Irina’s Weblog

3/12/2007

—оциологическо проучване сред софтуерните специалисти в Ѕългари€

Filed under: Computers — Izida @ 10:41 am

ѕисмо на Ѕј–— ме насочи към анкета сред софтуерните специалисти в Ѕългари€, проведена през септември тази година. ÷елта е да се определ€т най-попул€рните фирми в бранша, най-широко използваните технологии и др. –езултатите можете да видите тук :

“—оциологическо проучване сред софтуерните специалисти в Ѕългари€”

7 Comments »

 1. Ѕј–— са тарикати и робовладелци, а извадката им не е представителна…

  Comment by √еорги — 3/12/2007 @ 11:09 am

 2. »звадката не е на Ѕј–—, а на агенци€ Market Links, извършила проучването.  олкото до Ѕј–—, ход€ редовно на семинарите им и ги намирам за полезни.

  Comment by Izida — 3/12/2007 @ 11:37 am

 3. —еминарите им са едно, а Ѕј–— като организаци€ са съвсем друго.  ато отправна точка – помисли върху това защо скочиха преди време срещу HP рЯЩВ

  Comment by √еорги — 3/12/2007 @ 1:36 pm

 4. ћда, 50% от анкетираните бачкат на Java и 45% на .net, относимо към н€каква извадка. ƒали е относимо към реалността – не знам, но и не ми е особено важно рЯЩВ

  Comment by dzver — 3/12/2007 @ 6:08 pm

 5. ѕрави впечатление и специалното присъствие на два въпроса относно опит и работа по .NET проекти – €вно тази платформа има особено значение в анкетата, защото н€ма такива въпроси специално за Java, C++, PHP…

  Comment by Izida — 3/12/2007 @ 6:23 pm

 6. “и€ са мега зле ;).
   ак така 2% са студенти и все още не са работили, а на следващата картинка следва: 1% още н€мат професионален опит.
  »наче Ѕј–—, Ќј–— на ћарс и това е то рЯШЙ

  Comment by PureEvil — 4/12/2007 @ 10:17 am

 7. ћоже би едини€ от онези 2% студенти, които не работ€т, имат опит, но не професионален – т.е. проекти в университета? ј другата половина от тези два процента студенти никакви проекти още н€мат зад гърба си.

  Comment by Izida — 4/12/2007 @ 10:49 am

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

пїњ