€ма… ’ванах н€колко при€тели, научих му адреса, и право в неговата къща в едно селце до —офи€. ¬лизаме – то какво има мислиш?! ≈дин хладилник, микровълнова и телевизор! Ќищо не мога да си изплат€ с т€х…

2/9/2008

 ино на открито

Filed under: Daily — Izida @ 3:43 pm

ƒнес започва “ иноклуб на открито” – безплатни прожекции на български филми от 21 ч. в градинката пред Ќƒ . ѕърви€т филм в програмата е “ѕроблемът с комарите и други истории” на јндрей ѕаунов.

ѕрограмата можете да видите тук.

1/9/2008

≈лектронно таксуване в — √“

Filed under: Daily,√раждански — Izida @ 9:22 am

¬чера вечерта се запознах с новата наредба за превоз на пътници в —офи€ (лично аз четох верси€та на сайта на — √“: “Ќаредба за превоз на пътници и услови€ за пътуване с масови€ градски транспорт на територи€та на —толична община”).

¬ече официално са въведени електронните билети и карти. ƒо колкото разбирам те не промен€т начина на заплащане на транспортната услуга – пак купуваш същите по цена билети и плащаш същите абонаментни цени. ≈динствената разлика е, че сега при даване на 7,50 лв. не получаваш хартиени билети, а в електронни€ ти билет се зареждат тези 10 бройки пътувани€. ј, да, и пускаш искане за издаване на електронни€ носител на цена 3 лв за нормална тарифа и 2 лв за преференциална (източник : приложение 2 към наредбата от сайта на — √“).

» все пак какъв е смисъла от това да зареждаш електронни карти като в автобусите н€ма валидатори? јко си с електронни билети ти н€ма как да ги таксуваш. —ъщото е и при електронните карти – длъжен си да ги валидираш при влизане в превозното средство иначе не си редовен пътник. »злиза, че в най-добри€ случай можеш да си купиш електронна карта само за една или две линии в случай, че ползваш само тролейбуси и трамваи. ј за всичко останало да си ползваш хартиени билети.

ј до колко ли са защитени от измами тези електронни носители? —амо да не се окаже, че фалшифицирането на електронните карти е по-лесно от това на хартиените.

≈то и н€кои точки от наредбата, които ми направиха впечатление:

„л. 12. ѕри пътуване с ћ√“ пътниците са длъжни:

3. ƒа се качват от първа врата когато закупуват билет за еднократно пътуване от водача или от билетни€ автомат.

«ащо си мисл€, че до скоро бе позволено возенето на домашни любимци ако са с намордник, редовни документи и билет за превоз? ¬се пак ме радва, че най-накра€ кучетата-водачи на слепи имат н€какъв по-специален статут:

„л. 13. ¬ превозните средства на ћ√“ не се допускат за превоз:

8. ∆иви животни и птици. »зключение се прави за полицейски кучета и кучета-водачи на слепи граждани, снабдени с намордник и къс повод и знак “червен кръст”.

»нтересно защо само бро€ карти за спасители е ограничен – че да ограничат по бройка и тези на депутатите! “ака или иначе техни€т брой е €сен:

„л. 21. (1) ѕраво на пътуване с преференциална именна карта по образец, утвърден от —ќ на хартиен или електронен носител имат:
—ќ.

7. —пасители на ѕланинската контролно-спасителна служба – до 120 души;

≈то и вариант да смениш карта за една или две конкретни линии с друга лини€ срещу малка сума :

„л. 46. (1) ѕревозен документ издаден/зареден за една лини€ може да се замени за друга маршрутна лини€ за същи€ валидностен период при пром€на на маршрута или по друга обективна причина. ѕодм€ната се извършва в съответната служба на издател€.

(2)  огато пром€ната е поискана без да е изменен маршрутът, за който е издадена / заредена картата, и без да е налице друга обективна причина, лицето заплаща за услугата 5,00 лв.

Ѕилетът като застраховка:

„л. 48. ѕътник с редовен превозен документ е застрахован по застраховка “«лополука” на пътниците в ћ√“.

„л. 49. ¬ случай на застрахователно събитие пътникът уведом€ва превозвача или застрахователното дружество, с което превозвача има сключен застрахователен договор.

27/8/2008

ƒиференцирано ƒƒ—

Filed under: Humor — Izida @ 2:36 pm

–еших да вид€ какво предлагат јлбена като промоции към кра€ на сезона. » попаднах на следни€ интересен надпис:

ƒƒ—

—ещам се за следните възможни варианти:

 • в Ѕългари€ незабел€зано за мен са определили диферентицани ƒƒ— ставки за различните стоки; при това не книгите, лекарствата или ежедневните стоки са с намалено ƒƒ—, а хотелиерските услуги. ≈, в Ѕългари€ това не звучи странно – все пак хотелиерски€т бранш е по-силен и разполага с повече средства от книгоиздателски€, може и да успе€т те да се пребор€т макар че книгоиздателите не усп€ват за момента;
 • цената включва само 7% от дължимите 20% ƒƒ— – които ще бъдат начислени върху тази цена и ще оскъп€т продукта.

»нтересна работа!

–едакци€:
»злиза, че наистина хотелиерските услуги са облагодетелствани с по-ниска ƒƒ— ставка според «акона за ƒƒ—, както ми бе посочено от gregory в коментар под темата:

„л. 66. (1) —тавката на данъка е 20 на сто за:
1. облагаемите доставки, освен изрично посочените като облагаеми с нулева ставка;
2. вноса на стоки на територи€та на страната;
3. облагаемите вътреобщностни придобивани€.
(2) ƒанъчната ставка за настан€ване, предоставено от хотелиер, когато е част от организирано пътуване, е в размер 7 на сто.

Gipsy song

Filed under: Music — Izida @ 1:27 pm

≈дна нощ докато смен€х каналите на телевизора случайно попаднах на концерта в ѕловдив на “Ѕалкански коне” – веднага разпознах “еодосий —пасов. ≈дна песен ми се впи в главата – “Gipsy song”. ќказа се, че китаристът ¬латко —тефановски, предлага за свободно свал€не освен текстове на н€кои от песните си (между които и циганската песен), и 20 към момента mp3-ки.

≈то и връзка към циганската песен : “Gipsy song”.

¬ менюто “Mp3’s” на сайта му можете да свалите и останалите 29 песни.

ѕ.—. ¬иждам, че имат издадено и DVD с концерт под името “ƒете се роди” – може би него съм гледала.

25/8/2008

ћанатарки

Filed under: Humor — Izida @ 6:36 pm

«аведение на плажа на јлбена. — Ћъчо ще хапваме пици. —лед злополучни€ опит с пицари€ ““и јмо” – а именно манатарките с червеи на пицата, Ћъчо решава, че ще из€сни съдържанието на текущата си пица:

– »звинете, пица “Ќеаполитана” с какви гъби е?

—лед известно чудене сервитьорката вдига рамене и отива да пита готвача.

¬ръща се победоносно:

– — мариновани!

ѕ.—. » второто й връщане до готвача не помогна – след като върт€ха сума време един гол€н буркан с гъби, не усп€ха да разберат какви са всъщност… ѕицата бе заменена с друга без гъби.

21/8/2008

ћалка игра

Filed under: Daily,The desert of the real,Ўофьорски — Izida @ 5:48 pm

— Ћъчо си играехме на една игричка в курорт јлбена – при пресичане на улица тр€бваше да познаем дали идващата кола е българска или румънска. «а съжаление бързо ни писна, защото не беше никак трудно : ако намали и спре, значи е румънска; ако мине пред краката ти върху пешеходната пътека със стърчащ от прозореца лакът, значи е нашенец.

—амо веднъж обърках – един софи€нец най-изненадващо ни направи път, да е жив и здрав!

ѕри екскурзи€та ни до –умъни€ по ¬еликден, екскурзоводът ни забавл€ваше с об€снени€ за румънските нрави и традиции.  огато вл€зохме в –умъни€ наред с любопитните факти за национални€ им празник, за прословути€ граф ÷епеш (по-известен като ƒракула), за липсата на кафенета на открито в Ѕукурещ, изтъкна и това как сега вече се налага рейса да намали скоростта, защото тук глобите са тежки, а и се налагат наистина. ƒа, това наистина звучи чуждоземно за нас! » си е атракци€!

19/8/2008

 арадере – јлбена

Filed under: Daily — Izida @ 11:17 pm

 онтраст! “ази една думичка най-добре описва тазгодишната ми л€тна почивка.

ѕървите н€колко дни б€хме в едно закътано райско кътче – село √орица, и посещавахме плажовете  арадере и този на близки€ град Ѕ€ла. ≈стествено  арадере се е опазило от талазите благодарение на н€колко километрови€ черен път, криволичещ през баири и храсталаци, който дели плажа от село √орица. ѕоловината плажна ивица бе осе€на от разноцветни палатки, в другата част компани€ ни правеха само гларусите.

—лед това изкарахме седмица в комплекс јлбена – най-северното ми летуване до момента. ќтдавна исках да посет€ този комплекс, а една промоци€ на достъпна нощувка със закуска в тризвезден хотел ме убеди окончателно. Ѕих казала, че јлбена е всичко, което искам от сво€ жилищен квартал:

 • изобилна зеленина – от наши€ хотел не се виждаше никой съседен хотел, а път€т към плажа минаваше през горичка с ухание на смола, в ко€то н€колко пъти вид€х каф€ви катерички;
 • учтив обслужващ персонал – пощальоните б€ха в спретнати униформи на велосипеди, който и да питаш в комплекса винаги бе отзивчив и готов да помогне; продавачите и сервитьорите са усмихнати и учтиви;
 • много добра поддръжка – жена в униформа почистваше от прецъфтели цветчета една цветна градинка, градинар обираше от тревата пред хотела опадалите листа. Ќ€как лесно се свиква със спретнати€ и поддържан вид, чак спира да ти прави впечатление колко посто€нство в поддръжката всъщност се изисква;
 • гол€м плаж – при това за разлика от плажа на —лънчев бр€г тук н€маше опънати с колчета въжета до самата вода, указващи границата на зоните с платени чадъри; самите зони с чадъри б€ха само до половината широчина на плажа, не до сами€ край на п€съка;
 • не попаднах на двойни цени за българи и чужденци, нито на незаконни€ процент сервиз в менютата на ресторантите;
 • транспорт – в комплекса имаше безплатни автобуси на всеки 20 минути. ¬ърв€т по два маршрута, от 9:00 до 17:00, което се оказва плюс ако не ви се разхожда точно сега до плажа. Ќищо, че е близко и че се минава през сенчести горички.
 • по продължение на цели€ плаж с лице към уличката имаше набучени в п€съка табели с национални€ телефон за защита на потребителите 0700 111 22. «а съжаление надписът беше само на български.

» все пак си има своите минуси:

 • предполагам поради факта, че почти всички хотели предлагат “All inclusive” настан€ване (включена в цената закуска, об€д и вечер€ на шведска маса), имаше мизерно малко заведени€ за бърза закуска от типа дюнери, хот-дог, палачинки, тостери за об€д. Ќа ц€лата главна пешеходна улица н€маше нищо различно от сладолед и ресторанти! „ак на втори€ ден намерихме два павилиона за дюнер, два за палачинки и н€колко места за пица – б€ха разположени по улицата, ко€то се простира по протежение на плажната ивица. ÷ените са като за чужденци. “ова може би об€сн€ва липсата на различни цени за българи/чужденци – просто и двете са си високи. —€дането в пицари€ ““и јмо” на централната пешеходна улица в първи€ ни ден в јлбена, където хапнах пица фунги за 13 лв, завърши с това, че при преполов€ване на пицата си във втората половина открих три сготвени бели червейчета в манатарките. —лед н€колко дни се престраших да седна на мексиканско – “екс-ћекс.  ато се изключи, че ми объркаха поръчката (поправиха се обаче бързо), храната беше вкусна и на вид пр€сна. Ќо в плажното заведение на една от Ћагуните ми сервираха хот-дог от хл€б, едни кремвирш и малко кетчуп – такова “постно” нещо не б€х виждала! ј на снимката имаше поне зелена салата и горчица. — една дума – хем скъпо, хем гадно! ƒобре, че б€ха дюнерите. Ћюбими€т ми в момента ƒарко с цена от 1,50 лв в —офи€, вървеше от 2,00 до 3,50 лв в јлбена.
 • ќще във вторник при първото ходене на плажа, б€хме нападнати от хапещи ситни лет€щи мушички. ¬ общи линии ако не си във водата, прекарваш времето като се пошл€пваш и подскачаш като сп€що безпризорно куче, ухапано от бълха. «а щастие, поне се убиват лесно. ѕринудих се да се върна в хотела и да се пека на шезлонг там (макар че усп€х и да си донеса н€колко гадинки с мен). Ќа следващи€ ден с€каш понамал€ха, но пак беше непри€тно – май им липсваше анестетика, с който разполагат комарите. ¬ четвъртък група българи си поискаха обратно парите от продаващи€ билети за чадъри на плажа с об€снението, че отиват на н€кой друг плаж заради насекомите. „ух, че множенето им се дължало на прекомерни€ цъфтеж на водораслите в началото на седмицата, което пък е следствие от жегите. ¬се пак комари н€маше въпреки горите наоколо, така че си мисл€, че едно пръскане би помогнало.
 • такситата – на идване в комплекса предпочетох да дойдем без такси като си потъркал€хме куфара до хотела само и само да не попадна пак на н€кой, който да ме изнерви излишно в началото на почивката ми. ¬ кра€ вече ми беше все та€. ќт хотела ни извикаха такси, като рецепционистката об€сни, че струвало 10 лв до гарата – за киломерът-два. —ъгласихме се.  ато пристигна обаче шофьорът об€сни, че ще ни струва обаче 13 лв, защото тр€бвало да си плати обаждането на хотела. » изчезна н€къде към рецепци€та. —тиснах Ћъчо да не се за€жда – има ли смисъл? ƒори не забел€зах дали пусна апарата.
 • хотела – три звезди €вно не са достатъчно в Ѕългари€ за да попаднеш на добра ста€; първоначално б€хме настанени на първи€ етаж, без прозорец, на чи€то врата на терасата имаше предупреждение да затвар€ш и заключваш преди излизане с цел изб€гване на кражби. “ова н€маше да ме безпокои ако ста€та не миришеше на мухал, най-силно в гардероба, който граничеше с бан€та. ѕредставете си какво става като затвориш и излезеш н€къде за през цели€ ден!  ато бонус мазилката в бан€та капеше на фин прах от тавана. — багажа на рецепци€та насто€хме за см€на на ста€та или да ни върнат парите. «а щастие управителката уреди бързичко преместването ни в нова ста€ – този път на трети€ етаж и без забележки.
 • камериерките б€ха доста шумни – крещ€ха си служебна информаци€ тип “ѕенке, оправи ли 139та?”, “ƒа знаеш как се изкъпах като чистех бан€та – бил оставен на душ и като го пуснах, ц€лата се зал€х със студена вода”… и т.н от едното крило на хотела до другото. ѕоне ме развесел€ваха на моменти. „уд€ се какво ли си мислеха всичките германци в хотела като не разбираха езика… ≈дин път приказлива камериерка усп€ да нахълта в ста€та след като н€колко пъти отговорих на почукването на вратата да не влиза понеже тъкмо се преобличах за плаж. –азбираемо е да не ни чуе – говореше си с колежка €вно. Ќа вече сериозно раздразнената реплика на Ћъчо : “»звинете, бихте ли излезли?!” отговори “ƒа…” и продължи да стърчи пред мен усмихната и неподвижна до втората реплика на Ћъчо : “јми излезте тогава!”. ќт този случай нататък всеки ден слагахме табелата “ћол€ не безпокойте” освен ако не искаме изрично да почист€т.
 • Ќа изпращане нико€ от трите служителки, които ни пожела лек път, не ни попита как сме изкарали, нито ни покани отново догодина. ѕредполагам следствие от горните две точки.
 • »ма Wi-fi, но се заплаща като се купуват карти за достъп. ÷ените не ми допаднаха, но вече не помн€ какви б€ха. ѕри нужда ползвах интернета от ћ“ел. (допълнение: 7 лв на час, отстъпки за количества – максимум 20 лв за 5 часа)

 ато ц€ло, в јлбена ми залипсваха домашните домати, които купувахме в горица от д€до ѕетко ежедневно – различни по форма и размери, но неверо€тно ароматни и вкусни.

≈то и н€колко снимки:

 арадере

 арадере
ѕлажа на  арадере

ўъркели над Ѕ€ла
ўъркели над Ѕ€ла

—вечер€ване в јлбена
—вечер€ване в јлбена

Ќа плажа на јлбена
Ќа плажа на јлбена

ƒо табелата на  «ѕ
ƒо табелата на Ќационални€ телефон за защита на потребителите, отново на плажа на јлбена.

Ћунно затъмнение

Ћунно затъмнение
Ћунното затъмнение, наблюдавано от терасата ни в хотела в јлбена

25/7/2008

ѕрекалени€т светец

Filed under: Daily,The desert of the real,√раждански — Izida @ 1:39 pm

—пор във форум по повод изнас€не на храна от ресторант с шведска маса:

– “Ќавс€къде имаше разлепени табели, че вода и храна не се изнас€ от ресторанта или се заплаща. Ѕраво! ѕохвално, че детето ти не е сто€ло гладно! “ипично български манталитет показваш, щом си преминала правилата!”

– “ћол€ не нарушавайте добри€ тон, все пак правилата са измислени за да бъдат нарушавани. “ѕрекалени€ светец и Ѕогу не е драг.” »звън това искам да кажа,че е нормално да има табели, с инструкции и забрани, но това не е закон.
….
а така нареченото “спазване на всички правила” за съжаление си е характерен белег на български€ синдром ‘комплекс за малоценност”.”

ќправдани€, оправдани€, оправдани€… јко човек реши да прекрачи правилата, винаги ще си намери причина. Ќищо, че сам осъзнава колко е в грешка. »ли поне се над€вам, че осъзнава.

«а съжаление, не само хотелиерските правила предизвикват подобни реакции. «авиждала съм на възпитанието на мои познати западноевропейци, за които законите наистина са закони. Ќо забел€звам у т€х нещо, което при нас липсва – в€ра в това, че щом се е наложило да има такъв закон, то €вно е за т€хното общо добро и да го прекрачат би значило да върв€т срещу самите себе си.

24/7/2008

“ази година полупроводници…

Filed under: Humor — Izida @ 8:48 pm

–еклама. ƒ€сната половина на екрана си остава черна, в л€вата виждаме един много тесен хол. ћъж се опитва да завърти един плосък телевизор и да го закачи на стената, ко€то е само на метър от дивана. —лед известно количество безрезултатни опити за обръщане и разминаване със съпругата, в д€сната половина на екрана се по€в€ва надпис за ипотечен кредит.

—транно! ѕо примера на повечето реклами (преди-след) очаквах тесни€т хол всеки момент да се разшири и да обхване цели€ екран, а мъжът с усмивка да демонстрира завъртане и позициониране на един класически телевизор с кинескоп!

 акто бе казал “поета”:

“ази година завод за полупроводници, догодина – за цели проводници…

« Previous PageNext Page »
пїњ