Irina’s Weblog

29/11/2006

Ѕългари€ в National Geographic Magazine

Filed under: Daily,Photography — Izida @ 12:48 pm

ƒойде и дългоочаквани€ брой на интернационалното издание на National Geographic Magazine, в което присъства стати€ за Ѕългари€ – нещо като подарък за влизането ни в ≈вропейски€ съюз. Ќа сайта на NGM има и допълнителни материали по темата “Bulgaria’s Gold Rush” (“Ѕългарската треска за злато”) :

  • √алери€ със снимки – 17 прекрасни фотографии на наши съкровища, светилища и археолози;
  • “On Assigment” – най-доброто, най-лошото и най-чудатото от престо€ на екипа в Ѕългари€;
  • Ќаучете още – връзки към сайтове, свързано с българската истори€. »нтересното е, че на първо м€сто е връзката към музе€ в “един от най-известните древни градове на Ѕалкански€ полуостров” – археологически€ музей в ѕловдив рЯШЙ
  •  арта на Ѕългари€;

∆алко, че не сме на корицата (както аз лично см€тах, че ще стане), но и това да сме сред страниците на списание като National Geographic Magazine не е никак малко!

24/11/2006

’ъш в собствената си страна

Filed under: Daily,The desert of the real — Izida @ 2:02 pm

ƒа, така се чувствам от близо седмица. » като се замисл€, че именно страха от неприемане в обществото, от това да се чувствам различна, нежелана, е основното ми “«ј” оставане в Ѕългари€.

∆иве€ и работ€ в —офи€ от около 4 години. √радски€т транспорт, на който разчитам, винаги си е бил претъпкан. Ќо поне сравнително редовен – знаеш, че ако изчакаш следващи€ рейс ще се прибереш по човешки, а не като сардина в консерва. ¬торото не ми понас€ и за това никога не се качвам в кола, в ко€то н€ма м€сто между седалките – да не говорим да взема да се тъпча по вратите и да вис€ наполовина!

Ќо от както тази година започнаха ремонтите на основни пътни артерии из —толицата, настана невиждана поне от мен суматоха. ѕосто€нни задръствани€ – при това по н€колко последователни задръствани€ по един типичен маршрут от югоизточните квартали към ÷ентъра.  оето на свой ред води и до затлачването на колите на √радски€ транспорт. –азбирам желанието да се оправ€т улиците, но не тр€бва ли да се помисли и над това как ще се придвижват през времето на ремонтите живущите в града? японски€ пример с ремонтите нощем звучи направо утопично!

ћ€стото, където тр€бва да се търси об€снение, е —толичната община. «а това и посетих форума на ќбщината, секци€ ““ранспорт > —толичен градски транспорт”. ¬иждам, че не само аз съм потресена от неверо€тните закъснени€ и €досана от това, че с€каш никой не предприема нищо – “ƒа, знаем за проблема, но докато не се приключи строежа на ћетрото на √.ћ. ƒимитров, пром€на не може да се очаква.” ми отговориха по телефона преди време.  ога ще е това? —лед година-две… „естито!

Ќо не това е фокуса на тази ми тема. ‘окусът си заслужи тема, започната със следното анонимно мнение :

«а огромните задръствани€ по улиците на —офи€,за липсата на места в детските градини, за много други неудобства тр€бва да “благодарим” на президента ∆елев,който позволи “демократично” гол€ма част от Ѕългари€ да се засели безконтролно в —офи€.

—игурно не бих му обърнала внимание ако не б€ха масата подкреп€щи това мнение коментари! »зведнъж се замислих – каква съм аз – българка или пловдивчанка? »ма и възгласи за възстанов€ване на “софийското гражданство”. „е защо го даваме така на дребно – да си върнем направо и комунизма! «а какво ни е влизане в ≈вропейски€ съюз? „уд€ се как изобщо е възможно жителите на —толицата да считат останалите българи за натрапници?! ќтдавна подозирах, че прословутото българско гостоприемство си е чист мит!

ћоже би ако само в този форум б€х вид€ла тези идеи, пак щ€х да ги игнорирам. Ќо днес прочетох следното в коментар от Ѕ. ¬еличков в блога на √еорги „орбаджийски :

— Ќ€ма какво да се замисл€ме. ћного станаха “софи€нците”. » ще стават още повече. Ќищо против н€мам към хората, родени извън —офи€, аз сами€т съм половин “несофи€нец”. јма в това отношение напълно съм съгласен с иде€та да се върне софийското гражданство, най-вече поради факта, че страхотни€т информационен поток от страна на институциите по отношение на това “ўо е ≈вропа и с какво се т€ €де…” е оставил у огромна част от населението на Ѕългари€ впечатлението, че ≈вропа ще дойде само в —офи€. » сега е битка. Ќаправо битка. ѕознавам хора, които буквално едвам свързват двата кра€, но €сно и категорично за€в€ват “аз един път съм изл€зъл от село и съм дошъл в —офи€, обратно там не се връщам”.

Ѕорим се за премахване за ограничени€та за работа на българите в «ападна ≈вропа след влизането ни в ≈—, а същевременно искаме въвеждане на ограничени€ на свободното движение на хора и работна сила в самата Ѕългари€!

23/11/2006

Firefox 2.0

Filed under: Computers,Daily — Izida @ 1:07 pm

ƒнес си инсталирах последната верси€ на Firefox – а именно Firefox 2.0; ѕричината да си развал€ комфорта от настроената вече предна верси€ бе факта, че исках най-накра€ да ползвам така прехваленото от колегите ми разширение FireBug, което за жалост не вървеше на мо€та стара верси€. Ќо тр€бва да призна€ : при€тно съм изненадана от н€кои новости.  ато например възможността да разместваш позициите на табовете с влачене (което в по-старите версии постигах чрез разширение). “ова обезсмисли инсталирането на предишното разширение miniT. ≈динствено не усп€х да намер€ из настройките и из about:config възможност новите табове да не се отвар€т на кра€ на редицата, а след текущи€ таб. «а това си инсталирах малко разширение – Tabs Open Relative, което ме накара да се чувствам досущ като с предни€ си Firefox.

Ќай-притеснителното беше, че любими€т ми Session saver н€ма верси€ за FF 2.0! ј без него не мога – имам си десетина таба, които искам да ми се отвар€т всеки ден. ѕросто съм свикнала на сутринта да намирам отворени същите табове, които съм имала в браузъра като съм го затворила вечерта. Ќа много места прочетох, че FF 2.0 има вградена поддръжка за запазване на сесиите. Ќо като отворих н€колко таба, затворих браузъра и го отворих отново – екрана бе празен, с един единствен празен таб в него.

ѕоразрових се из Google и след известно време попаднах на темата “A question about Firefox 2.0 tab management…” – там човекът об€сн€ва, че се е сблъскал със същи€ проблем. ј именно – как да запази сеси€та си при затвар€не на FF 2.0. Ќо е стигнал малко по-далеч – забел€зал, че при срив на FF и последващо стартиране, табовете са запазени! «а щастие един коментар промени иде€та, че тр€бва да не затвар€ш FF коректно за да си запазиш сеси€та.

Tools > Options > Main > When Firefox Starts : “Show my windows and tabs from last time”

„естито! ¬ече си имате вграден “session saver”! рЯЩВ

ѕубликувам и разширени€та, които веднага б€ха подновени при инсталаци€та на нови€ Firefox 2.0:

≈динственото, което все още ме кара да не се чувствам съвсем като у нас си е това, че преди miniT ми даваше възможност при двойно кликане върху таб да ми се отвар€ нов таб. Ќо ще намер€ нещо и за това, сигурна съм.  ато ц€ло преходът към новата верси€ на Firefox мина доста бързо и безболезнено – с вс€ка по-нова инсталаци€ се оказва, че имам нужда от все по-малко разширени€ за да имам предишната функционалност! ј аз вече отдавна преминах през иде€та да си накача браузъра с какви ли не глезотийки – предпочитам стабилността на по-чиста инсталаци€. ¬се пак ще пробвам н€ко€ и друга глезотийка – н€ма начин рЯШЙ Ќо поне сега функционалността, ко€то ползвам посто€нно, е част от браузъра.

22/11/2006

 омиси€та за защита на потребителите откри неравноправни клаузи в договори на търговци за мебели

 «ѕ откри неравноправни клаузи в договори на търговци за мебели – така твърди новина, поместена на сайта на  омиси€та за защита на потребителите. ¬зетите мерки са :

Ќа всички търговци, в чиито договори са открити неравноправни клаузи или пропуски, ще бъдат изпратени писма с препоръки за отстран€ване на нарушени€та и допълнение на липсваща информаци€. “е тр€бва да коригират договорите в срок от 10 дни и да уведом€т потребителите за това. ¬ случай, че търговците откажат да се съобраз€т с препоръките на  омиси€та за защита на потребителите и да ги отраз€т доброволно в договорите си, контролни€т орган ще заведе искове за об€в€ването им от съда за недействителни.

„естито! “ова е една малка победа по път€ ни към едно заслужено по-добро отношение от страна на търговците.

Ќад€вам се предупредителните мерки и заплахата от съдебни искове да принуди и търговци като “ћебели Ћудвиг Ѕългари€” ќќƒ (собственик на магазина за мебели Como) да оправ€т абсурдни€ си договор! —м€там да след€ темата и да вид€ как се развива.

ќсвен това днес по об€д се е провела пресконференци€ от страна на  «ѕ, чи€то цел е била запознаване с резултатите, постигнати от дейността на  омиси€та след влизането в сила през юли тази година на нови€ «акон за защита на потребителите.

«а уличните кучета и котки

Filed under: Daily,The desert of the real — Izida @ 10:32 pm

“емата за бездомните животни по нашите улици е една много болна за мен тема. «а това и клипчетата на ƒеница јврамова ме подтикнаха да сподел€ тези емоции и с други.

»згледайте ги – те нос€т послани€, нос€т и съвети в случай, че решите да съдействате.

2/11/2006

Depeche Mode – най-добра група на годината

Filed under: Daily,Music — Izida @ 11:35 pm

Depeche Mode се оказаха не просто една от номинациите за най-добра група на Mtv Europe Music Awards, а самата “най-добра група”! рЯЩВ —татуетката прие јнди ‘лечър. ƒа им е честита наградата!

ѕ.—. Ќовината бе незабавно отразена във форума на depeche-mode.org

пїњ