Irina’s Weblog

27/10/2004

«а Java-та и const-a

Filed under: Computers,Daily — Izida @ 7:01 pm

ѕросто не мога да се примир€ с липсата на начин да накараш Java-та да счита състо€нието на един обект за непромен€емо! ћожеш да направиш референци€та към него final, при което никой н€ма да може да промени към кой обект сочи т€. Ќо сами€т обект е гол-голеничък по отношение на константност – можеш да го модифицираш стига да имаш под ръка подобни методи разбира се.

ѕресен пример за борбата ми с липсата на const обект е един клас, който съдържа референци€ към обикновен масив. “ози масив тр€бва да не се промен€ след създаването на обекта. —ъответно референци€та е final. Ќо getter методът за този масив тр€бва да е по-особен – не стига просто да върнеш тази референци€, понеже тогава човек може отвън да промени същи€ този масив, към който сочи и вътрешната за обекта референци€.  акво да направим? ѕросто е : т.нар. defensive copy – т.е. връщаме не референци€та директно, а правим копие на масива и връщаме референци€ към копието. —ъщото се прави и “на входа” – т.е. ако тр€бва да създадем конструктор, приемащ масив – копираме масива в конструктора. ѕонеже един “лош” потребител на класа може след като създаде инстанци€ и € инициализира с даден масив, да промени същи€ то€ масив.

—упер! “акава борба, такова писане на код, викане на конструктори, подм€тане на временни обекти, и то защо? —амо и само за да се застраховам, че никой н€ма да ми промени обекта, че класа е immutable. ј колко по-лесно можеше да бъде само.

26/10/2004

‘ото форуми

Filed under: Daily,Photography — Izida @ 10:40 pm

¬чера един при€тел ми напомни за фото форум, който отдавна не б€х посещавала, а именно ‘ото ‘орум. –егистрирах се там, за да му дам оценка на снимка, ко€то ми хареса. » реших днес да кача и н€кои мои за оценка.
—коро получих коментари и оценки. –азгледах ги. Ќо не мога да не разкри€ разочарованието си. «ащо? ѕросто е! «аради същата причина, ко€то ме отказа преди месеци да качвам снимки в този фото форум – прекалено малко правила, наложени над коментиращите.
«а пример ще дам друг фото форум, където преди качвах мои снимки – PhotoSig. “ам правилата за участниците са доста. «а това и реших да послушам съветита да погледам известно време как върв€т коментирани€та на снимките преди да взема и аз да добав€м мои коментари и мнени€ по чужди снимки. —коро научих основните правила – начинът да дадеш оценка е като направиш коментар, като всеки коментар има асоциирана към себе си оценка от -3 до +3 (показани със свалени или съответно вдигнати палци). —амите коментари също могат да бъдат оцен€вани, като оценката, дадена за коментарите на даден автор, повишава рейтинга му както го повишават и оценките на личните му снимки. —ъщо така всеки коментар тр€бва да има определена минимална дължина – иначе н€ма да може да даде точки на снимката, ко€то оцен€ва, нито пък сами€ той може да бъде оцен€ван и да носи точки на автора си. “ова изключва така често срещаните в български€ фото форум коментари от сорта на “—упер!!”, “≈й това ми хареса!”, “!!!“, “√адно !!” и други от този тип.
ј така ми се искаше да знам защо н€кои са дали по-ниска оценка на снимката ми в сравнение с други – за да знам какво съм пропуснала и как да подобр€ личната си практика в бъдеще. Ќо … ¬ български€ можеш да видиш само оценките, които са ти дали и нищо не задължава оцен€ващите да обосноват тези свои оценки.

»наче за да можеш да качваш снимка във PhotoSig с безплатната регистраци€, тр€бва да натрупаш определен брой точки за качествени коментари (т.е. оценени като полезни от другите форумци) за последните 3 денонощи€. ћисл€ си да си плат€ таксата за пълно членство – коментарите наистина могат да ти посочат недостатъците ти. ћогат да те научат и на това да вникваш зад тривиалното в една снимка, да разбираш какъв е смисъла зад очевидните неща и да откриеш не до там очевидните.

«а ползването на Bison

Filed under: Computers,Daily — Izida @ 12:57 pm

ѕреди време споменах на Ћъчо, че генераторът на парсери Bison не може да се използва в програми, които не са свободни. ѕричината е, че изходни€т файл, който програмата генерира (т.е. генерирани€ парсер), съдържа значително количество от кода на сами€ Bison. “ова е кода на функци€та yyparse().

ƒнес Ћъчо ме помоли да му прат€ връзка към секци€та в документаци€та на Bison, където е упоменато това. ≈стествено отидох на сайта, намерих документаци€та и в не€ открих секци€та “Conditions for Using Bison”. «а мое учудване обаче секци€та вече е променена! ќписано е, че предни€ вариант е бил прекалено рестриктивен, така че са отменили изискването ползващите Bison програми да са също свободни!

—лед кратко издирване усп€х да намер€ стар вариант на тази секци€ за верси€ 1.20 на програмата (текущата верси€ е 1.35). явно пром€ната не е от скоро, но не ми беше попаднала пред очите до сега. ќще се чуд€ това за добро ли е или за лошо – дали е редно н€кой да затвори генерирани€ файл като собствен, като се има предвид, че той наистина съдържа много “свободен” код.

25/10/2004

ќпън‘ест 2004

Filed under: Computers,Daily — Izida @ 10:52 pm

»зминалите два дни категорично б€ха изпълнени с емоции и впечатлени€ – б€ха дните на ќпън‘ест 2004. » като пловдивчанка реших да уважа феста в ѕловдив в събота (така или иначе е само един ден там), а в недел€ да посет€ и софийското меропри€тие. ¬ петък вечер реших, че предпочитам да си остана в —офи€ при Ћъчо. “ака че се наложи в събота да стана още в 7:30 сутринта за да мога да хвана ранен рейс и да пристигна за втората лекци€ на ќпън‘еста в ѕловдив – лекци€та на —ерго за Python. ѕървата лекци€ (Zope Application Server – «дравко «дравков) вече € б€х слушала на друг семинар. ”сп€х да хвана рейса в 9.00 и да стигна навреме в ѕловдив, където ме чакаше ¬ероника за да отидем заедно в Ѕан€ —таринна, където се проведе ‘еста.

— чисто сърце за€в€вам, че обстановката беше особено внушителна – н€маше го лъскави€ вид на съвременните сгради от метал и стъкло. Ќапротив, б€хме в реконструирана стара постройка, мрачна, хладна и внушаваща мисли за многото исторически събити€, които €вно е изтърп€ла с годините. » на фона на олющените и обгорени стени – компютри, проектор, усилвател и много ентусиасти рЯЩВ Ќещо като сблъсък на епохите! » същевременно внушаваше н€каква тайнственост на събитието.

»цо ми “открадна” думите от “устата” – и аз см€тах да кажа, че публиката беше предимно от заинтересувани хора, но €вно без задълбочени познани€. ј темите в ѕловдив б€ха доста технически. “ака че въпросите б€ха кът. ¬ —офи€ с€каш преобладаваха темите, насочени към хора, за които софтуера е част от бизнеса. «а хора, които търс€т в свободни€ софтуер вариант за използване в сво€та работа. »маше и иделогочески лекции на тема софтуерна свобода разбира се. јз лично присъствах на лекци€та “»кономика на свободни€ софтуер” на √ригор √ачев. яд ме е, че н€маше подобен тип лекци€ в ѕловдив – щеше да бъде полезно пловдивчани да се запозна€т с н€кои основни идеи.
≈стествено сдобих се с подложка за мишка “ќпън‘ест 2004”, закупих си и блузка със същото лого. ¬ид€х на живо хора, които “познавах” само от блоговете им. ƒва дена изкарах в св€т н€как далечен от ежедневието.

»скам да поздрав€ всички, вложили усили€ в осъществ€ването на фестивала – хората в —офи€, ѕловдив и не на последно м€сто в ѕазарджик. ѕредполагам не ви е било никак леко да организирате събитие с подобен мащаб. «нам, че не моето “Ѕраво!” е нещото, което ще ви даде сили за следващи€ подобен фест, но все пак използвам блога си за да ви поздрав€ за добре свършената работа.

24/10/2004

—пасението WPBlacklist

Filed under: Computers,Daily — Izida @ 8:28 pm

≈ това се казва спам! Ќ€маше ме два дена и заварвам около 60 писма за нови коментари в блога, познайте какъв процент от т€х са от този покер! Ѕлагодар€ ти, ƒончо, че си ми посочил полезни€ плъгин WPBlacklist 2.6.1. ¬еднага очистих досадни€ спамер!

ѕ.—.  акви изкрив€вани€ само – когато написах по-горе “този покер” по навик щ€х да сложа и връзка към сайта му … рЯЩВ

22/10/2004

—еминар на Ѕј–— и Ћ»ќ

Filed under: Computers,Daily — Izida @ 3:15 pm

ƒойде време и за следващи€ семинар на Ѕългарската асоциаци€ на разработчиците на софтуер (Ѕј–—) и Ћаборатори€ за информационно обслужване към ‘акултет по математика и информатика на —” Д—в.  лимент ќхридскиФ (Ћ»ќ). Ќа мен лично предни€ семинар, на който б€х, ми хареса, така че см€там да посет€ и това събитие.

√алери€ със снимки

Filed under: Computers,Daily,Photography — Izida @ 11:45 am

ќт известно време все не намирам време да кача н€ко€ мо€ снимка в галери€та, но най-накра€ се хванах по-сериозно и подбрах. «а момента има само природни снимки, но скоро ще кача и разни снимки от празници, събирани€ и морета рЯШЙ

“ака че ако имате време и желание, посетете галери€та, разгледайте, дайте оценката си.

21/10/2004

Open Fest 2004

Filed under: Daily — Izida @ 12:54 pm

–едовно чета за това как върви организирането на Open Fest 2004. “р€бва да си призна€, че до сега не съм посещавала този фест и гор€ от любопитство. –еших да посет€ феста в ѕловдив, който ще се проведе в събота в Ѕан€ —таринна, а в недел€ може да се отби€ и до »нтер ≈кспо ÷ентъра в —офи€, където е —офийски€ Open Fest. ƒано ми останат сили рЯШЙ

—пециално искам да поздрав€ »цо за включването му в инициативата. рЯЩВ

¬ъпреки проблемите ми със зар€дното за батериите на фотоапарата, се над€вам да успе€ да направ€ достатъчно снимки от събитието.

20/10/2004

ƒа се посмеем с учениците

Filed under: Daily,Humor — Izida @ 6:02 pm

ѕокрай актуалната в последно време тема с учениците реших да публикувам следни€ виц, на който попаднах тук:

»два млада нова учителка по географи€ в клас, а там викове, тропаница, бой…
– «дравейте, деца.
¬ отговор:
– »зчезвай от тука, мръснице…
”чителката отишла при директора… “ой € съветва:
– — т€х тр€бва по друг начин, отначало тр€бва да ги удивите и заинтересувате. ўе ви покажа…
ќтворил вратата с крак:
– «дравейте, пичове…
– ћараба, директор.
– ћожете ли да сложите презерватив на глобуса?
– ј к`во е това глобус?
– «а това ще ви разкаже новата учителка…

“ова ме подсеща и за филма “—ъседка за секс” (“The girl next door”) . ¬ крайна сметка и там се стигна до сблъсък между разбирани€та на учителите и учениците по повод нови€ филм за сексуално възпитание. —поред учителите филмът е скандален, според учениците – интересен. Ќо може би е напълно нормално вс€ко поколение да се възмущава от следващото.  ато се замисл€, май съм попадала и на древноегипетски текстове, описващи пропадналото идно (по онова време..) поколение. ј светът е оцел€л доста време след това “пропаднало” поколение рЯШЙ

19/10/2004

“Java за мрежови приложени€ / ѕрофесионално”

Filed under: Books,Computers,Daily,Humor — Izida @ 12:31 am

¬ четвъртък попаднах на интересна online книжарница. ¬ не€ доставката е безплатна, а има и доста добри отстъпки от цените на книгите. Ћъчо се противопостави на правилото, глас€що : “≈дна жена е готова да купи нещо за 2 лева ако струва 4 лв. дори и да не и тр€бва – защото е с намаление. ј един мъж е готов да даде и 20 лв. за нещо, което струва 2 лв. защото му тр€бва на секундата.” “ой си хареса книгата “Java за мрежови приложени€ / ѕрофесионално” на ƒик —тефлик и ѕрашант —ридхаран, »нфоƒј–, 2001 г. (ISBN 954-761-018-X, ISBN на английското издание 0-13-084466-7).  нигата има корична цена (с включено —ƒ) 19 лв., а в тази книжарница беше на промоци€ – 4.94 лв.! » така в петък книгата пристигна – масивно томче, разглеждащо JDBC, RMI, IDL, Java Beans, Jini, JMX/JMAP, JNDI и др. ¬ечерта се излегнах и реших да попрочета н€ко€ и друга страница преди заспиване (и без това б€х в ѕловдив, където компютър н€мам).

 нигата започваше доста обещаващо – първата глава носи името “Java за напреднали”. Ќа читателите е об€снено, че ако не познават Java то е добре да вземат н€ко€ по-подход€ща за т€х книга. Ќа лицето ми изгр€ краткотрайна усмивка.  азвам краткотрайна, понеже като започна главата, първото четиво за “напреднали” беше какво е това клас и какви членове може да има той – променливи, методи, що е то конструктор.  азах си : “јко това е advanced Java, то не искам да знам какво е basic Java според критериите на този преподавател!”. ≈стествено не минава и без отричане на C++ – н€мало нужда от толкова дебъгване както в C++. ўом казват… I/O-то на Java-та просто блика от суперлативи. » все пак това не го разбрах :

“јко внесете вашите C++ I/O процедури в Java ще загубите толкова функционалност, колкото ако пренесете обектно-ориентираните техники за проектиране в Java от C++.”

“ук си припомних, че ƒик —тефлик (преподаващ вече 25 години в ”ниверситета Ѕингамтън – ƒържавни€ университет на Ќю …орк) е написал второто издание на тази книга след като се обадил да пита в издателството кога ще излиза и те му об€снили – авторът на първото издание вече не работел в Sun, а в Microsoft, и н€мало да пише повече по тази тема. “а се чуд€ от него ли са тези красоти, от първото издание ли, или от превода? —ъс сигурност от превода обаче идва израз като :

“—ъздаването на нови обекти става чрез използването на новата операци€.”

явно н€кой така е разбрал що е то “the new operator”. рЯШЙ ћежду другото навс€къде е преведено по този начин!

¬ един момент започна да ми се набива на очи и смесването на термините клас и обект като например тук:

“Ѕазови€т клас е особен тип обект, който формира основата на други класове.”

ѕо-нататък авторите ни убеждават, че AWT е възникнала понеже Netscape не били съгласни с различни€ “вид и усещане” на графичните компоненти – а това единствено предлагала съществуващата до момента библиотека Swing. ƒо колкото знам Swing е по-новата библиотека, така че н€ма ка да е причина за възникването на AWT!

—тигнах и до нишките. ¬ъвеждат се двата начина за създаване на нишки – чрез наслед€ване на Thread; чрез имплементиране на интерфейса Runnable и използване на конструктора Thread(Runnable). —поред автора наслед€ването на Thread е метод, който ни

“връща обратно в дните на структурното програмиране”

– е това искам да ми го об€сни по-подробно! ƒа каже подобно нещо точно за един от трите пилона, на който се гради иде€та на обектно-ориентираното програмиране!

ќсвен това установих, че грешките в кода се увеличават с бро€ на страниците и след проверка на коментарите за книгата в Amazon установих, че и в английското издание си присъстват – кодът е ужасно грозно табулиран (трудно четим), с “;” след дефиници€та на класа както и след дефиници€та на последни€ метод в класа (?!).

Ќе мога да не цитирам об€снението за това що е интерпретаци€ на кода :

“—помнете си, че Java е интерпретиран език. “ова означава, че кодът, който разработвате, се компилира в байтов код само наполовина. Ѕайтови€т код се транслира след това от локалната виртуална машина в местен код. Ќакра€, този местен код се стартира на вашата машина.”

–еших все пак да погледна и нататък – от любопитство. “ака или иначе б€х минала вече в състо€нието “ќткриване на бисери” рЯЩВ “а отгърнах глава трета, озаглавена “Java сокети и URL” – и бисерите наистина не секнаха рЯЩВ ÷итирам :

“¬ сърцевината на всички TCP и UDP комуникации е виртуалното устройство, наречено сокет или порт…. в TCP/IP определени сокети са посветени на специфичните договорени услуги. јко тр€бва да погледнем на пакетно ниво, ще видим, че сокетът се идентифицира от 16-битово число, от където излиза, че разполагаме с около 65,000 възможни сокета. ѕървите 1024 сокета са посветени на специфични договорени услуги и се наричат добре познати портове.”

≈, €вно за авторите н€ма разлика между сокет и порт. ѕък и защо да си усложн€ваме живота и да включваме и IP адреса в сокета, като порта е достатъчен? рЯЩВ  о€ ли е та€ машина, на ко€то на един порт се вързват едновременно н€колко различни отдалечени машини, че да ни тр€бва и IP-то да разграничим сокетите един от друг? рЯШЙ

„естно казано не см€там да хаб€ повече време да разглеждам тази книга и съветвам и вас дори и за тези пари да не си € купувате! ќсвен ако не искате да се сдобиете с колекци€ бисери разбира се – за това е много подход€ща. јз лично обаче не см€там (въпреки, че сред идните теми има интересни такива) да рискувам да бъда излъгана за елементарни неща – което забел€звам е практика в първите глави. —ега се сетих и за нещо друго : авторът (€вно преподавател€т) об€сн€ва, че DNS е един от термините, който всеки чува още при първата си “среща” с »нтернет. Ќо е също така един от термините, който разбира доста късно. —ами€т той признава, че си е поставил за цел да разбере какво е DNS когато започнал да води лекции за ћрежово програмиране и един студент го питал как се прави връзката между “десетичната верси€ с точки” с “IP думата с точки” … ћоже би това об€сн€ва много неща!

18/10/2004

ƒецата и престъпността

Filed under: Daily — Izida @ 9:51 am

ƒнес покрай две статии в електронното издание на —≈√ј (“ќбщественото мнение: » децата убиват за пари и власт” и “ƒецата вече не игра€т, те воюват помежду си”) попаднах на едно много актуално стихотворение на Џндърграунд. ≈то го и него :

√ќ¬≈ƒј

Ќе зна€ кой такива ги отгледа,
но ръгнали да си пробиват път,
бодат и ритат младите говеда
и даже поназнайват да мучат.

ƒа, гледали го јрни* – много готин!
ј в бичите им, бръснати глави
ни ред от ¬азов, нито стих от Ѕотев
и се горде€т със това, уви!

Ќалегнала ги е, да кажем, скука
или не стига сухото за бар –
проблеми н€ма. ¬лиза в ход юмрука
на н€кой ъгъл или в н€кой парк.

ѕон€кога дори и труп остава.
ј там, във барови€ полумрак,
те, както му е ред, се забавл€ват
с поредни€ си героичен акт.

» после пак към подвига пореден,
от злост и лакоми€ вдъхновен.
Ќо ќн€ там от висините гледа
и все ще им го върне н€кой ден.

ўе им го върне той и на они€
жреци на правовата парлама,
довели ни до тази ориси€ –
юмрукът да господства над ума!

—————————————– ———–
*”“ерминаторът” јрнолд Ўварценегер

 акво ли още ще видим в идните години? рЯЩБ

ј вчера случайно попаднах по  анал1 на един така любим филм – “¬ойната на таралежите”. » двамата с Ћъчо се загледахме и поотложихме натрупаната си пловдивска програма само и само да го догледаме с типичното умиление на хора, осъзнали неизбежното отминаване на детството. √ледах го и си мислех – кога ли за пръв път осъзнах това отминаване? ћисл€, че този момент беше когато се готвех за държавни€ си изпит в “ърговската гимнази€. Ѕеше началото на л€тото през 2000та година, аз сед€х на терасата на баба ми под лозата, слушах гукането на гургулиците, по дивана имаше пръснати теми по —четоводство и ¬ътрешна търгови€. —лънцето грееше съблазнително и приканваше за разходки. ј аз имах работа – тр€бваше да прочета тези теми. “огава чух глъчка от веселите гласчета на малки деца, които караха колела и се закачаха помежду си – и осъзнах простата истина : без да се усет€ е дошло времето когато вече не мога да се весел€ така простичко, така наивно, така чисто – вече мога да изпитам тези емоции единствено като гледам веселбата на деца.

—помн€м си как им завид€х тогава – за това колко светло изглежда всичко наоколо, за това как дори ръжд€салите катерушки са прекрасни. ≈, мога да завид€ и на себе си за нещо в текущи€ момент – че вече осъзнавам колко дребни и леснопоправими са били проблемите ми на онези години. » все пак при възникването им те изглеждаха огромни!
—ега намирам недостатъци във всичко и нищо не е достатъчно добро – посто€нен стремеж към съвършенство.  акто казваше мо€та класна в “ърговската :

’ората сме едни незадоволими свине. »менно нашето посто€нно желание за още и още ни тика напред и ни носи прогреса!

явно е права! »наче щ€хме да сме си още в кротките родово-общинни племена и да си живеем мирно и кротко.

14/10/2004

√радски транспорт

Filed under: Daily — Izida @ 10:54 pm

ƒнес по път към срещата с хаз€йката за ежемесечното разплащане, отново имах удоволствието да се поблъскам в софийските трамваи. ѕред мен имаше две сладки момичета на по 15-16 години (е, може и да се лъжа – като нищо може и на 12 да са). —ед€ха си кротко до вратата и си чуруликаха весело. ≈дна жена слезе от трамва€, те € проследиха с поглед и започнаха коментари:

– ≈й, виж € та€ каква е гадн€рка! ’върли си билетчето вместо да го даде на н€кой!!
– ≈ че какво? » аз ги хвърл€м! Ѕатко казва, че отстъпва билетче само на готини мадами рЯШЙ

»деше ми да се намес€, но реших, че е некултурно. » н€маше и да се обад€. јко в момента, в който не се наредих до вратата (и до т€х) за да слизам, същото момиче, което об€сн€ваше каква “гадн€рка” е слизащата, не ме бе попитало с нежно гласче :

– »звинете, ще слизате ли?
– ƒа.
– ј може ли билетчето?
– Ќе, съжал€вам. Ќе плащам транспорт на непознати!
– ≈ее, добре де, добре де…

ћога само да си представ€ какви коментари е имало по мой адрес – но не ми пука! Ќад€вам се само н€кой ден да осъзна€т колко е жалко да просиш билетче!

¬ръзки

Filed under: Computers,Daily — Izida @ 10:48 pm

»нсталирах си плъгин за лесно записване на връзки, понеже забел€зах, че н€кои връзки просто н€мат нужда от подробни об€снени€ – достатъчно е да се посет€т.
“ака че вече можете да следите и връзките, които са ми направили впечатление по един или друг начин тук рЯЩВ

Ѕлагодарности на Markku Seguerra

»нтересна книга

Filed under: Books,Computers,Daily — Izida @ 12:14 pm

ѕри почти ежедневната вече рутинна проверка на любимата ми електронна книжарница Ѕългарска книга попаднах на нова преводна книга, ко€то ще имам на вс€ка цена : “ѕо-ефективен C++. 35 нови начина да подобрите своите програми и проекти” на —кот ћайерс, »  “«естѕрес”.

“ъкмо реших да си поръчам тази книга, заедно с предната от поредицата : “≈фективен —++. 50 нови начина да подобрите своите програми и проекти”, когато разбрах, че т€ в момента не е в наличност рЯЩБ “ака е който много чака! —ега ще се наложи да си € търс€ от другаде – може би направо в складовете зад —офи€ ѕрес.

‘отографии на ѕенчо ћаркишки

Filed under: Daily,Photography — Izida @ 9:56 am

ƒнес ћайстора ми насочи вниманието върху сайта на ѕенчо ћаркишки, където попаднах на наистина интересни кадри – природни, макро, микро, астро, нощни фотографии.

ќсобено силно ме впечатли четивото “‘отографирането – основни теоретични постановки” .

ѕри€тно разглеждане!

13/10/2004

“√осподари на ефира” – ловци на “хакери”

Filed under: Computers,Daily — Izida @ 11:40 am

ƒнес попаднах на следната стати€ на блога на √еорги „орбаджийски.
–азбира се изчетох материалите, които е посочил, и реших да изгледам тези две предавани€ на “√осподари на ефира”, в които се разиграва драмата с “хакера”. Ќе мога да не сподел€, че записа, който вид€х, приличаше на саморазправа в стил “ƒиви€ запад”!  ато му разкриха, че е записван и че това е инсценировка, човекът започна да се крие и да се опитва да изб€га, при което хора от потърпевшите фирми го догонваха, хващаха, дърпаха за ръцете, €кето и се опитваха да го натикат в една от стаите да “поговор€т разумно”. ўо за отношение?! »ма си полици€, има си съд.  акво е това публично линчуване! Ќе кзвам, че защитавам този човек – крал е, така че е редно да си плати за това. Ќо не мисл€, че заслужава подобно отношение! ќще по-интересно ми изглеждаше всички€ този филмов материал на фона на писани€та по форумите по отношение на една от потърпевшите фирми (за повече – в тази стати€).  атегорично предаването ми падна в очите с това предаване!

12/10/2004

Ќова книга в колекци€ ≈гиптологи€

Filed under: Books,Daily — Izida @ 10:36 pm

Ћъчо ме изненада с нов подарък – втори€ том на “еодор Ћеков за древен ≈гипет, който представл€ва превод от оригинални йероглифни текстове на една от древните заупокойни книги – “Ћитани€та на –е”.

Ѕлагодар€ ти, Ћъчко рЯЩВ

ѕрибав€м и не€ в колекци€та си от книги на тема ≈гиптологи€ – но ако тр€бва да съм искрена, в последно време излизат толкова много книги по темата (и доста от т€х са не преводни, а български авторови книги), че не мога да насмогна да ги изчитам рЯШЙ «апочвам да си мисл€, че Ќов Ѕългарски университет н€как раздвижват сферата на ≈гиптологи€та в Ѕългари€, за което съм много щастлива.

11/10/2004

«а здравето като стока

Filed under: Daily — Izida @ 10:35 pm

ƒойде студеното време, а с него и времето да се разболе€. ¬ петък си тръгнах преди об€д от работа с температура и прекарах така цели€ следобед. —ъботата и недел€та не б€ха по-различни – с изключение единствено на прекрасното време в недел€, в което се разходих на вън и наистина се почувствах по-добре. Ќо започна и новата седмица. јз отново си останах вкъщи, но реших вече да потърс€ лекар. «ачудих се къде да ида – от както съм в —офи€ ход€ в клиника ¬ита. Ќо вече реших, че е време да пробрам доброто старо здравеопазване в бивша поликлиника. “ака че хванах тролей петица и отидох на ќкръжна болница, където се намира ƒ ÷ “—вета јнна”.  ато чу€ за клиника с име на светец и все се сещам за коментар на един от форумците в —≈√ј. „овекът сподел€ше, че иде€та сигурно е името на светец да ти напомн€ за чудодейно изцеление, но на него му нав€ва мисли за смърт – е, и при мен е така рЯШЙ

Ќаредих се аз на опашката на регистратурата и си записах час за ”Ќ√. ѕоследва 40 минутно чакане права пред кабинета в обкръжението основно на баби.  атегорично имаше разлика и в посрещането на пациентите, и в обстановката. Ќ€маше ги пр€сно бо€дисаните стени на ¬ита, алуминиевата й дограма, новите леки радиатори до стените. ¬место това – олющена мазилка, “вееща” дограма, ръжд€сали чугунени радиатори – и може би най-натрапващо се : медицински лица с навъсени физиономии и раздърпани манти. «а това предпочитах да ход€ във ¬ита – все си казвах, че усмивката на доктора е незаменима и е част от лечението. Ќо пон€кога се замисл€м не е ли т€ абсолютни€ безчувствен еквивалент на ћакƒоналдското машинално “«дравейте, какво ще поръчате? :)”. ƒа, плащам си за усмивка и € получавам. Ќо дали получавам и по-качествена услуга като си бъркам в джоба за втори път – веднъж като здравноосигурено лице и втори път като частен пациент? ћоже би по-доволни€т служител в една фирма (в случа€ – лекар) изпълн€ва по-качествено задължени€та си. Ќо по-добрата му заплата не го прави задължително с повече опит и/или знани€!

Ќе мога да се оплача обаче от сами€ доктор, който ме преглеждаше – изслуша ме, прегледа ме,описа състо€нието и отговори на възникналите у мен въпроси (последното ме прави не особено обичан пациент предполагам).

Ќа прибиране се отбих през пощата да плат€ тока и попаднах и там на стълпотворение от баби и д€довци – дават пенсии. “ози и без това мрачен ден (при това леко ръмеше) стана още по-подтискащ. √ледах ц€лата тази маса възрастни хора – един с шушони и с чехли вместо обувки, друг вързва портфейла си с канапче да не се изсипе н€ко€ стотинка, трети брои за втори път парите, които му дават да не би да не са точно. » си мисл€ : така ли ще изглеждаме и аз, Ћъчо, ¬ероника, »на и всички други мои колеги и при€тели след години? Ќима е естествено живота на човек да завършва с такова жалко съществуване? Ќе мисл€, че който и да е човек заслужава това – и ми е обидно да гледам как ц€ло едно предишно поколение живее в подобна мизери€. ƒа си призна€, просещите пенсионери са тези, на които давам по н€кой лев – не младите. «ащото младите имат на сво€ страна годините и здравето, което един пенсионер вече н€ма. “ака почти всеки път като минавам през √лавната в ѕловдив купувам по една хризантема от бабата, седнала до витрината на книжарница ’еликон и й давам пари за две цвет€ – защото ми става жал, понеже усещам безпомощността й. » само мога да се над€вам мо€т живот да се развие по друг път.

6/10/2004

—татистики

Filed under: Daily — Izida @ 11:59 pm

“ази вечер реших и аз да си сложа статистики, та да гледам какво става.
ћожете да ги видите тук.
Ѕлагодарности на DElyMyth.

√радски транспорт

Filed under: Daily — Izida @ 7:20 pm

ƒойде момента, в който реших, че една карта за √радски€ транспорт в —офи€ ще ми дойде много добре – н€ма вече да мисл€ посто€нно за това подновила ли съм си запасите от билетчета в портфейла и н€ма да се мъча да се добера до перфоратор. “ака че си купих една карта за един месец (да тествам…) и сега се воз€ щастлива из —офи€ рЯЩВ

Ќе знам защо повечето пътници см€тат за свое задължение да минат по н€какъв начин √радски транспорт – може би е н€какъв вид спорт или н€какъв сплот€ващ общността ритуал. Ќе веднъж разни непознати са ми подавали билетчета когато се качвам в рейс. ≈, аз см€там, че щом искам да ползвам услугата “превоз на пътници”, то е редно да си € заплат€. » си перфорирам билетчето. »нтересно ми е осъзнават ли тези хора, които предават билетчетата си за повторна употреба, че всъщност заплащат от джоба си транспорта на н€кой непознат? “р€бва да пуснат социални реклами по тази тема – да попревъзпитат малко обществото (ако има такова въобще де) . ≈дин сполучлив по мое мнение плакат би бил плакат, подобен на този за кредитите за жилище (не помн€ на ко€ банка) – ухилен самодоволен закръглен д€дка с пура в устата и чаша вино в ръка. » надпис : “Ќе правете хаз€ина си богат!”. » понеже българинът традиционно мрази да се чувства “минат”, то см€там , че много повече би се трогнал от този тип намек, от колкото от табелите : “Ќе преотстъпвайте билета си! “ой е вашата застраховка!”.
Ќа учудени€ ми поглед една колежка, ко€то на слизане от рейса подаде билетчето си на н€какъв мъж, ми каза : ““ова беше едно от първите неща, на които ме научиха като дойдох да живе€ в —офи€.”. ј моите думи (сходни на горните ми мисли) доведоха до думите : “јма прекалено много се замисл€ш…”.

Ќо повече ме вбес€ва посто€нното просене на билетчета : “»звинете, ще може ли да ми дадете билетчето си като слизате?”…  акво, н€мат пари да плат€т един билет? „е аз и да н€мах пари не бих се срамила да прос€ – понеже за мен това си е чисто просене! » на всичкото отгоре ако откажеш направо ще те уби€т с поглед.

ѕродължавам да си мисл€, че начина на таксуване в ѕловдив – всеки рейс си има кондуктор, който продава билетчета, е по-ефективен. Ќо може би това е така понеже рейсовете са по-малко.  ато слушам обаче какви чудесии см€тат да внедр€ват √радски “ранспорт-—офи€, само мога да цъкам с език и да чакам да ги вид€ рЯЩВ

Next Page »
пїњ