Irina’s Weblog

1/11/2010

За числата и цифрите

Filed under: Books — Izida @ 1:04 pm

Замисляли ли сте се, че цифрите са изобретени много след като хората започват за използват числа? Спомнете си римските числа – там има символи за 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000. Така че колкото по-големи числа им трябват, толкова повече нови символи се налагало да въвеждат за тяхното означаване. Докато ние с нашите 10 цифри и позиционна система можем да опишем произволни числа. Или обобщено: числата обозначават количества, цифрите съставляват самите числа. Повече в книжката: “Математиката: диалог с дъщеря ми”.

Препоръчвам ви да разгледате и другите малки книжки от тази поредица – например “Европа да се запознаем” и “Средновековието. Как да го обясним на децата”. Последните две са написани от именития медиевист Жак Льо Гоф, с който лично аз се запознах от есетата му за Средновековието и историята на средновековна Европа. Но в тези малки книжки той отговаря на някои много важни и основни въпроси, които понякога прескачаме, дълбаейки в детайли. Точно чрез неговото име попаднах на тази поредица малки книжки – удивително е как големите умове успяват да синтезират толкова знание в малко страници!

п»ї