Irina’s Weblog

26/12/2008

Пъзел с карти

Filed under: Computers — Izida @ 1:35 am

Имате четири карти :

B 5 2 J

Всяка карта има буква от едната си страна и цифра от другата. Кои карти трябва да обърнете за да проверите дали е изпълнено правилото, че ако имате J от едната страна, то от другата имате 5?

п»ї