Irina’s Weblog

28/12/2007

Ѕанкоматите по празниците

Filed under: Daily — Izida @ 11:34 pm

ќтиваме ние в Mall of Sofia да гледаме с гол€мо закъснение последната об€вена прожекци€ на “Ўрек “рети” в Cinema City. јз смело питам дали приемат кредитни карти. “ц, само в брой. ѕращам Ћъчо да тегли пари – сега е 10:50, а филмът почва в 11:15. Ћъчо тръгва. —лед 5 минути му звън€ притеснено :

¬тори банкомат проверих – н€мат пари в наличност!!

»зведнъж ме удр€ мокър парцал през лицето – що като б€х предупредена от бога на ѕейо, не се и сетих навреме да пробвам по-забутаните банкомати около нас, ами оставих тегленето да е точно в търговски център?!

Ћъчо, какво да прави, отиде до ѕикадили в подземни€ етаж. ѕрез това време аз пак се обърнах към касите – дали пък “в брой” не значи “не с кредитни карти”? “ц, значи, че н€мат ѕќ— терминали. ј и в ѕикадили н€ма пари, но има клон на ƒ— .  акво да се прави, претърчах до там с мо€та дебитна карта на ѕ»Ѕ, за да бъда осведомена, че кефа да тегл€ през ѕќ—-терминал на ƒ—  ще ми струва 3,5% или минимума от 5 лв такса. »зтеглих 150 лв, за да знам, че поне таксата не е под минимума. ѕлатих за това удоволствие 5,25 лв.

¬ 11 и 5 вече си б€хме купили билети – така че 5те лева такса си струваха!

ѕочивка

Filed under: Books — Izida @ 11:12 pm

ќбичам почивките в студените дни!  ато се изключи ходени€та на кино с Ћъчо и брат ми (където зас€кохме —ъбев в ден€, в който излиташе за ’оланди€), основно си сед€ вкъщи, гледам телевизи€, редувам н€колко книги и готв€. ƒа, домашна храна! “ова е една от най-добрите страни на почивката. »наче н€мам време – или основно желание, да готв€ често.

 нижарницата в Mall of Sofia усп€ да ме грабне с книга на витрината – това не помн€ кога за последен път ми се е случвало, ако изобщо ми се е случвало да куп€ нещо от витрина.  нигата е “–азвийте максимално сво€та памет”, автор ƒжонатан ’анкок, издателство “ нигомани€”. «а цената от 18 лв. и с обем от 170 страници, вече втори ден се забавл€вам да изследвам начина, по който мозъкът се справ€ с информаци€та. » вече усп€вам да запомн€ доста по-дълъг списък с думи благодарение на едини€ от способите, на който ме научи книгата. ѕредупреждавам, че за н€кои от тестовете ви тр€бва “другарче” (тук Ћъчо геройски се хвана на хорото) – да ви чете текстове и да задава н€кои от въпросите. Ќо категорично заниманието е весело и за него!

»наче виждам и проблеми – има разменени описани€ на думи в едното упражнение, имената на хора, които имена тр€бва да запомниш, са английски. Ќе съм специалист, но си мисл€, че ако б€ха на български щеше да е по-коректно спр€мо нас – все пак това не са типичните имена, с които сме свикнали в Ѕългари€.

Ќо като ц€ло – вече € преполових и съм доволна за похарчените пари! ћакар че не съм сигурна, че мотиваци€та ми беше изброена в списъка на автора – май основното за мен е не толкова подсилването на паметта, колкото самото удоволствие от упражнени€та.

23/12/2007

 ъде да си купим очила с диоптър? ¬ Kaufland разбира се!

Filed under: ѕрава на потребителите — Izida @ 4:59 pm

 ауфланд са чудни – предлагат пълна комплексна услуга! ќт последни€ им бюлетин – този за периода 24-31.12.2007 г., научих, че вече дори н€ма нужда да ход€ до оптика за да си куп€ очила за четене! «ащото, наред с прахосмукачките и евтините плодове, те вече предлагат и очила в пластмасова кутийка, от +1 до +4 диоптъра, на цена 4,99 лв – до изчерпване на количествата.

ќчила на промоци€

ќчаквайте скоро и ѕеницилин с 35% отстъпка, както и ваксина срещу птичи грип в акци€.

» малка справка от «акона за здравето:

„л. 26а. (3) »зработването и продажбата на очила и материали за очна оптика се извършват от лица с професионална квалификаци€ по професиите “техник по очна оптика” или “оптик – оптометрист”.

≈дно басче колко хора с подобна квалификаци€ има в  аufland? рЯШЙ

P.S. ќще една причина да не стъп€ никога в тези магазини!

ћинистър "90 процента" в  апитал

Filed under: Computers,Daily — Izida @ 1:36 pm

ƒнес разбрах какъв тип човек съм! јз съм идеалист!  ритериите за самоопредел€не са изброени от министър Ќиколай ¬асилев в стати€та в “ апитал, озаглавена : “ћайкрософт Ц to be or not to be?”

Ј Ќека другите продукти докажат, че са по-добри и да се наложат в частни€ сектор. “огава и държавната администраци€ ще бъде в крак с времето. «асега над 90% от българските и световните потребители ползват “ћайкрософт”

ћинистърът за пореден път сравн€ва ƒържавата с една от фирмите в частни€ сектор. —€каш забрав€,че ƒържавата е преди всичко институци€, ко€то се грижи за своите граждани. ќсвен това за пореден път ще питам, от къде се взе този така любим процент – кръглото 90%?  ое представително проучване го е предоставило на г-н министъра?

Ј Ўейсет хил€ди служители в администраци€та не са типичните специалисти, които зна€т какво е отворен код и искат той да е такъв. «а т€х софтуерът е средство, а не цел. —трува си да направим проучване те какво биха искали и е грешка, че не сме го направили досега

ѕредлагам да попитате машинистите в Ѕƒ∆ какви локомотиви предпочитат – и да им осигур€т парите за най-нови€ модел Siemens например.  огато това стане – ще купим на служителите в държавната администраци€ ако искат и лицензи за играта “World of Warcraft” за да разпускат в почивките вместо да пушат цигари.

Ќе е възможно човек винаги да е информиран за всички възможности на света.

 азано от един министър, звучи силно притеснително, не мислите ли? √-н ¬асилев вече н€колко пъти се приравни със средностатистически€ потребител.  ато се има за такъв – предлагам да се върне в групата, към ко€то се чувства така силно свързан.

ƒоколкото знам, никой не си е направил труда да анализира задълбочено какви биха били разходите при миграци€ от “ћайкрософт” към други продукти. ѕриемам критиката, че и аз не съм поръчал такъв анализ, но съм учуден, че шеста година критикуваме стари€ договор с тази фирма, а никой не направи сметка за 6 дни или 6 часа.

«начи на вас, г-н министре, ви се плаща за да ръководите това министерство и за да го осигур€вате с всичко необходимо, а ние тр€бва ей така, от любов към държавата, да инвестираме личното си време за да ви направим анализа?

Ј јко всички минем на “OpenOffice”, сигурно стотици високоплатени »“ специалисти ще го инсталират в продължение на седмици, ако работ€т като роботи и ако н€ма усложнени€. Ќо в реални€ живот винаги има. —амо на мо€ компютър усп€ха на втори€, а не на първи€ ден, и им отне много часове. (Ќали не мислите, че 60 000 служители в ц€лата страна в един ден биха могли да натиснат едно копче и на други€ ден ц€лата държава безпроблемно да заработи с нов продукт?)

Ќа компютъра на родителите ми, OpenOffice бе инсталиран за по-малко от 30 минутки, и то основно заради времето, нужно за да го свал€ от »нтернет… ќтново призовавам да изпълни обещаното – а именно да публикуват документ, раз€сн€ващ нуждите на групите държавни служители спр€мо софтуерното им осигур€ване.

Ј  акво да кажем на стотиците хил€ди граждани и повечето от фирмите, които работ€т с продуктите на “ћайкрософт” и които в този случай ще имат обратни€ проблем – н€ма да могат да ползват всички документи на администраци€та?

√-н министърът €вно не чува – десетки пъти му бе повторени, че OpenOffice може да записва документи в doc формат ако толкова се налага.. ƒругото, по-важно е, че ако се дават документи в odt, то всеки може да си свали OpenOffice на момента и да отвори документа с него. (¬се още е практика под всеки pdf да има връзка за свал€не на Acrobat Reader).

Ј  ак ще постъпим със съществуващи€, веро€тно често нелегален, софтуер в домовете на служителите? » там ли да минем на “OpenOffice”? » там ли е също толкова “безплатно”?

ќ свещена наглост!! »скате да платим и инсталаци€та на домашните компютри на служителите?  акто каза н€кой вече : като сте толкова на€сно за масовата практика да се ползва нелегален софтуер в домовете на служителите във вашето министерство, защо не сезирате √ƒЅќѕ?

јко тр€бва да обобщ€, идеите на “идеалистите” са полезни и тр€бва да бъдат анализирани. ѕрепоръчвам им да насочат усили€ и към частни€ сектор и да убед€т хил€ди фирми да преминат към алтернативен софтуер.

√-н министъра май не разбира, че мен изобщо не ме интересува ко€ фирма за какво си харчи парите. ќбаче живо ме интересува как той изразходва парите, които са написани в графата “удръжки” в мо€ фиш за заплатата ми.

Ј ¬ магазина купуваме един лиценз. јко на вилата имаме втори компютър, където ще го ползват децата, май ще тр€бва да купим друг лиценз. »ли пък ще бъдем сред тези, които нарушават закона. ƒържавата получава 60 000 лиценза за служебно и още 60 000 за домашно ползване. Ћегализираме домашните лицензи и решаваме важен държавен проблем.  ак би изглеждала новината във “Financial Times”, че например български държавник е заловен с пиратски софтуер в дома си…

Ќе ме интересува какво прав€т държавните служители в свободното си време. ѕредлагам да купим 30 000 лиценза, да получим безплатно още 30 000 лиценза и ето – 60 000 лиценза за служителите в ƒј, без домашните. » цена на половина! рЯЩВ

22/12/2007

ќрганова музика за душата

Filed under: Music — Izida @ 11:56 pm

органът в зала Ѕългари€
ƒнес всичко протече по план – станахме към 9, в 10 изл€зохме от нас, в 11 без 10 б€хме в  онцертен комплекс “Ѕългари€” в очакване да отвор€т √ол€мата зала и да хванем възможно най-добрите места за концерта “ќрганова музика за душата” на Ќева  ръстева (за който писах преди н€колко дни). —лед 10 минутки вече б€хме в залата на избрани места – напливът с€каш не бе гол€м, защото до началото на концерта залата си беше доста празна.

ѕървото произведение бе “ѕрелюд, фуга и вариации” на ÷езар ‘ранк. “р€бва да призна€, че основната тема (чуйте € в MIDI формат, или вижте клипче с изпълнение в YouTube) и сега е в главата ми! ѕреди малко си намерих и нотите на прелюда, и се пробвах (с лека преработка) да го свир€ на Yamaha-та. Ќо звучи много по-добре ако просто пусна MIDI-то като ползвам електронното пиано за MIDI-out рЯШЙ „ак не мога да пов€рвам, че композиторът е творил толкова скоро – починал е през 1890 г. ќчаквах произведението да е на поне 300 години.

—лед първото произведение в залата нахълтаха закъснелите. ћоже би и за това въведението към изпълнени€та бе направено точно в тази пауза, а не преди първото. «а десетина минути Ќева  ръстева даде раз€снени€ за вс€ко едно от произведени€та и негови€ автор.

ƒругото, което много ми допадна, бе ““оката, адажио и фуга в до мажор” на Ѕах.  ато всеки лаик, и аз свързвам органа основно с произведени€та на Ѕах, така че сега усещах най-познато звученето на този инструмент.

ћога да кажа – беше наистина внушително и въздействащо изжив€ване! —м€там да не е последното ми посещение на концерт на орган.

Ќа снимката горе – Ќева  ръстева изпълн€ва второ произведение на ћесиен след кра€ на об€вената програма.

21/12/2007

Ѕогата на цитати седмица…

Filed under: Computers — Izida @ 3:08 pm

“ази седмица си има и втори “÷итат на седмицата” – цитирано от чата с министър Ќиколай ¬асилев :

¬ени ћарковски: Ќики, ти н€маш представа какво ползва частни€т сектор, за да твърдиш, че не ги ползва. ¬ този смисъл, нека сме по-конструктивни.

Ќиколай ¬асилев: —ъжал€вам, към 90% засега използват ћайкрософт, както и харесват Ѕрад ѕит.

20/12/2007

ѕредимствата на софтуера с отворен код за държавната администраци€ – чат на сайта на IDG.bg

Filed under: Computers,Daily — Izida @ 4:20 pm

ќще едно събитие, което см€там да не пропускам – онлайн дискуси€ на тема :

“ѕредимствата на софтуера с отворен код за държавната администраци€”,

ко€то ще се проведе в петък, 21 декември, от 14 часа на сайта на http://chat.idg.bg.

”частници :

 • Ќиколай ¬асилев, министър на държавната администраци€ и административната реформа;
 • ¬ени ћарковски, председател на »нтернет ќбщество Ѕългари€ и председател на —ъвета за информационни технологии към ѕрезидента на Ѕългари€.
 • Ѕогомил Ўопов, виден деец за попул€ризиране на софтуера с отворен код у нас и автор на десетки статии и коментари по темата.
 • –умен ’ристов, председател на —дружение јлтернативни Ѕизнес –ешени€ с ќтворен  од (јЅ–ќ ).

¬ече могат да бъдат задавани предварителни въпроси.

Ќад€вам се този път представител€ на държавата да дойде навреме, за разлика от случката при дискуси€та на тема “ƒокъде се простира цензурата в »нтернет?” – явор  олев, ръководител сектор Д омпютърни престъплени€” в √ƒЅќѕ, закъсн€ със сума време за дискуси€та, после отговар€ше спорадично, като се извини с думите

“съжал€вам,но ползвам обществена мрежа във ¬ашингтон и скоростта е бавна а връзката се разпада”

19/12/2007

—тимулиране на раждаемостта

Filed under: Daily,The desert of the real — Izida @ 2:19 pm

–азговор с √ери :

√ери : ей това търсех вчера:

”величението е с 5 лв., а не с 10, каквото бе предложението на правителството. ѕомощ ще се отпуска на родители със средномесечен доход от 300 лв. ƒосега прагът бе 200 лв.

«а първи път се предвижда допълнителен бонус за близнаци,

като месечната добавка за т€х става общо 75 лв., или 150% от помощта на дете.

до сега близнаците не са били предвиждани – абе идиотизъм ей

јз : те така или иначе сами се случват, н€маш нужда от стимул за да родиш близнаци и следователно – държавата може да спести пари…

18/12/2007

÷итат на седмицата

4. ћожем ли без ћайкрософт?

Ћично мнение:

Ѕихме могли, както бихме могли да живеем без ток, вода, телефон и автомобил.

«а мен не е €сно кой е човека, на който принадлежи това лично мнение, защото текста е от официално из€вление на ћинистерството на ƒържавната јдминистраци€ и јдминистративната –еформа (ћƒјј–) : “ќсновни моменти при договора за лицензиран софтуер на ћайкрософт”. явно за автора обаче Microsoft е еквивалентно на “компютър”.

»нтересен коментар на ¬ени ћарковски : “ћƒјј–: далавера ще има – прецакахме ÷јѕ !”

ѕитам се още, дали н€кой в ћƒјј– може да брои?

—ега в държавната администраци€ около 2000 – 3000 сървъра работ€т с алтернативни операционни системи.

» още : “Ѕонус домашни лицензи или двоен брой лицензи купува държавата?”. »ли защо е полезно да купим и домашни лицензи за държавните служители.

¬тори опит

Filed under: Music — Izida @ 11:40 am

“ъй като трафика в —офи€ е причина не всеки път да можеш да идеш на н€кое меропри€тие в последни€ момент, както доказа вчерашни€ ми неуспех да посет€ рецитала на орган, днес се разрових в programata.bg за да вид€ на време какво се задава и да си запиша в джобни€ компютър.

» така – втори опит! Ќа 22 декември, събота, от 11:30 ч. в √ол€мата зала на  онцертен комплекс Ѕългари€ ще има рецитал “ќрганова музика за душата” на Ќева  ръстева.

¬ход свободен.

—офи€

Filed under: Daily — Izida @ 12:18 am

– » какво точно, »ра, ти харесва в този мръсен пренаселен град?
– ’аресва ми колко е жив, харесва ми, че във всеки един момент, в който ми доскучее, мога просто да потърс€ из »нтернет за събити€та за ден€ и да си харесам нещо.
– ƒобре де, ѕловдив е на стотина километра по права лини€! » аз идвам на концертите, все пак разсто€нието е малко, да не говорим, че от Ћюлин до ћладост се стига за повече време от колкото от ѕловдив до ћладост…
– ƒа, можеш да си купиш билет за гол€м концерт от ѕловдив. ћожеш да си нагласиш програмата, да си тръгнеш по-рано от работа или да си вземеш отпуска. Ќо можеш ли в 16:00 да научиш за неверо€тно интересно събитие и просто да се отбиеш след работа..?

’аресвам —офи€. ƒа, не съм сл€па за кучетата – много са. » на мен ми пречат задръствани€та – намерих си квартира до важен транспортен възел. ћакар да работ€ на спирка от офиса си, имам карта за ц€лата мрежа на градски€ транспорт – така ако чу€ за нещо интересно, имам още един стимул да се запът€ натам като се прикачвам от рейс на рейс без да мисл€ за досадните билетчета. “.е. опитвам се да про€в€вам гъвкавост, да се приспособ€вам.

ƒнес обаче прочетох новина за рецитал на орган в катедралата У—вети ёзефФ – от 19:00 часа, близо до ’алите. ѕогледнах часовника – 18:00. Ќабързо качих един документ в SVN-а, разпечатах картата на м€стото, загасих машината и хукнах към спирката – ще отида до бул. ћадрид и ще хвана трамвай. » така, качих се на 214 с ентусиазъм. «а 15-те (или дори 20-те) минути, за които рейса се провлачи до следващата спирка, ентусиазмът ми вече бе мъртъв – и понеже точно следващата спирка е тази, на ко€то живе€, просто сл€зох. “ака или иначе н€маше начин по-напред задръстването да е по-малко. ј и вече имах по-малко от 30 минути.

ƒа, пон€кога и аз мраз€ —офи€! ƒава много възможности, само дето те възпреп€тства в опита ти да се възползваш от т€х!

16/12/2007

 ак би изглеждала една реклама, вид€на през моите очи

Filed under: Daily — Izida @ 9:53 pm

ѕетър —ъбев е направил един много сполучлив опит да разкаже как би звучала в мо€ блог рекламата с коледните камиони на  ока  ола – можете да го прочетете в поста “¬секи блогър със стила си…”

Ћично аз много се забавл€вах рЯЩВ

Ѕлагодар€ ти, psabev!

–авносметката

Filed under: Daily — Izida @ 3:40 pm

≈то до какви изводи ме наведе тазгодишното фирмено коледно парти, от което се прибирам преди малко :

 • ¬ заведение с камина, най-при€тно е до камината. ƒори и това да значи да си близо до вратата, пак си заслужава – студът, който влиза от време на време с новите посетители, бързо бива изгонен от огън€. Ќо никога вече не допускай колега да седне между теб и камината!
 • Ўумът от случайното (и не толкова случайно) пукане на балоните от украсата, става все по-незабележим с напредването на вечерта – €вно DJ-€т усилва музиката.
 • јко видиш HR-ката (по старому – личен състав) да се задава с доминота, внимавай! ѕодготвила е н€ко€ игра, за ко€то чувството за анонимност би помогнало.
 •  огато раки€та се разрежда със стабилно количество салати, мръвки, студени мезета и десерти от шведската маса – на сутринта глава не боли; ј може да е от качеството на раки€та – тук съм лаик, нека н€кой колега каже рЯШЙ
 • ќще имам съмнени€ дали раки€та в чашата ми се увеличаваше заради разтопили€ си лед, или н€кой доброжелателен колега ми е доливал от време на време без да вид€.
 • ќказа се, че (колкото и учудващо да звучи) не раки€та е причината да откри€ на тръгване от хотела днес, че любими€ ми италиански фин вълнен шал липсва, а интернета!  олега ме информира, че го намерил предни€ следобед преди купона в лоби бара и ще ми го донесе утре. явно така съм се улисала в Wi-Fi-то, че съвсем съм забравила да внимавам за багажа си. ƒобре поне, че джобни€ компютър е т€сно свързан с интернета, че да не забрав€ него вместо шала …
 • «а сплот€ване на екипа е добре да има и басейн в хотела – така едни колежки се излежават в джакузито, докато колеги в лоби бара жадно гледат през стъклените стени на басейна;
 • — колкото и €дене да се натъпчеш, ако си на дансинга до 4:30 сутринта в крайна сметка на други€ ден си си същите кила, които си бил преди купона!
 • јко DJ-€т не пусне грам (повтар€м – грам) чалга, купонът е по-€к! ≈, имаше малко латино за тези, които все пак искат да си разкършат снага, както и н€колко хор?.  ъм хор?та се включих – и без това отдавна се кан€ да се запиша на курс по народни танци за разнообразие. ƒори се понаучих на н€какво македонско хоро, което се танцува като хората се прегърнат през рамената и прикл€кват от време на време.
 • “Seek and destroy” на ћеталика отлично се вписва в коледното настроение рЯШЙ
 • Ќе е добра иде€ да танцуваш туист с къса пола с цепка – много е веро€тно да тр€бва да си смен€ш тоалета по н€кое време, защото цепката вече дели полата на две. (“ц, не б€х аз, всъщност изобщо не б€х с пола, да не в€рваш)
 • √рупа подивели покрай наближаването на типичните за кра€ на годината крайни срокове по проектите си програмисти, нито могат да бъдат приспани в 3 сутринта с бавни балади, нито могат да бъдат накарани да останат без сили с около 40 минути енергична и силна музика. “ези тактики опита DJ-а, всъщност отказвайки се от поредицата балади не се стърп€ да пита : “јбе вие умора н€мате ли?”. Ќакра€ се предаде и в 4:20 напомни, че вс€ко хубаво нещо си има край. «а по-сигурно 10 минути след спирането на музиката загасиха и лампите.
 • «а непрограмисти н€ма никакъв смисъл дори да се опитват да се смес€т с тълпата на чисто програмистки купон. ≈дни се опитаха след полунощ, но н€как се набиваха на очи. явно много си ни личи диагнозата!
 • ќт много скачане бол€т стъпалата и на сутринта има шанс да не си влезеш в об…
 • Ќа дансинга тр€бва да си много внимателен – уж си танцуваш мирно и кротко, а изведнъж поглеждаш назад и осъзнаваш, че водиш “влакче” от колеги!
 • ƒобре е да имаш много снимков материал, за да може в понеделника да търгуваш една снимка за друга – “јко ти не качиш на фирмени€ сървър тази ми снимка, аз н€ма да кача ето тази с теб…”
 •  огато excessmind каже, че носи раница с обективища – в€рвай! —ъбра ми очите с техниката си, както и с упоритостта си да заснеме всичко, ставащо в и извън ресторанта.
 • Ќ€ма смисъл да чакаш последни€ фирмен автобус за да останеш повече време на Ѕоровец. ¬се пак стаите се освобождават на об€д, а и на мен поне сутринта, след 4 часа сън (защото не исках да изпускам закуската – отново на шведска маса), изобщо не ми бе до седене още в района. “ака че решението да тръгна с втори€ автобус, който бе от 12:00, се оказа много добра иде€!

»звод : √одишното коледно парти е отлична иде€! ѕозабавл€вахме се заедно, вид€х се с колеги от предишни екипи, които не съм виждала от доста време, поопознахме се с н€кои по-нови колеги. ƒруго си е да потанцуваш с бивши€ си тиймлидер. » със сегашни€ бих потанцувала, ама го н€маше. рЯШЙ ‘акта, че имахме доста време заедно – все пак ц€л следобед б€хме там, бе от помощ за разчупване на леда. ѕредишни години сме имали и коледни партита в ресторанти в —офи€ – изобщо не е същото!

—ега остава да обменим снимките, и, не дай боже, да се окаже, че има и много филмчета…

15/12/2007

ѕарти-и-и-и

Filed under: Daily — Izida @ 12:02 pm

–аница с дрехи от пуловери до блузки къс ръкав, фотоапарат, две xD карти за снимки, книга за AI, тетрадка със спирала и твърди корици за записки, химикал, четка за зъби, PDA с mp3-ки и игри, задължително зар€дно за PDA …

— една дума – заминавам на Ѕоровец за тазгодишното  оледно парти на фирмата! ўе се видим утре следобед.

14/12/2007

 оледната среща на блогърите

Filed under: Daily — Izida @ 10:20 am

ѕознайте кой бе първи на срещата вчера! јз! «а да не закъсне€, та подраних с десетина минути. ≈, само минута по-късно дойдоха още хора, така че не ми се наложи да си игра€ на PDAто от скука рЯШЙ

ќказа се много забавно да се запознаеш с хора, които имаш усещането, че познаваш и все пак не си виждал още. –азговорите започваха по подобен начин :

– «драсти, аз съм »рина.
– «драсти, аз съм Ќики.
– “а относно темата за ….

» продължавате разговор, които никога не сте започвали – поне не и лице в лице, защото е било обсъждане под формата на коментари към н€ко€ публикаци€ в нечий блог. ј темите на разговорите б€ха най-разнообразни – програмиране, музика, фотографи€, градски транспорт, онлайн търгови€, електронни пиана, бира, гледане на бебета (тц, мъже го обсъждаха това, аз не разбирам) … ¬ид€х на живо книгата “ѕухкава приказка” на LeeAnn (ƒаниела —околова) – за мое съжаление, премиерата е в недел€ от 11:30 часа сутринта, когато аз още ще съм на фирменото парти на Ѕоровец. ѕоспорихме и малко на тема Java vs .NET – абе що който чуе, че пиша на Java решава, че Java-та ми е религи€? рЯЩВ “ц, не съм такъв човек. ƒнес пиша на Java, утре кой знае на какво. ј и това н€ма значение – те важните неща в програмирането са доста отвъд това на какъв език ще ги коднеш.

ѕрибрах се малко след полунощ, взех си н€колко листа ј4 и ножичка в леглото и усп€х да изрежа н€колко звезди. Ѕобсън, запомнила съм рЯШЙ ¬се пак добре, че си пазех нагънатото листче – демо, иначе н€маше да мога да го повтор€.

—ъщо така осъзнах, че снимка на автора на главната страница на блога му върши чудеса – така по-лесно асоциираш дадена личност с публикациите й, освен това по-лесно после разпознаваш човека. ўе си помисл€ дали да не си сложа подобна и в мо€ блог. ≈муто се бе погрижил да има табелки за надписване, та по-ранните на срещата се сдобихме с имена. Ќ€кой (пропуснах кой) раздаде лепенки WordPress и една от т€х вече “краси” б€лото пространство в UML диаграмата на стената пред бюрото ми. ’м, малко ми напомн€ на реклама на футболен отбор…

— една дума : шарена агитка с шарени интереси. —нимки има доста, но не и от мен – предположих (с право, както после установих), че ще има достатъчно добри фотоапарати за да не мъкна моето Fuji.

13/12/2007

National Geographic Magazine Ѕългари€, јбонамент 2008

Filed under: Daily — Izida @ 11:37 am

ƒнес се абонирах за “National Geographic Magazine Ѕългари€” за идната година. —амо че предпочетох да не го прав€ през предложени€ вариант на сайта на Ќ√ћ – чрез —анома-Ѕл€сък и техните куриерски услуги, а избрах абонамент към Ѕългарски пощи, до поискване – не искам да ми го тъпчат в пощенската кути€ отново сгънато на две, а и пощата ми е по път.

“ази година освен стандартната 20% отстъпка (т.е. 47,95 лв. за ц€лата година) има и специална 33% отстъпка за студенти и ученици. ј ако се абонираш до 15 декември (или поне така чух в телевизионна реклама), ще получиш безплатно колекционерското издание “ осмос” през февруари.

11/12/2007

ƒочуто

Filed under: Humor — Izida @ 8:45 am

ќбщото между банкера и мухата е, че и двете могат да бъдат убити от вестник…

10/12/2007

 ампани€ УЅългарската  оледаФ 2007

Filed under: √раждански — Izida @ 2:53 pm

 ампани€ “Ѕългарската  оледа” 2007 набира средства от началото на месец декември.  акто съм писала и предишни години, можем да помогнем ако се обединим!

—ектите

Filed under: Daily — Izida @ 1:40 pm

ѕостът “»стори€” на јнтони€ ми припомни как преди доста години, в основното училище, ръководството бе силно загрижено да ни опази от бушуващите секти. ѕоканиха за лектор един православен поп. ≈динственото, което помн€ от лекци€та, са тези думи негови :

» знайте : ако н€кой ви обещае лесно решение на сложен проблем – това е секта!

ѕрилагам го с успех до днес. Ќо тъй като сектите не са така агресивни вече, основно ми служи при разпознаването на продукти-боклуци. ƒейства!

IT Boxing, 11.12.2007. 18:00, парк-хотел ћосква

Filed under: Computers — Izida @ 10:51 am

 акто споменах след прени€ семинар на Ѕј–—, предстои едно интересно и необичайно по формат събитие – “IT Boxing”. “емата на първото събиране ще е “ADO.NET Entity Framework + LINQ vs. Java Persistence API and Hibernate”, входът е свободен.

ƒатата е 11 декември 2007 г., вторник, час 18:00, м€стото : парк-хотел ћосква, зала ћосква.

ѕрограмата на събитието можете да разгледате в официалната страница.

Next Page »
пїњ