Irina’s Weblog

11/2/2007

–езултатите 2

Filed under: Daily,Taxi,The desert of the real — Izida @ 4:17 pm

¬ темата “–езултати от протеста на такситата” писах за удовлетворените искани€ на шофьорите на таксита.

ƒнес обаче ѕрегледах “«акона за движение по пътищата” на сайта на ћ¬– и там прочетох следното:

„л. 102. (1) ¬одачите на автомобили, комплектувани с обезопасителни колани, са длъжни да ги използват.
(2) ћогат да не ползват обезопасителни колани:
1. бременните жени;
2. лица, чието физическо състо€ние не позвол€ва употребата на колан;
3. (отм. – ƒ¬, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) водачите на таксиметрови
автомобили, когато са на работа и превозват пътници;
5. инструкторите – при управление на автомобила с учебна цел.

»злиза, че имат това право от 2002 година! »ли медиите не са на€сно, или таксиджиите не зна€т законите и властите се възползват за да им “удовлетвор€т” едно искане в повече. рЯШЙ

—ъщо така прочетох, и за изстъплението в стил “ƒиви€ «апад” не е приключило : в събота са подпалили апартамента на арестувани€ заподозр€н в убийството на шофьора, в който апартамент живеели майка му и сестра му. “ова вече е прекалено!!

ќсвен това не виждам как е възможно да се иска единна цена (ако наистина е поискана разбира се) при положение, че  омиси€та за защита на конкуренци€та следи за спазване на «акона за защита на конкуренци€та, в който се казва:

„л. 9. (1) (»зм. – ƒ¬, бр. 9 от 2003 г.) «абранени са вс€какъв вид споразумени€ между предпри€ти€, решени€ на сдружени€ на предпри€ти€, както и съгласувана практика на две или повече предпри€ти€, които имат за цел или резултат предотврат€ване, ограничаване или нарушаване на конкуренци€та на съответни€ пазар, като например:
1. пр€ко или косвено определ€не на цени или други търговски услови€;
2. разпредел€не на пазари или източници на снабд€ване;
3. ограничаване или контролиране на производството, търгови€та, техническото развитие или инвестициите;
4. прилагане на различни услови€ за един и същи вид договори по отношение на определени партньори, при което те се постав€т в неравноправно положение като конкуренти;
5. постав€не сключването на договори в зависимост от поемането от другата страна на допълнителни задължени€ или от сключването на допълнителни договори, които по сво€ характер или съгласно търговските обичаи не са свързани с предмета на основни€ договор или с неговото изпълнение.
(2) (»зм. – ƒ¬, бр. 9 от 2003 г.) —поразумени€та и решени€та по ал. 1 са нищожни.

»злиза, че приемането на подобно уеднакв€ване на цените би тр€бвало да доведе до сезиране на  омиси€та за защита на конкуренци€та – че то си има за директна цел убиване на конкуренци€та и е във вреда на всички нас, потребителите. (»ли на тези от нас, които тъпо и упорито ще продължат да се мол€т да си плат€т за превод до дадено м€сто, да дишат дима на шофьорите, да слушат силната чалга, да бъдат прекарвани по дълги маршрути… на мен ми стига!)

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

пїњ