Irina’s Weblog

30/11/2007

Mис  априз не са м€сто за капризни клиенти

Filed under: The desert of the real — Izida @ 9:43 am

—лед концерта на Foreigner вчера се отбихме с при€тели да хапнем нещо набързо в “ћис  априз” до ѕлиска. ѕърво, не ви препоръчвам ако ходите там да се отбивате през тоалетните преди да сте се навечер€ли – има опасност да загубите апетита си! ¬торо, май и пици не е добре да €дете в тази пицари€! ѕоне не вечер. Ћъчо например се сдоби с пица, от ко€то не усп€х да си отрежа крайче както обикновено – толкова бе жилава и твърда. ўастието му, че не съм го под€ла, бе кратко – сами€т той не усп€ да разреже пицата си въпреки приложените мускули! ’румна ми да € пипна – абсолютно студена, освен че е твърда и суха. ≈стествено € върнахме с думите : “ѕоръчали сме пр€сна пица, не претоплена стара, при това и не добре претоплена…”

Ќаглостта обаче бе пълна – върнаха ни € след 5 минути, с 1 градус по-топла…

ѕлатихме с точност до една стотинка (30 лв и 4 стотинки) и се изнесохме.  атегорично вече са в черни€ ми списък заведени€!

29/11/2007

¬печатлени€ от вчерашни€ семинар

Filed under: Computers,Daily — Izida @ 10:23 am

ћина и семинара, посветен на NetBeans и Swing.

Roman Strobl ни запозна с новостите в NetBeans 6.0, който скоро тр€бва да стане финална верси€ до колкото разбрах. — кратка шега лекторът провери колко от физиономиите в залата разбират английски€ му, след което започна да ни демонстрира самото IDE. —ъщо така наблегна и на факта, че NetBeans не е само едно IDE, а платформа, ко€то можеш да използваш за разработка на свои приложение благодарение на архитектурата и лиценза. «а пример даде фотоалбум и приложение, използващо свободните за ползване карти на NASA : “No, that is not Google Maps”, както каза –оман. рЯШЙ —лед което демонстрира релефа около —офи€ и каква е гледката от хотела му. ƒа, проекта World Wind, включващ картите на NASA, както и предоставеното Java SDK, категорично са в списъка ми ToTest!

¬ъпросът колко човека в залата ползват NetBeans предизвика реакци€ само у една шепа хора, което изненада непри€тно –оман – в √ърци€, по негови думи, около 50% от присъстващите на презентаци€та ползвали Sun-ското IDE. ƒокато при нас преобладаваше Eclipse. “ова доведе до множество сравнени€ с Eclipse, запознаване с функционалността “Import Eclipse Project”, готов профил с клавишни комбинации “≈clipse” и т.н. рЯШЙ ≈дин колега от залата предложи въвеждане и на “Export to Eclipse Project”, което много ме озадачи – едвам са хванали хора, що да ги улесн€ват да мигрират към други? рЯШЙ Ќо иде€та беше добра – ако си в екип, работещ основно с Eclipse, а искаш да разработваш на NetBeans, би било удобно да можете лесно да си прехвърл€те проектите. –оман даде иде€та да се ползва създаване на проект с Ant скрипт, който Ant скрипт после да се използва за създаване на проект в Eclipse.

’ареса ми, че предлагат различни конфигурации на средата в зависимост от това дали искаш всички опции или ще разработваш само J2SE, C++, Ruby, J2EE, като чисти€ J2SE вариант е само 21 ћб за свал€не! ћоже и да го пробвам като редактор за дребни “проектчета” и тестове по време на четене на книги да видим как е. Eclipse не ми е много удобен за това, защото създаването на проект ми идва в повече ако е само един тестов файл. ¬ такива случаи ползвам прост редактор със синтактично оцвет€ване и компилиране от конзолата.

—ъщо така при€тна изненада беше възможността да извадиш н€кой от прозорците извън главни€ прозорец на NetBeans-а – за да го завлачиш например на втори€ си екран. ∆алко, че аз си имам само един монитор.

Profiler-ът изглеждаше при€тен, –оман демонстрира ползването на “Profiling points” за засичане времето на изпълнение между т€х. Ќаков изрази съжалението си за това, че н€маш опци€та да видиш структурата на променлива от съставен тип в малкото прозорче, което се по€в€ва като € селектираш. Ќо залата не му позволи да обвини Eclipse в липсата на тази опци€ – кой не ползва “Inspect” (Ctrl-Shft-I)! ћожеш да правиш и “snapshot” в даден момент, да сравн€ваш с “snapshot” от минал момент и да виждаш колко памет повече е заета например.

ƒруг минус, който Ќаков посочи, е липсата на автоматична компилаци€ само на променените класове по време на редактиране – опци€та “Build Automatically” в Eclipse. –оман об€сни, че имали гол€мо желание да включат тази функционалност във верси€та 6.0, но не смогнали с времето и за това ще тр€бва да се изчака до следващата верси€.  ато до тогава се компилира цели€ проект всеки път. ј това е минус при големи проекти, аз поне ползвам нон-стоп автоматичното компилиране.

¬ общи линии повечето новости в NetBeans, които –оман представ€ше толкова ентусиазирано, пораждаха у мен леко съжаление към този проект на Sun – ползвам тези опции от години с Eclipse, което значи и че са поизчистени от бъгове. Ќе вид€х причина да мина към NetBeans освен може би малката дистрибуци€ при желание само на J2SE поддръжка.

“ъй като тази лекци€ се проточи с половин час, втората лекци€ започна в 20:30. Ќа ћирослав Ќачев му се наложи да се сблъска с нуждата на много от гостите да се поразтъпчат въпреки желанието на организаторите да пропуснем почивката заради ограниченото време. ћинахме към кратко представ€не на новите SwingX компоненти – в общи линии преглеждане на примера, даден от Sun. ƒоволна съм от развитието на компонентите, изглеждаха доста добре и също влизат в ToTest списъка ми.

¬се пак правеше впечатление разликата в представ€нето на NetBeans 6.0 на машината на ћирослав спр€мо тази на –оман.  акто каза глас от залата : “—ега ще видим как се държи NetBeans в нашенски услови€…”

ѕокрай втората лекци€ “Rich Client Application example” се поотплеснахме към въпроси от базите данни като политиките на транзакции и заключване, които доведоха до извода, че е добре да има лекци€ по темата. —тига и н€кой да се подготви рЯШЙ

Ќуждата при ползване на JNLP ц€лото приложение да е подписано от един човек доведе до дискуси€ на тема дали тр€бва разработчика му да е подписал и известни широко използвани библиотеки, които е включил – например log4j. ќтговора бе – да, тр€бва да подпишеш всичко! ≈дин от гостите се противопостави на нуждата той да гарантира пред клиента за log4j. ћирослав напомни, че все пак клиента плаща на нас за разработка на приложението, и че в крайна сметка ако ние не в€рваме на една библиотека, защо искаме клиента да й в€рва? ј и тук се намесва отговорността – ти разработваш приложението, тр€бва да избираш внимателно какви компоненти ползваш.

 огато семинара приключи (около 22:15), мо€т пакет солети за екстремни ситуации бе отдавна из€ден от колегите рЯШЙ “ака че с ¬ерчето се хванахме под ръчичка за да не се претрепем нейде в леда, и се отбихме за по една пица в ““оронто” – много са ми вкусни пиците там! —лед това вече можех да прецен€, че съм доволна от това, че дойдох на семинара – да, беше тежък, защото бе след работен ден, до късно, без почивки, но подочух н€кои новости, за които, предполагам, скоро ще се чува все повече.  олкото до презентаци€та на NetBeans – била е добавена 3 дни преди семинара след като според Ќаков Sun научили за събитието и пратили човек. ∆алкото бе, че зае най-бодрото време (поне за мен) – първи€ час и половина. “ова се доказва и от асиметричността на тази ми публикаци€ – колкото и да се стараех, концентраци€та ми бе ниска след втори€ час. Ќо поне направи нещо, за което аз не намерих достатъчно желание – да разгледам тази алтернатива на текущото си IDE Eclipse. ¬еднъж го инсталирах, но така и не се насилих да го тествам сериозно. Ќакра€ го махнах защото имах нужда от м€стото и това е. Ќепри€тно впечатление обаче ми остави скастр€нето на дискусиите, които се получи на н€колко пъти – предполагам причина бе ограниченото време – минусът на семинарите в работен ден.

ј, да! —лед месец ще има н€какво събитие в графа “забавни” – “боксинг” между .NET и Java програмисти. Ќещо борбите между платформите не са ми любима тема, но см€там да се отби€ в парк-хотел ћосква ако имам възможност (съжал€вам, не помн€ точната дата и час в момента).

28/11/2007

ћаратон

Filed under: Daily — Izida @ 3:43 pm

“ова се казва маратон! »мам междинен краен срок по проекта, в понеделник б€х на ресторант с колегите, във вторник се вид€х с при€тел на китайско, в ср€да (т.е. днес) см€там да ида на семинара на Ѕј–— “Creating of Rich Client Applications using NetBeans 6 and Java Swing”, в четвъртък – концерт на Foreigner, в петък – пътуване към ѕловдив. » предните две седмици не отстъпваха на тази, така че вече имам нужда от един “reset” – казано иначе да прекарам н€колко дни в леглото пред телевизора, попийвайки от любими€ си за момента чай “winings с лайка, мед и ванили€. „а€т щеше да продължи да ми е любим ако не б€х прочела, че 20,5 % от него са ароматизиращи добавки…

—амо дето до почивката има време! ўото е планирана за около коледните празници.

23/11/2007

 оледна среща на блогърите

Filed under: Daily — Izida @ 1:43 pm

У оледна среща на блогъритеФ

13 декември, четвъртък от 18.30 часа.

(м€стото веро€тно ще е  ривото, но за да се направ€т резервации, тр€бва да се знае колко човека(блогъра) ще дойдат).

≈лате да се познаем, се казва в приветствието и да си пийнем и поговорим.

Aко искате да участвате в срещата, просто напишете един ред на bogomil@spisanie.com. Ќека да е скоро за да запазим места. ¬сички записани ще се виждат от тук.

»зточник : Ѕогомил Ўопов

21/11/2007

Ѕ“  глобени от  «  заради договора за ADSL

Filed under: √раждански — Izida @ 7:13 pm

 ъм момента, ДЅ“ Ф јƒ притежава господстващо положение на пазара на предостав€не на услугата ДADSL достъп до »нтернетФ.

 «  установи, че дружеството принуждава потребителите на ADSL достъп да бъдат абонати и на телефонните услуги, които предлага. ѕо този начин ДЅ“ Ф јƒ постав€ в пр€ка зависимост сключването на договора за ADSL услуга, с договор за ползване на фиксирана гласова телефонна услуга. ѕроучването показва, че не съществуват технически или технологични причини за обвързването на двата вида услуги.

»зточник :  омиси€ за защита на конкуренци€та.

Ќаложена е глоба от 250 000 лв. за злоупотреба с господстващо положение. ƒа видим кога ще “отвържат” ADSL-а от телефонната услуга. ¬същност това именно отказа баща ми да ползва техни€ »нтернет преди време.

 артата за столични€ транспорт не важи само за номера автобус, написан на не€

Filed under: Daily — Izida @ 6:02 pm

—подел€м тук нещо, което съм забел€зала не всеки е прочел :

јбонаментната карта, издадена за определена лини€, важи за всички превозни средства в участъците, където имат един и същи маршрут и общи спирки с отбел€заната в картата лини€, без метрополитена, както и при временна организаци€ на движението, по заместващите линии.

»зточник : сайта на — √“, “ранспортни документи

 оето ще рече, че може да сте си купили карта само за една лини€ и да ползвате и други автобуси – понеже в даден отр€зък техните спирки съвпадат с тези на ваши€ рейс, следователно и в т€х пътувате по същата автобусна лини€. “ова прави тази карта изгодна когато пътувате на малки разсто€ни€, все пак не искате да чакате конкретен рейс, а има и други по същи€ маршрут.

≈стествено тр€бва да се внимава за това дали в дадени€ отр€зък автобуса, с които искате да замените ваши€, н€ма н€ко€ излишна спирка или пък не пропуска н€ко€ от спирките на вашата лини€. ¬ такъв случай аз поне см€там, че картата не важи.

√лобите за нередовни пътници

Filed under: Daily,The desert of the real — Izida @ 1:57 pm

ѕисала съм не един път (“¬заимопомощ”, “√радски транспорт”, “√радски транспорт” …) за това колко мраз€ €влението гратисджийство по отношение на градски€ транспорт. ƒобре де, като ползваш рейсовете, какво ти пречи да си платиш? јко не ти се плаща за “скапаните рейсове”, що не ползваш маршрутки, таксита или не ходиш пеш?

¬ обедната почивка поспорихме с колега, който изказа следното мнение :

«ащо да плащам билет? –ешил съм, че ми е по-изгодно да пътувам без билет, като си плащам глобите…

«амислих се, че когато ходихме във ¬иена, момичето, при което б€хме отседнали, ни об€сни как веднъж € глобили като нередовен пътник и от тогава винаги е с карта. Ќе от неудобство, срам, нежелание за конфронтации. ј защото билетчето струва 1,70 евро, а глобата е 70 евро!

»звода : тр€бва и в —офи€ да вдигнат цената на билета за нередовен пътник. явно 7 лв (или както е описано в наредбата – на цената на 10 билета), не стига.

ѕ.—. ј може би с въвеждането на новата система на таксуване този проблем н€ма да съществува – сигурно ще има обаче куп други нови, като кракване на картите и презареждане с произволна сума…

Java’s final

Filed under: Computers — Izida @ 11:39 am

“The Final Word On the final Keyword” – според автора на стати€та Renaud Waldura, претрупани€ с “final” Java код има предимства, които избро€ва за вс€ко едно от възможните приложени€.

ј вие пишете ли final при всеки възможен случай?

¬печатление ми направи иде€та, че final отдел€ агрегаци€та от простото познанство (Aggregation vs. Acquaintance). “.е. ако един обект е част от друг обект като баналното Engine като част от Car, то Engine ще е константна референци€ в класа Car. јко една референци€ не е final, това показва, че обекта, към който сочи, не е съставна част, а по-точно “познат” на наши€ обект.

19/11/2007

«ащо е вредно да се ограничи бро€ на такситата в —офи€

Filed under: Taxi — Izida @ 6:18 pm

ѕреди време б€х писала в темата ““акситата искат ли искатЕ” за абсурдните според мен искани€ на таксиметровите шофьори чрез јсоциаци€та на таксиметровите синдикати.

«а тези, които се интересуват, предлагам връзка към стати€ на —ветла  остадинова, изпълнителен директор на »нститута за пазарна икономика

“«ащо е вредно да се ограничи бро€ на такситата в —офи€”

Ѕъговете се мултиплицират сами

Filed under: Computers,Daily — Izida @ 11:19 am

¬ петък се свързах с хората, разработващи приложен слой в приложението, който аз ползвам – един метод генерираше изключение при опита ми да го ползвам. ƒнес получих интересен отговор : проблемът е оправен, решението е било да размен€т местата на двете променливи, които аз подавам на метода… ƒо сега не ми се беше случвало да размен€ места на параметри, още повече – да не го забележа и да обвин€ чужди€ код. ќще повече със сигурност четох JavaDoc-а на сло€, който ползвам. «ащо се случи? «ащото този слой от по-ниско ниво, на който аз разчитам, при вс€ка следваща верси€ показваше все нови и нови проблеми. «агубила съм доверие в него – веро€тността проблема да е там е висока, което от сво€ страна е притъпило собствената ми самокритичност и не съм проверила достатъчно добре сво€ код. ѕък и какво можеш да объркаш в едно викане на метод?!

¬ този конкретен случай имаше и друга причина – разменените параметри са от един тип и са съответно източник и цел на операци€та. јз самоуверено съм си написала операци€(цел, източник). ƒа, ама не! Ѕило обратното! –еших да провер€ защо съм ги написала именно в този ред така убедено въпреки, че съм проверила документаци€та на метода – спомних си за C функциите от типа на memcpy, strcpy и д.р. Ќаистина при т€х реда е <цел, източник>! ƒокато java.lang.System.arraycopy в Java е на обратно. јз ли се лъжа, или наистина имаше подобна политика в C/C++, първо цел, после източник? јко беше така, не намирам причина в Java да отхвърл€т този стил.

15/11/2007

ќб€снителен текст към HTML поле

Filed under: Computers — Izida @ 11:32 am

«абел€звам н€каква мода в уеб страниците : вместо да има статичен текст “¬ъведете име:” преди полето, сами€ текст е вътре в полето и се изтрива като започнеш да пишеш в него. “ова обаче има н€колко интересни последици

Ќапример : пиша коментар в един сайт. ѕолето за коментар при зареждането на страницата съдържа об€снителни€ текст “¬ъведете сво€ коментар тук:” – слушам и изпълн€вам! Ќо понеже на страницата не се виждаха предните коментари, отидох в други€ таб на Firefox-а за да прочета на какво всъщност отговар€м. ¬ръщам се аз в таба с мо€ коментар и какво да вид€ – полето празно! ƒобре, че Ctrl+Z сработи, че н€маше да пиша ц€лото това нещо наново и щ€х да се откажа от коментирането там. ≈дна бърза инспекци€ на текстовото поле показа следни€ код onfocus=’this.value=””;’

ƒруг случай – сайт с логин форма на вс€ка страница, представл€ваща дискретна кутийка с две полета в не€. «а да н€ма излишен текст, “»ме” и “ѕарола” са изписани в самите полета. »зтриването на полетата става при onclick и onselect. ƒа, но за да се чете текста в полето за парола, се налага това поле да не е от тип “password”! јко беше – вместо “ѕарола” щ€хме да четем “******”. Ќо сега пък аз тр€бва пиша паролата само докато н€ма хора около мен, щото иначе всеки € чете! ћоето решение – JavaScript, който намира това поле, изтрива съдържанието му и му слага тип “password”, който скрипт е асоцииран за автоматично изпълнение при onload на дадени€ сайт чрез add-on-а GreaseMonkey за Firefox.

GreaseMonkey се оказва отлично допълнение за хора с професионални изкрив€вани€, които просто не могат да се примир€т с н€кои неудобства по сайтовете, които ползват!

ѕ.—. ѕитам се, още ли има уеб разработчици, които не са прочели книжката “Ќе ме карай да мисл€” на —тийв  руг?

14/11/2007

Ќовата електронна система за таксуване в — √“

Filed under: Daily — Izida @ 6:50 pm

—толични€ транспорт скоро започва тестове по новата система за таксуване с електронни билети. ≈то как об€сн€ват смарт-картите от самата — √“ : “SMART карти”. «а съжаление не намерих нищо по въпроса с цените – може би още се уточн€ват. Ќо четох н€къде, че ще има по-високи цени на транспорта през пиковете часове с цел да се преразпредели пътникопотока към по-спокойните часови интервали.

ќще не ми е €сно и как ще се гарантира, че хората се таксуват – все пак ти влизаш в рейса и си длъжен да си таксуваш картата чрез доближаване до таксуващи€ апарат. ¬ече си представ€м хай-тек контрольори с четци на карти в ръка, подобни на ѕќ— терминалите по касите на магазините рЯШЙ

» как ще си таксуваш багажа ако е обемист? ƒо момента за него тр€бваше отделен билет.

10/11/2007

ƒетство, не избледн€вай…

Filed under: Daily,Photography — Izida @ 5:23 pm

—н€г

9/11/2007

Moгилино

Filed under: The desert of the real — Izida @ 5:12 pm

√ледах филма от край до край. Ќ€колко пъти го почвах, все спирах още на десетата минута с мисълта, че не съм сигурна искам ли да вид€ какво следва. Ќо го изгледах! Ќе писах по темата – изжив€х си емоци€та с Ћъчо, с при€тели и колеги.

Ќо днес прочетох стати€ на √ергана √рънчарова, ћинистър по европейските въпроси от 2007-ма, и не мога да не сподел€ какво мисл€ :

“ова е трагеди€ и т€ изглежда по еднакво болезнен начин навс€къде по света, независимо дали тези деца са снимани в специализирана институци€ или в собствени€ си дом.

» аз мислех така. Ќо вид€х разликата в снимките на ¬аска при влизането й в дома и сега, повече от десет години по-късно. – та на влизане снимката изглеждаше като на вс€ко друго дете от детска градина! ј ƒиди?  о€то при остав€нето й в дома четеше списани€, само н€колко месеца по-късно е започнала да се клати на стола си като другите… ѕовечето от тези деца биха изглеждали по съвсем друг начин ако б€ха отгледани правилно, с грижи. Ќе си търсете извинение в сегашни€ им вид. ƒа не говорим за резултата от нездравословната диета. » дали е правилно в този дом да има и деца, чийто единствен недъг е да са слепи или глухи? » те ли са тежка гледка? —ъмн€вам се, че глухи€ “одор има оценка за наличие на мозъчни увреждани€, че е научен на езика на глухонемите. „е изобщо не можеше да говори – това се вижда.

”ви, част от родителите Ц навс€къде по света Ц изостав€т тези свои деца.

ј какъв е процента на родителите, изостав€щи деца с увреждани€ в Ѕългари€ спр€мо другите страни в ≈—?  ейт Ѕлюит изтъква като причина да дойде в Ѕългари€ именно високи€ процент, ако не се лъжа най-висок за цели€ ≈—.  акво прави държавата за да подпомогне родителите на деца с увреждани€?  ак ги стимулира да не ги зар€зват по домове? –иторични въпроси, знам си …

 ой даде съгласие една камера да снима месеци наред лицата им, раните им, кататони€та им.  ой даде разрешение една камера да ги снима голи?! ƒори н€кое от тези деца да е имало шанса да бъде поето от осиновители, дали сега, когато кадрите с него са разпространени като назидание, дали н€кой би поискал да го осинови?!

«вучи ми все едно са показали как се прави маратонка в забутан нелегален цех – виждате ли, имат дефекти, пък вие искате да купите. ≈два ли н€кой осиновител, който би приел да се грижи за дете с увреждани€, не е на€сно с проблемите му. ≈два ли н€кой ще се откаже веднъж решил се, защото детето е включено във филм. «ащо да се отказва? ќт срам, че детето е вид€но по телевизи€та ли? Ќапротив! ѕубличността може да изтръгне съжаление от повече хора, които да решат да помогнат на горките дечица. ƒано!  олкото до това кой е дал съгласие децата да се показват голи – питайте държавните служители, които са техни наставници. «ащото и мен това ме възмути! ћакар и с увреждани€, те имат право на лично пространство.

»ма уютни спални, има ста€ за игра с басейн от балони, има специална ста€ за терапи€ с водно легло, направена още през 2001 г.

„увам същото, което чух и от директорката на дома в сами€ филм – през ц€лото време се говори за ƒќћј – за едните тухлени стени, за ремонтите и вложените пари, за оборудването. » какво като ги има щом и г-жа √рънчарова признава, че н€ма квалифициран персонал? ћного успокоително, че има телевизор във вс€ка ста€, щом по него върв€т само сапунки вместо образователни програми за деца като “”лица —езам” например. Ѕраво за ста€та с водно легло, само дето се питам дали изобщо дете е влизало в не€ или си е съвсем нова понеже н€ма рехабилитатори? » аз забел€зах плюшените играчки по леглата, и спалното бельо с весели щампи. ƒа, това ме учуди – очаквах всичко да е старо, вехто, кърпено; да има дупки по балатума и счупени стъкла. ≈, н€маше, скоро е ремонтирано. Ќо все пак това не компенсира гледката на детето с крака като клечици, едини€ от който видимо счупен, а медицинската сестра му маже ходилото с йод, че било отекло нещо… »ли на детето, загубило палеца си заради гангрена от прекаленото му смукане. ѕитат жената от персонала каква инструкци€ е дал доктора или сестрата, за да не загуби и други€ палец, който вече смуче вместо липсващи€. “јми, вижте, за мен детето е добре. Ќ€ма температура, ако вдигне – ще го заведа при сестрата и това е.”

—ъжал€вам, г-жо √рънчарова, не можете да изтръгнете от мен съжаление към “неразбраните” държавни институции по повод ћогилино! Ќе може директора на един дом да се изправи и да каже : “јз не чувствам да нос€ вина, персоналът ми ме предаде!” и така да об€сни десетте нови гробчета за последните две години в иначе току що пребо€дисани€ дом. Ќе може да се търси вина в пратеника – остава да изкараме досие и на г-жа Ѕлюит само и само да се успокоим, че на не€ и на кадрите на нейните камери не може да се в€рва. » вие да ми кажете, че дома е от тези в добро състо€ние. «а мен дома не е в оборудването, дома е в грижата. Ќа ваше м€сто бих се срамувала да призна€, че това е от добрите домове!

—ъжал€вам…

7/11/2007

Ѕългарски народни танци DVD самоучител

Filed under: Music — Izida @ 10:02 pm

ћиналата седмица попаднах на информаци€ за издаването на първи€ DVD самоучител за български народни танци. Ћъчо ми го купи днес от книжарницата в Orange center на √раф »гнатиев. “ова е първото от поредицата DVD-та и, тр€бва да призна€, вече очаквам другите с нетърпение! «а всеки от петте танца (право хоро, дунавско хоро, ширто, ръка, шопска ръченица) има текстова информаци€ за областта и танца, уроци такт по такт с гласово об€снение и изпълнение на хорото с музикален съпровод и подход€щи костюми. ќт главното меню можете да изберете език – български или английски.

÷ената, об€вена на сайта, е 9,90 лв без доставката, Ћъчо го е купил за 12.99 лв.

—амо една забележка : чи€ е брил€нтната иде€ през ц€лото време на уроците и демонстрационното хоро в средата на екрана по почти ц€лата дължина и с височина 1/4 от екрана да има полупрозрачна с€нка “HORO.BG”?? “ова ще попречи ли изображени€ или клипове да бъдат крадени ми об€снете? »ли просто ще накара хора като мен, които са си купили диска, да се чувстват като че ли гледат поредни€ краден презапис, свален от н€кой торент… ”сещането е като да очакваш всеки момент да излезе съобщение, че демо-верси€та е изтекла, купете си сега ц€лото DVD!

6/11/2007

GMail срещу Firebug

Filed under: Computers — Izida @ 10:25 pm

ƒнес GMail ме изненада със следното информационно съобщение :

Firebug is known to make Gmail slow unless it is configured correctly. Fix this Hide

Fix this е връзка, ко€то сочи към съвети, заключващи се в това да забраниш Firebug за Gmail или, ако не искаш, то поне да спреш логването на XMLHttpRequest-ите и “Network monitoring”.

Ќе, мерси! Ќе съм забел€зала да има забав€не, а и ако тр€бва да избирам между GMail и Firebug – какво да кажа, пощенски клиенти много!

2/11/2007

”ченическа мъка

Filed under: The desert of the real — Izida @ 5:17 pm

¬ърв€ си по тротоара. »зведнъж се озовавам пред група ученици, едва ли б€ха над 8ми клас, застанали в кръг и гледащи втренчено в центъра му. »нстинктивно последвах погледите им – там, между учениците, се въргал€ха в мокра локвичка счупени парчета стъкло. »ли казано иначе – децата си изпуснали шишето алкохол…

– —таналото – станало. ўе купим нова, какво да се прави…
– ј дали по-нататък продават? »ли да се върнем?

ƒе им е съвестта на тези, дето продават алкохол и цигари на деца? „е е незаконно – незаконно е. Ќо да си затвар€т очите?  акто около училищата има табели : “¬нимание, тук пресича твоето дете!” така тр€бва €вно на търговците да се раздават дипл€нки : “¬нимание, този купувач на цигари/алкохол може да е твоето дете!”

пїњ