Irina’s Weblog

27/8/2006

HTML коментари

Filed under: Computers,Daily — Izida @ 11:24 am

–азглеждах информаци€ за книга на сайта на западно издателство. «а да получа повече информаци€ за книгата тр€бваше да прослед€ връзката “To order this title, and for more information, click here“. ѕопаднах на страница за избор на регион. » случайно забел€зах ситни€ шрифт в горни€ л€в ъгъл на екрана :

‘sup’ and i.code is not null) and s.imprint is not null order by i.priority –>

’м, SQL код, wft?! ¬еднага дадох “View source” и на какво мислите попаднах :

<!–connection timeout:60–><– strSourceCode : –><–NEW SHOP.ASP Provider=SQLOLEDB.1; Initial Catalog=*Commerce; Data Source=195.***.***.***; Extended Properties=”UID=bhcom_user; PWD=******”; Use Procedure for Prepare=1; Auto Translate=True; Packet Size=4096; Workstation ID=GB02VW2020ELR27; set Encryption for Data=False; Tag with column collation when possible=False –><–0:–><-select distinct i.imprint as bookimprint, s.imprint,/*s.code,*/ subsitename, folder, subsitecode, s.subsitedescription, mainimprint, i.priority, fulfillmentuk, (select siteprefix from smart_fulfillment sf where sf.fulfillmentsystem = s.fulfillmentuk and sf.country = ‘United Kingdom’) as UKsiteprefix, fulfillmentus, (select siteprefix from smart_fulfillment sf where sf.fulfillmentsystem = s.fulfillmentus and sf.country = ‘United States’) as Ussiteprefix from vw_subsite s full outer join vw_isbnclassification i on i.code = s.code where 0 = 0 and (isbn = ‘024080****’ and ((i.imprint = s.imprint) or (i.imprint like ‘********%’) or (s.imprint like ‘******%’) or (i.imprint like ‘******* *****’)) and s.fordisplay = 1 and s.subsitetypecode <> ‘sup’ and i.code is not null) and s.imprint is not null order by i.priority –>< br />

≈стествено звездичките са от мен рЯШЙ

ƒраснах им един “feedback” с тази информаци€, да видим кога ще реагират!

ѕ.—. —утринта като погледнах, вече не можеше да се стигне до тази страница. –ешението : ѕри кликане на връзката за повече информаци€ и поръчка отиваш директно на страница, ко€то има в URL-то следни€ параметър : “country=United+Kingdom” …

17/8/2006

 онсултаци€ от “ оректив” по повод ƒƒ— в цените по рекламите

 акто си преглеждах електронни€ вестник  оректив, попаднах на стати€, ко€то много ме зарадва – отговор от редакци€та на моето писмо до т€х, пратено на 20ти юли :

«дравейте!

ѕиша ви във връзка със стати€та “ ой ще сложи край на играта на криеница с ƒƒ—”. „аках с нетърпение влизането в сила на нови€ «акон за защита на потребителите – основно заради точката за задължителното включване на ƒƒ— в крайната цена. Ќо изпитах разочарование, когато прочетох по-внимателно текста :

„л. 19 (4) ¬ търговски€ обект об€вената продажна цена и цената за единица м€рка тр€бва да включват:
1. данъка върху добавената стойност (ƒƒ—) и всички други допълнителни данъци и такси, и….

Ќе съм сигурна, че задължава рекламите по медиите да включват ƒƒ—! ¬ъпросът е зададен и към  омиси€та по търгови€ и защита на потребителите в техни€ форум на адрес : http://forum.ktzp.bg/viewtopic.php?t=233

Ќо до днешна дата н€ма коментар от т€х.

ћоже би вие имате повече информаци€ по тълкуването на този член.

— уважение,
»рина ћарудина

ћнението на адвоката ћинчев, консултант на  оректив, можете да прочетете в стати€та “÷ена без ƒƒ— е заблуждаваща реклама”.

16/8/2006

“акси-—-≈кспрес :1800 км/ч

Filed under: Daily,Taxi,ѕрава на потребителите — Izida @ 11:25 pm

“ози месец движението из —офи€ е просто ужасно! явно общината се възползва от отпускарски€ сезон за да затвори и ремонтира н€колко ключови артерии. ≈фектът е : задръствани€, каквито дори и при оспорвани мачове трудно се виждат! Ќо днес беше уговореното с Ћъчо ходене на IMAX. “а се наложи да се пренеса от нас до Sofia Mall. » понеже забравих, че тролей 5ца в момента е с променен маршрут и не ходи до –уски€ паметник, се оказах на спирката на ѕлиска с ограничено време и без иде€ какъв транспорт да ползвам до там.

» се качих на такси – кола на ““акси-—-≈кспрес”, телефон 1280. ќтправихме се по ÷ариградско шосе – където отново имаше задръствани€, така че се движехме с посто€нна скорост, доста монотонно. ѕогледът ми мина през касови€ апарат и забел€зах сума, ко€то интуитивно не ми хареса – 2 лв. до тук, а б€хме н€къде около ќрлов мост. ѕогледнах пак тарифата – да не съм се качила на такси-имитатор. Ќе, беше си стандартната тарифа от 0.49 лв/км. ѕогледнах пак апарата да вид€ да не ме таксува на нощна – не, същото пишеше и там. “ъкмо си казах, че съм станала направо параноична на тема таксита, и апарата пред мен, както си вървеше ритмично, скочи от 2.20 лв на 2.50 лв за секунда и отново продължи да нараства с нормални темпове!! Ќе можах да пов€рвам на очите си – реших, че съм се объркала, привид€ло ми се е от жегата. Ќо продължих внимателно да гледам апарата. » само след минута вид€х отново как сметката се вдигна пак с около 30-40 стотинки ей така, от нищото.

ѕърво – при посто€нна скорост това не е възможно. ¬торо, едва ли има кола, ко€то може да ускори от 60 км/ч (с колкото се движехме) до 1800 км/ч за една секунда! » казвайки 1800 км/ч не се базикам – 0.30 лв за секунда при 0.49 лв/км тарифа показва, че сме изминали над половин километър за секунда, което си е 1800 км/ч!

ѕогледнах шофьора и казах :

– »звинете, см€тате ли, че е нормално касови€т апарат да прескача с по 20-30 стотинки за една секунда?

Ўофьорът без да се замисли отговори :

– јми да, нормално е. “о си зависи от скоростта… – и повиши тон обидено –  акво намеквате, че ви лъжа!?

– ƒа, сигурна съм! «ащото не е възможно при вашата тарифа да сме изминали толкова за секунда, че да ми струва 30 стотинки!

– јма вие колко см€тате, че ще ви излезе? »зобщо колко често ползвате таксита?! ≈то, сега е под 4 лв, (бел. ав. от ѕлиска до паметника Ћевски…), до ћола ще ви е максимум 5.50! (бел. ав. – ѕаметника Ћевски е по средата м/у ѕлиска и ћола, да не говорим, че изобщо не е тр€бвало да завива натам!).

– —прете тук, не жела€ да се воз€ повече с вас!

ќще повече – честно хващам такси от —тудентски град до ÷ентрална гара. » обикновено излиза 4, 4-50 лв от —тудентски град до паметника Ћевски. ј може да се каже, че ѕлиска е по средата м/у —тудентски град и паметника. ѕри неговото таксуване това пътуване би изл€зло сигурно над 10 лв!

» ми е чудно – как ще ме закара за само още лев и половина от паметника Ћевски до ћола? »ли ще пусне помпата в обратна посока…
» най-глупавото, което не мога да си прост€ – не взех касова бележка! “очно този път, когато с очите си вид€х наглостта му, аз пропуснах рЯЩБ Ќо знам защо – б€х толкова €досана, обидена, чувствах се направо насилена! «а какви ни имат не разбирам?!

Ќо аз в€рвам, че всичко се връща. » макар аз да загубих самообладание и да не взех мерките, които тр€бваше, има хора, които ще го направ€т. ј и следващи€ път ще запаз€ повече самообладание – защото психиката се тренира…

» от сега нататък аз ще изб€гвам ““акси-—-≈кспрес”. «ащото после и Ћъчо ми сподели как от същата фирма го “прекарали” веднъж по нормални€ маршрут от фирмата до нас за 9 лв вместо 6 лв. ≈, бележката още се пази – просто б€х забравила, че са те. ¬тори инцидент от тази фирма е предостатъчен. “о и един стига, но нали първи€ път не съм била в колата, забравих името. —ега ще помн€!

ѕ.—. » все пак за да имат помпи, н€кой им ги произвежда. Ќе знам производител€т на касови€ апарат ли дава възможността да се помпа, или външно устройство, което го лъже за километрите. Ќо и в двата случа€ – н€кой е взел пари за да модифицира таксуващо устройство, знаейки, че то ще служи единствено за лъгане на клиентите и фалшифициране на сметки. ≈ да е жив и здрав този н€кой! „уд€ се, н€маме ли съвест, ние, българите??

3/8/2006

»грата на книжарница ’еликон

Filed under: Books,Daily — Izida @ 6:05 pm

ѕреди н€колко месеца попаднах за първи път на страницата на играта на ’еликон. —тори ми се интересна, но разбира се, все пропусках по н€ко€ дата – а за да се включиш за един месец в томболата, тр€бва да отговориш на 3 въпроса, публикувани на фиксирани дати. –еших, че тук идва времето за автоматизаци€ – и ето ти един нов scheduled task, който да стартира Firefox и да зареди директно URLто на играта.

«а мое учудване вчера пулучих писмо от ’еликон – печел€ наградата им за месец юни! рЯЩВ —ега остава само да мина да си взема книгата ““ерзани€та на цар —оломон” от –омен √ари от книжарницата – предложих този вариант вместо предложената ми доставка до дома, защото така или иначе обичам да посещавам книжарници. ј ’еликон ми е сред любимите поради гол€мото рзнообразие от налични книги.

—равнение на кредитни карти

Filed under: Daily,ѕрава на потребителите — Izida @ 3:50 pm

ƒнес попаднах на следни€ материал на сайта на Ѕългарската национална асоциаци€ на потребителите (ЅЌјѕ) – У акво тр€бва да знаем при избора на международни кредитни карти?Ф

Ќаправили са и сравнителна таблица за услови€та на различните банки : У—равнителен тест на международни кредитни картиФ

пїњ