Irina’s Weblog

19/8/2007

i18n

Filed under: Computers,Humor — Izida @ 12:50 pm

Из Flash теста по география на GeoBee Challenge на National Geographic :

i18n

Втората страна е трябвало да бъде C?te d’Ivoire.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

п»ї