Irina’s Weblog

31/10/2007

“ехномаркет и един фритюрник

Filed under: ѕрава на потребителите — Izida @ 5:44 pm

¬ един слънчев есенен ден заварих колежката »ли€на да говори по телефона със сервиз. ќт дума на дума се разбра, че звъни на вече три сервиза защото фритюрникът й спр€л да нагр€ва мазнината, а в гаранционната й карта пише да се обръща при проблем към кой да е от изброените сервизи. Ќо първите два € препратили към трети, който уж само се занимавал с фритюрници. ќказа се, че точно този сервиз е близо до офиса и т€ бе готова да иде да занесе уреда там. Ќо аз се намесих – имам спомени за непри€тни разкази на потребители, които отиват сами в сервиза. «ащо? «ащото според закона за защита на потребителите, търговецът е този, който е длъжен да приема всички рекламации, да ги описва в сво€ също задължителен регистър на рекламациите, и да ги транспортира до сервиза. ƒори за едрогабаритни стоки той тр€бва да осигури и транспорта от тво€ дом, н€ма нужда сам да го носиш до магазина. “ова звучи логично – все пак ти си сключил договор с него, търговеца, не с н€кой сервиз.  ъде ще ги праща нататък за ремонт си е негова вътрешно фирмена работа, ко€то теб, като клиент, не те зас€га. » в момента, в който те запишат в регистъра за рекламации, започва да тече законови€ срок от един месец. јко в рамките на този срок уреда не бъде поправен, имаш право да развалиш сделката и да си поискаш парите обратно.

јко обаче постъпиш както подвеждащо пише на гаранционната карта – отидеш директно в сервиза, не те записват в регистъра за рекламации на търговеца. —рока не започва да тече и ако ремонта се проточи и се обърнеш за помощ към  омиси€та за защита на потребителите, те те съветват да си вземеш уреда от сервиза и да идеш да направиш рекламаци€ при търговеца. » да чакаш нов месец за да можеш да си вземеш парите…

»ли€на реши да не рискува и позвъни при търговеца – “ехномаркет ≈вропа, магазина в City Center Sofia. ќт там й раз€сниха същото, което пише на картата – да си ходи при сервизите. “ова не ми хареса! «въннах този път аз. ќб€сних, че съм на€сно с правата си според «акона за защита на потребителите, от там жената ми об€сни, че т€ пък от 6 години работела в магазина. «аразправ€хме си за новостите в закона, как вече имам консултаци€ в  омиси€та за защита на потребителите и как от там съм инструктирана ако не ми приемат рекламаци€та да пусна сигнал при т€х за да ми съдействат. ∆ената отсреща об€сни :

– ¬ижте какво мога да направ€ за вас : елате при нас, ще ви запиша в книгата за рекламации, а вие после занесете стоката в н€кой от сервизите…

—поменах, че имам договор с т€х, не със сервиз :

– ƒобре! ўом ви е такъв проблем да ходите до сервиза, ще прат€ аз стоката до там по куриер, ако тр€бва с лични мои средства!

– ћен това ме устройва, благодар€!

¬ крайна сметка ако н€колко пъти прати на лични разноски стоките, ще накара магазина да промени политиката си и да спазва закона. »ли ще си смени работата. Ќо отново това е далеч от моите интереси.

ќтидохме с »ли€на в магазина, аз носех закона, разпечатан от —аша покрай нейните разправии с микровълновата, и направо държа с пръст на страницата със задължени€та на търговеца. Ќа входа предупредихме охраната, че носим уред за рекламаци€. ѕомолиха ни да почакаме, а друг човек от охраната изчезна нейде в магазина с гаранционната карта. —лед 5 минути чакане най-накра€ се по€ви :

– ѕоследвайте ме, мол€, ще тр€бва да ви заведа при управител€!

“ака се озовахме в малка странична стаичка, пълна с опаковани и разопаковани стоки. √отови за поредната разправи€ седим и чакаме. ”правител€т измъкна една гол€ма и доста дебела книга от една лавица, отгърна на нова страница, записа имената и контактите на »ли€на.

– ƒайте ми фритюрника, ние ще го пратим в сервиза и ще ви звъннем като е готов!

«а всеки случай »ли€на взе и визитка за да може ако има нужда да звънне. ѕримерно ако се забав€т.

“ръгнахме си доста учудени – н€маше нужда нито от закон, нито от допълнителни разправии! ћожело значи.

Ќа следващи€ ден по об€д »ли€на дойде и каза,че току що й звъннали от сервиза, че фритюрника е готов! ѕоздравлени€ и на сервиза за бързи€ ремонт. »нтересно ми бе да науча, че в сервиза имали разпечатани н€колко страници от закона за защита на потребителите, залепени на плота на рецепци€та.  олкото до фритюрника – след ремонта отново работи нормално.

“ака че – следвайте закона и си търсете правата. –аботи, тествано е! рЯЩВ

 ак да отправите рекламаци€ за дефектна стока

Filed under: ѕрава на потребителите — Izida @ 5:06 pm

ƒаниела и ћихаил, за чиито блог вече б€х споменавала като пример за успешно проведена рекламаци€, имат нова, много полезна стати€ :

 ак да отправите рекламаци€ за дефектна стока?

јко имате нужда – прочетете! ¬същност дори и да не ви се налага на момента, винаги е добре да знаеш възможностите в случай, че в бъдеще се наложи.

‘орматиране на дати в Java

Filed under: Computers — Izida @ 4:39 pm

„уд€ се днес как е най-правилно да форматираш дати в Java по зададен от теб шаблон. –азглеждам JDK 1.5 API документаци€та и в класа SimpleDateFormat попадам на това :

SimpleDateFormat allows you to start by choosing any user-defined patterns for date-time formatting. However, you are encouraged to create a date-time formatter with either getTimeInstance, getDateInstance, or getDateTimeInstance in DateFormat. Each of these class methods can return a date/time formatter initialized with a default format pattern. You may modify the format pattern using the applyPattern methods as desired. For more information on using these methods, see DateFormat.

» понеже се стара€ да следвам препоръчваните добри практики, отивам в базови€ клас DateFormat. “ам обаче applyPattern метод липсва, имаш избор само между н€колко предефинирани шаблона за дати (SHORT, MEDIUM, LONG и FULL). «а сметка на това попаднах на следни€ коментар :

If you want even more control over the format or parsing, (or want to give your users more control), you can try casting the DateFormat you get from the factory methods to a SimpleDateFormat. This will work for the majority of countries; just remember to put it in a try block in case you encounter an unusual one.

Ќе знам за вас, но аз мисл€ да си създам SimpleDateFormat … рЯШЙ

15/10/2007

Sweet Home 3D – софтуер за вътрешен дизайн

Filed under: Computers,Daily — Izida @ 1:46 pm

 омпютрите са интересни машинки – уж ги взимаш с една цел, после се оказва, че те прав€т още милион неща. » понеже ни се наложи да пренареждаме мебелите, хрумна ми да използвам компютъра си и за това. ѕотърсих н€ко€ свободна програмка за тази цел на обичайното ми м€сто за подобни търсени€ : SourceForge. ‘разата “interior design” даде отлични резултати – още първата програма бе точно каквото търс€. ј днес зарибих с не€ и колеги, и при€тели. Ќе мога да не € похвал€ и в блога си!

screenshot

ѕрограмата е Sweet Home 3D, текущата верси€ е 1.1 (т.е. достатъчно стабилна). –азпростран€ва се под GPL лиценз, мултиплатформена, писана на Java. »нтерфейса е доста опростен – под менюто има лента с инструменти, в д€сно разграфена чертожна дъска, в л€во списък със стандартни компоненти, групирани по типове стаи, и долу – триизмерен изглед над направеното до момента. Ќабързо начертах стените, “бо€дисах” си ги, сложих врати и прозорци и започнах да ред€ мебелите. ≈, остава ми да измер€ повечето от т€х, но и това е стане. ѕредполагам за професионалист в тази сфера изобщо н€ма да е достатъчна, особено по отношение на предоставените стандартни компоненти за обзавеждане, но за лична употреба е напълно задоволително.

≈крана вл€во е от сайта на проекта, кликнете върху картинката за да разгледате и другите примери от сайта на проекта.

“риизмерни€ модел е много удобен за визуализаци€ – може лесно да се върти във всички посоки, да се запише като картинка, има и опци€ за виртуална разходка като ти позиционираш човечето на скицата и оглеждаш наоколо чрез него.

—еминар Creating Web Applications with Java Server Faces (JSF)

Filed under: Computers — Izida @ 11:01 am

—еминар на тема “Creating Web Applications with Java Server Faces (JSF)” ще се проведе на 25ти октомври /четвъртък/ в зала 200 на ‘ћ».

ѕовече информаци€ – на страницата на семинара.

ѕ.—. «а тези като мен, които са пропуснали предни€ семинар “Creating AJAX Applications
with Google Web Toolkit (GWT)”, на страницата му вече има качени аудио и видео материали от събитието.

5/10/2007

√ражданска позици€

Filed under: The desert of the real,Ўофьорски — Izida @ 1:03 pm

—ед€ си в автобуса, минавам покрай поредната спирка и виждам как надлъжно на тротоара е паркирана кола. ћлад мъж върви по тротоара, колата се изпречва на път€ му, той € заобикал€ от към м€стото на шофьора и докато € подминава се изплюва върху предното стъкло!

¬гледах се в колата и забел€зах, че €вно не е първи€, реагирал по този начин…

ј ƒончо и ѕетър си говореха вчера за трудни за премахване лепенки с надпис : “ѕаркирали сте на неподход€що за целта м€сто”.

¬анко 2

Filed under: Daily,The desert of the real — Izida @ 9:25 am

¬чера дочух за нов проектозакон за изменение на Ќаказателни€ кодекс (връзка към сайта на Ќ—), който вече получи името “¬анко 2” в паралел с добре познатото “¬анко 1”. “ози път пром€ната е следната :

І 4. ¬ чл. 343б се прав€т следните изменени€ и допълнени€:
1.¬ ал . 1 числото У1, 2Ф се замен€ с У1, 5Ф.

“екущи€ чл. 343б от Ќаказателни€ кодекс гласи следното:

„л. 343б. (Ќов – ƒ¬, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., изм. – ƒ¬, бр. 50 от
1995 г.) (1)  ойто управл€ва моторно превозно средство с концентраци€ на алкохол в
кръвта си над 1,2 на хил€да, установено по надлежни€ ред, се наказва с лишаване от
свобода до една година.

 оето на практика означава, че част от текущо определени като криминални про€ви на шофиране с алкохолна концентраци€ между 1.2 и 1.5 промила, вече ще станат некриминални. “ръгнаха предположени€, че “¬анко 2” е ћаксим —тависки. ќбаче законопроекта е внесен в канцелари€та на Ќ— на 11 юли 2007 г., а ћаксим катастрофира на 5 август. “ака че не виждам как може да е внесен по негова поръчка.

«а щастие законопроектът е отхвърлен. «а момента. Ќа мен обаче ми е много интересно да чу€ мотиваци€та на народни€ представител …ордан ћирчев! ѕри положение, че имаме толкова проблеми с пи€ните шофьори, за какво ни е да сме по-снизходителни?? —поред мен тр€бва не да се вдигат промилите, над които де€нието ти е криминално, а да се свал€т. Ќулев толеранс заслужават тези, които см€тат, че след една раки€ могат да шофират!

4/10/2007

Pathological – една забавна свободна игра

Filed under: Computers — Izida @ 9:47 pm

ѕреди време писах за новата си игричка за джобни€ компютър – Scarabeus VGA. Ћъчо ме светна, че това е всъщност клонинг на играта “Logical” на Rainbow Arts, пусната на пазара през 1991 г. ћежду другото личи си, че по времето на създаването на тази игра иде€та за лесно намиране в »нтернет още не е била на дневен ред – все пак “Logical” описва ц€л жанр игри! «а да намер€ името на разпространител€ тр€бваше да преров€ мрежата за описани€ на Scarabeus като клонинг на стара игра Logical рЯШЙ –еших, че все може да има н€кой клонинг за Windows, че дори и свободен, който да прат€ на нашите и на баба ми за да се занимават.

“а ето го и него : Pathological.

≈, графиката не е чак толкова готина, но има 50 нива, което за мен е предостатъчно! » варианти за Windows, Linux, Mac.

ўе взема да се пробвам и аз да напиша н€кое и друго ниво, току виж достигнем 100те нива, мечтани от автора.

ћорски впечатлени€

Filed under: Humor,The desert of the real — Izida @ 7:18 pm

ћагазин за техника в ÷арево :
“ехно—топ ц€лостен поглед
“ехно—топ отблизо
 ато изключим приликата с логото и името на една гол€ма верига за техника, на кой би му хрумнало да свърже продаваната нова техника с дума като “стоп”?! Ќай-далечното нещо, което очаквам от новозакупената техника, би била да спре да работи.

» ето едно доказателство, че знаците са за простосмъртните и за будалите :
ѕешеходна улица в Ѕургас
ƒокато си върв€хме по пешеходната централна улица в Ѕургас на н€колко пъти се случваше н€кой нагло да ни бипка да му освободим път€. ≈стествено път не им бе освободен, щото си е изц€ло наш по закон!

¬ служба на обществото

Filed under: ѕозитивно — Izida @ 8:56 am

јвтобусът по лини€ 280 зави на колелото на 4ти километър, качи се на ÷ариградско шосе и спр€ на спирката на студентските общежити€. «агледах се към двойка слепи родители с дете на около 5-6 годинки, които сл€зоха от първа врата на рейса и се спр€ха на острова между шосето и локалното платно. Ќе смееха да минат, н€маше други хора до т€х да ги насочат. » тогава, един полицай излезе на локалното, спр€ с ръка колите, каза на хората да преминат и дори преведе с другата си ръка детето докато минаваше покрай него. —лед като хората прес€коха безопасно се върна на островчето и стана отново поредни€ полицай, строен в очакване преминаването на френски€ президент.

Ќе го познавам, н€ма и да го позна€ ако отново го вид€. Ќо му благодар€ горещо за дето реагира така човешки и доказа, че и в Ѕългари€ полица€т може да служи на обществото.

ѕ.—. ќще на момента си спомних за една публикаци€ на ¬ладо √еоргиев, в ко€то той сподел€ше задоволството си от полицай, който спр€л за да премахне нещо захвърлено от път€ преди да продължи по път€ си. ўе съм благодарна, ако н€кой ми даде линк.

–едакци€ :
Ѕлагодар€ на ¬ладо за предоставената връзка : УЕto protect and to serveФ

пїњ