Irina’s Weblog

22/9/2005

«ащо годината започва на 1ви €нуари?

Filed under: Daily — Izida @ 12:28 am

–азпнати€т »сусѕрез онези “тъмни” времена, простиращи се между јнтичността и Ќовите времена (известни като —редни векове), животът е концентриран около стените на манастирите. ћонасите тръгват да покор€ват нови територии от дивите гори, символ на езичеството и демоните, обезлес€ват определена територи€ и започват да стро€т сво€ нов манастир. —коро се разчува кип€щата там дейност, присъедин€ват се сел€ни, които търс€т нови земи и подкрепата на √оспода. “ака малките островчета цивилизаци€ живе€т разпокъсано. ј прости€т сел€нин едва ли е знаел в границата на кое царство живее – за него е важно в кое абатство е (и без това царствата промен€т посто€нно границите си – градове и села дори се дават като брачни подаръци между кралски особи).

¬с€ко абатство си има свои особености и специфика. ≈дна от т€х е ко€ дата см€та за началото на новата година. ≈стествено за средновековни€ човек най-подход€щи са били датите, свързани с живота на —пасител€ – »сус ’ристос. “ака че за н€кои абатства първи€ ден е –ождество ’ристово, за други – Ѕлаговещение, за трети – ¬ъзкресение. » все пак датата, ко€то се е наложила с времето над целокупни€ христи€нски св€т не е сред изброените. «ащото 1ви €нуари е и стар христи€нски празник, чието значение вече е позабравено, отстъпвайки на светски€ характер на началото на Ќовата година.

ѕърви €нуари е ден€т, в който ’ристос пролива първата си капка кръв за човечеството, което е дошъл да спаси, и така потвърждава обещанието дадено от христи€нски€ бог. “ова е ден€ на неговото обр€зване по еврейските обичаи. ¬ католически€ календар това е “ѕразника на обр€зването на наши€ √оспод Ѕог”. ќще повече ме учуди, че —вети€т препуциум (т.е. отр€заната от »сус кожичка при тази манипулаци€) се счита за единствената част от физическото т€ло на »сус, останала на зем€та след неговото възкръсване – и следователно дълги години е била силно желана реликва. “ака поне три църкви през —редновековието твърд€т, че притежават —вещени€ препициум – на който се приписват и чудеса. »ма и идеи, че се е възнесъл заедно със —пасител€ и така се е превърнал в пръстена на —атурн (който бил наблюдаван за пръв път по това време). Ќамерих споменаване на английски€т крал ’енри V, който поискал реликвата да бъде донесена в кралски€ двор за жена му, защото се см€тало, че сладки€ аромат, който излъчвала, помагала на родилките при раждането. —ъщо така според едно видение на —вета  атерина, »сус се е оженил за не€, дар€вайки и препуциума като брачна халка.

ѕродължавам да се учудвам на средновековното въображение! » още повече на това, как се е вплело христи€нството в съвременни€ «ападен св€т. Ќо не мога да не кажа, че ми е трудно да разбера как хора, почитащи един препуциум, са могли да наричат хора, почитащи животни, езичници.

18/9/2005

Ѕиоƒен

Filed under: Daily — Izida @ 11:37 pm

 рави ќще в петък Ћъчо каза да не прав€ планове за съботата – намислил бил нещо. —ъбитието се оказа ѕети€ Ќационален ѕразник на Ѕиологичното «емеделие. ѕроведе се в ёжен парк, —офи€ – организирано от фондаци€ Ѕио—елена, ћинистерството на земеделието и горите и генерален спонсор – Ўвейцарската агенци€ по развитие и сътрудничество. ќще с пристигането си (а то не съвпадаше с началото на събитието – събота бе все пак) станахме свидетели на избора на “Ќай-красива крава” по гласуване от публиката. ¬иждате € на снимката – тази с трикольора, ко€то гледа лошо и си придава важност рЯШЙ ѕоследва най-красива опаковка на био-продукт.
»маше народна музика разбира с, кебапчета ухаеха при€тно, лееше се вино в пластмасови чашки – безплатно, за реклама. »маше и конкурс – разпознаване на 5 различни вид€ раки€. рЯЩВ Ќе ме бройте тук! јз веднага се присламчих към биологичното кисело мл€ко.  упих си една опаковка, поседнахме на една пейка и само като го опитах реших, че ще куп€ още рЯЩВ
√ледахме как майстор-грънчар помага на една гостенка на фестивала да направи глинено съдче, как жена тъче старовремска черга на стан. »маше и различни породи овце, кози и овчарски кучета – най-стари€ и най-ефективен (според рекламата) метод за опазване на стадата. –азбира се имаше и “аромат” на село.
Ќе сед€хме много, но категорично се забавл€вахме. » см€там да вид€ къде в —офи€ се продава от същото това биологично мл€ко. —амо се чуд€ що “биологично” – като чу€ това не си представ€м нещо натурално (каквато €вно е целта), а си представ€м нещо, постигнато с напредването на биологичните технологии. ј до колкото прочетох от сайта на Ѕио—елена става дума за земеделие с използване само на естествени торове, без тъпкане на животните с антибиотици. «вучи добре! явно дойде време и в Ѕългари€ да се замислим над това с какво се храним.

16/9/2005

Ѕългарските on-line книжарници

Filed under: Books,Daily — Izida @ 3:21 pm

ѕри едно търсеке в Google за книжарница, ко€то да продава една книга, попаднах на връзка към детайлите на същата книга в книжарнижа ’еликон.

Bulgarian books Helikon bookstores
… е на ваша страна с книгата на  ай ’орстман “ѕринципи
на програмирането със —++”.“€ е …

www.helikon.bg/book.php?book_id=60752 – 30k – Supplemental Result – Cached – Similar pages

 ато проследих обаче връзката б€х при€тно изненадана! ѕредполагам неописуеми€т резултат означава, че тази книга вече не е налична? ѕредупредих ги за “красивата” реакци€ на сайта им към невалидни id-та на книги, но не виждам да са взели мерки. ѕри това не съм го написала на ръка в GET за€вката това невалидно id, а съм проследила връзка от търсачка като най-обикновен потребител. явно не на всеки му пука какво ще си кажат клиентите за сайта му!

—ъщо така след завръщането си от екскурзи€та във ¬иена реших да се образовам на тема —редновековие. ’аресах си книгата “»стори€ на «апада” на ∆ан ƒюше, »  “Ћик”. ¬ раздела “ нижарница” имаше посочен адрес на т€хната нова книжарница, ко€то се намира близо до ќрлов мост (—офи€). Ќамерих адреса на картата, хванахме в една обедна почивка рейса с ¬ероника и се отправихме да вид€ и евентуално куп€ тази книга. «а гол€мо наше учудване не намерихме книжарница там!

¬ърнах се в офиса доста €досана – разкарала съм се напразно. » директно написах едно писмо до издателската къща с въпрос относно местоположението на книжарницата. ѕолучих отговор – в момента книгите им се разпростран€вали чрез големите книжарници в Ѕългари€ или на щанд на борса “ѕолиграфически комбинат”. ј сайта – е, той бил в процес на обновение и не се поддържал… ѕоне да б€ха сложили едно “Under construction”! ј на вид изглежда като онлайн магазин за книги – което се оказа също подвеждащо, защото в момента през него не можели да се извършват поръчки. ќще повече писмото показва, че и тази книжарницата че вече не съществува! Ќо на сайта им този адрес стои и аз б€х една от подведените!

Ќищо! —м€там, че и без това направих по-добър избор като си купих книгата “÷ивилизаци€та на —редновековни€ «апад” на ∆ак Ћьо √оф, издателство јтата-ј. —тигаше ми това вървене по следите на Ћи !

Writer <- Reader <- Writer

Filed under: Computers,Daily,Humor — Izida @ 12:00 am

јко си мислите, че една йерархи€ от класове *Writer-и н€ма как да включва *Reader клас, то вижте тази диаграма от ръководството на Sun “Essential Java Classes”, глава “Overview of I/O Streams”. —поред не€ абстрактни€т клас Writer има наследник OutputStreamReader, който на свой ред има наследник FileWriter.

–адвам се, че това не е истински€ дизайн на модула рЯШЙ

14/9/2005

 олко струва гражданската съвест в Ѕългари€

Filed under: Daily,Taxi,The desert of the real,Zebra — Izida @ 2:08 pm

јко чуете по новините за пешеходец, пребит от шофьор на такси, то това може да съм аз рЯЩБ «ащото ми писна да мълча и да заобикал€м колите им, които най-безцеремонно изчакват клиенти върху пешеходната пътека. ќсобено след вече споменати€ наскоро инцидент. » прав€ забележки специално на таксиметровите шофьори, защото ако там е спр€ла друга кола, то шофьорът и не е в не€ и така или иначе н€ма към кой да отправ€ критика.

ƒнес за трети пореден път се разправ€х с шофьор, който беше настъпал пътеката. ѕреди инцидента бих си казала – “≈, поне само две педи е заел, можеше да е на ц€лата. “ака има от къде да се минава, не е толкова опасно”. ¬ече обаче знам, че не съм била права! Ќе случайно законът казва, че и пътеката, и 5 метра преди не€ е забранено спирането. Ќе е забранено само за да могат да върв€т по не€ пешеходците, а и именно за да не тръгне н€кой забл€н шофьор като изобщо не гледа кой е пред него и да н€ма време да натисне спирачки.

«а това и се намесих – спр€х до свалени€ му прозорец и протече горе-долу следни€ разговор:

јз: »звинете, спр€л сте върху пешеходната пътека и пречите на пешеходците да минават спокойно. Ѕихте ли се преместили?

{н€колко секундно мълчание}

’:  ъде е та€ пешеходна пътека?!

{посочвам знака на стълба на отсрещни€ тротоар}

јз: “очно тук, където съм аз, както виждате.

’: » защо да се премествам?! »ма достатъчно м€сто за да се минава!

јз: ј вие не знаете ли, че по закон спирането на пешеходна пътека и на 5 метра преди не€ е забранено и има глоба от 40 лв. при нарушение?

{н€колко секундно мълчание и презрителен поглед}

’: » какво, ти ли ще ме глобиш?!

јз: “р€бва да извикам  ј“ за да се преместите от пътеката ли?!

’: јми айде, викнете ги да видим! … јбе € ми се махай от главата!

“ова, което направих, е да спра да говор€ с този човек (погледът му беше като на все още не дотам цивилизовани€ ломбардец от 10 век, учуден как така във ¬изанти€ може да има н€какви си закони за максимално разрешено количетво износ от дадени стоки, дето му забран€ват да изнесе всичките 5 пурпурни мантии, купени в страната). » да набера номера, изписан на колата му. «а да прикан€ диспечерката да накара конкретната кола да се махне от там. ≈, никой не вдигна. ј таксиджи€та продължи да ме гледа нагло и самодоволно, с присмехулна усмивка до момента, в който не дойде клиент и той щастливо потегли. ≈дни думи ми се впиха в главата от сутринта : “» какво, ти ли ще ме глобиш?!“. „увството за безнаказаност е просто потресаващо! ¬реме е такива изказвани€ да престанат!

ћисл€ си каква ли акци€ може да се организира и кой може да € подкрепи – и говор€ за по-глобална акци€! «ащото заслужаваме като пешеходци – и то не само на ѕлиска, а и на ко€ да е пешеходна пътека, да пресичаме спокойно, да не бъдем заобикал€ни с б€сна скорост и бипкани€, да не бъдем навиквани заради желанието ни да минем от един тротоар на друг и то по правилни€ начин! ѕоразгледах страницата на “√осподари на ефира” – те имат вече акции за неработещи светофари, за паркираните по тротоарите и дори в подлезите автомобили, за пресичащите неправилно пешеходци. «ащо да н€ма и една за пешеходните пътеки? ћисл€ си да се свържа с т€х – дано про€в€т интерес.

6/9/2005

√раватар

Filed under: Daily — Izida @ 6:47 pm

ћо€т аватар¬чера регистрирах любимото си ќко на ’ор, което от доста време ползвам по форумите, а и нос€ като медальон от още по-дълго, за свой глобален аватар в Gravatar. » добавих поддръжка на gravatar-ите в блога си. ¬ече ще виждате граватарите до коментарите, или ако човекът не е регистрирал граватар за този e-mail, с който се е подписал – ще виждате главата на ¬итрувиански€ човек на Ћеонардо.

5/9/2005

—тражари и археолози

Filed under: Daily — Izida @ 8:25 pm

ƒокато преглеждам за пореден път книгата си “50 класици. јрхеологи€”, се замислих : какво всъщност е археологи€та? ¬сички знаем – наука, изследваща развитието на човешката култура, служеща си с артефакти, които добива чрез разкопки. ћузеите са пълни с експозиции на различни теми от истори€та на човечеството, илюстровани с реконструкции и с текст за въвеждане в епохата. √ол€ма част от артефактите са погребални дарове – красиви предмети, оставени на любимите хора от техните близки за да им служат в ќтвъдното. ј в кой ли музей н€ма поне един човешки скелет, парче от челюст или пищ€ли. —ложени в стъклените си кутии, те ни показват нагледно как нашите предци са гледали на смъртта.

ƒнес по н€кой от научно-попул€рните телевизионни канали попаднах на предаване за територи€та на племето Ќавахо и рейнджърите (обикновено индианци, или както ги наричат native americans), които паз€т древните местообитани€ от грабители. ѕохвална дейност наистина! —тарините тр€бва да се паз€т, за да можем не само ние, но и тези след нас да се наслаждават на построеното от общите ни предци. Ќо един закон ме накара да приема съвсем друго отношение по темата.

—тава дума за закона Native American Graves Protection and Repatriation Act (NAGPRA). Ќаучих за него от същото това предаване. — този акт през 1990 г. правителството на —јў задължава всички археолози да върнат останките на индианците на техните живи наследници (роднини), като им се разрешава единствено да ги изследват за възможно най-кратко време преди да ги върнат. “ова важи и за погребалните предмети, като най-силно се отнас€ за религиозните реликви, заровени с т€лото. ѕоследиците са : масово каталогизиране в музеите и издирване на живи представители на същото племе; спорове между племената за древни останки (Kennewick Man). —амите съвременни археолози заклейм€ват своите колеги от близкото минало, категоризирайки ги като нищо повече от “осквернители на гробове”. ј според индианците – такива са и съвременните археолози.

Ќо щом израв€нето и излагането на показ на останките на индианците е неуважение към техните религи€ и традиции, с какво е по-различно излагането на т€ло от ¬арненски€ некропол в Ќационални€ »сторически музей например? ј какво ще стане ако н€кой ден египт€ните си поискат предците чрез прокарване на н€кой нов закон и “утанкамон и ц€лото му безценно съковище се върне в гробницата и бъде зазидано там? ¬се пак когато през 1881 г. откриват ÷арското скривалище (гробница, в ко€то древните египт€ни са скрили общо 40 мумии за да ги спас€т от бушуващото още по т€хно време грабителство) и натоварват мумиите на кораб по Ќил, съвременните египт€ни изпратили фараоните с плач и вопли от бреговете на великата река, посипвайки се с пръст, както са правели предците им при погребването на фараона преди повече от 3000 години! “радициите не са мъртви, наследниците са живи и все още почитат мъртвите си царе!

јко това стане ако се върнат погребалните дарове на тъй наречените “наследници”- губим всички ние! ѕонеже н€ма да можем да се докосваме вече до красотата и майсторските умени€ на античността. ј какво ще прав€т музеите? ўе излагат само камъни, и то не погребални плочи или релефи от гробници (каквито имаше в музе€ във ¬иена – не искам да знам как са ги изкъртили от самата гробница за да ги пренаред€т в музе€ си…).

ј защо щом јмерика см€та, че археологическите проучвани€ за оскверн€ване на гробове, продължава да прави разкопки в ≈гипет например? Ќе съм запозната с јмериканската истори€ – никога не е била сред интересите ми. Ќо €вно се опитват да компенсират на индианците нещо – може би завземането на техни€ св€т от «ападната цивилизаци€ по времето на ¬еликите географски открити€. ј може би така ще се създаде и нов пазар – пазар на гробове. Ќови отношени€, при които за да запази един музей експозици€та си, посветена на индианската култура, ще тр€бва да откупи от живите представители на племето гробовете, които е изложила в залите.

1/9/2005

ќгорчение

Filed under: Daily,Taxi,The desert of the real,Zebra — Izida @ 11:16 am

ƒнес бе ден€т, в който огорчението ми от родната действителност придоби небивали мащаби. ј ден€т обещаваше да е добър – при€тно слънчице в ранни€ септември, планирани работни задачки, които просто чакат да си изпълн€.

—итуаци€та се разви на ѕлиска, на спирката срещу хотела. “ам като излезеш от подлеза веднага можеш да пресечеш на обозначена пешеходна пътека и да отидеш да се качиш на рейса. ƒобре, но пешеходната пътека в 90% от случаите е неизползваема, понеже върху не€ има спр€ло такси, което чака клиент. “ози конкретен път таксито беше спр€ло само на около 20% от пътеката, така че аз тръгнах да пресичам. ¬ този момент обаче таксито също тръгна и за малко да ме прегази – наистина за малко! ≈стествено той ме пита какво си мисл€, че прав€ или нещо от сорта. “огава аз отидох до свалени€ му прозорец и му напомних (не псувам ако това сте си помислили), че съм на пешеходна пътека, като му посочих и знака. “ой най-нагло с усмивка започна : “ ъде е викаш пешеходната пътека? ј, тука ли била? » какво от това? јаа, ми хубаво…” . » с усмивка даде газ и ме подмина, като не пропусна да викне на заминаване : “ѕикла!”.

≈, това е началото на един прекрасен ден!  ато изключим шока от това, че за малко не б€х прегазена, последва €да към самата мен, че не му взех поне номера и не записах към ко€ фирма е. ¬ъпреки, че като помисл€ сега по-трезво, това едва ли би ми свършило н€каква работа. » цели€т ми ден беше съсипан заради “наглостта” ми да пресека на пешеходна пътека пред спр€ло такси.

«акона за движението по пътищата регламентира в чл. 98, ал. 1 следното:

(1) ѕресто€т и паркирането са забранени:

5. на пешеходни или велосипедни пътеки и на разсто€ние, по-малко от 5 метра преди т€х;

ѕо-долу в закона (чл. 183, ал. 4) е фиксирана и глобата при нарушение на горното правило:

(4) Ќаказва се с глоба 40 лв. водач,който:
1. неправилно преминава през пешеходна пътека;

8. неправилно престо€ва или паркира в зоната на пешеходна пътека,спирка за обществен превоз на пътници или кръстовище;

ќстава и н€кой да вземе да контролира спиращите и престо€ващите на това конкретно м€сто! “ъй като там е важен транспортен възел – м€сто за см€на на рейсове, такситата там са наистина много. » нужни – и на мен ми се е налагало да се възползвам от услугите им. Ќо тр€бва да се регулира поведението им! Ќе може да спрат там 10 таксита, като първи€ в колоната е спр€л изц€ло върху пешеходната пътека, защото аз имам право да € ползвам тази пътека, т€ е за мен и другите пешеходци! —лучвало ми се е да съм почти на кра€ на пешеходната пътека, вече преминала почти до рейса, а да ми свирне кола, профучаваща до мен – до кога?! ¬ече веднъж накарах едно такси да се махне от пешеходната пътека като сед€х до прозореца му докато не се мръдна назад – е, не на 5 м, но поне можеше да се минава. Ќо докога ще тр€бва аз сама да се бор€ с това?

ћисл€ утре да напиша едно отворено писмо – до  ј“ и —офийска ќбщина, в което да поискам съдействие за точно това конкретно м€сто. «ащото има нужда не само от закони, а и от съблюдаването им.

пїњ