Irina’s Weblog

21/9/2011

Електронните учебници на Просвета

Filed under: Books,Computers,Граждански — Izida @ 5:41 pm

Докато преглеждах сайта на Просвета попаднах на следното:

За пръв път в България Prosveta Libri Magici – учебниците на бъдещето!

Изгледах клипчето, прегледах примерните уроци по Математика и Български език. Интересно е, увлекателно е, има филмчета и звуци. Но ме подразниха няколко изказвания от клипа:

  • “Тебеширите, черната дъска, огромните прашни карти и дебели атласи остават в миналото!”
  • “… друго основно предимство: освобождава учителя от необходимостта непрекъснато да търси и осигурява допълнителни материали, да се грижи за набавянето на информация. Всичко, от което се нуждае, е събрано в интерактивния учебник, който може да се допълва и обновява много по-лесно и бързо от традиционното издание на хартиен носител.”

По отношение на аргумента за премахването на черната дъска ще цитирам сентенция от сайта на Просвета:

Човек запомня ………
10 % от това, което чете;
20 % от това, което чува;
30 % от това, което вижда;
50 % от това, което чува и вижда;
70 % от това, което казва;
90 % от това, което казва и прави.

Съвсем друго е като ученик се изправи пред черната дъска и реши някаква задача – попада в последните 90%, защото го прави сам. А и както самите Просвета твърдят – електронният учебник не замества класическия, а го допълва. Така според мен и интерактивната дъска не замества “черната”, а отново само я допълва.

По отношение на “основното предимство” коментарът е излишен.

п»ї