Irina’s Weblog

21/1/2005

≈дна вечер

Filed under: Daily — Izida @ 5:11 pm

Ћежах на спалн€та, чувах тихата музика от радиото от съседната ста€, подобни€ на ромолене на поточе звук от пръстите на Ћъчо по клавиатурата му и гледах небрежно през прозореца в тъмнината. ѕогледът ми се спр€ на силует зад едно от леките пердета на студентското общежитие, което се намира наблизо. ћомчето пресегна гола ръка през отворени€ прозорец и взе от закачената отвън на перваза каса една бутилка. » за момент се почувствах така … вързана … ¬ързана за разни материални неща, с които съм се оградила с времето. — вещи. ј във вечер като тази ми се иска да лежахме с Ћъчо завити с одеало до огън€, да се наслаждаваме на обсипано със звезди планинско небе, на аромата на борова смола, на пукота на съчките в огън€. Ѕез телефон, без лаптоп. —амо с дрехите на гърба си, храна и палатка. » разбира се в компани€та на при€тели – хора, без които емоциите са по-слаби и преходни.

ќбаче се познавам – сигурно н€ма да издържа така повече от ден-два. Ќо това не пречи да помечта€!

19/1/2005

ЅЌ“ прави национален IQ тест

Filed under: Daily — Izida @ 12:58 pm

Ќетинфо предостав€ информаци€ за национален IQ тест, който ще бъде организиран от ЅЌ“ на 5ти март. ѕовече информаци€ можете да прочетете тук.

18/1/2005

“ћесо?!” или “—ами ли сме наистина?”

Filed under: Daily,Humor — Izida @ 3:07 pm

“оку що прочетох кратки€ разказ “THEY’RE MADE OUT OF MEAT” на Terry Bisson – ако имате време, запов€дайте и вие!

17/1/2005

Ѕорба с JBoss

Filed under: Computers,Daily — Izida @ 1:08 pm

ќще миналата седмица б€х инсталирала Eclipse и JBoss 3.2.3 на ноутбука. Ќо пускането в експоатаци€ малко се позабави – все не оставаше време. “о всъщност до тук проблеми н€маше. Ќо се започна с човъркането като реших, че идващата с JBoss база данни не ми върши работа. “ака че се хванах да подкарвам MySQL като persistence слой на JBoss-a.

¬ събота вечерта стигнах до извода, че е много полезно да имаш интегриран в ноутбука модем. “ака като ми потр€бва малко помощ, ко€то б€х сигурна, че Google ще ми намери за нула време, просто звъннах на телефон 144 и поисках телефона за ползване на dial-up интернет от Ѕ“ . ќператорката ми даде номера и дори без да питам ми продиктува и името и паролата за достъп рЯШЙ ¬ следващите секунди кабела вече беше изтръгнат от телефона. «а съжаление обаче се оказа много къс и тр€бваше да се премест€ с машината на дивана за да го достигна. ѕонеже карам на захранване (защо ми е батери€ като го ползвам основно в услови€, където контактите са в изобилие?), минах в Stand by режим за да запаз€ многото отворени документации на дадени страници, стартирани€ JBoss, отворените за редактиране xml файлове на сървъра (и все пак “транспорта” да е безопасен). » помолих Ћъчо да се откъсне за момент от телевизора за да ми помогне и да преметне кабела на захранването така че да мога без да изключвам машината да се домогна до телефона. “ой със зор откъсна очи от иначе не особено интересни€ филм (ако имахме телевизор в квартирата едва ли би го погледнал дори), и дойде да помогне. ѕресегна се и реши проблема глобално – просто издърпа захранването. Ќе бил разбрал, че искам просто да преметне кабела…
≈, честито! —тигнах до телефона, но всичката ми работа беше прекъсната. Ќаложи се да губ€ време да отвар€м наново и наново на нужните страници разни документации, да стартирам среди, сървъри и какво ли още не… ƒобре поне, че машината е достатъчно бърза за да не се налага и да чакам пред неопресн€ващи се прозорци рЯШЙ

¬ крайна сметка свърших работата в »нтернет точно за 2:20 минути – но точно тези 2:20 минути ми дадоха достатъчно информаци€, за да продължа работата си за вечерта. –еших, че за да не се блъскам и друг път с подобни проблеми е добре в едно текстово файлче да си пиша основните проблеми от ден€ и т€хното решение. ћоже и да взема да ги публикувам като се замисл€.

ѕреминах към среднощно четене на EJB 2.1 Specification в леглото. ћога само да кажа, че се чете много по-лесно от спецификаци€та на C++, ко€то много повече прилича на н€какъв правен кодекс – всичко е описано в отделни точки, които са кратки и точни, с множество референции една към друга. ¬ сравнение с това EJB 2.1 спецификаци€та приличаше повече на книга с дългите си описателни теми. Ќо това € прави по-лесна за четене.

“ази нощ прецених, че не искам отново да се събуд€ следобед на идни€ ден – така че нагласих будилник за 10:00 сутринта. ≈, усп€х да стана към 10:40 – наистина успех след среднощното четене до никое време. √адното е, че дори като спра да чета пон€кога продължавам да разсъждавам над н€ко€ интересна тема, така че заспиването се отлага още повече – дори и да искам вече да не мисл€. ¬ такива случаи май помага отново четене, но на художествени произведени€ – “клин клин избива”. ќсобено добра работа ми вършеше преди 2 години книгата “÷езар и  леопатра” – така и не € дочетох, но с не€ заспивах най-бързо рЯШЙ ƒен€т мина неусетно, времето беше при€тно. ¬ечерта се прибрахме с Ћъчо и ¬ероника с рейса в 19:00. –азтоварих се и седнах да си продължа занимавката с JBoss.

13/1/2005

Jarwars

Filed under: Computers,Daily,Humor — Izida @ 7:10 pm

ћалко филмче по повод въвеждането на template-и в Java 1.5 : Jarwars

12/1/2005

 ак проблемите се решават взаимно

Filed under: Daily — Izida @ 11:56 am

¬ърв€х сутринта по ежедневни€ си маршрут – от апартамента към спирката на 280 в —тудентски град. ѕогледа ми се спр€ на четири кучета, махащи синхронно с опашките си, с погледи, насочени към двама мъже. ƒаваха им н€каква храна от една чанта, облегната на капака на колата им. ¬с€ко куче получаваше по нещо и мирно се дръпваше в страни да си го хапне на спокойствие, докато другите продължаваха втренчено да гледат в ръцете човека.
—лед това се усетих, че тази мила картинка може да е последни€ път, когато виждам точно тези четири дружелюбни улични кучета да махат с опашките си. ѕонеже за разлика от т€х аз знам за войната, ко€то човеците в —офи€ им об€в€виха заради случа€ с нахапаната от кучета жена. «ащото това може да е просто примамка с отрова, ко€то те с благодарност в очите приемат.
Ќо какво ли мога да направ€…
ћога само да се над€вам, че н€ко€ организаци€ най-накра€ ще протегне ръка и към нашата страна и че ще чу€ за първото дело, в което човек е осъден за престъпно отношение спр€мо животно!

» ето – днес намирам във вестника втори за последните н€колко дни случай на нападнат от куче човек. ƒете е нахапано от домашно хъски. —обственика просто казал да застрел€т кучето му.

Ќо не се притесн€вайте! ѕроблемът с кучетата е решен! Ќали кучетата уж нападали защото били гладни? ≈, вече има толкова боклуци в —офи€ заради блокадата на сметището, че кучетата ще са сити и н€ма да хап€т минувачите. “ака един проблем решава друг! —амо ми е интересн окак ще об€сн€т поведението на неуличното хъски – глад ли, нервна криза ли? јз го об€сн€вам с престъпно безотговорен собственик, който тр€бва да усети най-гол€мата тежест на закона!

11/1/2005

≈дин нормален завършек на седмицата

Filed under: Computers,Daily — Izida @ 7:44 pm

¬ събота плановете ми се пообъркаха – планирах излежаване, почистване и занимаване с компютъра, но баща ми се обади предната вечер за да ме повика в ѕловдив по работа. ≈, н€ма как, казах си аз. Ќо на сутринта едвам станах, не се чувствах никак във форма и реших все пак да откажа и да го помол€ да се справи без мен този път.

“ака че изгледахме “Hackers” с Ћъчо – нещо като експеримент, да видим как се е променил мирогледа ни от времето, по което сме гледали филма. ћай аз го наела на видеокасета, по времето, когато видеотеките б€ха в разцвета си.

Ќо нали е събота – почивен ден, решихме да полежим, да побъбрим и така както беше ранен следобед (около 14 часа), се оказа, че се събудихме от леката следобедна др€мка към 19:00. ƒен€т си беше минал, навън беше вече тъмно. » какво да правим, седнахме си на компютрите и решихме да се побием пак на Heroes of Might and Magic IV. Ќе знам дали наистина Nature замъка е най-силен, но така оправдава Ћъчо победата ми спр€мо негови€ Chaos с любимите му от предните версии на играта черни дракони. ≈, моите приказни дракони може и да не са €ки като неговите, но са много и прав€т €ки магии! » тъй като Ћъчо от дълго време ми разправ€ как се рисуват любимите му стари игри – не рендвани, а с рисувани на ръка пиксел по пиксел картинки, то реших да пробвам какво е усещането да рисуваш подобни анимации фрейм по фрейм. » пробвах с едно цветче 22 х 22 пиксела, което се затвар€ до сферичка. Ћъчо мрънкаше много, че от толкова превключване между Heroes-а и Paint-а съм щ€ла да скап€ по н€кое време мрежовата игра, но аз не чувам и така като свърши играта и цветчетата б€ха готови.

ѕосле падна писане на MFC на таймер, който през 100 ms да вика функци€, изчисл€ваща координатите от bmp картинката с наредените един до друг фреймове следващи€ за рисуване и инвалидиране на клиентската област. Ќе се получи нещо кой знае какво, но беше интересно упражнение. » ме накара да се замисл€ за тоновете монотонна работа, ко€то процесора върши нон-стоп за да се пов€ват от в€търа тревичките в любими€ Heroes рЯШЙ ѕредполагам, че един учен от преди 20-на години би се просълзил от отча€ние ако види за какво се ползва мощта на съвременните компютри – то стига да се вид€т параметрите на готовите конфигурации тип “Game PC”, които са най-мощните възможни на пазара.

» така си станало 5 сутринта без да се усет€. Ќедел€та естествено се излежавахме до късно. «аехме се с почистването на квартирата, като в почивките изиграхме още една игра на Heroes – този път с уговорката да не игра€ с Nature замък. ≈, избрах си Death, а Ћъчо реши да ми покаже, че Nature е небалансирано по-мощен от другите и взе него. Ѕи ме наистина! Ќо аз не познавам Death замъка добре, а и направих гол€ма грешка – нападнах една свободна арми€ от вампири, ко€то ме разби и после около две седмици не можех да си взема рицар€ от там. “ака загубих ценно време от развитието му и н€маше как да спечел€. Ќо нищо! —ледващата игра пак ще съм с Death, за да покажа, че и Nature може да бъде разбит.

 олко съм чалнат/а?

Filed under: Computers,Daily — Izida @ 4:54 pm

¬ блога на ƒончо прочетох за тест “How NERDY are You?” и реших и аз да се провер€ за степен на “чалнатост”. ≈то и резултата:

I am nerdier than 83% of all people. Are you nerdier? Click here to find out!

Overall, you scored as follows:

16% scored higher,
1% scored the same, and
83% scored lower.

What does this mean? Your nerdiness is:
High-Level Nerd. You are definitely MIT material, apply now!!!.

10/1/2005

≈дин ученик в света на форумите

Filed under: Computers,Daily — Izida @ 12:46 pm

ѕосещаваш редовно форуми. ѕърво четеш правилата на сами€ форум, учиш се как да задаваш правилни теми от документи като “How To Ask Questions The Smart Way”, четеш редовно новите теми. »два момент, в който решаваш да публикуваш първата си тема в даден форум. ѕреглеждаш дали вече н€кой не го е питал вече това нещо (има си ““ърси” все пак). јко н€ма подобен въпрос – задаваш сво€. „акаш. Ѕлагодариш за всеки получен отговор.

явно горното поведение обаче е чуждо на множеството ученици (че и не само), които в последно време попаднаха в »нтернет покрай развитието на технологиите и модернизирането на училищата. ¬место гореописаното, от т€х излиза нещо подобно : намира се форум, пуска се тема с въпрос, чийто отговор е нужен “spe6no”, и се чака веднага н€кой да даде решение. јко н€ма отговор до 10 минути е се пише второ съобщение от типа : “Abe 6to taka nikoi ne mi otgowarq???”.

ƒа…

„уд€ се как да об€сна на тези хора колко е неподход€що поведението им. ћоже би пример, чието действие се развива в любимите им барове, би свършил прекрасна работа.

ѕредставете си : седите си вие с гаджетата както всеки друг следобед в любими€ квартален бар, бъбрите си за последни€ модел √—ћ на  ольо Ћанеца и за новото гадже на ћимито от съседни€ блок, пушите си цигарки, пиете си биричка, чува се кръшното извиване на гласче на поредната поп-фолк икона – секс-символ на годината. »зведнъж н€какъв напълно непознат с провиснало до колената дъно на дънките, с кърпа, вързана на гладко обръсната глава и с тениска “ћишо Ўамара” влиза с ритник в заведението (или може би тр€бва да кажа “влиза учтиво” – за да се забележи на фона на нормалното поведение). ѕрасва ви силно по рамото, с€да до вас и вика : “…о, брато! „ерпи една цигара и една бира, че съм го закъсал! Ќ€мам работа, н€мам пари, ама без бира не може, ей…”.  ато се има предвид любовта, ко€то цари между почитателите на поп-фолка и рапа, кажете – ще има ли “помощ”? рЯЩВ

“ака за мен изглежда поведението на тези новаци, които без изобщо да се запозна€т с форума, правилата му, хората там, си позвол€ват да се намесват в диалога. ¬сичко си има ред. » реда в този случай води до изгонването им от “бара” рЯЩВ ѕри това ако н€кой иска да му се напише курсовата работа, то кое би било помощ? ƒа му € напишеш или да му помогнеш да осъзнае, че друг н€ма да му свърши работата? ¬ъв втори€ вариант в дългосрочен план той ще спечени. ¬ първи€ – ще е благодарен разбира се, ще напише още пет съобщени€ с благодарности в същата тема (той не знае какво е “flood” разбира се). Ќо услугата е мечешка!  акто и в горни€ пример – помощта би била да му се намери работа, не да му се даде да пие и пуши на момента.

≈то и примери от форуми за подобен тип поведение (предупреждавам, мен лично много ме изнерв€т като ги чета!) :

ѕървата тема съм € подчертала именно понеже най-точно израз€ва гореописаното поведение. ј последните три са всъщност искане за една и съща задача – в два различни форума, като в едини€ е поискано даже втори път след първи€ отказ.

—пециално м€сто ще отдел€ на следната тема: “ћалко странна и нахална молба…”. ¬ не€ не само че се иска помощ за написване на програма, а се иска и т€ да е “на момента”. ј именно : човекът иска да му се помага в точно определен час (около 9 сутринта) на точно определена дата, “On-line” тъй да се каже. «ащо? «ащото щ€л да се опита по време на изпит да се домогне до »нтернет и да пише услови€та на задачите във форума! ≈ това дори и наглост да го наречеш – пак му е малко!

7/1/2005

ѕушачи, пушачи …

Filed under: Daily — Izida @ 1:22 pm

¬ъвеждането на правила за отдел€не на зони за пушачи и непушачи в заведени€та, които б€ха въведени от началото на годината, според мен е едно наистина похвално дело. ќт както се помн€ все ми е било много трудно в Ѕългари€ като непушач – повечето заведени€ са като изпълнени с дим лисичарници с цел лов на обитателите им. »скам да не дишам цигарен дим, а се оказвам сама срещу всички тъй да се каже. —ега поне чувствам и държавата на страната на разума. «ащото именно това – да се отдел€т места за пушачи, за мен е глас на разума.

ѕо повод новите правила пуснах една анкета във форума BgDev – да видим какво да очакваме при една следваща среща на форума в услови€ на разделение на пушачи/непушачи.
ќбсъждани€та и гласувани€та текат с пълна сила и в момента.

”чудва ме обаче реакци€та на пушачите. јз ц€л живот съм киснала по одимени заведени€ за да мога само и само да бъда в компани€та им, а сега се оказва, че те не могат да седнат на маса за непушачи! “.е. излиза, че за да могат н€колко човека да запал€т 3-4 цигари по време на пийване и хапване, тр€бва ц€лата компани€ да диша дим нон-стоп, седейки в отделение за пушачи. «ащо, бе, хора?? Ќима тези н€колко цигари са по-важни за вас от мо€та компани€? „е не може ли да станете, да излезете вън за минутка, да си изпушите “дозата” и да дойдете пак?

—поред мен една копмани€ тр€бва винаги да с€да в отделение за непушачи – това е нещо като “най-малко общо кратно” за всички. ¬секи от нас може да не гълта дим – съгласете се. Ќо не всеки понас€ миризмата на гор€щ до него тютюн.

явно н€ма да са лесни излизани€та в компани€ вече – защото компани€та или тр€бва да се разцепи на пушачи/непушачи, или да постигне консенсус. ј според мен той е “най-малкото общо кратно” рЯШЙ

6/1/2005

ћасив с променлива дължина

Filed under: Computers,Daily — Izida @ 5:05 pm

–азглеждах новите попълнени€ в IT Place за ден€. ѕопаднах на програмка, ко€то €вно беше некомпилируема – б€ха включени старите заглавни файлове и въпреки това се правеше опит да се използва именното пространство std, а и масив в C стил беше деклариран с размер от тип int и се въвеждаше по време на изпъление от потребител€. ≈стествено не се сдържах и писах коментар под програмата. Ќо учудването ми беше гол€мо, когато човека отвърна, че кодът се компилира без проблем на G++. ѕри един обикновен тест се оказа, че G++ наистина изобщо не измрънка!
ѕробвах и с Comeau – той даде дори повече грешки : не б€х обърнала внимание, но човекът слагал ‘;’ след вс€ка ‘}’. ƒа, това е един прекрасен празен оператор. Ќо проблем има, когато сложи празен оператор в глобалната област на видимост, след дефиници€ на член-функци€ на клас например.

»нтересно беше обаче защо G++ компилираше кода. » най-интересно ми стана – как компилира масива с променлива дължина?  олегата Ќики също се заинтригува от вид€ното (н€мах под ръка GCC, та пробите б€ха на негови€ компютър). —лед ровене с Google изникна отговорът – масивите с размер, определ€н по време на изпълнение, са разширение на езика, добавено в G++. ѕаметта за този масив се задел€ в стека, чрез подобен на предоставени€ от функци€та alloca() механизъм. Ќе знам дали разсъждавам консервативно, но си мисл€, че в случа€ е минус това улеснение. ѕонеже човек дори н€ма да се замисл€ как ползва нестандартна възможност на компилатора си. ј и защо да се подстрекава ползването на този C стил динамичен масив, като STL предлага клас за това? ћоже би в — това би било полезно, но не и в —++.

 акво всъщност €дем?

Filed under: Daily — Izida @ 1:03 pm

Ѕлажено е невежеството…
» ако все пак предпочитате истината в очите, прочетете следната стати€ от вестник —≈√ј :

ядем вносни боклуци на цена за I качество

Ќе съм сигурна, че храната в Ѕългари€ е с цена на първокачествена, понеже н€мам сравнение за цените в други страни. Ќо никаква цена не извин€ва такива груби нарушени€ на разпоредбите на ƒ¬— , ’≈» и т.н.

4/1/2005

ѕраво на отговор

Filed under: Daily — Izida @ 1:19 pm

„овек ще си каже : “ олко е малък »нтернета!” – написах стати€та “Ћична информаци€ – що е то?” (посветена на www.Sladur.com) и веднага получих коментар, подписан от името на сами€ владетел на Sladur.com както се самоопредел€ ¬ладимир Ѕосев. Ќо изведнъж се сетих – не е това причината да се сети за мо€ блог. ƒруга е. ј именно – докато в петък разглеждах “сладури” от ѕловдив, попаднах на н€колко снимки с от€влени нарушени€ на правилата. Ќе се сдържах и писах възражение към тази снимка с въпроса как така са € одобрили (понеже при качване на снимка сайтът предупреждава, че вс€ка снимка се преглежда преди публикуване) – или според т€х това не е снимка “със сексуална насоченост” (една от точките каква снимка не се приема). ≈то и друга снимка от същото м€сто, този път на момиче на 14 години ако се в€рва на въведените данни. ƒо момента не съм получила отговор за възражени€та си – €вно са неоснователни според —айта. » снимките са си на м€стото както можете да видите. ќбаче €вно контактите, които дадох във възражението ми, са причината да бъде забел€зана и темата.
 ато се постави човек от името на сайта – за какво му е да не одобр€ва поразголените снимки? „е именно те привличат най-много потребители. ј какво пише в правилата … все пак правилата те са ги писали – като нищо ще изтри€т тази точка и това е рЯШЙ

ўе пренебрегна съвета на ƒончо и н€ма да изтри€ коментара му. Ќапротив – посвещавам му отделна тема.

≈то го и сами€ коментар (без редакции) :

Author : Vladimir Bosev
E-mail : niamadakaza@sladur.com
URI : http://www.sladur.com

Zdravei Tvoreco,

Do sega znaeh che vsichki bulgari sa schetvoditeli znaiat mnogo dobre da presmiatat kolko e spechelil suseda im sega veche vizdam che vsichki bulgari sa stanali i uristi.
Pointeresuvai se purvo kakvo sa lichni danni i posle mi posochi kude ti se iskat da populvash takiva!

Za tezi sus snimkite koi e vinoven adminite ili tezi koito gi izprashtat?

√-н Ѕосев,
преди да напиша темата “Ћична информаци€ – що е то?” прочетох за пореден път «акона за защита на личните данни (««Ћ ). ѕитате ме къде се изисква въвеждане на лични данни. ћо€т отговор е : при създаване на профил искате задължително въвеждане на коректни име и фамили€, пол, дата на раждане, град. ѕо смисъла на ««Ћ  всичко това е лична информаци€.
»скам също да ви питам : защо позвол€вате регистраци€ на лица, ненавършили 18 години? “е не са дееспособни по смисъла на българското законодателство и следователно не могат да се съглас€т с услови€та на сайта ви. ≈динствените оторизирани да дадат съгласие за непълнолетни и малолетни са родителите/настойниците им. ј както е написано в «акона за «адължени€та и ƒоговорите (««ƒ ), чл. 27: “”нищожаеми са договорите, сключени от недееспособни или сключени от техен представител без спазване изисквани€та, установени за т€х, както и договорите, сключени при грешка, измама, заплашване или крайна нужда.”

ѕосетих и английски€ вариант на ваши€ сайт – www.sladurana.com. — интерес забел€зах, че формата за регистраци€ на нови потребители изисква да декларирате освен, че сте съгласни с правилата и че сте навършили 18 години. —ъщо така при създаване на безплатен профил под полетата за въвеждане на рождена дата пише изрично, че ако сте под 18 години профилът ви ще бъде изтрит. Ќа какво се дължи присъствието на това изискване на английски€ вариант на сайта и липсата му в български€?

ƒали ще получа отговор н€ма значение. Ќо горни€ коментар вече доизгради моето мнение за този тип индустри€ – бизнеса със запознанствата. » аз см€там категорично да сто€ настрана от подобни сайтове.

пїњ