Irina’s Weblog

26/6/2006

Ѕраво, »ракли!

Filed under: Daily,The desert of the real — Izida @ 11:33 pm

»зберете лицето на »ракли!
»скам да използвам блога си да поздрав€ всички, включили се в инициативата по спас€ването на местността »ракли! јкции като тази ми връщат в€рата в нашето общество. »ли по-точно в съществуването му …

»скрено се над€вам инициативата да успее!

Ќовите цени на билетите в —офи€ от 1ви юли

ќтдавна стана официално, така че едва ли ви казвам нещо ново. Ќо за мен поне новото беше до кога важат старите билети – а именно до същата дата, от ко€то започва продажбата на новите! Ћично аз не искам да плащам за услуга, ко€то не съм ползвала, и за това ще внимавам нито един стар билет да не остане у мен! ≈ какво щеше да им струва да дадат поне една седмица, в ко€то да важат и двата типа билети?! јко питате мен – ще им струва пропуснати печалби от многото хора, които ще пропуснат да си използват н€кой и друг билет, и ще си куп€т нови! “ апка по капка вир става” е казал народът.

¬се имате един месец (цели€ юли) да смените старите си билети. «а целта — √“ предостав€ цели два адреса! » в случай, че иде€та за разкарването със собствените им транспортни средства до тези места не ви разубеди – са сложили и допълнителните услови€ да се смен€т минимум 10 стари билета, или талони, но без нито един употребен билет от т€х.

«а мен това е прах в очите! » никаква грижа за крайни€ потребител! ѕри положение, че не само че н€ма климатици в рейсовете, а и половината дръжки за отвар€не на прозорците са счупени, н€ма едно чукче, с което да счупиш стъклото при нужда (а рейсове са се палили на ÷ариградско шосе и в по-студено време) …

P.S. ќт форума на √радски транспорт научих, че н€ма вече “специализирано звено” контрольори, които преди имаха правото да искат карти и билети само срещу карта, без елече. ¬ече всички тр€бва да са отново с елечета. Ќе давайте документите си на нелегални контрольори!

23/6/2006

 олет от USA

Filed under: Books,Daily,Photography — Izida @ 11:46 am

¬чера пристигна “National Geographic Guide to Digital Photography”, който си б€х поръчала на 12 май. –адвам се, че не се оказах права като очаквах доставката да е над 3 месеца рЯШЙ —ега остава и да ми хареса!

«а концерта на Depeche Mode – от извора

Filed under: Daily,Music — Izida @ 12:23 am

Ќа сайта на Sofia Music Enterprises има коментар за концерта, както и н€колко качествени кадъра от концерта вчера. Ќа една от снимките с почуда открих познати лица – јсен и Ћина рЯЩВ явно н€кой е бил рано на стадиона, щом са хванали такива места. ј за мащабите на събитието можете да добиете представа от снимката от трибуната – това категорично е най-масовата про€ва, на ко€то съм присъствала!! —ега като гледам снимките чак се чуд€ как се разминахме без инциденти, прегазване, бой или нещо от сорта. ћоже би отговорът е в самата публика на Depeche Mode.

ƒатата бележи началото на астрономическото л€то – най-дълги€ ден в годината. ѕо време на преподреждането преди излизането на сцената на Depeche Mode, сред публиката плъзна песента : “I’m waiting for the night”.

22/6/2006

—лед Depeche Mode

Filed under: Daily,Music — Izida @ 2:47 am

Ќа мен лично още не ми се в€рва, но концерта на Depeche Mode наистина не бе отложен (както очаквах като един съвестен песимист). ќтидохме на концерта с ћа€ около 18:00 часа – вратите отвар€т в 16:00, но все пак не исках да изл€за от работа на об€д. «а мое учудване охраната (и конната полици€) б€ха изключително дружелюбни и отзивчиви – упътваха търпеливо всеки както и тр€бва. ¬ътре в стадиона имаше павилиони за бърза закуска и бира. ¬л€зохме без никакви опашки и се разположихме на централно м€сто в зоната пред сцената. ѕоне можехме да почакаме 2та часа седнали на тревичката в при€тен разговор – с ћа€ не се б€хме виждали от достатъчно време, та тези 2 часа минаха изключително бързо.

ѕодгр€ващите – “Ќова генераци€”, се представиха много добре. ћоже и да си куп€ н€кой техен диск. » за мое щастие не подгр€ваха сума време, както беше при концерта на Whitesnake. Ќа онзи концерт основната група се по€ви 2 часа след об€вени€ старт! Ќова генераци€ п€ха 30 минути, след което под бурни аплодисменти и нетърпеливи викове за още толкова време бе преподредена сцената.

—амата програма беше леко по-различна от об€вената – примерно чух песен, ко€то не очаквах : Stripped. »маше и бисове, имаше големи светодиодни табла. ј и си б€хме хванали отлично м€сто рЯШЙ Depeche mode б€ха на сцената около 2 часа и направиха страхотно шоу!

ќсвен това преди да вл€за в зоната си се отбих до павилион за сувенири и рекламни материали – купих си ваучер за 35 лв, с който вече платих онлайн двойно CD със запис от същи€ този концерт в —офи€ – Live at Locomotive Stadium (Sofia, Bulgaria – CD 21/06/2006). ўе го имам до месец и половина (над€вам се).

≈динствени€ проблем беше прибирането – след като около 35 000 души се изсипаха от стадиона, да хванеш такси беше просто невъзможно. — ћа€ походихме доста докато успеем да намерим свободно такси. » загубихме почти час! Ќе можах и да поръчам – отказаха ми поръчка в този регион (то едва ли и можеха да разберат кой е поръчал от толкова народ!).  ато пътувахме вече с таксито към центъра, поне 30на човека се опитаха да спрат нашата кола – махайки механично към всичко жълто, което минава покрай т€х. ”чудена съм, че общината не се е погрижила да осигури транспорт като се знае, че ще има толкова народ на меропри€тието.

ѕ.—. » за щастие дъжда се размина, макар на отиване да м€рнах н€колко светкавици от прозореца на колата. Ќищо, поне си имам един дъждобран за всеки случай.  ато попитах продавача на домакински потреби в подлеза пред —офи€ ѕрес дали продават дъждобрани, отговорът му беше : “–азбира се! ўе ходите на концерта довечера €вно…”
Ќасладих се на факта, че група, ко€то слушам от толкова време, получи сво€та доза медийно и обществено внимание и в Ѕългари€.

15/6/2006

reAnimator – nondeterministic finite-state automaton visualizer

Filed under: Computers,Daily — Izida @ 5:22 pm

ќбичам да ви игра€ с регул€рни изрази! “≈зикови процесори” беше един от най-чаканите от мен предмети в университета. » днес едва не пуснах сълза от умиление и носталги€, когато Ћъчо ми даде следната връзка :
reAnimator

ѕробвайте да промените регул€рни€ израз, да видите какъв краен автомат генерира и най-вече – как преминава от състо€ние в състо€ние при подаване на вход.

4/6/2006

—тига вече “тука има, тука – нема” по отношение на ƒƒ—то

Ќе ви ли омръзна като гледате н€ко€ реклама по телевизи€та за новата супер оферта на н€ко€ фирма да дебнете като орел за малката звездичка и ситни€ текст, който може всеки момент да прелети след не€ – “÷ената не включва ƒƒ—”. ј не ви ли е омръзнало като сравн€вате цени да ги преобразувате или до “с включено ƒƒ—”, или “без ƒƒ—”? Ќа мен лично ми е омръзнало! » за това с радост об€в€вам – има шанс практиката да се об€в€ват цени без ƒƒ— да се прекрати!

»зточник – “«акон за защита на потребителите” (или на сайта на Ѕългарски център за нестопанско право), приет на 09.12.2005, влизащ в сила на 10.06.2006.

¬ него са добавени членове, задължаващи търговците да калкулират в цените на стоките и услугите и данъка добавена стойност :

(4) ¬ търговски€ обект об€вената продажна цена и цената за единица м€рка тр€бва да включват:
1. данъка върху добавената стойност (ƒƒ—) и всички други допълнителни данъци и такси, и
2. цената на всички стоки и услуги, които следва да бъдат заплатени допълнително от потребител€, в случаите когато те задължително тр€бва да бъдат продадени или извършени от търговеца.

„л. 27. (1) ѕродажната цена на услугата се посочва в левове.
(2) ѕродажната цена на услугата включва ƒƒ— и всички други данъци и такси, дължими от потребител€, както и цената на всички стоки и услуги, които тр€бва да бъдат заплатени допълнително от потребител€.
(3) ќзначаването на различни цени за една и съща услуга в търговски€ обект е забранено. јко въпреки това са посочени различни цени за една и съща услуга, потребител€т заплаща по-ниската цена.

 азвам “има шанс”, а не “след броени дни н€ма вече да виждаме цени без ƒƒ—”, защото не се имам за отча€н оптимист. ƒо момента законът задължава цената на разфасовките да включва не само цената на килограм и теглото на разфасовката, а и крайната цена на конкретната разфасовка. ¬сички знаем колко се спазва това. “ака че предполагам ще мине много време преди и този член да започне да вли€е. Ќо се над€вам да има повече потребители, които не биха спестили н€колко минутки да се обад€т където тр€бва, щом вид€т заблуждаваща реклама – с цена без включено ƒƒ—. ¬същност винаги съм се чудела – защо й е на реклама, очевидно насочена към крайни клиенти потребители, да казва цена без ƒƒ—? ќсвен да ги обърка и подведе, аз друга причина не виждам.

÷ени на преводни книги

Filed under: Books,Daily — Izida @ 1:40 am

Ќа тазгодишната “ нигомани€” посетих и щанда на ≈гмонт Ѕългари€ – интересуват ме в рол€та им на издател на книги на National Geographic. ѕопитах дали ще има нов албум с фотографии от поредицата “¬ъв фокус” и “Ўирок обхват”, които от рождени€ ми ден насам са в библиотеката ми (за което горещо благодар€ на колегите в OBS!). ќказа се, че скоро ще има нов албум макар и не във формата на досегашните. ўе е посветен на труда във фотографиите на National Geographic. ¬ хода на разговора стана дума и за първи€ албум от издадените в Ѕългари€, за който аз дори б€х забравила, че съществува – а именно “ѕрез обектива”. “огава си спомних как преди н€колко години тази книга излезе на пазара, а аз дълго се чудех дали да дам пари за не€ – не беше евтина, а не можех и да € разгледам (поради предишната причина беше добре вардена). Ќикак не обичам да давам пари за нещо, което не съм разгледала.

» така си тръгнах от щанда на ≈гмонт с леко разочарование – сега, когато бих € купила за да допълн€ колекци€та си, се оказа, че т€ отдавна е изчерпана!

«а мое гол€мо учудване обаче на щанда на Booktrading вид€х именно “Through the Lens: National Geographic’s Greatest Photographs”! “огава не € купих, но днес не се сдържах – минахме с Ћъчо през книжарницата им в близост до Ќƒ  (от където си купихме билети за спектакъла на монасите от Ўаолин). » за мо€ гол€ма изненада открих, че оригиналното издание е на цена 30 лв. при цени на българските албуми по 60 лв!! »злиза,че българското издание е два пъти по-скъпо от оригиналната книга! ѕърво реших, че е залежала книга – но бърз оглед доказа, че е в отлично състо€ние, а и не беше последна бройка в книжарницата.

≈дно просто търсене в Amazon :

ќбикновено българските преводи на книги са на по-ниска цена от оригиналните издани€. ѕредполагам за издателствата е достатъчно изгодно да спечел€т допълнителни пари било то и по-малко на бройка. ќсобено като българските книги не могат да засенчат оригиналите именно понеже не са на широко разпространен език.

«а това и не мога да си об€сн€ как тези книги са се оскъпили толкова! » май разбирам защо не ≈гмонт са получили правата за издаване на “National Geographic Magazine – Ѕългари€”. ћоже би това ще се окаже добър ход – кой знае колко би струвало списанието ако го издаваха те. ј с цената си от 3.95 лв. в момента списанието е достъпно до широк кръг българи.

2/6/2006

ќоо’Reilly

Filed under: Books,Computers,Daily — Izida @ 10:28 pm

¬ последно време каквото и да прав€, пред погледа ми все изкача от н€къде името на O’Reilly! ѕримерно : в събота си купих два джобни справочника от “ѕанаира на книгата”. ¬чера си гледам програмата на WebTech’06 и в съпътстващите събити€ какво намирам? “O’Reilly представ€…” – официален представител на издателството ще покаже нови книги, ще има продажби и и т.н. ƒнес си свал€м последната верси€ на Firefox и докато чакам реших да погледна какво се продава в Firefox магазина – и хоп! ≈то ти и книгата “Firefox Hacks” на O’Reilly.

» реших да последвам съдбата – посетих сайта на O’Reilly да огледам какво предлагат, на какви цени и с какви промоции. »нтересни неща намерих, при това сега има промоци€ – купи 2 книги, получи ретата безплатно! ќтлично! —амо дето Ѕългари€ € н€ма в списъка със страни, до които достав€т рЯЩБ

Ќо това н€ма да спре ентусиазма ми! «ащото вид€х електронната библиотека на O’Reilly : Safari! ћожеш да четеш книги от корица до корица, да търсиш из ц€лата библиотека и да свал€ш ограничен брой глави (другото четеш онлайн). Ќад€вам се искрено да приемат кредитни карти от Ѕългари€, защото си мисл€, че си струва. «а момента реших да пробвам безплатни€ 14 дневен период – в който Ѕългари€ вече присъства. Ќо ще се регистрирам утре, като ми попремине умората от работната седмица.

¬ общи линии предлагат два вида абонаменти : Basic и Max. ¬секи има разновидности според бро€ книги, които можете да държите на “лавицата” си. ¬ най-евтини€ вариант (Basic Starter), имате 5 позиции за книги в лавицата, за които плащате $9.99 на месец (може би ще се добави и 20% ƒƒ—). ”ловката е, че не можете да свал€те книгите, а в лавицата можете да сложите най-много 5 книги (в конкретни€ абонамент). «а да смените н€ко€ книга (т.е. да € “върнете” и да “вземете” нова от библиотеката) текущата тр€бва да е била на лавицата поне 30 дни. явно това е максимални€ брой книги на месец. Ќай-скъпи€т от Basic абонаментите – Large ($29.99 на месец), дава възможност да имате 30 книги на лавицата!

»нтересни са и Max абонаментите – те са между $19.99 и $34.99 на месец. ѕри т€х има включено правото за свал€не на 5 глави на месец (може да се купуват още). Ќо най-интересното е друго – ако сте притежател на н€кой от абонаментите тип Max, то имате право на 30% отстъпка върху цената на вс€ка хартиена книга от O’Reilly, както и 35% при покупка през Safari на книги от издателствата : Addison-Wesley, Adobe Press, Cisco Press, Hewlett Packard Press, New Riders, Prentice Hall, Peachpit Press, Sun Microsystems Press, Sams, Que!! ≈, сигурно тук българите не можем да се възползваме все още. Ќо може и да пробвам да им пиша – такъв е съвета ако не намериш страната си в изброените.

ѕрегледах набързо примерните хакове за Firefox: харесах си “Waste Time with Toys and Games”, който ме изпрати на сайт с игрички за Firefox : http://games.mozdev.org/. Ќе може да мине без ѕакман и «ми€та с €бълките рЯШЙ

P.S. ”мората ми попремина. «а това започнах с регистрираци€та за безплатни€ 14 дневен период. рЯШЙ —ега прочетох Agreement-а при регистрирането за тестови€ период (иска се кредитна карта да предупред€ от сега). » ето какво още намерих : н€кои книги заемат половин позици€ на лавицата, други – по н€колко позиции. —ъщо така свал€нето на различни глави от книги струва различен брой “download token”-и. ќсвен това се съглас€ваш да не ползваш “уеб па€ци” за автоматизирано браузване. » предупреждават : може услугата да има забав€ни€ или да не отговар€, заради Ѕожии де€ни€, терористи, земетресени€ и др… ќвен това след кра€ на безплатни€ период ще бъда автоматично bill-ната с $19.99 за следващи€ месец (Max Small с 10 книги на лавицата) – освен ако изрично през 14те дни не се откажа от това.

«а съжаление обаче сайта отхвърли кредитната ми карта – обземат ме съмнени€ дали допускат българите и до електронната си библиотека, въпреки че Ѕългари€ присъстваше в списъка при тази регистраци€. ≈, остана само едно – да чакам отговор на запитването си!

пїњ