Irina’s Weblog

26/3/2006

—тига WYSIWYG!

Filed under: Computers,Daily — Izida @ 11:45 pm

—тига му толкова време на нови€ WYSISYG редактор – борих се да напиша ц€ла тема с него, а и премислих още 5 минути дали да го остав€!

«а всички заинтересувани : в администраторски€ панел в Options/Writing тр€бва да премахнете отметката на “Users should use the visual rich editor by default”. » имате отново любими€ стар редактор рЯШЙ

Ќови€т редактор за въвеждане на теми

Filed under: Computers,Daily — Izida @ 11:40 pm

¬ нови€ WordPress е интегриран WYSIWYG редактора TinyMCE. Tр€бва да призна€, че ба€ ме €доса при опита да въведа чрез него първото си днешно мнение! ¬ече се чуд€ не може ли с н€ко€ настройка да го изключа и да си пусна познати€ до болка стар редактор. ¬ерно, и този има предимства – като това да си пишеш директно HTML код. —ъщо така предварителни€ преглед на темата е по-добър : преди върху него вли€еха и стиловете на сами€ администраторски панел, така че всъщност не изглеждаше така, както като се публикува. Ќови€ WP предварителни€ преглед е имплементиран чрез iframe, така че наистина н€ма никаква разлика между това, което виждате в него и това, което ще виждат всички в блога след публикуването. —ъщо така има доста по-богат потребителски интерфейс – с кутийки, които можеш да пренареждаш по екрана както ти е удобно (е, все нещо тр€бваше да об€сни новата папка с име /wp-includes/js).

ўе му дам шанс. Ќо за момента изпитвам силна носталги€ по стари€ си редактор!

WordPress 2.0.2 и категории от връзки

Filed under: Computers,Daily — Izida @ 11:29 pm

ƒнес реших, че освен да инсталирам н€кой нов плъгин, е време и за един бакъп, както и за инсталиране на последната стабилна верси€ на WordPress. Tака че затегнах ръкави и ето – вече съм с него рЯШЙ ¬се пак имаше какво да настройвам – макар процедурата да траеше 10на минути с качването и свал€нето на файловете общо, до окончателното пускане на блога, то имах н€кои мои промени по сорсовете.

ƒнес например реших да направ€ нова категори€ за връзки, показвани в л€вото меню : “¬ажни теми”. “ам ще са темите, които винаги искам да присъстват на заглавната страница. Ќо се сблъсках с проблем – имената на тези теми са дългички и това доведе до пренас€нето им на нов ред, което от сво€ страна довете до объркване дали даден ред е нова връзка или продължение на предни€ ред. –еших, че ми тр€бва да се предшества не от стандартното <li>, а от : <li class=”important_post”>.

–ечено – сторено! ¬л€зох в администраторски€ панел, редактирах характеристиките на тази категори€ връзки и презаредих блога. «а мое съжаление н€маше допълнителното разсто€ние между отделните връзки, което очаквах! ѕрегледах кода на генерираната страница – връзките си б€ха предшествани все още от старото <li>! «ачудих се какво става – в базата категори€та си беше с въведената от мен информаци€, т.е. коректна. «а това се насочих към файла /wp-includes/links.php, защото €вно беше проблем при извличането. » го забел€зах веднага! ‘ункци€та, ко€то тр€бва да обходи всички категории, като за вс€ка една вземе характеристиките, въведени от администратора и викне втора функци€, ко€то да принтне всички връзки в тази категори€, съдържаше следни€ код: get_links($cat['link_category'],
"<li>","</li>","\n",
bool_from_yn($cat['show_images']),
$orderby,
bool_from_yn($cat['show_description']),
bool_from_yn($cat['show_rating']),
$cat['list_limit'],
bool_from_yn($cat['show_updated']));
явно параметризирани€ от мен текст, който да се показва преди вс€ка връзка в категори€та, изобщо не беше взет от базата, а на негово м€сто директно се подавашe <li>! ¬ижда се, че и текста след връзката, както и разделител€ между връзката и описанието също не се взимат от базата. «а това промених функци€та. —ега извличането от базата става така : $cats = $wpdb->get_results("
SELECT DISTINCT link_category, cat_name, show_images,
show_description, show_rating, show_updated, sort_order,
sort_desc, list_limit, text_before_link, text_after_link, text_after_all
FROM $wpdb->links
LEFT JOIN $wpdb->linkcategories ON (link_category = cat_id)
WHERE link_visible = 'Y'
AND list_limit <> 0
ORDER BY $cat_order $direction ", ARRAY_A);

ѕосле за вс€ка категори€ извличам текста преди и след връзката: $before = stripslashes($cat['text_before_link']);
$after = stripslashes($cat['text_after_all']);
$between = stripslashes($cat['text_after_link']);

» викането на функци€та get_links() вече включва и тези параметри:

get_links($cat['link_category'],
$before, $after, $between,
bool_from_yn($cat['show_images']),
$orderby,
bool_from_yn($cat['show_description']),
bool_from_yn($cat['show_rating']),
$cat['list_limit'],
bool_from_yn($cat['show_updated']));

» все пак остана малък проблем за решаване – в администраторски€ панел, екрана за редактиране на категори€ връзки, полетата за текст преди и след вс€ка връзка имат проблем при визуализаци€ ако съдържат запетайка. явно тр€бва да се escape-нат, но това – друг ден рЯШЙ

ќтново борба със спама

Filed under: Computers,Daily — Izida @ 3:19 pm

ќт доста време търп€ огромно количесто спам, който се влива ежедневно в потока с мнени€ за модериране. ѕрецених, че рискувам да затри€ н€кой стойностен коментар заради досадните до немай къде реклами на евтини психотропни лекарства, удължаване на мъжкото достойнство, проблеми в леглото, евтин софтуер и какви ли не още бози.

ƒнес попаднах в блога на ici на тема за негови€ опит в насоката. » реших да започна с инсталиране на нов тип плъгин за WordPress. ƒо сега ползвах Blacklist, който спираше коментари, чието съдържание включваше думи от един списък. —писъкът тр€бва да се актуализира, а и спамерите го заобикал€т. «а това и се отказах.

Ќо плъгинът Bad Behavior предлага друг подход – анализ на HTTP за€вката за всеки опит за публикуване на коментар. —ега се наслаждавам на постъпилите вече в таблицата wp_bad_behavior_log отр€зани опити за пускане на коментар. ≈х, мир! ѕланирам да погледам как се разраства тази таблица. јко всичко е по план, до седмица ще върна първоначални€ вид на блога – коментари без нужда от одобрение. » предупредителен мейл до мен при публкуването им.

—тискам палци!

20/3/2006

 аркасон

Filed under: Daily,Photography — Izida @ 11:24 pm

“р€бва да призна€, че когато се изправих пред двореца Ўьонбрун във ¬иена, макар и да б€х впечатлена, б€х и леко разочарована. «ащото дворецът, който неосъзнато очаквах да вид€, не беше подобен на съвременна административна сграда. ј беше с островърхи кули, високи стени, ров и подвижен мост. –еших, че съм си представ€ла замък като този от приказките и че е време да порасна.

ќбаче след като се изправих пред масивни€ подвижен мост на  аркасон (Carcassonne), ёжна ‘ранци€, разбрах, че не съм жив€ла в илюзи€ – има и такива замъци! ѕросто съм объркала исторически€ период рЯШЙ ¬ижте и официални€ сайт на града, където има и брошури за заинтересованите.

ћожете да видите н€кои снимки в албума “Carcassonne, ёжна ‘ранци€, 01.03.2006”. Ѕ€хме там след работа и заради това не хванахме добро за снимане (без трипод…) време. ј за панорамната снимка на осветените крепостни стени си помогнах, обл€гайки фотоапарата на кол в лозе до път€.

“ръгнах си от там със съжаление, че Ћъчо не е с мен – щеше много да му хареса! » с книжка за истори€та на града – като се започне от римско време, та до катарите и Ќаполеон.

19/3/2006

—нимки от ќрешака и “ро€нски€ манастир

Filed under: Daily,Photography — Izida @ 11:19 pm

¬чера реших да подбера н€кои от снимките, които направих по време на тридневната ни екскурзи€ до ќрешака и посещението на “ро€нски€ манастир. ћожете да ги видите в галери€та ми : “ќрешака и “ро€нски€ манастир, 03-05.03.2006”.

—ъщо така се порових из архива си и качих н€кои снимки в новата галери€ “ƒомашни любимци”. ј галери€та “∆ивотни” се сдоби с една “нова” стара снимка. ƒобавих и един пейзаж от изминалото л€то.

16/3/2006

—ветовен ден на потребител€

Filed under: Daily,ѕрава на потребителите — Izida @ 12:36 am

“ази стати€ е написана на база старата верси€ на «акона за защита на потребителите! ќт 10.06.2006 г. в сила влезе нови€ «акон за защита на потребителите.

—поред седмични€ ми имейл с празниците (и вие можете да се абонирате при mail.bg), днес, 15 март, е —ветовни€ ден на потребител€. —лед малка справка с Wikipedia за 15 март открих, че наистина присъства като “World Consumer Rights Day” – €вно при нас се подразбира, че става дума за правата ни като потребители, та не са го включили при превода.  омиси€та по търгови€ и защита на потребителите естествено не е пропуснала повода да включи нови полезни съвети в н€колко сфери – от оптика до топлоенерги€. “ова за момента е било едно от най-полезните за мен като гражданин места в мрежата! ќт бюлетина им научих, че стартира информационна кампани€ под мотото Дѕотребителско обучениеФ. ўе включва постав€не на информационни табла из магазини от големите търговски мрежи. јз лично съм много доволна от стикерите с важни граждански права, разлепени из автобусите – научих н€кои полезни неща. Ќад€вам се тази кампани€ да пожъне успех.

јз реших да се включа в отбел€зването на ден€, като направ€ един бърз преглед на «акона за защита на потребителите и за правилата за търгови€.

—поред чл.4 търговецът е длъжен да постави в близост до входа информаци€ за фирмата и седалището, работното време и името на ћќЋ-а. јз лично не виждам това на всеки търговски обект все още! —ъщо така до работното време е длъжен да об€ви ако е затворено.

¬ √лава 2, –аздел II “≈тикиране на стоките”, се радвам на следни€ текст :

„л. 5. (1) ¬секи търговец е длъжен да предлага на потребител€ стоки с етикети на български език.

“р€бва да отбележа, че все по-р€дко попадам на стоки без етикеци€ на български, но все още се случва. »зводът : сигнализирайте! ћного от нас н€мат проблем с английски€, но представете си стока с етикет на китайски (да, знам, че има и българи, владеещи този език, но едва ли са колкото владеещите английски€)! —ъщо така тук се казва и, че търговецът н€ма право да промен€ етикетите от производител€/вносител€.

¬ √лава 2, –аздел III “ќб€в€ване на цените” освен задължението на търговеца предварително да постави цената на стоката на видно м€сто в близост до стоката и че цената тр€бва да бъде лесно разпознаваема и видимо четлива, се казва още :

(3) «а стоките, които се предлагат в потребителска опаковка, се постав€ цената за количеството в опаковката и цената за мерна единица съответно за тегло, обем, дължина или площ (килограм, литър, метър и други или съответно техните подразделени€).

јз лично си спомн€м как в ћ≈“–ќ си см€тах цената на опаковката с охладено пилешко филе – защото етикета съдържаше само цена на килограм и теглото на опаковката. Ќамирам това за крайно неудобно! Ќе случайно се оказа незаконно…

¬ √лава 3, –аздел I “Ѕезопасност на стоките” се казва, че производителите са длъжни да предостав€т информаци€ за опастности при ползването на стоката. ј ако е вносна – тази отговорност нос€т вносителите. ѕри откриване на опасна стока, същата следва да се изтегли от пазара, а потребителите – да бъдат информирани “незабавно по подход€щ начин”. —писък с опасни стоки се поддържа на страницата на  омиси€та по търгови€ и защита на конкуренци€та.

¬ същата глава са изброени и отговорностите на търговеца при причинени от стока вреди – тази отговорност е в сила само ако производител€, респективно вносител€ не могат да бъдат установени. ќбщи€т размер на отговорността на производител€ за вреди, причинени от един и същи дефект на идентични стоки, в резултат на който са настъпили смърт или телесна повреда на н€колко увредени лица, е до 100 млн. лв. ќтговорност за имуществени вреди може да се търси, когато размерът на тези вреди е над две минимални работни заплати. » нещо много важно : обезщетението, получено от сдружение на потребители, може да бъде изразходвано само за защита на интересите на потребителите. ѕредполагам тук става дума за това, че след пред€в€ване на иска в съда ищецът има право да разпространи информаци€та за иска по определен от съда ред. » в едномесечен срок други потребители или организации на потребителите могат да се включат в делото. » естествено, ако в договор пише, че производител€т не носи отговорност, то тази клауза е нищожна. ¬ случай, че се чудите дали да пред€вите иск, знайте, че имате 5 години от настъпване на увреждането (но не повече от 10 години от пускане на стоката на пазара)!

—ледват моите любими глави за гаранционна отговорност и право на рекламаци€ рЯЩВ

—поред раздела “√аранционна отговорност” производител€т не е длъжен да предостави гаранционен срок за стоката си. Ќо ако го направи, то е длъжен да посочи при какви услови€ важи. «ащото това е срока, през който ако настъпи повреда той ще поеме ремонта й. «а хранителните стоки гаранционни€ срок е срока на годност. » все пак има стоки, за които ћинистерски съвет може да задължи предостав€нето на гаранци€ (тук си слагам едно TODO да вид€ има ли такива стоки и евентуално – кои са те). “ърговецът може да ни поглези, като предостави по-благопри€тни от дадените му от производител€ (или вносител€) гаранции.

–аздел “ѕраво на рекламаци€” е напоследък най-препрочитани€ от мен законов текст.

„л. 25. (1) ѕотребител€т има право на рекламаци€, независимо от това дали производител€т е предоставил гаранци€, при:

1. констатирани липси;

2. дефекти на стоката;

3. несъответствие с об€вени€ размер;

4. несъответствие с об€вената търговска марка.
(2) –екламаци€та при констатирани липси и €вни дефекти се пред€в€ва до три работни дни след закупуването на стоката.

(3) –екламаци€та при скрити дефекти на стоката се пред€в€ва при откриването им, но не по-късно от срока на гаранци€та, ако такава е предоставена.

(4) –екламаци€та при несъответствие с об€вени€ размер или търговска марка се пред€в€ва при установ€ване на несъответствието, но не по-късно от срока на гаранци€та, ако такава е предоставена.

ƒо скоро живеех с убеждението, че докато съм в магазина тр€бва да огледам за всички възможни €вни дефекти на стоката. “ова много ме затрудн€ваше, понеже все си казвах : “ќгледай още малко, може пък да изкочи н€кой проблем…” и ме забав€ше. —ега имам известна доза спокойствие – знам, че дори да съм пропуснала нещо, то имам 3 дни да пред€в€ рекламаци€ и да изисквам :

1. възстанов€ване на заплатената сума;

2. замен€не на стоката с нова;

3. отбив от цената;

4. безплатно извършване на ремонт.

—поред разговора, който проведох с лице от  омиси€та по търгови€ и защита на потребителите, кой начин ще се избере зависи от взаимното ни съглашение с продавача. Ќе знам за вас, но аз си мисл€, че във всички случаи бих искала зам€на. «ащото за какво ми е отбивка от цената, ако тр€бва да гледам дефектен телевизор например? ј защо тр€бва да ползвам ремонтирана стока, ако съм си платила за чисто нова? Ќо ако не се съглас€т със зам€на, то бих се съгласила да си ми върнат парите…  ато се има предвид, че ми предстои пред€в€ване на рекламаци€ (именно за телевизор), то стискайте ми палци.
» все пак ми прави впечатление, че търговците с€каш спекулират с тази клауза. ¬ недел€ избирахме TFT монитор. —лед като отказахме една бройка заради два лоши пиксела и започнахме да тестваме втори, консултантът ни напомни, че имаме 3 дни да върнем монитора ако видим дефект. “ук аз се намесих с думите, че това важи в случай, че лошите пиксели се бро€т за дефект. ѕоследва леко мрънкане : “≈, да, според —они са допустими и не са дефект до 5 лоши пиксела на монитор…” Ќо н€кой потребител може да се подведе и да си тръгне с нетестван монитор с иде€та, че после ако види лош пиксел ще го върне. » ще бъде непри€тно изненадан. явно търговците се опитват да внушат прекалено спокойствие у потребителите именно чрез тези прословути 3 дни! “ака че внимавайте дали наистина потенциални€ проблем, който според вас може да се про€ви, е наистина дефект.

¬ чл.27 се казва :

(2) “ранспортирането на едрогабаритни стоки за ремонт или зам€на в гаранционни€ срок, както и връщането им на потребител€, се извършва за сметка на търговеца. «а извършването на отбив от цената стоката може да бъде транспортирана или преоценена на м€сто за сметка на търговеца.

“ук може да има тълкувание на тема какво е едрогабаритна стока. Ќо предполагам това означава, че телевизорът ще си го носим ние до сервиза рЯШЙ —ъщо така е добре да знаете, че времето за ремонт се добав€ в гаранционни€ срок.

» в случай, че не сте се досетили до момента :

„л. 28. ѕри нарушаване на задължени€та по предоставената гаранци€ или при неприемане на рекламаци€ потребител€т може да се обърне за съдействие към сдружени€та на потребителите, органите за защита на потребителите или към помирителните комисии или да пред€ви иск в съда.

≈то и н€кои полезни места :

10/3/2006

«аконите и такситата

Filed under: Daily,Taxi,ѕрава на потребителите — Izida @ 6:55 pm

ѕоиграх си да намер€ малко полезна информаци€, ко€то отс€х от законовата уредба на таксиметровите превози. Ћично аз ще си принтирам това текстче. ѕреди време носех в себе си извадка от «акона за защита на потребител€, сега €вно се налага да нос€ това.

ќт “Ќј–≈ƒЅј є 34 от 6.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници” научих, че цената на минута изчакване, цената за повикване и началната такса завис€т от цената на километър пробег :

„л. 21. (1) Ћеки€т таксиметров автомобил тр€бва да отговар€ на следните изисквани€:
….
7. да има залепен на видимо отвън м€сто вд€сно на предното стъкло и в салона на арматурното табло, както и на стъклата на двете задни врати стикер за цените с размери 150 мм x 100 мм на б€л фон с черни букви с височина на буквите не по-малка от 5 мм и височина на цифрите не по-малка от 10 мм (приложение є 9) с информаци€ за:

а) наименованието на превозвача;

б) цената за един километър пробег по дневна тарифа;

в) цената за един километър пробег по нощна тарифа;

г) цената за повикване на адрес, ко€то не може да надвишава цената за един километър пробег по съответната тарифа с повече от 50 %.;

д) първоначалната такса, ко€то не може да надвишава цената за един километър пробег по съответната тарифа с повече от 50 %;

е) цената за една минута престой, ко€то не може да надвишава 50 % от цената за един километър пробег по съответната тарифа;

»нтересно защо в публикуваното на сайта на –икарс такси копие от тази наредба липсва именно информаци€та за тази обвързаност в цените – т.е. точките г), д) и е) приключват там на м€стото на запетайката! ≈то за това чета закони само от сайтовете на официалните органи и институции!

—поред приложение 9 този стикер тр€бва да включва тарифите, изредени в следни€ ред :

¶ ÷≈Ќј «ј 1 км ѕ–ќЅ≈√ (лв.)
¶ ÷≈Ќј «ј ѕќ¬» ¬јЌ≈ (лв.)
¶ ѕЏ–¬ќЌј„јЋЌј “ј —ј (лв.)
¶ ÷≈Ќј «ј 1 мин. ѕ–≈—“ќ… (лв.)

»нтересно това означава ли, че този ред тр€бва да е винаги същи€? —поред мен би тр€бвало да бъде така! «ащото н€кои таксиджии разчитат именно на навика да виждаме тарифите изброени така, за да ни метнат като размен€т местата на н€кои от редовете.

—поред член 41 от същата наредба :

¬ периода от 6 до 22 ч. работи с дневна тарифа, а от 22 до 6 ч. – с нощна.

» нещо много интересно :

„л. 44. ¬одачът може да откаже превоз, когато:

1. прецени,че е застрашена сигурността му;

2. пътникът е в €вно нетрезво състо€ние или под въздействието на друго упойващо вещество;

3. пътникът е с облекло, багаж, животни, които биха могли да замърс€т или повред€т автомобила.

—поред този член излиза, че водачът не може да ми откаже превоз защото см€та дестинаци€та за прекалено близка например! —ъщо така нищо не пише за отказ да мине по улица заради опасност за автомобила му – разбирам, не искат да си разбиват колите. Ќо по тези улици минават всички в крайна сметка! ќсобено по кварталните улички, стигащи до блокове и кооперации. ƒо там втори вариант н€ма. ј и съм чувала об€снението при въпрос “«ащо тръгнахте по заобиколен път?”, че минава по по-дълъг маршрут, защото най-къси€ минавал по улица с лоша настилка. “ака автоматично нарушава следни€ член :

„л. 38. —лед наемане на автомобила водачът задължително включва таксиметрови€ апарат и превозва пътника по най-кратки€ маршрут, освен ако пътникът не пожелае друго.

ћалко по-нататък става €сно към кого тр€бва да се обръщаме при проблеми с таксиметров превоз :

„л. 48.  онтролът по прилагането на тази наредба се осъществ€ва от »зпълнителната агенци€ “јвтомобилна администраци€” и контролните органи на ћ¬–.

ќт “Ќј–≈ƒЅј є 35 от 3.11.1999 г. за функционалните и техническите изисквани€ към електронните таксиметрови апарати с фискална памет” научавам, че :

„л. 21. (2)  лиентът е задължен да изисква от водача касова бележка и при поискване да € показва на контролните органи.

“ова не е проблем за мен! “р€бва да призна€, че н€мам навика да го прав€ – искам бележка само ако см€там да пред€в€ н€какво оплакване към шофьора. Ќо сега като се замисл€ – редно е да искам. —ъщо както искам касови бележки за вс€ка стока – и с радост забел€звам, че н€кои еднолични търговци вече дори не отговар€т с “≈, щом искате – разбира се, че ще ви дам! ўе се отчитате н€къде ли?”, а просто си дават бележка без поискване!  акто и е редно.

¬ ѕриложение є 2 към чл. 3 от същата наредба са изброени техническите изисквани€ към електронни таксиметрови апарати с фискална памет. —ред т€х в моите очи изпъква едно изискване:

8. ≈лектронни€т таксиметров апарат с фискална памет тр€бва да се блокира при изключено печатащо устройство и при липса на хартиена ролка.

»злиза, че ако шофьорът об€сни, че не може да даде касова бележка, защото му е свършила харти€та, и все пак апаратът работи, то същи€т този апарат е незаконен, защото не отговар€ на техническите изисквани€ в тази наредба! » не би тр€бвало да е сертифициран, защото не би тр€бвало този модел фискален апарат да е минал тестовете на ƒържавната агенци€ по стандартизаци€ и метрологи€.

» малко извадки от “«акона за автомобилните превози” :

„л. 24. (2) –егистрираните превозвачи могат да осъществ€ват таксиметрови превози на пътници само с автомобили, от датата на първата регистраци€ на които не са изтекли повече от 10 години.

—ъщо така се избро€ват и правата на длъжностните лица към изпълнителна агенци€ “јвтомобилна администраци€” :

„л. 91. (3) (»зм. – ƒ¬, бр. 11 от 2002 г.) ƒлъжностните лица от »зпълнителна агенци€ “јвтомобилна администраци€” имат право:

1. да спират моторните превозни средства, извършващи превози на пътници и товари, за проверка;

2. на достъп до гаражите, сервизите, автогарите и всички помещени€, свързани с дейността на превозвачите;

3. (доп. – ƒ¬, бр. 99 от 2003 г., в сила от 12.12.2003 г.) да изискват от водачите и превозвачите за проверка и при необходимост да задържат всички документи, свързани с превоза на пътници и товари;
….

≈то какво казва същи€ закон за нарушението на шофьора от ќ  супертранс – а именно неиздаване на фискален бон :

„л. 94. (1) ¬одач на моторно превозно средство, който не издаде документ за платена превозна цена, включително и за таксиметровите превози, се наказва с глоба от 100 до 200 лв.

ј ето и какво казва закона за тези, които “модифицират” апаратите за таксуване с цел набиране на повече километри пробег например :

„л. 95. (1) ¬одач на моторно превозно средство, който разпломбира не по установени€ ред, повреди или измени показани€та или управл€ва превозното средство без или с неизправен таксиметров апарат или тахограф или неправилно ги използва, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.

(2) «а повторно нарушение по ал. 1 наказанието е глоба от 500 до 1000 лв.

8/3/2006

National geographic Ѕългари€

Filed under: Books,Daily — Izida @ 10:42 am

ћинали€ месец списанието ми отново закъсн€ – намерих го в пощенската си кути€ чак след средата на месеца. »нтересното беше, че освен надписани€ върху прозрачната опаковка брой на мое име, намерих и бележка за получаване на плик в пощата. “’м, може би това е картата-подарък” си помислих аз. » отидох след н€колко дни да си получа плика от близки€ пощенски клон. ѕолучих картонен плик, в който открих още един брой “National Geographic Ѕългари€” в найлонче! ќказа се, че самата карта-подарък за абонамента си е присъствала и в бро€, който получих в пощенската си кути€ (не б€х го отворила още). “ака че се оказах с два бро€, всеки с карта, като и двата са на мое име.

¬чера се свързах с издателството и об€сних случката – командировката във ‘ранци€ забави обаждането ми. ∆ената учудена об€сни : “явно сте получили едно списание от нас и едно от абонамент към Ѕългарски пощи. ƒа не би н€кой да ви е подарил абонамент?”. Ќе знам да имам такъв подарък… Ѕлагодариха ми за сигнала, казаха, че ще провер€т защо се е получило така и ми казаха да задържа и двата бро€. ўе подар€ втори€ на майка ми, току виж се запали по това списание – мисл€, че ще й хареса!

Ќа кра€ ме питаха : “ј получихте ли нови€ брой?”. Ѕолно м€сто!  азах, че още не е дошъл и за сега темата приключи.

ƒнес на излизане пак бръкнах с пръстче (и с надежда) в пощата, но пак н€маше нищо. Ќо когато Ћъчо € отвори – о, изненада! —писанието си било вътре! ¬ече ще провер€вам само с отвар€не на пощата рЯШЙ «апочвам да се чувствам по-добре с този абонамент – скоро ще вземе наистина да идва преди излизането на пазара… ј и си имам подарък-карта рЯШЙ

7/3/2006

„естита ни книжарница!

Filed under: Books,Daily — Izida @ 11:06 pm

ќт сайта на ’еликон разбрах, че об€вената за най-гол€ма книжарница в Ѕългари€ – а именно новата книжарница ’еликон на бул. ¬итоша, ще отвори врати на 9ти март. ќбещаванието е за при€тна обстановка, 3 нива, 730 квадратни метра площ, и най-вече : за над 35 хил€ди заглави€ в наличност!

„уд€ се дали н€ма да успе€ да намер€ време за откриването. ‘ен (и клиент) на ’еликон съм от ѕловдив. ’аресвам книжарницата им на ѕловдивската √лавна улица. ћакар най-често да купувам книгите си с отстъпки от книжната борса или да ги поръчвам по »нтернет, когато вл€за в ’еликон почти винаги излизам с книга. ’аресвам това м€сто!

Ќад€вам се и новата книжарница да носи духа на досегашните им! » им пожелавам успех! –адвам се да вид€, че най-накра€ книгата отново е на почит в Ѕългари€.

—ледващата книга на National Geographic за фотографи€та излезе

Filed under: Books,Daily,Photography — Izida @ 6:58 pm

”чудващо за мен (всъщност още не съм си купила книгата за птиците) на сайта на ≈гмонт вид€х, че има и нова книга на National Geographic – “„ерно-белите снимки”.  ато любител на тази поредица €вно ще € включа в списъка книги “за купуване”. ј и черно-б€лата фотографи€ ми е прекалено не€сна към момента.

ќ  —упертранс : развръзка

Filed under: Daily,Taxi — Izida @ 2:23 pm

ƒнес получих отговор от фирма ќ  —упертранс по повод оплакването ми от отношението на конкретен техен шофьор (повече по темата : “ ога да Ќ≈ се качите в едно такси”). ≈то го и сами€ отговор (след премахване на н€кои данни) :

Ќа вниманието на √-жа »рина ћарудина

ќтносно: ¬аша жалба срещу водач на таксиметров автомобил Ц служебен є 908, за грубо отношение към ¬ас на 02.03.2006 г.

”важаема √-жо ћарудина,

Ўофьора, с който сте имали непри€тни€ инцидент, беше извикан в офиса на Уќ ей —упертрансФ и наказан по наш вътрешен правилник с глоба (фактура є *******) от 20.00 лв. ѕоради изключително грубото му отношение към клиент същи€ водач бе отстранен от работа и му бе наложена забрана да работи в бъдеще в Уќ ей —упертрансФ јƒ.

√-жо ћарудина, извин€ваме се за причиненото ¬и неудобство, но искрено се над€ваме, че ще останете наш посто€нен клиент.

— уважение! —офи€, 07.03.2006 г.

Ќачалник оперативен контрол

—покойно мога да кажа, че си върнах в€рата в тази фирма! » без това с ръка на сърце мога да призна€, че с ќ  —упертранс сумарно съм имала най-малко проблеми до момента. »менно за това и се свързах с т€х – понеже жела€ и в бъдеще да ги ползвам. ј ако н€ма обратна връзка, то н€ма и начин да се контролира качеството.

–едакци€ (11 април 2006):
«а съжаление се оказа, че на вид “приключили€” казус има своето продължение, което можете да прочетете в темата “ќ  —упертранс”. ѕодсказка : познайте на кого попаднах 2 месеца по-късно в т€хно такси?

6/3/2006

 ога да Ќ≈ чакате едно такси

Filed under: Daily,Taxi,The desert of the real — Izida @ 11:16 pm

ƒнес беше що годе спокоен работен ден, макар и леко помрачен от все още недоизлекуваните симптоми на вирусната инфекци€, ко€то се опитва да ме пребори напоследък. “ака че след вечерното посещение на зъболекарски€ кабинет реших да не рискувам да се влоша като ход€ в изненадващата (поне за мен) снежна виелица – все пак по об€д беше 18 градуса. » си викнах такси до адреса в Ћозенец.

ќбадих се на –икарс (редовните читатели едва ли са забравили несгодите ми с ќ  —упертранс…).
ƒиспечерката об€сни :

“«а Ћозенец ще ни тр€бват поне 20 минути… ўе чакате ли?”

ѕрецених, че поради лошото време сигурно и другите таксита са претрупани със за€вки и се съгласих. «ачаках първо в зъболекарски€ кабинет.  ато минаха 20 минути, изл€зох за да чакам навън. ћинаха още 10 минути – т.е. половин час от поръчката. «въннах да вид€ какво става. —лед като чаках 20на секунди на телефона и най-накра€ попитах какво става с колата за мо€ адрес, диспечерката отсече :

“ олата вече пътува към вашата дестинаци€!”

. Ѕлагодарих, затворих и зачаках. ћинаха още 10 минути – да, разбираемо е, може би има задръствани€. ћинаха 20 минути – започнах да се изнерв€м. Ќа 30тата минута от втори€ ни разговор се €досах сериозно и премръзнала реших да провер€ какво става. «въннах пак на –икарс и напомних, че е минал точно час от както си поръчах таксито. ѕри което диспечерката просто отвърна :

“—ъжал€вам, още н€маме кола…”

≈ това беше момента, в който едвам усп€х да промълв€ :

“…ћол€?!”

¬ъпросът ми се блъсна в стена от тишина. Ќе знам какво точно съм казала, но беше нещо от сорта :

“ ак така Ќяћј  ќЋј? “а нали преди 30 минути ми казахте, че вече е на път към мен?”

… отговор н€маше, диспечерката мълчеше отсреща. „уваха се само типичните прошум€вани€ на радиостанции и говор на шофьори. ƒовърших със :

“Ѕлагодар€ ви много!! ƒа ви е при€тна вечерта!”

«атворих, отидох до близкото кръстовище и хванах първото такси.

—ега съм си вкъщи – премръзнала, със сн€г в косите и €д, който ме изпълва ц€лата! яд, че загубих ц€л час от малкото си вечерно време, което беше планирано за приготв€не на домашна вечер€. яд, че чаках на студа, в€рна на уговорката, вместо да се кача на н€кое от минаващите таксита – защото аз, виждате ли, съм си поръчала вече кола и не мога просто така да се откажа от поръчката. «ащото за мен думата значи нещо. » защото знам, че колата е на път…. » всеки момент ще е при мен!

≈ толкова излъгана не съм се чувствала от много време! » се над€вам да не се чувствам повече така никога повече! ј можеха просто да кажат още час по-рано :

“—ъжал€вам, претрупани сме, не можем да приемем повече поръчки в момента.”

≈стествено това н€ма да се размине току така! ќще сега тази фирма ще получи при€тен имейл от мен. » тази тема ще краси името им в »нтернета! » искрено се над€вам диспечерката, ко€то най-нагло ме излъга и ме остави да си чакам в снега, да бъде най-малкото глобена. »ли уволнена! «ащото си има правила! » в никое от т€х не пише, че клиента може да бъде лъган!

„уд€ се дали да не потърс€ и н€ко€ организаци€, ко€то се занимава с контролиране на дейността на такситата? ¬ече се сещам за поне една. Ќо това – утре….

—амото писмо можете да прочетете в темата “ѕисмо до –икарс”.

ѕисмо до –икарс

Filed under: Daily,Taxi,The desert of the real — Izida @ 10:38 pm

 ато продължение на темата с диспечерската лъжа от –икарс, публикувам тук и писмото, което пратих до всичките адреси за контакт на сайта на –икарс:

«дравейте!

¬ 20:18 часа тази вечер (06 март 2006 г), позвъних на ваши€ номер за повиквани€ за абонати на ћ“ел. »сках да поръчам такси за ул.  рум ѕопов. ƒиспечерката ми об€сни, че щом съм в Ћозенец ще тр€бва да чакам поне 20 минути. –еших да изчакам и т€ каза, че ще ми звънне.

ћинаха 20 минути. » още 10. Ќ€маше позвън€ване. ќбадих се повторно. Ќапомних, че вече 30 минути чакам и попитах какво става. ƒиспечерката каза : “ олата вече пътува към дестинаци€та!”. Ѕлагодарих, затворих и зачаках.

ћинаха 10 минути, минаха 20 минути. «апочнах да се притесн€вам какво става – все пак 20 минути би тр€бвало да са достатъчни за да стигне до мен колата. ћинаха сума други свободни коли на ќ  —упертранс и –адио —¬. Ќо аз чакам, понеже вече съм извикала кола и не мога току така да се откажа от поръчка. ќсобено като е на път.

30 минути след като ми казаха, че колата вече е на път, и 60 минути след първоначалната поръчка (ко€то щеше да бъде изпълнена за “най-малко от 20 минути”), аз звъннах за трети път на номер 114. »зредих горните факти на диспечерката и получих следни€ отговор : “—ъжал€вам. ќще н€маме кола….”

≈стествено най-учудено попитах как е възможно това, при положение, че колата уж пътуваше към мен. Ќе получих отговор – диспечерката мълчеше. ѕожелах при€тна вечер и затворих, след което си хванах такси от първото кръстовище.

»скам да знам как вашата фирма ще ми компенсира загубени€ ц€л час, това, че премръзнах в снежна виелица в очакване на кола, ко€то така и не дойде, телефонните разговори, които проведох с диспечерката ви? ƒа не говорим за нервите и развалената вечер!!

 райно съм обидена от тази случка. ѕубликувала съм € на адрес http://blog.marudina.net/?p=159 като се над€вам това да предпази евентуални бъдещи клиенти от некоректното ви отношение!

»рина ћарудина

3/3/2006

 ога да Ќ≈ се качите в едно такси

Filed under: Daily,Taxi,The desert of the real — Izida @ 12:14 am

–еших да сподел€ с общността следното писмо, което написах току що до адреса са контакти на фирма “ќ  —упертранс” :

«дравейте!

”важавам вашата фирма и € ползвам често, както и € препоръчвам на всеки, който ми поиска телефон за да си повика надеждно такси. Ќо днес б€х сериозно разочарована от ваш шофьор – шофьор на автомобил със служебен номер 908.

ќколо 22:30 на 02 март 2006 г. спр€хме ваша кола на спирката пред —офи€ ѕрес. ƒестинаци€ : квартал ¬итоша. —лед като учтиво попитахме дали ще ни закара до тази дестинаци€, шофьорът излезе от колата, провери нещо под капака, прибра се отново и чак след това благоволи да ни отговори : “јре…”

 огато стигнахме до квартала и му посочихме в ко€ отбивка тр€бва да влезе, той отговори пренебрежително : “≈ вие какво, колата ли искате да си строшиме??”. јз му казах да спре веднага и че ще продължим пеша, защото не жела€ да пътувам с него при това отношение. “ой спр€. ѕоисках касовата бележка и му об€сних, че ще се оплача от поведението му – в крайна сметка дори му дадохме шанс да откаже да ни приеме като клиенти, но той се съгласи, че ще ни закара. Ўофьорът повиши тон : “Ќа който щете се оплаквайте! јко щете – на арменски€ поп … Ќе мога да ви дам касова бележка!”. Ќа въпросът “«ащо?”, отвърна : “«ащото не съм заредил още лентата. ѕреди малко свърши. Ќа мен по принцип не ми тр€бват така или иначе, ако имах лента щ€х да ви дам!”. ѕосле със заплашителен тон каза : “» сега какво ще правиме?!  акво мислите толкова там отзад?!”.

ѕлатихме си, сл€зохме, и върв€хме по бул. “√.ћ. ƒимитров” в кал 15 минути за да стигнем до желани€ адрес.

Ќе мога да не сподел€ с вас, че искрено съжал€вам, че въобще се качих на това такси! » също така се над€вам да направите забележка на шофьора на автомобил със служебен номер 908 – и да му напомните, че в крайна сметка мнението на клиентите за дадена фирма е именно това, което е от значение за нейното реноме! ѕредполагам знаете по-добре от мен колко трудно се гради едно добро име и колко лесно се руши.

“ова писмо е публикувано на адрес : http://blog.marudina.net/?p=158

— уважение,
»рина ћарудина

¬ече започвам да в€рвам повече в интуици€та си – и само при една дума накриво ще си слизам от колата! ѕък те нека вгорчават нечий друг живот…

–едакци€ (7 март 2006):
ѕолучих отговор от ќ  —упертранс, който можете да прочетете в темата “ќ  —упертранс : развръзка”.

пїњ