Irina’s Weblog

12/10/2006

“аксита-ментета

¬нимавайте като спирате такси на улицата – или изобщо когато не сте си го поръчали по телефон! ћного таксита еднолични търговци са замаскирани да приличат неимоверно много на такси от н€ко€ от големите компании на пазара. ѕодобен случай е изпитал на гърба си ≈муто – “—  такси! ѕазете се!”.  акто коментирах и там, см€там, че самите големи фирми лека по лека ще зачист€т ментетата. Ќо, разбира се, за това тр€бват сигнали! “ака че ако се паднете на менте, взимайте касова бележка незабавно!! » после звъннете на оригиналната компани€. ““акси-—-≈кспрес” €вно са дали своето като вече са получили едно решение на  омиси€та за «ащита на  онкуренци€та в т€хна полза – “–ешение N51”. –езултатът е – глобен имитатор с подвеждащо име У ристал ≈кспрес 1280Ф.

7/10/2006

ћебелен магазин Como – неравноправни клаузи в договора за поръчка

ѕреди н€колко месеца за пръв път чух за магазин Como – похвалиха ми го като отлично организиран магазин за мебели и домашни потреби. –еших да се увер€ с очите си. » наистина първите ми впечатлени€ б€ха точно такива : професионална подредба на мебелите, разнообразие от стоки, н€ма го типичното за мебелните изложбени зали лутане защото си има обозначен маршрут, който да следваш за да го обходиш цели€. “ака и на 3ти септември с Ћъчо си избрахме от там едно портманто и допълнителен кухненски шкаф. »звикахме консултант за да видим какви са сроковете за доставка. “ой об€сни, че процедурате е следната : сега се заплаща като капаро 50% от сумата, а останалата – когато ни се обад€т, че мебелите са в склада и са готови за взимане. »мат и транспорт и монтаж, който се плаща отделно. ћонтажът е 10% от цената за кухненско оборудване, 8% – за останалите. ѕонеже избраните от нас мебели ги н€ма в наличност в склада, ще тр€бва да почакаме. Ќа въпросът “ олко време?” той отговори : “—рокът е 2 седмици.” – което, решихме ние, е много добре! јко бе повече, сигурно щ€хме да изберем нещо друго, което е налично или да идем в друг магазин. ѕо-веро€тно второто, защото вече б€хме харесали в този и н€маше да видим нещо по-добро на момента рЯШЙ ј срокът на доставка до нас – ден, най-много два. —ъгласих се с услови€та, той записа данните ми и отпечата на компютъра един лист с поръчката и цените. ѕосочи : “ѕодпишете тук!”. јз подписах, отидох на касата, платихме и си тръгнахме щастливи.

» така се почна чакането… «а седмица и половина още н€маше обаждане от т€х – викам си, има време. Ќо мина и последни€ ден от тези две седмици без обаждане! ядосах се. ¬зех пак да огледам листа и какво да вид€! «адната му страна си било договор, който аз дори не съм забел€зала и който не ми бе посочен дори! » в него какво пише? „е ако не успе€т да изпълн€т 2те седмици за доставка имат право да предоговор€т нов срок, който е минимум още 3 седмици!! ƒо тук с в€рата на консултантите! ј аз си мислех, че щом е гол€м магазин н€ма да има лъжи на дребно. √решка! Ќо аз съм си виновна – следващи€ път ще преров€ листите с лупа за нещо написано дори и с шрифт 5ца…

ѕървото обаждане дойде на 26ти септември – за да ме информират, че гардеробът ми е дошъл. ќб€сних, че н€мам гардероб, а портманто и шкаф. “јмиии… значи шкафът още го н€ма, но гардеробът ви е тук.” – съгласих се да изчакам и второто да дойде преди да ги вземем на куп. ¬торото обаждане бе на 1ви октомври – и шкафът е там, мога да си ги взема. ѕонеже беше недел€, а през седмицата б€х заета, реших и аз да си позвол€ да се забав€. ¬се пак реших, че искам да имам най-накра€ тези мебели, а уикенда е идеално време за доставка и монтаж. Ќали ми казаха, че става за ден-два, отидох в четвъртък след работа да плат€ и да договор€ транспорта. ќказа се, че първата свободна дата за транспорт и монтаж е понеделник! јз се €досах и си тръгнах без да плат€ – за да мога да ида в събота с Ћъчо и поне да сме двамата като се разправ€ме със служители от този магазин. ќтидохме днес. —транното е, че на склада им има две табели – едната об€сн€ва да огледаш много внимателно за липси и дефекти, другата – че имаш 15 минути да го направиш заради натовареността на склада… ќсвен това в договора има клауза, че ако не отправ€ възражени€ веднага след огледа на стоката, то се счита, че т€ н€ма липси и дефекти.  о€то клауза е недействителна и нищожна според «акона за защита на потребителите – който закон дава 3 дни за пред€в€ване на рекламации дори при €вно дефекти. “ака че тази клауза изобщо не ме притесн€ва. ќще повече, че според нови€ «акон за защита на потребителите, срокът за отправ€не на рекламации по несъответстви€ с договореното е вече не 3 дни, а 2 години!! » така договорихме транспорта и монтажа, ще имаме мебелите утре (защото макар и жената да не искаше, шофьорът мина случайно и каза, че му е по път и ще го смести), но ще ги монтират другата събота – просто н€ма кой да отсъства от работа само заради едно сглоб€ване през седмицата, а през този уикенд н€ма кой да го монтира. ƒо тук с доставката за един, най-много два дни. «а това и си тръгнах без да плат€ и дойдох после с подкрепление – Ћъчо. » понеже не аз, а превозвачът взима стоката, той тр€бва да направи огледа вместо мен и да приеме липсата на дефекти.

Ќа излизане от магазина не пропуснах да им изпиша една страничка в книгата за впечатлени€ наред със забележки като “—упер сте!” или “ћострите тр€бва да са с отстъпка – научете го, защото IKEA идва…”. ћо€та бе нещо от сорта :

 огато стъп€ в гол€м магазин очаквам, че мога да в€рвам на консултант-продавача когато той каже : “—токата ще е в склада ни след 2 седмици” и т€ наистина ще е там след 2 седмици, не след 4! —ъщо така, че щом той каже : ““ранспортът и монтажа ще стане за ден, най-много два”, той наистина ще се осъществи за толкова време, а не за седмица! ќсвен това ако ми б€ха посочили изобщо, че има задна страна с договор, щ€х да го прочета и н€маше да подпиша тези услови€ и никога н€маше да ви стана клиент! «а това и ще публикувам услови€та от договора ви в Internet, за да ги прочетат другите.

¬аш бивш клиент,
»рина ћарудина
07.10.2006

≈то и клаузите, които не одобр€вам :

  1. Д упувачът получава стоката в склада на продавача. “ой е длъжен да й направи незабавен и обстоен оглед за евентуални недостатъци или несъответстви€. ¬ случай, че купувачът не направи веднага след огледа възражени€, се счита, че стоката отговар€ напълно на договореното и н€ма отклонени€ в качеството, недостатъци или дефекти.Ф Ц според ««ѕ имам право на рекламаци€ поради несъответствие на получената стока с договореното в срок от две години, но не по-късно от 2 месеца след откриването на несъответствието. “ака че за мен клаузата е невалидна. ¬иж чл. 105 и чл. 126. (1) от ««ѕ.
  2. Дѕри про€вата на скрити дефекти купувачът има право на рекламаци€ в съответствие със задължителните законови разпоредби….. »сковете по тази точка могат да се пред€в€т от купувача в тримесечен срок от предаването на стоката.Ф – отново според ««ѕ важи срока, описан в горната точка. » тази клауза за мен е невалидна.
  3. Д¬с€какви претеции за обезщетение (с изключение на свързаните с увреждане на хора) към нас и нашите сътрудници губ€т давност 12 (дванадесет) месеца след настъпването на вредата.Ф Ц според член 139 от ««ѕ ДЌищожна е вс€ка клауза в договор, ко€то предвижда освобождаване или ограничаване отговорността на производител€ към увреденото лице за вреди, причинени по този раздел.Ф —ледва и текста на чл. 140 ал 1 : Д»скът за обезщетение на вреди, причинени от дефект на стока, може да се пред€ви до три години от датата, на ко€то ищецът е узнал или е следвало да узнае за вредата, дефекта и самоличността на производител€.Ф

P.S. √орните тълкувани€ са мои лични тълкувани€ и не обвързвам никого с т€х, както и не гарантирам т€хната 100% в€рност. ≈динственото, което прав€, е да съпостав€м еквивалентни членове от договора с членове от «акона за защита на потребителите.

ѕрилагам и обещаните пълни услови€ на договора с “ћебели Ћудвиг Ѕългари€”, чийто е магазинът Como ( омо) в ћладост 4 – аз държа на думата си и не искам да ги разочаровам. –азчитането им не бе лесно тъй като шрифтът е достатъчно малък за да се побере всичко на лист A4, а фактът, че от другата му страна е печатан текст на принтер “помага” още повече. »зползвала съм удебелен курсивен шрифт за текст, който е добре да прочетете :

ќбщи услови€
«а доставка и продажба на стоки на
Дћ≈Ѕ≈Ћ» Ћ”ƒ¬»√ ЅЏЋ√ј–»яФ ќќƒ

I. —ключване на договор
ƒоговорите за доставка на стоки или извършване на услуги се считат за сключени, когато поръчката на купувача бъде приета от нас. «а приемането на поръчката купувачът ни дава срок от две седмици. јко в рамките на този срок не откажем поръчката, т€ се счита за приета, а договорът за сключен. ¬ъв всички случаи, когато ние сме издали фактурата и/или касова бележка за съответната стока, договорът се счита за сключен.

II. ѕрава на Дћебели Ћудвиг Ѕългари€Ф ќќƒ при нарушаване на договора от страна на купувача :
 огато купувачът не изпълн€ва услови€та по договора и по-специално когато купувачът:
– просточи плащане;
– при договорка за досaтв€не по негово нареждане не даде такова нареждане въпреки предупреждение от наша страна или
– откаже окончателно и необосновано получаването на стоката,

ние имаме право по наш избор:

– да развалим едностранно договора по реда на чл. 87 ал. 2 ——ƒ и 201 “«, без даване на допълнителен срок на изпълнение, като в тези случаи се счита, че изпълнението за нас е станало безполезно;
– във връзка с изричното желание на купувача за изпълнение на договора по отношение на поръчани, но още недоставени стоки, да поискаме предварително плащане на ц€лата цена на стоките или
– при направено авансово плащане на част от цената да изпълним договорените си задължени€ чрез доставка на част от стоката, чи€то цена се покрива от направеното авансово плащане и да се откажем едностранно от договора в онази му част, ко€то е останала неизпълнена от страна купувача. ¬ърху направените авансови плащани€ не се начисл€ват лихви.

«апазваме си правото за други претенции и по-специално за обезщет€ване на евентуални вреди.

III. ”слови€ на плащане, неустойки за забава, задължение за съобщаване на промени в адреса
– ‘актурите ни се заплащат незабавно при издаването им или когато предаването на стоката не може да стане по причини, независещи от нас в тридневен срок от издаване на фактурата непосредствено преди фактическото достав€не / получаване на стоката без каквито и да е било удръжки, включително и при частни доставки. ѕри забава на плащането от страна на купувача имаме право да начислим неустойка за забава в размер на 2 % (два процента) върху останалата за плащане сума за всеки започнат календарен месец забава, а също да начисл€ваме такса за вс€ко предупреждение в размер на 30 лева. ќсвен това купувачът се задължава в случай на забава от негова страна да заплати разходите за съответните правомерни и целесъобразни извънсъдебни стъпки за събиране и внас€не на дължимите от него суми и особено за таксите за инкасиране, както и разходите по отправени чрез адвокат предупреждени€.
– јко има договорка за плащане на части след като ние извършим доставката, купувачът не изпълни задължени€та си за плащане, ние имаме право да изискаме пълни€ размер на останалата за плащане сума (предсрочна изискуемост), и по-специално когато купувачът просрочи с 6 седмици падежа на плащането и ние сме му изпратили предупреждение за пропуснати€ срок и сме му дали допълнителен срок за плащане от две седмици, но нашето предупреждение не постигне успех.
—рокът на доставка / получаване на стоката може да се удължи едностранно от нас с 2 седмици. јко купувачът просрочи приемането на сроката, можем да начислим разходи за съхранението й в размер на 1 % (един процент) от продажната й цена за всеки започнат календарен месец. ќсвен това имаме право едностранно да развалим договора и да изискаме заплащането на възникналите в рази връзка за нас разходи за развал€не на договора, или еднократна неустойка не по-малко от 10% от стойността на стоката, предмет на договора.
– ƒо пълното заплащане на продажната цена купувачът се задължава да ни съобщава незабавно за промени в адреса си.  упувачът е длъжен да поеме разходите за неуспешни опити за доставка както и за издирване, причинени поради сгрешен или непълен адрес, а също и за несъобщаване на промени в адреса.
– ѕри развал€не или частично развал€не на договора ние си запазваме правото да пред€вим претенции в размера на действително възникналите за нас вреди. ѕри всички случаи си запазваме правото да изискаме заплащането на 20% (двадесет процента) върху стойността на поръчката плюс законни€ размер на ƒƒ— като обща неустойка.
– јко развалим договора поради забава на плащането след извършена доставка, можем да пред€вим претенции за възмезд€ване на съответните направени от нас разходи както и за подход€що обезщетение за евентуално ползване и амортизаци€ на стоката.

IV. —рокове за доставка от Дћебели Ћудвиг Ѕългари€Ф ќќƒ
– јко не можем да спазим договорени€ срок за доставка, купувачът ни дава подход€ща отсрочка, ко€то започва да тече от дата на постъпване на писмената претенци€ за забава от страна на купувача. ƒопълнителни€т срок за доставка е най-малко 3 /три/ седмици.
– ƒоставка на части е допустима, когато е оправдана по същество

V. —ъдържание на услугите и гаранци€
– «апазваме си правото на обичайни в търговската практика отклонени€ в цвета и шарката на дървени повърхности с незначителен характер. —ъщото важи за обичайни в търговската практика отклонени€ при кожа и текстилни издели€ (напр. дамаски и декоративен текстил).
– ѕри гардероби и секционни мебели наименованието на вида дървесина се отнас€ за по-важните предни панели и страниците. »зползването и на други видове дървесина, фолио или пластмаса, особено при детайлите от масивно дърво, е обичайна търговска практика и е допустимо.
– ѕредварително дадените размери на мебелите и предметите и уреди за вграждане, които се достав€т, са приблизителни. «апазваме си правото на обичайни в търговската практика незначителни отклонени€;
– ѕри покупки, финансирани с банков кредит, или при споразумение за авансово плащане на част от стойността, срокът за доставка започва да тече от датата на разрешаване на кредита или финансирането на остатъка от закупната стойност от съответната банка или след постъпване на пълни€ размер на авансовото плащане.
–  упувачът получава стоката в склада на продавача. “ой е длъжен да й направи незабавен и обстоен оглед за евентуални недостатъци или несъответстви€. ¬ случай, че купувачът не направи веднага след огледа възражени€, се счита, че стоката отговар€ напълно на договореното и н€ма отклонени€ в качеството, недостатъци или дефекти. ¬ случаите, когато стоката се получава от името и за сметка на купувача от транспортна, спедиторска или логистична фирма, тези задължени€ на купувача се упражн€ват от тази фирма. — предаването на стоката на превозвача/спедитора се счита, че стоката е предадена без възражени€ на купувача.
– ѕри про€вата на скрити дефекти купувачът има право на рекламаци€ в съответствие със задължителните законови разпоредби. ѕо този начин купувачът има право на избор между подм€на или поправка на стоката, освен ако избрани€т от купувача вид гаранционен инструмент е невъзможен за нас или е свързан с непропорционално високи разходи. јко подм€ната или поправката се окажат невъзможни, купувачът принципно има право на отбив от цената или развал€не на договора, като при незначителни дефекти е допустим само отбив от цената. »сковете по тази точка могат да се пред€в€т от купувача в тримесечен срок от предаването на стоката.

VI. √аранци€ за цената, запазване на правото на собственост
– Ѕанков кредит / финансиране на останалата част от продажната цена : при закупуване на стоката чрез вземане на кредит или при финансиране на останалата част от продажната цена от банка, купувачът се задължава в срок до четиринадесет дена да ни предаде всички документи, необходими за обработка на за€влението му, включително удостоверение, че работи и за размера на получаваното от него трудово възнаграждение, а за лица, които н€мат българско гражданство се изисква освен това и разрешение за пребиваване, което да е в сила не по-малко от 6 месеца след датата на евентуалната покупка на стока, както и във всички случаи изискваната от банката деклараци€/договор за поръчителство или друго обезпечение. ¬ случай на закъснение при предостав€нето на тези документи ние имаме право едностранно да развалим договора за доставка без да даваме допълнителен срок за изпълнение и да начислим на купувача такса за обработка в размер на 10% от цената на стоката, предмет на договора, но не по-малко от 100 лв.
– јвансови плащани€ се удостовер€ват с касово потвърждение, касов бон или друг равностоен документ.
– ƒо пълното изплащане на всички задължени€, произтичащи от договора, стоката остава собственост на продавача.  упувачът се задължава да опазва собствеността на продавача по съответни€ начин, дори когато доставените стоки не са предназначени непосредствено за купувача, а за трето лице. ¬ този случай купувачът е длъжен изрично да информира третото лице за обсто€телството относно запазването на собствеността.
– ¬сички договори със запазване на собствеността до окончателно изплащане на цената, които са на стойност над 3 000 /три хил€ди/ лева, подлежат по едностранна преценка на продавача на вписване в –егистъра за особените залози към ћинистерство на правосъдието. ¬ тези случаи купувачът се задължава да даде на продавача писмено нотариално заверено съгласие за вписване в регистъра, най-късно към момента на получаване на стоката, както и да поеме всички разходи, свързани с това вписване.
– ¬с€ка см€на на местонахождението на стоката, по отношение на ко€то имаме запазено право на собственост, както и намеси на трети лица в нашата собственост и по-специално съдебни запори, тр€бва да ни се съобщават незабавно като се прилага запорното съобщение (заповед).  упувачът се задължава да съобщи незабавно на кредиторите или съдебни€ излълнител за нашето запазено право на собственост. ќсвен това той се задължава в случай на евентуален съдебен процес в тази връзка и по-специално при започване на принудително изпълнение върху такава вещ да предприеме всички действи€ за запазване на собствеността ни и да ни обезщети за претърпените вреди, както и да ни предпазва от последващи вреди и искове.

VII. ќтговорност за вреди, ограничена отговорност, давност:
– Ќие не поемаме вреди, пречинени поради незначителна небрежност. “ази ограничена отговорност важи и за всички лица, за които отговар€ме въз основа на законови разпоредби, а също и за вс€какви видове вреди, особено последващи вреди, с изключение на увреждани€ на хора.
– ¬с€какви претеции за обезщетение (с изключение на свързаните с увреждане на хора) към нас и нашите сътрудници губ€т давност 12 (дванадесет) месеца след настъпването на вредата.
– ќграничени€та на отговорността, съгласно горните алинеи, важи и в случай на развал€не или н€какъв друг вид отм€на или сторниране на договора, дори и когато е с обратна сила.

VIII. ќбщи разпоредби
– ƒопълнителни работи и особено работи, надхвърл€щи договора за доставка, се фактурират по подход€щи цени и се заплащат в брой най-късно при приемането им.
–  упувачът приема за сведение и се съглас€ва личните му данни, фигуриращи в договора за продажба, да бъдат запаметени и обработени за целите на счетоводството ни и на картотеката за развитие на пазара и клиентелата. “ези данни ще се използват за изпълнение на законови разпоредби, за осъществ€ване на движението по плащани€та и за рекламни цели на нашето предпри€тие.
– ¬сички спорове във връзка с насто€щи€ договор се отнас€т в зависимост от стойността на спора до родово компетентни€ съд в град —офи€.
– Ќасто€щите ќбщи услови€ са утвърдени със заповед на управител€ на Дћебели Ћудвиг Ѕългари€Ф ќќƒ от 7ми март 2005 и се считат за неразделна част от всички договори за продажда и доставка, които дружеството сключва със свои клиенти след тази дата.

ѕрепоръчвам на всеки, решил да купува мебели от  омо, да се запознае подробно с тези услови€ – най-добре от самата бланка, ко€то ви дадат за подпис в магазина. » да прецени за себе си дали го устройват.

∆ивот във фризера

Filed under: Daily — Izida @ 9:49 pm

Ѕ€х на прожекци€та на Уѕоходът на императоритеФ, организирана от сдружение “Ќа “и с природата”. –азписах се и в т€хната подписка в подкрепа на «акона за защита на животните. ѕреди прожекци€та на сами€ филм имаше репортаж за приют за кучета в —офи€, който се нуждае от доброволци и пари. ∆алко само за качеството на картината, но поне чух за какво става дума.

«а “ѕоходът на императорите” мога да кажа – очаквах повече. ј и след като б€х гледала документалната поредица “∆ивот във фризера” на BBC, н€маше факт в този филм, който да ме учуди. ћоже би ако не б€х запозната предварително с живота на императорските пингвини щ€х да съм наистина потресена от премежди€та, които срещат ежедневно в борбата си за оцел€ване. ј и по-строги€ документален стил ми допада повече – мисл€, че мога и сама да погледна през очите на пингвините (до колкото ми позвол€ва въображението разбира се) и н€мам нужда пингвините “да ми говор€т” и да разкриват емоциите си с глас. » все пак бих добавила и този филм в колекци€та си от DVD-та – най-малкото заради прекрасните пейзажи и макро кадри от прекрасното оперение на тези птици.

4/10/2006

—ветовен ден за защита на животните

Filed under: Daily — Izida @ 9:59 am

ƒнес е —ветовни€ ден за защита на животните. » отново —дружение “Ќа “и с природата” ни кани в кино ќдеон на прожекции с вход свободен. ћоже и да пробвам да ида на “ѕоходът на императорите” от 20:00 часа.

2/10/2006

—едмица на ≈гипетската култура в Ѕългари€

Filed under: Daily — Izida @ 3:00 pm

≈дин от плюсовете на това да живееш в —толицата е факта, че дори и да научиш за н€кое културно меропри€тие в последни€ момент, пак имаш време да се включиш. ј тази седмица се очертава да е много натоварена!

ѕреди минути Ќевена (за което отново благодар€!) ми прати информаци€, че тази седмица е об€вена за седмица на ≈гипетската култура в Ѕългари€. Ќа сайта на ћинистерството на културата има и подробна програма на меропри€ти€та в рамките на седмицата. ћеропри€ти€та в —офи€ са :

  • ‘отоизложба – днес, 18:00, зала —редец
  •  онцерт на фолклорен танцов ансамбъл от ≈гипет Дјлександри€Ф – днес, утре и в ср€да от 19:30 ч., съответно в Ќационалната опера, ћладежки театър ДЌиколай ЅиневФ и Ќационално музикално училище ДЋюбомир ѕипковФ.
  • Ћекци€ Ц презентаци€ на тема Дƒревен ≈гипет Ц √иза, ƒолината на царете, мистери€та на “утанкамонФ, лектор г-н —абри јбдулазиз ’атир, председател на ќтдел Д≈гипетски исторически паметнициФ, на английски език – вторник, ср€да и четвъртък, за съжаление все в часове в ранни€ следобед.

«а момента см€там със сигурност да посет€ фолклорни€ спектакъл. Ќо се над€вам да успе€ да измисл€ нещо и за лекци€та.

ѕробен абонамент за в. “ апитал”

Filed under: Daily — Izida @ 12:01 pm

ѕокрай поредицата на BBC “»стинските истории” започнах да купувам в. “ апитал”. ќще като разгърнах първи€ брой разбрах, че този вестник н€ма нищо общо с досегашните вестници, които съм купувала заради DVDтата с т€х. » преди н€колко дни си купих пробен абонамент за в. “ апитал” – 2 месеца за сумата от 12 лв., т.е. с 25% отстъпка. ќказа се обаче, че от следващи€ месец започват абонаментите, за€вени до 20 число на предни€ – €вно ще почакам до следващи€ месец преди да го вид€ в пощенската си кути€.

—лед “Touring the Angel Live in Milan”

Filed under: Daily,Music — Izida @ 2:15 am

“оку що изгледах концертното DVD от комплекта дискове Touring the Angel на Depeche Mode. ћога да кажа само едно : 100% удоволствие!  онцертът е един спектакъл, изтъкан от синтезиран звук и светлина, движение и замразени във времето кадри. √ледах го и си мислех, че и аз съм била част от подобна тълпа хора, наслаждаващи се на музиката, ко€то обичат. „аст от гората ръце, покорно изпълн€ваща показаното от ƒейв. » се чувствам щастлива! ј само като си помисл€ една не толкова далечна все още година – 1995-96, не помн€ ко€ точно, когато върт€х вечер след вечер N-ти€ презапис на един техен концерт. “огава не си и помисл€х, че може да присъствам на подобно събитие. ўе си куп€ този запис – по символиката на екраните зад групата, както и по стила на ƒейв, си мисл€, че тр€бва да е било “Depeche Mode: Devotional”. “ака или иначе обичам да гледам и старите им коцерти и съм сериозно решена да си събера всичките, излезли на DVD.

ѕ.—. явно тр€бва да призна€ най-накра€ пред себе си – фен съм на Depeche Mode! рЯЩВ Ќе че бих колекционирала потни концертни фанелки – но см€там да си куп€ едно по едно всичките им колекционерски издани€ на албумите им до тук. “ака или иначе повечето в момента ги имам само на mp3-ки, н€кои на стари сергийни аудио CD-та. »скам качество, искам оригинал. » съм решена да си го куп€!

1/10/2006

Depeche Mode номинирани за най-добра група на 2006та

Filed under: Daily,Music — Izida @ 10:55 pm

ќт сайта на Depeche mode научих, че групата е номинирана в категори€та “Ќай-добра група” на таз годишните Mtv Europe Music Awards. ƒругите номинирани са The black eyed peas, Red hot chilli peppers, The pussycat dolls и Keane. јз вече дадох сво€ глас тук.

пїњ