Irina’s Weblog

27/2/2007

–азделно събиране на отпадъци

Filed under: Daily — Izida @ 6:08 pm

јко и вие като мен сте се чудили как в действителност да се включите в кампани€та за разделно събиране на отпадъци при положение, че телевизионната реклама с нищо не информира, а банерите по темата дори не сочат към каквото и да е, то вижте страницата : “–азделно събиране и рециклиране на опаковки”. ѕредназначено е за ученици, но и това е нещо повече от простото политане на опаковки от твоите ръце към подход€щите контейнери, на което ни “учи” рекламата по телевизи€та рЯШЙ

“ъй като самата аз за момента търс€ информаци€ (с много борба…), събирам разделно само харти€та – т€ ми е €сна. ¬сичко останало все още хвърл€м в старите кофи за смет – включително и опаковки от харти€, смесени с алуминий или пластмаса, като кутии от натурални сокове и млека.

«абел€звам обаче тенденци€ все по-често да се замисл€м за това дали опаковката на храната, ко€то см€там да куп€, е лесна за изхвърл€не. » се опитвам да предпочитам стоките с най-лесно рециклируеми опаковки – като €йца в картонена опаковка, а не в пластмасова.

—ъдебен иск срещу общината заради протеста на таксиметровите шофьори

Filed under: Daily,Taxi,The desert of the real — Izida @ 11:01 am

ѕредседател€т на управителни€ съвет на Ѕългарското общество за индивидуална свобода (Ѕќ»—)  алин ћанолов внас€ съдебен иск срещу столичната община заради протеста на таксиметровите шофьори, който парализира столицата в началото на месеца. —ами€т иск можете да прочетете тук : “Ѕќ»— съди общината за нерегламентирани€ протест на таксиметровите шофьори”.

»нтересна е и сумата, за ко€то ћанолов съди общината : 1,40 лв за имуществени и 0,55 лв за неимуществени вреди. «а мен това е едно разумно решение – ако бе съдил общината за гол€ма сума, всеки разумен гражданин (който принципно ги застанал зад инициативата) би се €досал на факта, че уж за добра кауза, но все пак бъркат в общи€ ни джоб. “ака се над€вам държавата ще осъзнае, че търпимостта ни към бездействието е изчерпана. » следващи€ път искът може и да не е символичен.

ѕ.—. Ќе мога да пропусна да отбележа и фрапантната разлика между отношението на общината срещу таксиджиите и срещу протестиращите по повод Ќатура 2000 – в “ апитал” има интересна стати€ по темата : “«а перцето и палката”.

–едакци€ : Ѕлагодар€ на √ери за връзката към блога на  алин ћанолов.

26/2/2007

Ѕългари€ в архивите на NGM

Filed under: Books,Daily — Izida @ 5:01 pm

—лучайно вид€х реклама на изданието “Ѕългари€ в архивите на NGM” съвместно с Nescafe – вид€х, че се предлага в книжарница “ѕингвините”, ко€то по принцип предлага широка гама от издани€та на National Geographic.

—поред сайта на √еоѕортал, това издание включва всички статии, посветени на Ѕългари€, излизали н€кога на страниците на National Geographic Magazine. «а тези, които купуват списанието редовно или са абонирани, тези статии н€ма да са новост – от първи€ си брой българското издание на NGM публикува по една от тези статии във всеки брой. Ќо въпреки, че ги имам, см€там да си куп€ и това специално издание, където са събрани накуп.

¬иж, кафето за какво е – не знам. ѕървото, което ми хрумва е, че статиите тр€бва да са много скучни щом се предлагат с кафе рЯШЙ „ела съм ги – не са! Ћюбима ми е стати€та, в ко€то се говореше как един западен пътешественик бил много учуден, задето гарата се намирала на километри от гол€м град. –азучил и се оказало, че не само не е случайно, а си е напълно преднамерено – българите платили подкуп на турците за да не стро€т гарата в града им. —трахували се от кражби, а и файтонджиите щели да имат повече работа.

ѕ.—. ѕонеже съм абонат не б€х забел€зала, но €вно от тази година списанието е поскъпнало от 3,99 на 4,50 лв. явно да си става изгодно.

21/2/2007

Ѕългарски€т герб

Filed under: Books,Daily,Humor — Izida @ 10:50 am

ƒнес по случайност попаднах на новата енциклопеди€, разпростран€вана с в. “24 часа” – “√ол€ма енциклопеди€ на страните”. ¬ първи€ том има и за нашата страна – но какво открих като се загледах в карето с информаци€ за Ѕългари€? ¬ижте сами следното (щракнете върху снимката за по-гол€м размер) :
√ерб на Ѕългари€

“ъкмо се чудех какво не му е наред на този герб, когато на съседната страница вид€х снимка на караула пред ѕрезидентството, над който се виждаше истински€ ни герб! ≈то как изглежда той според ”икипеди€ :

√ерб

јко съдим по «акон за герб на –епублика Ѕългари€ излиза, че короните на владетелите от ¬тората българска държава са били с декораци€ от житни класове :

„л. 2. (1) √ербът на –епублика Ѕългари€ е изправен златен коронован лъв на тъмночервено поле във формата на щит. Ќад щита има гол€ма корона, първообраз на ко€то са корони на български владетели от ¬тората българска държава, с пет кръста и отделно кръст над самата корона. ўитът е поддържан от два златни короновани изправени лъва, обърнати към щита от л€ва и д€сна хералдическа страна.

—ъщо така и лъвовете не са короновани, както се изисква. Ћипсва и трикольорни€ кант под клонките.
»зточник : parlament.bg

16/2/2007

“акси без харти€ на фискални€ апарат

¬ ѕриложение є 2 към чл. 3 от “Ќј–≈ƒЅј є 35 от 3.11.1999 г. за функционалните и техническите изисквани€ към електронните таксиметрови апарати с фискална памет” са изброени техническите изисквани€ към електронни таксиметрови апарати с фискална памет. —ред т€х в моите очи изпъква едно изискване:

8. ≈лектронни€т таксиметров апарат с фискална памет тр€бва да се блокира при изключено печатащо устройство и при липса на хартиена ролка.

»злиза, че ако шофьорът об€сни, че не може да даде касова бележка, защото му е свършила харти€та (както ми об€сни любими€т ми шофьор от ќ  —упертранс), и все пак апаратът работи, то същи€т този апарат е незаконен, защото не отговар€ на техническите изисквани€ в тази наредба! » не би тр€бвало да е сертифициран, защото не би тр€бвало този модел фискален апарат да е минал успешно тестовете на ƒържавната агенци€ по стандартизаци€ и метрологи€.

јко пак чу€ думи като :

Ќе мога да ви дам касова бележка! «ащото не съм заредил още лентата. ѕреди малко свърши.

вече знам къде да се обад€.

ѕ.—. ƒобав€м и този нов любим член в темата “«акони и таксита”.

M≈“–ќ и «акона за защита на потребителите

¬ече н€колко пъти в сайта на Ѕългарската Ќационална јсоциаци€ на ѕотребителите (ЅЌјѕ) попадам на въпроси от страна на представители на фирми как да процедират при откриване на дефект на стока, закупена на името на фирмата.

ѕреди време попаднах на следното мнение във форума по отношение на ћ≈“–ќ:

… там губите по-гол€мата част от потребителските си права. ћ≈“–ќ е магазин за юридически лица – това е и начина да се измъкнат от ««ѕ.

—ега се по€ви и нова тема : “√аранци€ за стоките,закупени в ћ≈“–ќ.”, където се споменава същото :

ќт комиси€та за защита на потребителите казват, че защитават само частни лица, а тъй като от ћ≈“–ќ пазаруват само фирми и те нищо не могат да направ€т.

«а момента не знам как се урежда този тип проблеми когато стоката е закупена от фирма, не от физическо лице. „увала съм, че при тези обсто€телства се прилага «акона за задължени€та и договорите, но не съм на€сно. ¬ темата за гаранци€ на ћ“ел срещнах следното оплакване :

ѕреди малко се консултирах с човек от  «ѕ, който каза че като става въпрос за отношени€ м/у 2 фирми, нещата се решават само в съда…»нтересно, една и съща вещ тр€бва да бъде върната в 30 дневен срок или обезщетена, или ако е закупена на фирма може да ти € държат и 3 години

Ќе съм юрист, но като се замислиш – има резон! ¬се пак ћ≈“–ќ продават само на регистрирани клиенти. ј за да се регистрираш се иска ти да си или представител на фирма, или лице, упражн€ващо свободна професи€. ќсвен това в «акона за защита на потребителите е дефинирана сферата му на действие :

„л. 1. (1) “ози закон урежда защитата на потребителите, правомощи€та на държавните органи и дейността на сдружени€та на потребителите в тази област.

¬ главата “ƒопълнителни разпоредби” присъства следната дефиници€:

І 13. ѕо смисъла на този закон:

1. “ѕотребител” е вс€ко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не се предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и вс€ко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на сво€та търговска или професионална дейност.

 о€то сфера на действие изглежда не включва магазини като ћ≈“–ќ.

— една дума : преценете добре дали си заслужава да губите правата си по «акона за защита на потребителите за сметка на известни отстъпки в цената! ƒали това да гониш вносител/сервиз вместо да имаш правото да се обърнеш в рамките на 2 години към търговеца за възникнал проблем струва колкото разликата в цената?

јз лично държа на тези си права!

15/2/2007

ћолба на онлайн книжарница

¬ помощната информаци€ на онлайн книжарница към българско издателство попаднах на следното :

ќбръщаме се към ¬ас с молба да не изпращате поръчки за книги, които впоследствие да връщате!

ћоето обръщение към съответното издателство би звучало така :

ќбръщаме се към ¬ас с молба да не превеждате и издавате посредствени книги, да не използвате некачествени материали при печатането, да не повреждате книгите при съхранение в склада, никога да не обърквате поръчката ми, както и да давате възможно най-точно описание на книгата в онлайн книжарницата ¬и!

» двете молби са еднакво безсмислени – и едното, и другото ще се случва от време на време … —амо че втората молба е лично мнение, а първата израз€ва отношение на търговец към клиент.  оето не е никак при€тно! » не знам дали ще има н€какъв ефект – освен да ме накара да ползвам друг търговец. «вучи ми като нещо от сорта : “«наем, че имате право да върнете стока, поръчана дистанционно, в 7 дневен срок от получаването й, но хич не обичаме, когато н€кой се възползва от това си право!”.

Ќима см€тат, че на мен ми се разправ€ с това да връщам стока? Ќе ми се е налагало, над€вам се и да не ми се наложи никога. Ќо ако се наложи искам да знам, че търговецът ще подходи професионално.

» изобщо – какво си мисл€т, че ще постигнат с тази си молба? Ќедобросъвестните клиенти н€ма да престанат да прекал€ват с правата си и да връщат книга, защото са € прочели например, само заради горни€ текст. Ќай-много съвестни клиенти да бъдат отпратени от тона на търговеца. ≈фект не само нулев, дори отрицателен.

13/2/2007

JavaScript logging чрез Firebug

Filed under: Computers,Daily — Izida @ 3:57 pm

ќт известно време ползвам Firefox разширението Firebug. Ќо днес открих една много полезна функционалност, ко€то идва с него. ѕредполагам много от вас вече € ползват, но пускам това тук за тези, които са € пропуснали рЯШЙ (» като мен не са прочели manual-а…)

явно Firebug дефинира обект на име console.  оето ви позвол€ва да печатате дебъг съобщени€ в конзолата му :
console.log("hello world");
console.log("%s is %d years old.", "Bob", 42);

ѕовече информаци€ и примери : “JavaScript Logging”

12/2/2007

ћо€та подкрепа на кампани€та срещу своеволи€та на такситата

Ѕраво на гражданите! » под “граждани” н€мам предвид тълпата, запушила —офи€ в петък, а хората, организиращи следните две кампании:

Ѕез такси – 16 февруари – ден без таксита;

http://bezbakshish.hit.bg/ – в периода от 9-ти февруари, до 9-ти март нито стотинка бакшиш на такситата; (жалко, аз помислих, че наричат “бакшиш” таксиджиите и също агитират към неползване на услугите им ..)

јз все по-често нарочно пропускам да се кача на такси – защото ми писна :

 • да се притесн€вам дали не е менте;
 • да се мол€ едва ли не да приемат мо€та поръчка;
 • да след€ апарата да не ми навърт€т космическа сметка с н€ко€ “помпа” (както веднъж за малко да ми се случи ако не се б€х усетила на време);
 • да търп€ цигарени€ дим, а на въпроса за какво е тази табелка “пушенето забранено” да чувам “ј, т€ е за шефовете…”;
 • да слушам силна чалга;
 • да бъда прекарвана всеки пък по различен маршрут;
 • да бъда зар€зана в дъжда защото “нема да си трошиме колата” по улицата пред блока ми с отказ за издаване на касова бележка (н€мал харти€, нищо че това прави фискални€ му апарат незаконен щом работи без ролка), да се оплача на фирмата, да се чувствам непри€тно за дето са го уволнили, а после да попадна пак на същи€ шофьор в същата фирма!;
 • да чакам такси един час и след като на 30тата минута са ми казали, че таксито е по път, на кръгли€ час да ми об€в€т, че н€мат свободни коли;
 • да ме воз€т на тарифа, различна от об€вената с извинението, че новите стикери още не били готови – това не им е пречело да въведат новите тарифи във фискалните си апарати още в момента на влизането им в сила;
 • да ги прескачам по пешеходните пътеки и дори за малко да бъда прегазена (със сигурност обаче б€х напсувана стабилно и публично);
 • да чувам : “» какво, ти ли ще ме глобиш?” или да виждам среден пръст след като помол€ н€кой препречил пешеходната пътека таксиджи€ да се дръпне;
 • … (категори€ Taxi в блога ми)
 • и не на последно м€сто – да изнудват ц€лото общество като блокират движението в ц€лата столица и саботират с нелегални€ си протест един легален и дълго организиран – в подкрепа на медиците в Ћиби€;

¬ече предпочитам да чакам ако тр€бва и 40 минути на спирката за мо€ автобус, но да знам, че като се кача винаги цената ми е еднаква, маршрутът не се промен€, времето за превоз е почти еднакво, н€ма досадното чувство на вина дали си оставил достатъчно бакшиш – има си договор с фиксирана цена.

≈дно им пожелавам на таксиджиите : да им приемат всичките искани€! Ќикой не може да закопае бранша така, както те сами могат да го направ€т!

11/2/2007

ёжен град

Filed under: Daily,Humor — Izida @ 11:13 pm

–аклама SouHT city
“ози билборд се извис€ва величествено на кръстовището на Ѕан€ старинна в центъра на ѕловдив. –еших, че интересната дума “Souht” може и да не е 20на сантиметрова правописна грешка, а просто н€какво странно име. ƒокато не посетих сайта им и не вид€х прилежно изписаното наименование на квартала “South city”. »ли, да си го кажем по нашенски, “ёжен град” – ако и те б€ха направили така, можеше и да не бъдат разнас€ни по блоговете.

«адочни впечатлени€ от “Ћедена SIMпати€” на јлбена и ћаксим

Filed under: Daily — Izida @ 8:19 pm

“оку що изгледах по  анал 1 първото авторско леденото шоу на јлбена и ћаксим “Ћедена SIMпати€” (казано иначе “Ћедена симпати€”). —транно, аз мислех, че и миналогодишното, на 5ти май, беше т€хно авторско също – €вно греша. “огава б€хме там с баба ми »рина – подарък от мен за нас двете по повод именни€ ни ден, който бе на същи€ ден. «а този спектакъл не усп€х да си куп€ билети – в началото не се знаеше кога ще почне продажбата, след това се оказа, че е почнала и билетите са свършили за н€ма и два часа.

 расиви б€ха двете изпълнени€ на италианската танцова двойка ‘айел€/—кали, трите на ƒенкова/—тависки, двете на спортната руска двойка ѕетрова/“ихонов.  акто и на младите ни надежди за юношеското световно първенство и останалите млади и малки представители на спортни€ клуб ƒенкова/—тависки. Ќо останалите изпълнени€ за мен н€маха м€сто в шоуто.

Ќа първо м€сто французина Ћоран “обел игра н€какво хумористично изпълнение, в което имаше падане по гръб, борба с изкуствена зми€ с търкал€не по леда, суркани€ по задник… все красиви неща. Ѕеше представено и 4 годишно момиченце с името Ћили “обелова – което беше пак същи€ французин, облечен като балерина в розова рокличка и с панделка на челото на голата си глава. ѕоследваха множество нарочни залитани€, единични подскоци, ако не се лъжа 2 сериозни скока, нарочни падани€ – изобщо за мен си бе подигравка с малките изпълнители, които играха същата вечер.

Ќа второ м€сто – французинът —таник ∆анет излезе с бастун, който подхвърл€ше, въртеше около врата си, държеше с крак докато жонглираше с топки, вади цвете от ръкава си.

Ќо най-непри€тно и направо грозно в моите очи бе изпълнението на украинска акробатична двойка. ѕървото им изпълнение можеше да се нарече любопитно. Ќо второто… започна с това как мъжът запали цигарата в устата на сво€та партньорка. ѕрез половината съчетание т€ € държеше ту в ръка, ту в уста, като между подхвърл€ни€та и поддръжките дръпваше демонстративно от не€. ƒори имаше близък план как мъжът € върти в кръг над главата си, а т€ тръска цигарата по пързалката в кръг … √розно!! Ќакра€ € загаси и € пусна в панталоните му, после го обара по чатала и смъкна панталоните му. “ой остана по късо трико със задраскана цигара…

¬аско ¬асилев свири не повече от 10-15 минути – в сами€ старт на шоуто докато се представ€ха изпълнителите, по време на едно от изпълнени€та на јлбена и ћаксим, и при завършването на шоуто и повторното събиране на всички участници на леда. ќчаквах да свири повече. Ќо все пак това е шоу на лед, тр€бваше да се очаква.

» тъкмо си казах, че поне јлбена и ћаксим държат на визи€та си – изпълниха “—едемте смъртни гр€ха”, както и “јко си дал” по музика на ≈мил ƒимитров, когато те изл€зоха на бис с трето изпълнение – започна с ћаксим, надупен като за прескочи кобила, в което не знам какво точно имитираха, може би че са пи€ни.

Ќе знам дали защото б€х там миналата година и съм била погълната от обстановката, но категорично миналото шоу беше по-качествено за мен от това, което вид€х сега. Ќе съжал€вам, че го пропуснах и мисл€ да не след€ за още изпълнени€ на това шоу, за каквито обещаха.

 ато за капак и снимачни€ екип беше решил много пъти по време на интересни поддръжки да ги показва от ъгли, от които нищо не се виждаше. —ъщо така на моменти можех само да се наслаждавам на гол€мата пързалка, защото фигурите просто б€ха две точици на не€. » €вно имаха проблем с фокусирането, защото на н€колко пъти ставах свидетел на близки кадри, в които аха да станат на фокус фигуристите, а не фона, и смен€ха камерата. —ъвсем различно изглеждаше предаването на —ветовното по кънки по Eurosport.

 ато за финал мога да кажа, че се чувствам обидена като зрител, защото се чувствам подценена.  ато че ли българина не би се зарадвал на красиви и сериозни изпълнени€, та тр€бва да му бутат в очите хумор и базици за да го спечел€т!  ато ц€ло шоу програмата приличаше не на спортен галаспектакъл, какъвто очаквах, а на цирково представление – имаше клоуни, жонгльори, фокусници, акробати, см€х и т.н. ÷ирково изпълнение на леден манеж.

ѕ.—. ƒа, имаше “смешен” (или може би тъжен) момент и в миналото шоу – и то бе връчването на подаръка за новоизбраните световни шампиони в кра€ на шоу програмата. ƒжип с гол€ма жълта панделка бе изкаран на пързалката, ключовете б€ха дадени на ћаксим и двамата с јлбена тр€бваше да направ€т кръгче по леда. „удно как са го позволили организаторите… «априлича ми на старовремска сватба, където н€кой чичо дава на младоженеца подарък прасенце-сукалче и му казва : “ј сега цилувай ръка на чич€ си!” – но щом те двамата са съгласни, аз ко€ съм да им държа сметка рЯШЙ

–езултатите 2

Filed under: Daily,Taxi,The desert of the real — Izida @ 4:17 pm

¬ темата “–езултати от протеста на такситата” писах за удовлетворените искани€ на шофьорите на таксита.

ƒнес обаче ѕрегледах “«акона за движение по пътищата” на сайта на ћ¬– и там прочетох следното:

„л. 102. (1) ¬одачите на автомобили, комплектувани с обезопасителни колани, са длъжни да ги използват.
(2) ћогат да не ползват обезопасителни колани:
1. бременните жени;
2. лица, чието физическо състо€ние не позвол€ва употребата на колан;
3. (отм. – ƒ¬, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) водачите на таксиметрови
автомобили, когато са на работа и превозват пътници;
5. инструкторите – при управление на автомобила с учебна цел.

»злиза, че имат това право от 2002 година! »ли медиите не са на€сно, или таксиджиите не зна€т законите и властите се възползват за да им “удовлетвор€т” едно искане в повече. рЯШЙ

—ъщо така прочетох, и за изстъплението в стил “ƒиви€ «апад” не е приключило : в събота са подпалили апартамента на арестувани€ заподозр€н в убийството на шофьора, в който апартамент живеели майка му и сестра му. “ова вече е прекалено!!

ќсвен това не виждам как е възможно да се иска единна цена (ако наистина е поискана разбира се) при положение, че  омиси€та за защита на конкуренци€та следи за спазване на «акона за защита на конкуренци€та, в който се казва:

„л. 9. (1) (»зм. – ƒ¬, бр. 9 от 2003 г.) «абранени са вс€какъв вид споразумени€ между предпри€ти€, решени€ на сдружени€ на предпри€ти€, както и съгласувана практика на две или повече предпри€ти€, които имат за цел или резултат предотврат€ване, ограничаване или нарушаване на конкуренци€та на съответни€ пазар, като например:
1. пр€ко или косвено определ€не на цени или други търговски услови€;
2. разпредел€не на пазари или източници на снабд€ване;
3. ограничаване или контролиране на производството, търгови€та, техническото развитие или инвестициите;
4. прилагане на различни услови€ за един и същи вид договори по отношение на определени партньори, при което те се постав€т в неравноправно положение като конкуренти;
5. постав€не сключването на договори в зависимост от поемането от другата страна на допълнителни задължени€ или от сключването на допълнителни договори, които по сво€ характер или съгласно търговските обичаи не са свързани с предмета на основни€ договор или с неговото изпълнение.
(2) (»зм. – ƒ¬, бр. 9 от 2003 г.) —поразумени€та и решени€та по ал. 1 са нищожни.

»злиза, че приемането на подобно уеднакв€ване на цените би тр€бвало да доведе до сезиране на  омиси€та за защита на конкуренци€та – че то си има за директна цел убиване на конкуренци€та и е във вреда на всички нас, потребителите. (»ли на тези от нас, които тъпо и упорито ще продължат да се мол€т да си плат€т за превод до дадено м€сто, да дишат дима на шофьорите, да слушат силната чалга, да бъдат прекарвани по дълги маршрути… на мен ми стига!)

9/2/2007

–езултати от протеста на такситата

Filed under: Daily,Taxi,The desert of the real — Izida @ 6:49 pm

јз съм без думи! ѕрочетох следната стати€ : “”бити€т шофьор промен€ цели закони, че и още нещо”. —поред информаци€та в не€ излиза, че н€мало да имат задължението да нос€т колани – чуд€ се кой печели от това? “аксиджиите (предполагам повече таксиджии катастрофират и имат нужда от колан, от колкото са нападнатите и наръгани) или управниците (които са им удовлетворили едно искане повече). ћахали им корпоративни€ данък, от утре започвало изграждане на гореща връзка на всеки диспечерски пункт с ћ¬–…. „е направо да поискат ѕравилника за движение по пътищата да не важи за т€х, какво си игра€т с отделни членове!

Ќо най-много ме учуди обсъждането на иде€ за единна цена на таксиметрови€ превоз, квоти за бро€ таксита във всеки град и за приемане на статут на обществен транспорт (за да можели да се движи по трасетата на обществени€ – каквото и да значи това).  ато ще са обществен транспорт, ще получават ли финансиране от общините и за какво? » ще продължат ли посто€нно ще отказват неизгодни маршрути? «ащото не мисл€, че обществени€ транспорт може да каже : “—ъжал€вам, в тази посока не воз€!”.  олкото за единните цени и квотите – аз на това му казвам изнудване над всички нас!! «а себе си реших – никакви таксита повече! » без това съм ги свела до минимум, вече ще ги сведа до нула. јко искат да образуват цени като в планова икономика, ще посрещнат удара на невидимата ръка на пазара – отлив на клиенти! ѕък те нека си слагат квоти, контролирани цени и каквото там още искат.

ѕ.—. √илди€та на таксиджиите все повече ми прилича на буре с барут – дори малка искра може да ги подпали. Ќ€ма да се учуд€ ако започнат (или ако вече са започнали) да ги използват за политически цели, възползвайки се от това им качество.

ѕарализираната столица

Filed under: Daily,Taxi,The desert of the real — Izida @ 11:24 am

—утринта с учудване забел€зах, че не само на спирката ми има много хора, а и никакви рейсове не минават! «амислих се – сигурно е заради протеста със сестрите… ≈х, що не дочетох новината за блокираните улици вчера?! –еших, че не ме зас€га, понеже н€ма да ход€ към центъра. Ќе беше чудно, че н€маше почти никакви таксита – като закъса градски€ транспорт, такситата гул€€т! ¬се пак дойде рейс, макар и със закъснение, и усп€х да установ€, че и ÷ариградско шосе в посока ÷ентъра е задръстено, а в другата – пусто. «апитах се – как столична община се е съгласила на протест, който да парализира града?!

≈, като си седнах най-накра€ на бюрото имах възможността да разбера, че не протеста срещу процеса в Ћиби€ е причината. ј незаконен протест на таксиметровите шофьори по повод убийството на техен колега. »скани€та (цитат от Dnes.bg):

ѕротестиращите поискаха и задължителна застраховка “∆ивот”, действащ свой синдикат, съставен от шофьори, а не от хора над т€х, както и действащите закони да са за всички.

Ќапомн€т ми искани€ на кандидатка за “мис Ѕългари€” – “»скам мир по света, храна за всички, игри за децата…” – не виждам никакви конструктивни предложени€! «астраховка “∆ивот” може да си направи всеки. «а синдиката все пак тр€бва те да се организират, не да се сърд€т на държавата, че не ги организира.  олкото до законите – да не би аз и вие да не искаме също да са за всички?! » си позвол€ват да искат спазване на законите от всички при положение, че те с този си протест ги нарушават.

Ќе разбирам с какво тази насилствена смърт е по-различна от стотиците други, та тр€бва да блокираме ц€л град заради не€?! Ќе разбирам и защо полици€та не се е намесила да разпръсне протестиращите – не може в една държава всеки да тръгне да запушва улици когато и където си иска! ј протестът в подкрепа на медицинските сестри в Ћиби€? ќрганизират го от толкова време, а сега усили€та им са саботирани от изникнал от нищото незаконен протест!

 олегите около мен също са недоволни – много закъснели и изнервени хора дойдоха днес на работа. Ќад€вам се само скоро да се разпръснат.

8/2/2007

Ћегална българска музика в mp3 формат

Filed under: Computers,Daily,Music — Izida @ 11:31 pm

—утринта попаднах на стати€ “¬лизаме в световни€ шоубизнес с уникален музикален сайт”, посветена на току що стартирали€ български сайт за продажба на mp3-ки : mp3.bg

¬еднага отидох да вид€ какво има там – срещу регистраци€ можеш да гледаш клипове на песни онлайн, както и да слушаш откъси от парчетата, включени в каталога. ÷ените са от 0.49 до 0.99 лв. (по мои наблюдени€). √решка : има и на цена 0.00 лв. ћожеш и да купиш ц€л албум, което излиза по-изгодно от закупуване на отделните парчета разбира се рЯШЙ «а момента минус е сравнително ограничената музикална колекци€, но като се има предвид, че сайта сега прохожда, това според мен е напълно в реда на нещата. ќсвен това на сайта пише, че се очакват ежедневни увеличени€ на бройката mp3ки.

¬ече си имам сметка там с прилежно преведени 5 лв. чрез ePay, които см€там да похарча за народна музика!

ѕ.—. —амо н€кой да вземе пак да ми се оплаква, че н€мал как да се сдобие легално с дадено българско парче!

пїњ